Tema

tirsdag 08.06 2021

Her er innbygger nummer 7.000 i Vestnes

– Mie ønsker plass i barnehagen

Mie kom til verden 9. april. Den vesle jenta gjorde seg bemerket ved å bli innbygger nummer 7.000 i Vestnes. - Mie og andre småbarn trenger barnehageplass. Sørg for at det er nok plasser, var oppfordringen fra foreldrene Maja og Ove Martin Budeng-Alnes.

mandag 17.05 2021

Mye hærverk den siste tida – politiet ber om tips

Natt til 17. mai ble vindusruter knust både på Lerstad barnehage og Spjelkavik barneskole.

mandag 29.03 2021

Leserinnlegg av Borghild Moe

«SV vil ha gratis SFO til alle barn»

SV vil ha en offentlig og inkluderende fellesskole for å sikre barn og unge like muligheter og gode opplæringstilbud.

mandag 22.03 2021

Ett forbund vil stenge skoler og barnehager – to vil la fagfolka bestemme

Mens Skolenes landsforbund krever stenging, gir både Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag uttrykk for at de har tiltro til at helsemyndigheter og kommunene gjør de rette grepa.

fredag 19.02 2021

Legger ned to barnehager - driver videre på Hildre

Ålesund kommunestyre har vedtatt å avvikle Kvennaneset og Åsemulen barnehager fra 1.8.2021. Barnehagen på Hildre drives videre – fordi politikerne ville unngå oppstart av en ny privat barnehage.

onsdag 17.02 2021

Søker om Montessori-barnehage på Hildre: Kommunedirektøren mener det blir dyrere enn å drive selv

Kommunestyret i Ålesund:

Nå avgjøres framtida til tre barnehager - lite å spare på nedlegging dersom barna går over til private

torsdag 07.01 2021

Kvinne krev erstatning frå Giske kommune:

Varsla om episode i barnehage - meiner kommunen tok hemn

Ho reagerte på ein episode i barnehagen og melde frå. Kvinna meiner kommunen hemna seg og går no til retten.

onsdag 04.11 2020

Denne barnehagen er føreslått lagt ned

Liabygda barnehage heng i ein svært tynn tråd. Rådmann Åse Elin Hole i Stranda tilrår å leggje ned barnehagen frå 1. januar 2021.

Vil leggje ned tre barnehagar i Sykkylven

Tre barnehagar i Sykkylven er i fare. Kommunedirektør Geir Ove Vegsund føreslår å leggje ned Tandstad barnehage og Vik barnehage hausten 2021, og Blakstad barnehage hausten 2022.

– Vi på øya er vant til å klare oss sjølv. Det som passar folk i Ålesund, passar ikkje nødvendigvis her ute

Næringslivet på Harøya omset for milliardar og er avhengig av arbeidskraft. No fryktar øyfolket nedbygging av tenester. Kva får dei igjen for å slå seg saman med Ålesund?

tirsdag 03.11 2020

Kjemper for barnehagen sin på Åsemulen:

– Hvis Ålesund vil være attraktiv for barnefamilier, er det ikke spesielt smart å legge ned barnehager

– Hvis Ålesund vil være attraktiv for barnefamilier, er det ikke spesielt smart å legge ned barnehager.

søndag 01.11 2020

Nedleggingstrua barnehage:

Vil starte Montessori-barnehage viss kommunen legg ned på Hildre

– Vi har samla oss fordi vi vil ha eit barnehagetilbod på Hildre, seier Elena Bazyuta bestemt. Foreldra vil kjempe for å behalde barnehagen i grenda si.

onsdag 12.08 2020

Sånn blir barnehage-hverdagen

Større kohorter og adskilte uteområder vil prege korona-hverdagen i barnehagene.

fredag 17.07 2020

Leserinnlegg:

«Hvordan møte skeiv kjønnsteori»

Skeiv kjønnsteori er organisasjonen Fri sin lære om seksualitet. Denne læren sier at det er ikke sikkert du er jente, selv om du har jentekropp.

tirsdag 07.07 2020
4

Planlegg ny barnehage på Godøya

«NLM barnehagene» vil bygge ny barnehage med plass til 108 barn.

