Tema

onsdag 26.05 2021

Folk misbruker avfallsstasjoner. Årim vurderer mottiltak.

Søppelkonteinerne er beregna på husholdningsavfall fra hytteeiere, men renner over av blant anna kjøleskap, barnevogner, bildekk, sykler og gassgriller. Nå vurderer Årim å montere videoovervåking.

tirsdag 01.09 2020

Avviser at Bingsa Gjenvinning er i konflikt med Årim

– Det er ikke en konflikt mellom Bingsa Gjenvinning og Årim, slik det framstår i media, sier daglig leder Trond T. Lauritsen i Bingsa Gjenvinning AS.

tirsdag 30.06 2020

Slik sorterer du avfallet ditt riktig på tur

I sommer skal de fleste av oss feriere i eget land, og mange vil bruke naturen. Da kan alt avfallet bli et stort problem.

mandag 22.06 2020

Ofrer ikke grunnen

Får ikke etablere nedsenka avfallsdunker her

Ei renovasjonslomme i Borgundvegen vil komme i konflikt med fremkommeligheten og forverre trafikkbildet ytterligere, mener Møre og Romsdal fylkeskommune - og gir Ålesund kommune tommel ned for etablering.

tirsdag 09.06 2020

Giftering funnet på Bingsa – er du eieren?

I metallsorteringsanlegget på Bingsa blir 3.000 tonn metall sortert ut av 35.000 tonn aske i året. I haugen dukket det opp en giftering som kanskje noen savner.

torsdag 16.04 2020

Havyard-selskap konkurs

Onsdag blei det meldt oppbod for selskapet Green Enviro med adresse i Herøy.

tirsdag 24.03 2020

Årim:

Kan håndtere smittefarlig avfall

Årim har henvendt seg til kommunene med spørmål om de trenger bistand til å ta imot smittefarlig avfall.

fredag 13.03 2020

Stenger Bingsa på laurdagar

Årim med fleire tiltak knytt til koronavirussituasjonen.

mandag 17.02 2020

Ålesund

Vil løse dunk-dilemma

Noen hundretalls grådunker for glass og metall er plassert ut på Aspøya i påvente av etablering av avfallsbrønner. Nå blir det bygging av brønn i Kvennanesgata. Men å ta av friarealet ved Hans Marta-haugen er fylkesmannen kritisk til.

onsdag 29.01 2020

Kronikk:

«Sunnmøringar sorterer avfallet betre enn nokon gong»

tirsdag 21.01 2020

Dunk-invasjon i Ålesund sentrum:

Snart kommer hundrevis av nye søppeldunker på Aspøya

I troen på snarlig etablering av felles avfallsløsninger på Aspøya, har ÅRIM holdt tilbake utplassering av ordinære avfallsdunker for glass- og metall. Men nå kommer de: Hundrevis av grå dunker med oransje lokk.

onsdag 21.08 2019

Fylkesmannen slår ned på ruske-praksis i Bingsa

Fylkesmannen slår ned på Ålesund kommunes lagring av avfall i Bingsa. Ålesund kommune mener de lagrer lovlig, men det avviser fylkesmannen.

onsdag 10.07 2019

Tilsyn hos Norsk Gjenvinning AS i Ålesund:

Fylkesmannen i rapport: Ulovlig lagring av farlig avfall og et anlegg preget av forsøpling

Ulovlig lagring av farlig avfall og et anlegg preget av forsøpling. Slik karakteriseres anlegget til Norsk Gjenvinning i inspeksjonsrapporten fra Fylkesmannen.

tirsdag 08.01 2019

Pwc-rapport om avfallsanlegget: Derfor gikk Bingsa med underskudd

Nå er drifta av Bingsa evaluert

Høye investeringer, forsinka inntjening og problemer med rutiner for fakturering er noen av funnene i Pwc-rapporten om drifta av Bingsa Næring.

mandag 17.12 2018

Leserinnlegg om Årim:

«Kuttet i tjenesten, økte prisen»

fredag 16.11 2018

«Lukta av lokaldemokrati»

onsdag 14.11 2018

Årim med overskudd – Ålesund krever at pengene går tilbake til abonnentene i 2019:

Ålesund vil si nei til gebyrøkning – kan gi prishopp, advarer Årim

Når representantskapet i Årim skal behandle budsjettet, vil Ålesunds utsendte kreve at gebyret holdes på stedet hvil.

mandag 05.11 2018

Ryddigare avfallshandtering på Fjellsætra

Hit skal alt hytteavfallet

Ingen vil ha store, stygge søppelcontainerar. No testar Årim og Sykkylven kommune ut heilt nye dunkar på Fjellsætra.

onsdag 12.09 2018

Bruker nærområdene som skrot- og avfallsplass

Skogen fylles opp av hageavfall

I årevis har de advart om at hageavfall og skrot ødelegger naturen. Likevel fortsetter folk å kaste. Gjerne i nærmeste skogkant.

torsdag 24.05 2018

Leder, 25.mai, 2017:

«Vi bør finne langt bedre måter å belønne et miljøvennlig forbruk på»

Vi kaster stadig mer søppel og gjenvinner mindre. Dette er stikk i strid med både nasjonale miljømål og hva som er fornuftig ressursbruk. Slik kan vi sjølsagt ikke ha det, og vi må sammen ta et krafttak for å snu utviklingen.

tirsdag 24.04 2018

Kronikk om miljø og ÅRIM:

«Dette er ikke noe som «går over». Vi vet at det er endringer i vårt atferdsmønster som må til.»

