Tema

tirsdag 18.05 2021

Dømd til fengsel:

Slo laus tenner på pågåande mann

Ein videonsnutt var opphav til ein krangel som no har ført til at ein mann i 30-åra er dømd til 105 dagar fengsel.

onsdag 12.05 2021

Ferjekaptein tapte søksmål mot Fjord1

Ferjekaptein Erlend Lindseth tapte første runde i retten mot Fjord1, men jobbar no med anke av dommen frå Møre og Romsdal tingrett.

lørdag 24.04 2021

Truga vitne i rettssalen:

– Når du kjem inn der, så held du kjeft

Mannen gjorde hysjteikn mot kvinna som skulle vitne i straffesaka mot han. No er han dømd til 40 dagar fengsel.

torsdag 04.03 2021

Dømd for netthets på Facebook

Ein mann er i Søre Sunnmøre tingrett dømd til å betale 6.000 kroner i bot og 1.000 kroner i sakskostnader for å ha kome med netthets.

mandag 01.03 2021

Fem månader fengsel for vald:

Dømd til fem månader fengsel for vald mot kjærasten

Ein mann i 40-åra er dømd til fengsel i fem månader etter at han slo kjærasten sin fleire gonger i ansiktet med knyttneven. Kvinna fekk fleire brot i ansiktet som følgje av valden.

onsdag 24.02 2021

Strid om villcamping eskalerte

Drapsdømd turist dømd for overfall

Mannen bad til Gud om at kvinna som ville ha vekk bubilen hans frå beiteområdet, måtte gå derifrå. No er den tidlegare drapsdømde mannen dømd for overfall og vald mot kvinna.

tirsdag 23.02 2021

Strid om rekning avgjort i retten

Slik blei bedrifta svindla av hackarar

Hackarar klarte å lure til seg over 120.000 kroner gjennom ein falsk e-post. Tingretten meiner dei som betalte burde oppdaga at e-posten var falsk, men også at mottakar hadde for dårleg datasikkerheit.

mandag 22.02 2021

Frostating lagmannsrett:

Oppfinnar tapte krav om royalty

I tingretten blei oppfinnaren tilkjent sju millionar kroner, men summen er kraftig redusert etter at Frostating lagmannsrett har vurdert saka.

mandag 15.02 2021

Dømd for økonomisk kriminalitet:

Anka svindeldom: Slepp å sone deler av straffa

Den sjølvstendig næringsdrivande mannen blei dømd til fengsel i eitt år og åtte månader for økonomisk kriminalitet. Lagmannsretten har no gjort om på dommen, slik at han slepp å sone eit halvår av straffa.

tirsdag 09.02 2021

Dømd for drapstruslar mot minister

Etter eit innslag på Dagsrevyen sende nordfjordingen drapstruslar til klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn. No er han dømd til fengsel.

mandag 08.02 2021

Drakk ein liter vodka. Neste morgon blei bilføraren stoppa av politiet

Mannen trur han drakk ein liter vodka kvelden før køyreturen ein søndag føremiddag i fjor.

lørdag 30.01 2021

Retten kritiserte avhør av barn. Voldstiltalt mor ble frikjent

Retten fant klare svakheter ved måten avhøret var gjennomført på hos Barnehuset i Ålesund.

fredag 22.01 2021

Politibetjent dømd til fengsel

Ein politibetjent i Nordfjord er dømd til fengsel i 21 dagar etter ein køyretur med promille på Stadlandet sist sommar.

torsdag 21.01 2021

Filma eiga råkøyring – tatt i 133 km/t to gonger

Ein ungdom må i fengsel etter at han fleire gonger køyrde langt over fartsgrensa og filma køyringa med mobiltelefon.

Nekta å betale bota, no er han dømd for demonstrasjon mot vindkraft

Vindkraftmotstandaren fekk 12.000 kroner i bot for demonstrasjon på Haramsøya, men nekta å betale. No har Sunnmøre tingrett redusert bota med fleire tusen kroner.

onsdag 20.01 2021

Dømd for vald og drapstrussel mot kona

Ein mann i 50-åra er dømd til 45 dagar fengsel for vald og drapstrussel mot si dåverande kone.