fredag 03.07 2020

Fagerlia barnehage er best i fylket på arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøprisen gikk i år til Fagerlia barnehage i Ålesund.

tirsdag 02.06 2020

Strukturendringer for skoler og barnehager:

Kan ikke utelukke nedleggelser av skoler og barnehager

tirsdag 05.05 2020

Mamma ønsket forbud, men det ble ingen glitter-nekt i Ålesund

Selv med støtte fra datterens barnehage, får ikke Christina Hellevik Ålesund kommune til å innføre glitter-forbud i barnehagene. Men kommunen er likevel klar for en holdningsendring.

torsdag 16.04 2020

10 spørsmål og svar om gjenåpning av skoler og barnehager

onsdag 15.04 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Fordelen med ei forsiktig gjenopning er at stø kurs og jamn fart er god medisin både for folkehelsa og økonomien»

torsdag 27.02 2020

Open barnehage også i ferien

Sykkylven kommune innfører eit fast tilbod om barnehageplass første og siste veka i fellesferien.

onsdag 26.02 2020

Mikroplast-glitter

Mamma ber om glitter-forbud i barnehager

Da Helena (2 og 1/2 år) kom hjem med glitter over alt, tok mamma affære. Nå vil barnehagen bli glitterfri for at barna ikke skal spre eller få i seg den glitrende mikroplasten.

torsdag 06.02 2020

11 Gnist-barnehagebygg solgt til Australia-fond

onsdag 18.12 2019

Mobbeombud har mottatt 81 henvendelser om barn og unge

Mobbeombudet i Møre og Romsdal har mottatt 81 henvendelser om barn og unge som ikke har det godt på barnehage eller skole.

søndag 15.12 2019

Kronikk:

«Ikkje alle barn er utrygge i det dei kjem til barnehagen, nokon elskar det frå første stund»

mandag 09.12 2019

Forlik etter barnehagebygging

Stordal kommune og entreprenøren Christie & Opsahl AS har inngått eit forlik etter usemje om oppgjer i samband med bygging av ny barnehage i Stordal.

tirsdag 19.11 2019

Sykkylven Ap:

Vil lokke barnefamiliar heilt heim

Gratis barnehage og SFO frå og med det tredje barnet til alle familiar busett i kommunen.

fredag 27.09 2019

«Det MÅ bevilges penger til et kraftig tegnspråkløft!»

onsdag 21.08 2019

Leserinnlegg:

«Staten skal ikke subsidiere penger i lomma på barnehageeiere»

mandag 12.08 2019

Leserinnlegg

«Velferd — ikke profitt»

torsdag 01.08 2019

Leiar

«Det må vere lov å tene pengar på å drive barnehagar»

fredag 26.07 2019

Lesarinnlegg:

«Vi må erkjenne at barnehagar kjem for tidleg inn i små barns liv»

Vi må erkjenne at barnehagar kjem for tidleg inn i små barns liv, skriv Partiet dei kristne i dette lesarinnlegget.

mandag 20.05 2019

Stort press i ytre og indre bydel – mange må pendle langt til barnehage i Ålesund

Familien må kjøre 17,5 km for å hente Frida (2,5) i barnehagen – hver veg

– Vi ender opp med å bruke to timer hver dag på kjøring til og fra, sier Ivar Remøy.

Barnehageopptaket i Ålesund:

Oversikt over bydelene: Her er det for få barnehageplasser

Det kom 921 søknader innen fristen til barnehageopptaket 2019-2020.

fredag 26.04 2019

Sanner strammer inn overfor private barnehager

Regjeringen vil ha et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for private barnehager. Hensikten er å sikre at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

mandag 15.04 2019

«Det må ryddes skikkelig i barnehagerotet»

fredag 12.04 2019

Ny runde med krav mot private barnehagar

To private barnehagar i Ålesund kan måtte betale tilbake til saman 3,4 millionar kroner i tilskot, som kommunen meiner ikkje er brukt til barnas beste.

