Tema

mandag 16.08 2021

Forbud skal bli mer synlig

Skal skilte bedre om forbud for å sikre drikkevannskilden

Familier slår opp telt i vannkanten ved Brusdalsvatnet for å bli værende, folk og hunder bader i vannet som du skal ha til drikkevann. Ikke alle er klar over at det er ulovlig. Nå vil Ålesund kommune skilte bedre om forbud.

onsdag 04.08 2021

Brusdalsvatnet:

- Nå blir det enda lavere vannstand

Flere har reagert på den lave vannstanden i Brusdalsvatnet. Nå skal slusene i demningen åpnes mer for å sikre livet i elveløpet.

onsdag 26.05 2021

Deilig å dingle i dissa uten during

Stort engasjement om pumpestasjon

Over 130 merknader fra naboer, grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter ble innen 1. mai levert inn angående ny pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen.

mandag 19.04 2021

– Vi håper å rette opp i misforståelsene

Utsetter pumpefristen etter massive misforståelser

Beboere i vestenden av Brusdalsvatnet og andre får utsatt frist til å si hva de mener om plassering av en ny pumpestasjon tilknyttet det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges.

tirsdag 13.04 2021

Provosert over plassering av pumpestasjon:

Full fyr i Fremmerholen

For å få vannet frem til det nye vannrenseanlegget som skal bygges i Brusdalsvegen 208, må det bygges en pumpestasjon og ny ledningstrasé. Forslaget har skapt oppstandelse.

mandag 01.03 2021

Strenge regler rundt drikkevannet stopper tomannsboliger

Nei til tomannsboliger ved Brusdalsvatnet

Møre Hus fikk lov å bygge 24 boliger ved et tidligere industriareal på Rødset. Et ønske om å omgjøre noen av eneboligene til tomannsboliger, sier Statsforvalteren i Møre og Romsdal nei til.

tirsdag 15.12 2020

I denne parken fant kommunen ål

Under graving i Spjelkavik, ble det observert ål i Mittetparken.

mandag 30.11 2020

Oppkjøp av eiendommer rundt Brusdalsvatnet

Så ille ser den kommunale eiendommen ut+

Ålesund kommune har over år kjøpt opp en rekke eiendommer rundt Brusdalsvatnet for å beskytte drikkevannskilden. To år etter oppkjøpet av denne forfalne eiendommen, ser den ut som en svinesti.

tirsdag 10.11 2020

Brusdalsvatnet

Legger ny vannledning til Brødr. Sunde: – Om det skjer noe kritisk, og vi trenger vannet selv, så er dette en avtale vi kan si opp

Bedriften Brødr. Sunde legger ny vannledning direkte fra Brusdalsvatnet til fabrikken sin i Borgundfjordvegen. Dette er den eneste bedriften som får kjøpe rimelig vann fra Ålesund kommune.

mandag 19.10 2020

- Vern om drikkevannskilden viktigst

Beklager tidsbruken og forstår frustrasjonen

Fagleder Bjørn Skulstad i Ålesund kommune varsler at politikerne straks skal få på bordet en strategi som kan gi grunneiere rundt drikkevannskilden en avklaring.

Tank-tømme-test i Brusdalen

Årim satser på dobbel sikkerhet

Årim tester ut fjernavlesning av tette tanker i Brusdalen, noe som skal gi behovsprøvd tømmming og dobbel sikkerhet.

Avløp går i drikkevannskilden til over 60.000 mennesker

– Vi har ei løsning!

Grunneiere rundt Brusdalsvatnet har i årevis forsøkt å få ei løsning for avløp som de mener skal gi drikkevannskilden bedre sikkerhet. Hittil har de ikke fått lov.

mandag 28.09 2020

Krav til Ålesund vannverk

Må bedre kontrollen på vannrensinga

Ålesund kommune får pålegg om å bedre internkontrollrutinene til vannverket, og får frist til 1. desember med å få dette på plass.

mandag 10.08 2020

Ålesund

Har registrert grunnforurensning etter ramsalt kritikk

Ålesund kommune fikk ramsalt kritikk av Norges Miljøvernforbund for manglende registrering av grunnforurensning. Nå er flere steder registrert.