Frikjend for erstatningskrav:

Dømd etter kollisjon med vogntog

Ein mann frå Stryn kommune er dømd til å betale 10.000 kroner i bot etter kollisjon med eit vogntog i april 2019. Mannen er frikjent for kravet om å betale erstatning og advokatkostnader til vogntogsjåføren.

tirsdag 19.01 2021

Strauk på teoriprøva – kjøpte falskt førarkort

Mannen klarte ikkje førarprøva og kjøpte seg i staden eit førarkort frå Sverige. No er han dømd til 18 dagar fengsel.

mandag 18.01 2021

Dømd til tre år og ni månader fengsel for sovevaldtekt

Søre Sunnmøre tingrett har dømt ein mann i 30-åra til tre år og ni månader fengsel. Mannen er funnen skuldig i valdtekt av ei kvinne som sov.

Saksøkte båtseljar:

Kjøpte restaurert trebåt – no må seljar ut med fleire hundre tusen kroner

Den 70 år gamle trebåten blei seld «som den er», men viste seg å ha store manglar. Seljaren må no ut med over 700.000 kroner til båtkjøparen i Vestnes.

torsdag 07.01 2021

Dømt i tingretten:

Gjemte nærmere fire kilo amfetamin på eiendommen sin

Nå er mannen dømt til et langt opphold i fengsel.

onsdag 06.01 2021

Kreditorar gjekk glipp av pengar – bedriftseigar dømd

Ei mindre bedrift i Nordfjord var under tvangsavvikling, og bustyraren oppdaga at tidlegare eigar og dagleg leiar handla på ein måte som gjorde at buet gjekk glipp av inntekter som kreditorane skulle hatt.

tirsdag 05.01 2021

Lagmannsretten endra straffa:

Dømd for brann som lett kunne ført til tap av menneskeliv

Det var tilfeldig at liv ikkje gjekk tapt i ein brann i Sula i 2019, meiner Frostating lagmannsrett. Ein mann i 30-åra er dømd etter mordbrannparagrafen.

mandag 04.01 2021

Rettssak:

Huseigar vann mot byggfirma i retten

Huseigaren meinte den nye einebustaden hadde fleire manglar og saksøkte byggefirmaet. No har tingretten dømt firmaet til å betale nærare ein million kroner.

fredag 18.12 2020

Fiskestrid i retten:

Må betale for kinesisk agent

Nye Giske Havfiske gjekk til sak for å få betalt tilbake det Atlantic Holding hadde betalt i provisjon til ein kinesisk agent, men har ikkje fått medhald i retten.

søndag 06.12 2020

Rusa kvinne sat på fanget til sjåfør og styrte bil. Dømd for promillekøyring

Ei ung kvinne er dømd for promillekøyring etter ein spesiell køyretur i Sykkylven i sommar. Turen blei dokumentert med videosnuttar som blei delt på sosiale media.

fredag 04.12 2020

Stakk av etter nestenkollisjon med politiet

I høg fart kom ungdommen køyrande med tre rusa kameratar i bilen. Ved Sykkylvsbrua var det like før han kolliderte med ein politibil.

onsdag 02.12 2020

Dømd for vald:

Blei dytta på dansegolvet og slo tilbake

Ein mann frå søre Sunnmøre er dømd til fengsel i 120 dagar for vald mot ein annan mann på ein konsert i Ørsta i fjor. 

tirsdag 01.12 2020

Dobla farta på Kvivsvegen

161 km/t i 80-sona gav 21 dagar fengsel

Kasta stein inn vindauge – ville drepe mor og barn

Med stor kraft kasta naboen tunge steinar inn gjennom soveromsvindauget, der eit barn låg og sov.

fredag 27.11 2020

Truslar utløyste væpna aksjon - mann dømd til fengsel og kontaktforbod

Politiet gjekk til væpna aksjon etter at ein mann sende truslar til ein person han hadde forbod mot å kontakte. Om mannen bryt kontaktforbodet igjen, må han rekne med å få fotlenke og alarm.

torsdag 26.11 2020

Må betale millionerstatning:

Frakteskip leverte forureina olje

Fleire ferjer i Møre og Romsdal fekk levert forureina olje i tankane i fjor haust. No er eigaren av skipet som frakta oljen dømd til å betale Bunker Oil over 10 millionar kroner.

onsdag 11.11 2020

Gikk til retten for å få fjernet molo – men fikk nei

Strid om nesten 40 år gammel molo i Vestnes havnet i Romsdal tingrett.

