Tema

onsdag 12.06 2019

Leserinnlegg:

«Exit Brosundtunnelen?»

torsdag 06.06 2019

Ville ha 7-milliarderpakken

Halverte bypakken etter signaler – nå er den vedtatt

Med svært knapt flertall er bypakken for Ålesund vedtatt. Pakken blei kutta med over 3 milliarder etter utspillet til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

onsdag 05.06 2019

Øystein Tvedt (H) slakter bypakke-forslag:

– Desperat forsøk på å rydde opp i et voldsomt rot

Uten Brosundtunnel og E39:

Stripper ned bypakken for å unngå utsettelse – tar ut Brosundtunnelen

Dette er alternativene til politikerne

Vegvesenet: Brosundtunnelen må ut – eller bypakken utsettes

tirsdag 04.06 2019

Bompenge-demonstrasjon før bystyret:

Christian og Marcus arrangerer demonstrasjon og samler inn underskrifter mot bompenger i Ålesund

søndag 26.05 2019

Store vegprosjekter i Ålesund på vent

Flere partier i tenkeboksen om bypakken

Varaordføreren innrømmer at bompengeandelen nærmer seg en øvre grense for hva folk tåler å betale.

torsdag 09.05 2019

Ålesund bystyre:

Ålesund stiller 14 miljøkrav til cruisenæringa

– Dette er ikke et vedtak mot cruise, men balansen må være annerledes, sier ordføreren.

ÅKE-styreleder advarer:

– Husleia dekker ikke vedlikeholdet

– Vi har et vedlikeholdsetterslep vi er nødt til å ta, advarte ÅKEs styreleder i bystyret. Atter en gang blei saka om å øke husleia til «gjengs husleie» utsatt av bystyret.

Bystyret:

Vedtok student-plan for Ålesund – og ber rådmannen prioritere studenthelse snarest

Ålesund bystyre ber rådmannen prioritere studenthelse ved snarest å styrke fastlegekapsiteten, helsesykepleier og ny psykologstilling med prioritet til studenthelse.

Støtter by-opprop mot atomvåpen – med knappest mulig flertall

Det blei så tett som det kunne bli da storpolitikk var tema i Ålesund bystyre.

Oppfordrer fylket til å samle seg om renovasjon:

Årim: – Som selskap er vi for lite for framtida

I nord og sør for Møre og Romsdal slår renovasjonsselskapene seg sammen. Ålesundregionen kan bli taperen, advarte Årim-ledelsen i Ålesund bystyre.

Vil at bystyret skal si nei til atomvåpen

Vil at Ålesund skal bli 12. by i Norgetil å signere et opprop mot legalisering av atomvåpen.

torsdag 25.04 2019

Kontrollutvalget i Ålesund: Vil at bystyret skal orienteres om innkjøp

Ulovlige innkjøp var igjen tema på kontrollutvalgets møte i går.

fredag 05.04 2019

Frykter at E39-utbygging vil ødelegge området:

Mobiliserte og fikk støtte i bystyret: – Her vil vi ikke ha firefeltsveg!

torsdag 04.04 2019

Åpner for brennevin-servering under åpen himmel

Bystyret avslutter gjeldende praksis i Ålesund, med at det ikke er tillatt å servere brennevin i utearealer.

fredag 15.03 2019

Presentasjoner fra infomøtet:

Her er det du bør vite om den nye bypakken

torsdag 14.03 2019

Over 100 ville høre om bypakken

Hvorfor kommer man aldri videre? Kan det kalles kollektiv-tiltak når de tre største prosjektene er bilveger? Og trenger man egentlig Blindheimstunnelen?

tirsdag 12.03 2019

Siden 2016 har Ålesund hatt «særregel»

Kan bli lov med «ute-brennevin» i Ålesund

Rådmannen anbefaler at kommunen avslutter gjeldende praksis med å ikke tillate brennevin ute.

tirsdag 19.02 2019

ROBEK-exit til sommeren:

Sprakk på utgifter – men skatteinntekter reddet Ålesund fra minus

torsdag 31.01 2019

Vil bygge tilrettelagte boliger:

Her blir det tilrettelagte kommunale boliger

Ålesund kommune kjøper Wasmuthgården på Aspøya. Bygget kan bli brukt til kommunalt tilrettelagte boliger.

Hamnsundsambandet:

Her vil bystyret ha "snarveg" til Haram

Bystyret i Ålesund støtter en direkte tunneltrasé mellom Hamnsund og Kverve, uten noen lokalveg til Store Kalvøy.

onsdag 28.11 2018

– Barnehage på Ellingsøy er i rute

En ny barnehage på Ellingsøy skal stå ferdig seinest 01.08.2019, har bystyret vedtatt. Fire aktører meldte sin interesse for å bygge barnehagen, som skal drives i privat regi.

søndag 25.11 2018

Skapte debatt i bystyret:

Advokat vil stoppe barnehage på Stokke – hadde møte med fire politikere

9. november møtte advokat Henrik Grung fire bystyrepolitikere for å diskutere barnehagesaka på Ellingsøy.

torsdag 22.11 2018

Bystyret:

– Nye Ålesund må ha eget mobbeombud

Bystyret mener at det bør etableres et mobbeombud i nye Ålesund, og oversender saka til prosjektlederen. – Et utrolig stort steg i riktig retning, sier Elevorganisasjonen

Blindheim:

Nå blir Blindheim bokmålsskole

Blindheim barneskole skifter målform fra nyttår.

Nei til piggdekk-avgift – men Miljøpartiet slapp å stå aleine

Flertallet i bystyret sa nei til piggdekkavgiften.

Bystyret:

Takket Røde Kors for innsatsen etter brannen på Volsdalsberga

Ordføreren inviterte Røde Kors til bystyret for å gi en synlig takk for innsatsen etter brannen på Volsdalsberga.

tirsdag 13.11 2018

Foreslår at dette blir Joachim H. Rønnebergs plass

Ønsker at rådhusplassen i Ålesund kalles opp etter krigshelten.

fredag 02.11 2018

Bystyret krever trafikktiltak ved Hessa skole: – Bare et under at det ikke har gått liv

– Det er bare et under at det ikke har gått liv. Alle andre hensyn enn barnas sikkerhet må vike.

torsdag 01.11 2018

Budsjett 2019 for Ålesund:

Disse tiltakene fikk bystyret skvist inn

Ekstra midler til seremonirom, elsykler, skjærgårdtjeneste, frikort for tredjeklassinger i svømmehallen, kultur, pårørendekoordinator og midler til oppstart av et dagtilbud for rusmisbrukere.

onsdag 31.10 2018

Opposisjonen la fram alternativt budsjett:

Ønsker et massivt skolebygg-løft: – På tide vi kommer i forkant, så vi unngår nye kriser

– Vi ønsker å gå kraftigere til verks på skolebygga som er nedslitte. Det er på tide å snu situasjonen.

torsdag 30.08 2018

Vil ha eget mobbeombud i Ålesund

– Det er noe i skolen som ikke stemmer. Det er dessverre ikke alt som står rett til. Mange av barna våre slites i stykker av et skolemiljø som ikke er bra.

Kan gi god inntekt til kommunen:

Vil gi gratis busskort til studenter som melder flytting til Ålesund

Ålesund kommune vil teste ut en prøveordning med insentiver for å få tilflyttede fulltidsstudenter til å melde flytting til Ålesund.

søndag 24.06 2018

Ny rapport får oppmerksomhet:

Kommunelegen lover å ta tak

Kommuneoverlegen tar umiddelbart tak i den nye trafikkrapporten.