Prosjektleder har sluttet:

Kloakk-bråket skremmer ikke Elin fra å ta over

Prosjektlederen for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund har sluttet. Nå er det Elin Nerem som har overtatt styringa. Hun blir «anleggsdronning» for både nytt vann- og nytt avløpsanlegg (VA).

tirsdag 09.06 2020

«Smart-Water»-prosjekt – først i Norge

Unik smart-bøye sjekker drikkevannet vårt

Den gule smart-bøya som tirsdag er utplassert midt i Brusdalsvatnet, skal kontinuerlig innhente informasjon om tilstanden i drikkevannskilden til nær 70. 0000 mennesker.

mandag 06.04 2020

Brødr. Sunde

Må fjerne vannledning innen september

Brødr. Sunde har fått frist til 1. september 2020 til å fjerne vannledninga i Brusdalselva. NVE varsler straff i form av tvangsmulkt dersom fristen ikke blir overholdt.

mandag 23.03 2020

Gamle livbøyer kan gi falsk trygghet

Ved flere vannkilder i Ålesund henger livbøyer som kan redde menneskeliv. Men mange av livbøyene er gamle og ikke alle er intakt.

mandag 16.03 2020

Miljøgifter

Friskmelder område med gateoppsop

Engasjerte naboer og Norges Miljøvernforbund har bedt kommunen sjekke mulige miljøgifter i et område i Vasstranda, der kostebiler skal ha blitt observert å dumpe gateoppsop.

onsdag 04.12 2019

Grunnforurensning

Inneholder fortsatt masser med for høy forurensning

Tomta som Ålesund kommune skal kjøpe for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg, inneholder fortsatt masser med for høy forurensning.

onsdag 25.09 2019

Brusdalsvatnet:

Gjorde giftsjekk nær drikkevannet, ble ikke skremt av svaret

En analyseprøve viste farlig forurensning av masser nedenfor deponiet «Belsen» i vinter. Etter en mer omfattende kartlegging ved tre deponi i Vasstranda, pustes det likevel lettet ut.

fredag 30.08 2019

Her kommer nytt vannbehandlingsanlegg

Flertallet i bystyret vil bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208. Men bystyret ber samtidig kommunen sikre friområdet i Fremmerholen.

mandag 19.08 2019

Minst konfliktfylt, dyrest eller billigst?

Tomtevalg tirsdag

Ingen naboer har hittil protestert mot en eventuell bygging av et vannbehandlingsanlegg på ei industritomt i Brusdalsvegen 208. Naboene på Rødset vil ikke ha et anlegg i sitt nærmiljø. Rundt 75 kroner skiller de to løsningene for den enkelte vannabonnent.

"Bakterie-bombe" fjernet ved Brusdalsvatnet:

Noen driter i drikkevannet

Etter at noen har gjort sitt fornødne og tørket seg i vannkanten til drikkevannskilden Brusdalsvatnet, vurderer kommunen bedre skilting som mulig tiltak.

torsdag 15.08 2019

Plassering av nytt vannbehandlingsanlegg:

– Jeg synes ikke noe om at folk i Ålesund skal betale 50 millioner ekstra, fordi noen i rådhuset har et spesielt teoretisk forhold

onsdag 14.08 2019

Vannbehandlingsanlegg i Ålesund:

Vil betale 50 millioner ekstra for vannbehandlingsanlegg

Rådmannen i Ålesund er villig til å betale 50 millioner kroner ekstra for å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208 istedenfor på Rødset.

tirsdag 06.08 2019

Lavere fart i Brusdalen for å sikre drikkevannet?

Kjør saktere for drikkevannet

Når det nå utarbeides en forvaltningsplan for Brusdalsvatnet for å sikre drikkevannskilden for framtida, kan tillatt hastighet du kjører gjennom Brusdalen bli redusert.