ÅRIM, miljøselskapet til 12 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal, skal 27. april ha årsmøte.

tirsdag 27.02 2018

Sirkulær økonomi

Årim-sjefen: Slik kan ei ny stortingsmelding bidra til betre handtering av avfall

Årim-leiar Øystein Solevåg skriv i dette innlegget korleis ei ny stortingsmelding kan bidra til ei betre handtering av avfall.

tirsdag 09.01 2018

Leiar, 10.januar 2018:

«Framleis sløser vi for mykje med avfallet»

Vi må forsyne oss mindre grådig av kaka vi skal dele med etterkomarane våre.

torsdag 04.01 2018

Lesarinnlegg:

«Skal vi møte framtidas krav må vi endre oss»

Jula er ei tid då forbruket er stort, både av mat, emballasje, varer og energi. Avfallshaugen vi etterlet oss er vi ikkje alltid like stolte over.

onsdag 06.12 2017

Årim om oppdraget sitt:

«Gjer ÅRIM det dei skal?»

torsdag 30.11 2017

Ytring om sortering av søppel:

Svertekampanje mot Årim?

Eg er uroa over det hardkøyret som vert Årim og leiaren til del, på grunn av komande nyordning med sortering av søppel.

onsdag 29.11 2017

Avfallshandtering:

«Fornuftig å sortere matavfall»

mandag 27.11 2017

Ytring

«Innsamling av matavfall, eller dusje to sekund kortere?»

søndag 12.11 2017

Innlegg om avfallshåndtering:

«Avfall som ressurs»

Har du hørt om sirkulær økonomi? Det betyr at vi utvider synet på hva som er ressurser. Ved å gjenvinne, gjenbruke og omdanne avfall kan vi skape nye ressurser.

mandag 06.11 2017

Her kjem bossdunkane:

Slik kan du få færre dunkar og betale mindre i renovasjonsavgift

I går starta utrullinga av dunk for matavfall og for metall og glas, og ein raud boks for farleg avfall.

tirsdag 24.10 2017

Innlegg om sortering av matavfall:

«Utgreiing uten innhold»

tirsdag 17.10 2017

Årim får kritikk for sortering av matavfall:

- Dette er direkte feil

- Det er uheldig at «ekspertar» forsøker å etablere sanningar basert på feil faktagrunnlag, seier dagleg leiar Øystein Peder Solevåg i Årim i ein kronikk sendt til Sunnmørsposten.

Kronikk:

«Alt du sorterer blir til noko nytt»

No innfører Årim ny kjeldesorteringsløysing. Innbyggjarane i Giske er først ut. Hensikta er å utnytte ressursane i avfallet best mogleg.

tirsdag 26.09 2017

Opnar ein av landets største miljøstasjonar

Reinhaldsverket på Søre Sunnmøre har investert meir enn 50 millionar på to år.

tirsdag 12.09 2017

Husholdningsavfall:

Tafjord Kraftvarme trenger omstillingstid

– Det er opp til Ålesund kommune hva de vil gjøre med avtalen. Men vi trenger oppsigelsestiden på fem år til å omstille oss, sier adm.dir. Irene Vik i Tafjord Kraftvarme.

Innlegg om avfallshåndtering:

«Matavfall og biogass, et tapsprosjekt»

torsdag 06.07 2017

Leserinnlegg om renovasjon:

«Det er vanskelig å se at en kan levere samme avfall til gjenvinning to ganger»

Ålesund kommune hadde på 70-tallet store vansker med å få plassert sitt husholdningsavfall. Omsider fikk kommunen gjort et vedtak om å bygge et forbrenningsanlegg i egen regi.

torsdag 22.06 2017

Rapport fra kommunerevisjonen om virksomhetsleder i Bingsa-saken:

Kobles til anbudsprosess

Ifølge kommunerevisjonen var virksomhetsleder involvert i prosessen som endte med at ektemannens selskap fikk oppdrag for Bingsa Næring. Virksomhetslederen avviser dette.

onsdag 17.05 2017

Teamlederen har tjent én million kroner kun på overtid fra 2013 til 2016

Bingsa står for åtte prosent av all overtid

Nesten hver tiende overtidskrone i hele Ålesund kommune ble i 2016 utbetalt til ansatte i Bingsa næring.

tirsdag 18.04 2017

Alvorlig lovbrudd i Ålesund kommune:

Kommunen handlet ulovlig for 23,9 millioner med OK Entreprenør AS

OK Entreprenør AS på Flatholmen mottok 23,9 millioner kroner fra Ålesund kommune for arbeid ved Bingsa – uten at det foreligger én eneste kontrakt.

mandag 10.04 2017

Kronikk om ny renovasjonsstrategi:

«Hva skal vi gjøre med søpla?»

søndag 09.04 2017

Vandreutstilling om plast i havet skal informere om stort miljøproblem:

– Rydd ei strand

En god kombinasjon av engasjement og kunnskap skal settes inn i kampen mot plastforsøplinga av havet.

torsdag 26.01 2017

Heldige kartongbrettere

En familie i Ålesund, ei kvinne fra Hareid, Tryggheim barnehages avdelinger både i Sykkylven og Ulsteinvik, og ei kvinne fra Skodje var blant fjorårets vinnere i Returkartonglotteri. Nye konkurranseregler ventes å øke deltakelsen kraftig i 2017.

søndag 22.01 2017

KRONIKK:

«Tar man hele verdikjeden er nok ikke biogass like nøytral»

Kronikk

tirsdag 28.06 2016

Bingsa avfallsanlegg:

Droppa giftkrav – nå er miljøgift påvist

Et soleklart krav var at behandlinga av det farlige avfallet skulle skje under tak og på fast dekke. Bingsa droppa krava. Nå er gifta påvist i grunnen.

fredag 29.04 2016

Lagrer for mye farlig

onsdag 27.01 2016

Pass på kvota

Du får ingen beskjed når gratiskvota på Bingsa er brukt opp. Derimot kan du få ei saftig regning i postkassen.