søndag 08.11 2020

Dømd til fengsel i 120 dagar:

Kom inn i hytte og truga med ishakke

Væpna med ei ishakke og skrujarn kom mannen mot hytteeigaren og sa han skulle ta han.

onsdag 04.11 2020

Berga av redningsskøyta – drakk øl då båten blei slept til land

Båtføraren fekk motorstopp, og drakk øl då han venta på redningsskøyta og båten blei slept mot land. Sjølv om motoren hadde stoppa, har retten dømt mannen for promillekøyring.

lørdag 24.10 2020

Dømd for valdtekt og incest

Ein sunnmøring i 40-åra er dømd til fengsel i fire år og åtte månader for å ha valdteke si eiga dotter.

torsdag 08.10 2020

Meklar dømd til å betale erstatning:

Kjøpte leilegheit som var ulovleg å bu i

Meklaren gav uttrykk for at det var ei bra leilegheit, men kjøparen skulle snart oppdage at leilegheita mangla godkjenning.

Banka sambuar – mann dømd til samfunnsstraff

Kvinna var livredd og utan sjanse til å forsvare seg, då mannen slengde henne i bakken, sette seg over henne og tok kvelartak.

fredag 18.09 2020

Dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot barn

Ein mann i 50-åra på Sunnmøre er dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot to barn. Dei er i småskulealder. 

søndag 13.09 2020

Dagleg leiar dømd for underslag

Ein tidlegare dagleg leiar i ei familiebedrift på Sunnmøre er dømd til 11 månader fengsel for grov økonomisk utruskap.

lørdag 05.09 2020

Mann dømt til fengsel etter åtte tilfeller av grovt bedrageri og flere andre forhold

En mann fra Sunnmøre fikk ett år og åtte måneder i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i en rekke bedrageri-tilfeller, hvorav åtte var definert som grove.

onsdag 02.09 2020

Tiltalt angra ikkje truslar – vil halde fram med å truge politiet

Mannen i 30-åra er dømd til sju månader fengsel for vald og truslar mot politiet, men vil ikkje slutte med å truge politiet.

tirsdag 01.09 2020

Sjalu mann slo og sparka forsvarslaus kvinne

Ein mann i 20-åra er dømd til 98 timar samfunnsstraff for grov vald mot sambuaren.

onsdag 26.08 2020

Mann i 20-årene dømt til fengsel for trusler og vold: Pekte på fornærmede og dro fingeren over halsen

Dommen falt i Søre Sunnmøre tingrett i august.

tirsdag 11.08 2020

Fjord1-tilsette tapte sak om ansvar for ferjekioskar

Fjord1 kan pålegge styrmenn og kapteinar ansvar for sjølvbetjente kioskar på ferjene. Det har Sogn og Fjordane tingrett slått fast.

søndag 05.07 2020

Dømd for farefull køyring

Mann dømd for høg promille, med høg fart og farefull køyring.

Slo til mann på pub

Ein mann i 20-åra er dømd til samfunnsstraff for vald på ein utestad i Ulsteinvik.

mandag 29.06 2020

Anken førte ikkje fram:

Dømd for sovevaldtekt

Frostating lagmannsrett har dømt ein mann til fire år fengsel for valdtekt av ei kvinne.

tirsdag 16.06 2020

Dømd for hasardiøs køyring:

Køyrde i minst 127 km/t i 50-sone

I høg fart køyrde mannen gjennom fleire rundkøyringar. I to av dei køyrde han også mot køyreretninga.

Butikktilsett dømd for innbrot i kundetelefon

Ein butikktilsett er dømd til 30 dagar fengsel for innbrot i mobiltelefonen til ein kunde.

Dømd for vald mot vakt

lørdag 13.06 2020

Tilstod å ha sparka politibetjent – blei frikjend

Mannen frykta fengsel og fekk råd om å tilstå, slik at han i staden kunne få samfunnsstraff. Då saka kom opp i tingretten, blei han frikjend.

fredag 12.06 2020

Tillitsvald dømt for underslag

Søre Sunnmøre tingrett har dømt ein mann i sekstiåra frå ytre søre Sunnmøre for grovt underslag.

onsdag 27.05 2020

Slo annan festdeltakar medvitslaus

Ein mann i 30-åra må i fengsel etter vald på ein fest i Ørsta i fjor. Den fornærma mista medvitet, fekk kutt i haka og mista deler av ei tann.