tirsdag 09.04 2019

Små barnehager får 263 millioner kroner for å øke bemanningen

454 små barnehager får omtrent 263 millioner kroner for å ansette flere slik at bemanningsnormen oppfylles.

tirsdag 26.03 2019

Nær 80 barn står foreløpig uten tildelt barnehageplass i Ålesund:

Mange må reise langt for barnehage

mandag 25.02 2019

Bedehus på Ellingsøy må tilpasses behov for barnehagebarn og ansatte

Behov for flere tiltak for å benytte bedehus til barnehage

Trygge barnehager AS var mandag på befaring på Årseth bedehus. Det er behov for flere tiltak for å kunne bruke bedehuset til barnehage.

mandag 18.02 2019

Småbarnsmor fikk Ålesund kommune til å snu – tilbyr igjen redusert barnehageplass

Tvillingmamma nådde frem- nå kan du få redusert barnehageplass

Når foreldre i Ålesund nå søker barnehageplass til hovedopptaket 1. mars, er det igjen mulig å søke redusert plass i barnehage.

torsdag 14.02 2019

No er resultata frå Voldaprosjektet (2013-2018) lagt fram:

Har forska på barnehagebarn i Volda i fem år. Dette har forskarane funne ut.

onsdag 13.02 2019

Fortsatt feriestengte barnehager

Til sommeren vil kommunale barnehager i Ålesund fortsatt være stengt i tre uker.

onsdag 23.01 2019

Ulstein kommune må etterbetale tilskot for fem år til private barnehagar:

Rekna ti millionar feil

Ulstein kommune har i fleire år rekna feil og må no etterbetale over ti millionar kroner til private barnehagar.

onsdag 28.11 2018

– Barnehage på Ellingsøy er i rute

En ny barnehage på Ellingsøy skal stå ferdig seinest 01.08.2019, har bystyret vedtatt. Fire aktører meldte sin interesse for å bygge barnehagen, som skal drives i privat regi.

søndag 25.11 2018

Skapte debatt i bystyret:

Advokat vil stoppe barnehage på Stokke – hadde møte med fire politikere

9. november møtte advokat Henrik Grung fire bystyrepolitikere for å diskutere barnehagesaka på Ellingsøy.

fredag 23.11 2018

Kommunen sa nei til videre bruk av hytte som inneareal for ei barnehagegruppe

Bekymrede foreldre frykter barna må tilbringe hele vinteren utendørs

Sendte bekymringsmelding til kommunen:

tirsdag 13.11 2018

Snart kan barnehagene reise gratis med buss

Får reise gratis mellom klokka 09 og 13. De voksne må løse ordinær billett.

mandag 15.10 2018

Sterk røykutvikling i barnehage

Ingen kom til skade.

tirsdag 25.09 2018

Kronikk

«Blir barnet ditt mobba?»

Mobbing kan starte tidleg, allereie i barnehagen, og mobbeombodet oppmodar foreldre som opplever dette om å søkje hjelp om dei føler dei ikkje blir høyrde når dei tek opp problema med barnehagen. Det skriv mobbeombodet og elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal i denne kronikken.

onsdag 12.09 2018

Kronikk:

«Våre minste fortener det beste»

Kronikk om måltid i barnehagen.

fredag 24.08 2018

Barn fant rottegift i Giske-barnehage – skadedyrfirma rydder opp

Fjerner flere giftbokser

Rottegift av typen som ble funnet i barnehagen på Giske har også vært brukt på barneskolen like ved.

torsdag 23.08 2018

Skadedyrfirma innrømmer alvorlig feil etter å ha lagt ut farlig rottegift i Giske barnehage

Barn lekte med rottegift i barnehagen

To barn sendt til legevakt etter å ha funnet farlig rottegift i barnehagen.

søndag 05.08 2018

Ålesund kommune har fått napp i statlige midler

1 mill. til svømming i barnehagen

– Dette er en strålende startpakke. Her må barnehagene kjenne besøkelsestida si.

tirsdag 22.05 2018

Leder 23.mai:

«Politikk basert på tro, håp og gode ønsker»

Først kom lærernormen. Nå kommer barnehagenormen.

