Tema

mandag 18.01 2021

Kommunedirektøren fikk sterk kritikk – slik vil hun gjøre opp for skaden

lørdag 16.01 2021

Sunnmørsposten mener

Nå er det kommunestyrets plikt å sørge for at de som har fått utbetalt for lite, får dette kompensert. Her dreier det seg om tilliten vi skal ha til lovlig fatta vedtak.

torsdag 14.01 2021

Penger som skulle bekjempe barnefattigdom nådde aldri familiene:

Knallhard kritikk mot Eidsvik – nå må hun utrede mulig kompensasjon av familier

Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk knallhard kritikk i kommunestyremøtet torsdag. Men om familiene som skulle fått mer i sosialstønad i 2020 får noen kompensasjon, må politikerne komme tilbake til.

onsdag 13.01 2021

Mener Ålesund kommune har brutt loven:

Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut

Ålesund kommunestyre bestemte at barnetrygd ikke skulle være en del av inntektsgrunnlaget når det blir regnet ut sosialstønad. De 3,5 millionene som var satt av til formålet nådde aldri barnefamiliene.

tirsdag 03.09 2019

«Endelig et løft for barnefamiliene»

søndag 26.08 2018

Kronikk om barnetrygd:

«Det viktigaste barnevernet»

Familiene sin økonomi spelar sterkt inn på barn si utdanning, levekår, helse og moglegheiter til å vere med på fritidsaktivitetar. Kronikkforfattaren meiner at ein auke i barnetrygda er ein effektiv måte å rette opp slike mishøve på og styrke barn si integrering i nærmiljø og samfunn.

fredag 23.06 2017

Leserinnlegg:

I Møre og Romsdal bor det i dag 3677 barn i fattige familier

Stadig flere barn vokser opp i fattige familier.