Stal frå kiosk, restaurantar og treningssenter

Mann i slutten av tenåra dømt til 45 dagar fengsel på vilkår.

tirsdag 26.05 2020

Tok over rattet då kompisen blei dårleg – no må han i fengsel

Ein mann i 30-åra er dømd til fengsel etter at han blei tatt i fartskontroll, med promille og utan førarkort.

fredag 22.05 2020

Ålesundsbasert oppfinnar får sju millionar kroner etter rettssak

Oppfinnaren Arthur Lyngøy har vunne fram i eit søksmål han retta mot eit fiskefôr-konsern i Nordland.

torsdag 21.05 2020

Dømd til fengsel:

Tiltalt nekta for ruskøyring

Mannen har fått medikament skrive ut av lege og meiner han ikkje kan dømmast for køyring i narkorus.

fredag 15.05 2020

Dømd til fem månader fengsel:

Tatt med GHB og amfetamin

Ein mann i 20-åra har tilstått både ruskøying og oppebevaring av ei større mengde narkotika.

mandag 11.05 2020

Tiltale: Tok intime bilde frå kundetelefon

Kunden leverte telefonen til reparasjon og opplevde at ein tilsett overførte bilda hans til sin eigen telefon.

fredag 08.05 2020

Beit politibetjent

torsdag 16.04 2020

Bedriftsleiar dømd:

Gjorde underslag for å betale straumrekning

Bedriftsleiaren trengde pengar til å betale si private straumrekning. No er han dømd for underslag mot bedrifta.

mandag 06.04 2020

Mor var i konflikt med barnevernet. No er ho dømd for vald mot tilsett

Kvinna var sint på barnevernet og gjekk til åtak på ein tilsett. No er ho dømd for vald og må sone i fengsel.

onsdag 04.03 2020

Ferieturen til familien enda i grøfta. Kvinne dømd for ruskøyring med campingvogn

Familien frå Sunnmøre var på tur sørover med campingvogn då dei køyrde utfor vegen. Mor i familien er no dømd for ruskøyring.

fredag 28.02 2020

Truga med massakre etter trekk i trygda

Mannen var frustrert over at han blei trekt i trygda og truga med å drepe både politifolk og andre offentlege aktørar.

mandag 17.02 2020

Sende bilde av pistol og truga med å drepe kvinne

Mannen sende bilde av ein pistol og sette framt truslar om å drepe ei kvinne.

mandag 10.02 2020

Sunnmøring dømd til to år fengsel for overgrep

Mannen nektar for seksuell omgang med eit barn, men blir ikkje trudd av retten.

fredag 07.02 2020

Tilstod i retten og slapp erstatning, men må i fengsel:

Mann brukte skjult kamera for å filme nakne jenter

En mann i 50-årene fra Sunnmøre tok intime bilder av personer uten at de visste om det. Nå er mannen dømt til 2,5 år i fengsel.

mandag 03.02 2020

Må i fengsel etter slag på byen

Ein ung mann er dømd for å ha slått ein annan mann bevisstlaus, men retten meiner offeret også kan ha bidrege til at valdsepisoden utvikla seg.

lørdag 01.02 2020

Frifunnen for vald mot tenåring

Mannen var tiltalt for å ha slått stesonen i hovudet, men tingretten finn ikkje bevis for vald.

torsdag 30.01 2020

Sunnmøring ble dømt til fengsel i ni år og seks måneder:

Krever frifinnelse for voldtektsanklager

Mens statsadvokaten opprettholder sin påstand om fengsel i ni år for en overgrepsdømt sunnmøring, mener forsvareren at mannen må frifinnes for de alvorligste tiltalepunktene om forsøk på medvirkning til voldtekt av barn.

onsdag 29.01 2020

Sunnmøring dømt for å ha betalt for overgrep mot barn på nett:

Kripos: – Han prøvde å skjule nettbetalingene for kona ved å kalle dem «Honda parts»

Onsdag forklarte Kripos seg om hvordan de avslørte og kartla sunnmøringens oppførsel på internett.

mandag 27.01 2020

Fire år fengsel for sovevaldtekt

Ein mann i 20-åra er dømd for å ha valdteke ei kvinne og må sone fire år i fengsel.