tirsdag 08.05 2018

Lysbakken: – Høyresidens propaganda mot profitt i barnehagene avslørt som bløff

De private barnehagekonsernene som tar ut store overskudd, har samtidig færrest ansatte på jobb, ifølge Telemarksforskning. Høyresiden bløffer, mener SV.

tirsdag 24.04 2018

Ålesund vil ha mer brukervennlig barnehage

Mye tyder på at barnehager i Ålesund igjen vil tilby redusert plass til redusert pris.

mandag 16.04 2018

Reaksjoner etter at Ålesund kommune vedtok å kun tilby fulltidsplasser til makspris i barnehager

Vil ha ny barnehagevurdering

Reaksjoner fra foreldre som må betale for full barnehageplass, selv om de vil ha redusert plass, gjør at saka nå vil bli vurdert på nytt.

torsdag 12.04 2018

Ålesund:

Må ut med 20.000-30.000 kroner ekstra for et barnehagetilbud de ikke skal bruke

Foreldre i Ålesund må heretter betale for full barnehageplass, selv om de vil ha redusert plass.

tirsdag 10.04 2018
6

Fjelltun barnehage fikk være med å lage barneteater

Endelig et mysterium i barnehagen

Han vil ikke kose, bare knuse. Skurken i barnehagemysteriet på Fjelltun stjeler kosebamser og lager teddymums av dem.

Etablerer Stokke Maritime FUS barnehage:

– Dette er fantastisk. Endelig kommer ny barnehage på plass

Etter årelang kamp for ny barnehage på Ellingsøy, er det nå klart at det blir bygging og full barnehagedekning høsten 2019, med en profil som skal appellere til mannlige ansatte.

torsdag 15.02 2018

Strammar inn i barnehagane etter budsjettvedtak:

Barnehagesjokk for foreldre i Ørsta

– Fleire foreldre er i sjokk, og anar ikkje korleis dei skal få sommarferien til å gå i hop. Dette er eit avtalebrot frå kommunen si side.

mandag 12.02 2018

Ny fagbok om nynorsk for dei minste

Oppmodar til meir nynorsk i barnehagar

Sjølv i dei nynorske kjerneområda syng barnehagebarn songar på bokmål og les bøker på bokmål. – Det trengst meir medvit om nynorsk i barnehagane.

søndag 07.01 2018

Båndlagt av politikerne:

Kremtomt lagt ut for salg, det er bare ett problem

De kjøpte den rundt 10,7 mål store eiendommen for 14 millioner i 2011. Når de nå vil selge er prisantydninga over det doble. Et hinder på vegen er imidlertid at tomta er regulert til offentlig formål.

lørdag 16.12 2017

Fylkesmannen oppheva vedtak i Ålesund bystyre

Kommunen ville favorisere ideelle fremfor kommersielle barnehager. Det er ikke lovlig, sier fylkesmannen. Ordfører Eva Vinje Aurdal er skuffa men ikke overraska over at fylkesmannen har oppheva barnehagevedtaket i Ålesund bystyre.

onsdag 06.12 2017

Ålesund kommune krever 5,1 mill. tilbakebetalt:

Krever penger for naustkjøp, skjulte utbytter og høye lønninger etter tilsyn med barnehager

Ålesund kommune krever tilbakebetalt 5,1 millioner kroner fra fire barnehager for å ha misbrukt offentlig midler. Tre av fire eiere har allerede bestemt seg for å klage.

fredag 24.11 2017

Andreas Wahl tok kontakt for å beklage:

Hanna (5) fikk brannskade etter fysikkshow med TV-kjendis

Hanna Tomren Ulla måtte tilbringe natta på sjukehuset etter at hun fikk varmt vann over leggen under Andreas Wahls fysikkshow på Valderøya.

tirsdag 21.11 2017

Laber interesse for ny barnehage på Ellingsøy:

To(!) møtte til folkemøte

Om innbyggerne på Ellingsøya føler seg nok opplyste vites ikke, men svært få møtte da Ålesund kommune skulle informere om ny barnehage på øya.

5

Nørve barnehage i Ålesund

Barnehagen har bursdag!