Må sikre livet i elva

- Bekymringsfull vannstand i Spjelkavikelva

Ålesund kommune er kalt inn på teppet til NVE, etter flere meldinger om lav vannføring i Brusdalselva og Spjelkavikelva.

mandag 05.08 2019

Ny drikkevannløsning

Kritisk til å ha kun en kilde

Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til at Ålesund kommune vil benytte Brusdalsvatnet også som kilde til reservevann for fremtiden, i motsetning til hva mange andre kommuner gjør.

mandag 22.07 2019

Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

mandag 03.06 2019

- Bekymringsfullt, sier Bjørn Skulstad

Fant svært forurenset grunn nær drikkevannet

Over 500 tonn oljeforurenset masse, deler av dette klassifisert som farlig avfall, er fjernet fra en næringseiendom i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Ingen er sikre på hva som kan ligge igjen på andre deler av eiendommen.

fredag 02.11 2018

Vil ta bedre vare på drikkevannet

– Halvparten av Brusdalsvatnet ligger i Skodje. Da er det underlig at vi skal bruke tid og krefter på å lage regler for forvaltning av drikkevannskilden før den nye kommunen er en realitet.

onsdag 24.10 2018

Skal se på forvaltning av Brusdalsvatnet

Skal utarbeide prinsipper og føringer for hvordan drikkevannskilden skal forvaltes og beskyttes.

mandag 10.09 2018

Leserinnlegg:

«Kommunen gir altså dispensasjon til andre, men kan ikke eller vil ikke gi dispensasjon til byens egne innbyggeres behov for nytt vannanlegg»

fredag 07.09 2018

Politikere foreslår å bygge vannbehandlingsanlegg i nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune: – Vi vil beskytte drikkevannskilden vår

Målet er å få den så robust som mulig.

onsdag 02.05 2018

Leserinnlegg om Brusdalsvatnet:

«Bystyrets beslutning skal renne ut av springen i ditt hus i mange tiår fremover.»

fredag 02.03 2018

Drikkevannskilden i Brusdalen:

Edgar og Bjørns fem spørsmål til Ålesund kommune

Edgard Brevik og Bjørn H. Aarø ber Ålesund kommune om svar på fem spørsmål om drikkevannkilden i Brusdalen.

tirsdag 13.02 2018

Deponiet Belsen i Vasstranda:

Drikkevannskilden i Brusdalen: Seier til Edgard og Olav

Ikke alt er på stell rundt Brusdalsvatnet. Norges Miljøvernforbund har avdekket flere forhold. Nå vil kommunen rydde opp.

fredag 09.06 2017

Ålesund:

Fjerner asbest ved Brusdalsvatnet

Kommunen har tatt tak. Svære paller med dumpa asbestplater er allerede pakket og klar for bortkjøring.

tirsdag 30.05 2017

I gang med å fjerne»deponisynder» rundt Brusdalsvatnet

Rydder opp miljøsynder

Deponi med utidig avsig. – Det er ikke tillitvekkende. Kommunen må rydde opp, sier Bjørn Skulstad.

onsdag 21.12 2016

Brusdalsvassdragets Grunneierlag i harnisk over Ålesund kommune:

– Stjeler vann og dreper fisken

– Vi mener det er tjuveri av vann! Og de tar livet av fisken ved å tørrlegge elva og ødelegger beste gyteelva ved å ha den i rør.

torsdag 06.10 2016

Flere brune belter i Brusdalsvatnet

- Kan være alger

Ålesund vannverk tror ikke de brune beltene som torsdag blei oppdaga i Brusdalsvatnet er oljesøl. Derimot har de mer tro på at det kan dreie seg om alger.

søndag 24.07 2016

Kommunen avviser ulovligheter

Både Mattilsynet og Norges Miljøvernforbund er bekymret over massedeponiene på Vasstranda. Kommunen sier de driver etter lovlig fattede vedtak.

onsdag 13.04 2016

Reserve-vannforsyning til Ålesund

Vil investere en halv milliard i vann

– Det blir vesentlig dyrere enn man først antok, sier Ålesund kommune om satsingen på Brusdalsvatnet og vannkildene på Emblemsfjellet.

lørdag 02.04 2016

Sjekker Brusdalsvatnet for miljøgifter

Brusdalsvatnet blir definert som DDT-fritt, men funn av små mengder plantevernmidler aktualiserer nye tester.