Ei kjempelang iskake til lunsj og hjemmelaga lapskaus til middag. Og barn og voksne i feststemning hele bursdagen lang.

tirsdag 14.11 2017

Runar Paulsen i Årsethaugen AS:

– Nå er det kaos, igjen

Den politiske diskusjonen rundt ny barnehage på Ellingsøy vil ingen ende ta.

fredag 10.11 2017

Barnehage innrømmer lovbrudd ved aksjekjøp

Advokaten til tre barnehager i Ålesund erkjenner lovbrudd på ett punkt, men forsvarer høg lederlønn, bilkjøp og lån.

torsdag 09.11 2017

Advokat:

– Borgundvegen barnehage har hatt rimelige utbetalinger

Advokat Håkon Rasmussen mener lederen i Borgundvegen barnehage har tatt ut rimelig lønn og utbytte.

fredag 03.11 2017

Advokat: Overføringene er administrasjonskostnader

Avfeier at barnehage har misbrukt offentlige midler

– Det er ikke unaturlig at kostnadene til administrasjon øker når barnehagens årsverk dobles.

Rapport: 99 av 100 private barnehager slipper tilsyn

Kun én prosent av landets private barnehager har hatt økonomisk tilsyn, ifølge en ny rapport. Det får kunnskapsministeren til å reagere. 

onsdag 01.11 2017

Ålesund kommune mener eiere av private barnehager har brutt lova

Barnehageeiere kjøpte naust, kiosk og biler

Ålesund kommune reagerer på private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Barnehagenes advokat er uenig i lovtolkningen.

fredag 27.10 2017

Margreth Olin: – Få leiken tilbake i skulen

mandag 23.10 2017

Kronikk om kvalitet i barnehagen:

«Barnehagen – bra for barn?»

tirsdag 19.09 2017

Har opna ny barnehage

Daggry barnehage på Valderøy har offisielt opna sine nye lokale.

søndag 17.09 2017

Ellingsøy

Full splid om barnehagebygging

Beskyldningene hagler fra alle kanter i saken om den etterlengtede barnehagen på Ellingsøy.

tirsdag 05.09 2017

– Ikke ei krone i friske midler

Fredric Holen Bjørdal (Ap) lar seg ikke imponere over ministerens satsing på flere barnehagelærere.

Vil mate kommunene med flere barnehagelærere

Regjeringen vil heve kompetansen til de ansatte i norske barnehager. Tilskuddene til kommunene er økt - og neste år følger krava etter.

søndag 20.08 2017

Leiar om barnehage:

«Mange småbarn treng meir enn tre dagars tilvenning»

mandag 31.07 2017

Kontantstøtten øker til 7.500 kroner

Fra 1. august har foreldre som velger bort barnehagen krav på mer penger. Da øker kontantstøtten med 1.500 kroner.

onsdag 28.06 2017

Barnehager i Ålesund

Mener barnehagevedtak er ulovlig

Frp-gruppa mener at flertallet i Ålesund bystyre har gjort et ulovlig barnehagevedtak.

torsdag 30.03 2017

Klare for landsmøte i Ålesund:

Venstre vil ha gratis barnehage

Mens Trine Skei Grande finpusset talen, testet nestlederne landsmøteformen i Fjellstue-trappene.

fredag 10.03 2017

Ålesund:

Oskarson gikk mot partigruppa igjen

Det blir kommunal drift av den nye barnehagen på Ellingsøy. Det sørget Knut Anders Oskarson (H) for.

onsdag 01.03 2017
12

Margreth Olin er premiereklar:

— Leken er barns arbeid

«Barndom» er filmen Margreth Olin har villet lage siden lenge før hun traff Snåsamannen. Dette er hennes bidrag i debatten om hva norsk skole og barnehage skal inneholde. Svaret er lek.

tirsdag 17.01 2017

Vil ha flere tall på bordet om barnehagedrift på Ellingsøy

Vil ha flere tall på bordet om barnehagedrift på Ellingsøy

Politikerne er ikke fornøyde med rådmannens saksbehandling i saka som gjelder ny barnehage på Ellingsøy.

tirsdag 15.11 2016

Kommuneoverlegen i Ålesund:

– Båndtvang i nedlagt barnehage

Den nedlagte barnehagen på Åse er regulert til barnehage, og dermed gjelder regelen om båndtvang hele året.

torsdag 29.09 2016

Ny barnehagestrategi:

Et steg nærmere barnehageløsning på Ellingsøya

Og dermed kan det bli barnehageløsning på Ellingsøya.

mandag 19.09 2016

Flere lekeapparat var potensielle dødsfeller

Kontroller avslørte alvorlige feil og mangler på nesten alle barnehager og skoler i Sula.

torsdag 15.09 2016

Rentefrie lån mellom barnehager og morselskap kan være ulovlig

– I utgangspunktet ulovlig, sier ekspert på aksjerett.

tirsdag 13.09 2016

To barnehager i Ålesund

Hver sjette barnehagekrone gikk til lederlønn og utbytte

I tillegg ga eier av Borgundvegen barnehage seg selv et privat lån i strid med aksjeloven.

Tilsynet er heller ikke godt nok

Uten private barnehager ville vi aldri hatt tilnærmet full barnehagedekning.

fredag 09.09 2016

Handlet private matvarer av barnehagens penger

Eierne ved Krikane barnehage AS i Sykkylven skal i 2008 ha brukt 235.000 kroner av barnehagens penger på private innkjøp av matvarer, elektronikk, abonnement, møbler og utstyr. – Regnskapet ble korrigert, påpeker eiernes advokat.

onsdag 07.09 2016

Vil ha svar om barnehage-honorar

Ap-politiker mener det er åpenbart at Sykkylven kommune har sviktet når det gjelder kontroll av private barnehager.

tirsdag 06.09 2016

Barnehageeiere tok ut 1,9 millioner

Etter at ekteparet som eier Jugendby barnehage har tatt ut 1,9 millioner i styrehonorarer i løpet av sju år, går barnehagen med underskudd.

mandag 05.09 2016

Vil vokse på barnehagemat

Grethe Fjørtoft og Barnehagematen.no har store ambisjoner om å firedoble omsetninga med varm mat til barnehager.

onsdag 31.08 2016

Strakstiltak på Ellingsøya:

Vil sende 4-åringene ut av barnehagen

Ålesund kommune har ikke nok barnehageplasser på Ellingsøy, og foreslår å opprette utegruppe for 4-åringer kommende høst.

fredag 12.08 2016

Ved Spjelkavik barneskole

Nå henter de barna i tide

Uten ekstra midler, klarer Spjelkavik barneskole å ha utvidet åpningstider for aktivitetsskole (AKS), tilsvarende SFO.

mandag 01.08 2016

I barnehagen for første gang

For mellom 330- og 340 barn i Ålesund venter en ny milepæl denne uka. Nemlig barnehagen

onsdag 01.06 2016

Private vil bygge barnehage

Private grunneiere på Ellingsøy har tilbudt seg å bygge barnehage hvis kommunen vil stå for drifta.

fredag 20.05 2016

Lotterilykke i barnehagen

Tryggheim barnehage i Ulsteinvik er klar for isfeiring etter at dei vann 10.000 kroner i Returkartonglotteriet.

tirsdag 26.04 2016

Ytring 26. april:

– Ikkje bruk ordet bestevenn

mandag 25.04 2016

Slik vil KrF løse barnehagekrisa på Ellingsøy

Simon Molvær Grimstad (KrF) la mandag fram et forslag til hvordan partiet mener den utfordrende situasjonen for barnehagene på Ellingsøya kan løses.

fredag 22.04 2016

Lærer om livet

Ved å ta seg av geiter, høner, kyllingar og kaninar lærer barnehagebarna ved Nymarkbakken barnehage i Langevåg meir enn berre å stelle på garden.

mandag 22.02 2016

Usikkert om barn født på høsten får barnehageplass

Ålesund kommune lover ikke barnehageplass til barn født etter 31. august, men kan bli nødt til det, hvis regjeringen får viljen sin.