Sunnmøre:

Fabrikksjef dømd for misbruk av stilling

Ein fabrikksjef frå Sunnmøre er dømd til fem månader fengsel, for å ha tatt fleire hundre tusen kroner i eiga lomme.

onsdag 22.01 2020

Sunnmøring dømt for beføling og biting

En sunnmøring i 30-årene er dømt for seksuell handling uten samtykke og vold mot ei kvinne.

torsdag 16.01 2020

Hevda det var naudrett:

Låg bak bubil og trailer. Så køyrde han forbi i 135 km/t

Mannen frå Hareid vedgår å ha køyrt i 135 km/t, men meiner farten var nødvendig for å unngå fare.

fredag 10.01 2020

Fikk ikke komme inn på Jugendfest:

Kastet øl på vakt og «albuet» politibetjent i ansiktet

En nordmøring i midten av 20-årene er dømt til betinget fengsel etter et mislykket forsøk på å komme inn på Jugendfest i Ålesund i 2018.

Brukte farens BankID til å lure banker for 400.000 kroner

Ei kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må sone fem måneder i fengsel for flere bedragerier.

onsdag 08.01 2020

Kjørte Porsche i amfetaminrus

Sunnmøring tatt for ruskjøring etter at politiet observerte vinglete kjøring på E39.

torsdag 02.01 2020

Fjerna frå vegbana – truga med å drepe politiet

Mannen blei arrestert etter å ha gått midt i vegen og hindra trafikken. No er han dømd for vald og truslar mot politiet.

fredag 06.12 2019

Tapte rettssak mot familiefirma

Oppsagt leiar politimeld for underslag

Den tidlegare daglege leiaren er politimeld for å ha forfalska fakturaer, for å få kundar til å betale til seg sjølv i staden for til bedrifta.

onsdag 04.12 2019

Tatt seks ganger for bilkjøring uten førerkort - fem av gangene med promille

En Sunnmøring i 20-årene er dømt til samfunnsstraff for en rekke rusrelaterte straffbare forhold.

fredag 29.11 2019

Gamblet bort penger på nettet:

Svindla til seg over ein million kroner

Med mora sin BankID klarte mannen å få låne nær ein million kroner frå tre bankar. Pengane spelte han vekk på få dagar.

torsdag 28.11 2019

Dømd til eitt år og fem månader i fengsel:

Dømd for narkotika og nakenbilde - må sone eitt år og fem månader i fengsel

Ein mann i 40-åra må sone må sone ei lenger fengselstraff for grov narkotikakriminalitet, samt for å ha lagra nakenbilde av ei mindreårig jente på telefonen sin.

Mor innrømmer at det er heilt grufullt det ho har utsett barna sine for

I to år levde barna i konstant frykt for at mora deira skulle bli sint. No må mora i fengsel.

tirsdag 19.11 2019

Aktlaust, men ikkje bevis for brannårsaka:

Søre Sunnmøre tingrett: – Å forlate huset utan å forsikre seg om at alle brennande lys er sløkte, vil vere eit klart brot på aktsemdplikta

Mannen og kvinna forlét huset utan å forsikre seg om at alle levande lys var sløkte. Like etter stod huset i brann.

onsdag 13.11 2019

Dømd til å betale seks millionar kroner for uselde tomter

Bustadprosjektet gjekk trått og ikkje ei einaste tomt blei seld. Selskapet som skulle utvikle prosjektet er no dømd til å betale over seks millionar kroner for dei uselde tomtene.

fredag 08.11 2019

Mann og kvinne må i fengsel etter fyllekøyring på badestrand

Paret i 20-åra var på telttur på Blimsanden og drakk store mengder alkohol. Utpå natta køyrde dei seg fast i sanden. No er begge dømde til fengsel.

torsdag 07.11 2019

Dømd til fengsel:

Dømd for å ha køyrd i 166 km/t forbi golfbane

Etter at mannen hadde køyrt forbi ein bil i Strandadalen, målte politiet farten til 166 km/t.

onsdag 06.11 2019

MC-førar dømd til fengsel

MC-føraren blei teken i 137 km/t i 80-sone i Stryn.

fredag 01.11 2019

Møre og Romsdal:

Politiet undersøker flere gamle Nav-saker

Møre og Romsdal politidistrikt har satt ned ei gruppe som skal gjennomgå alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området, i perioden fra 1. juni 2012 og fram til i dag.

torsdag 31.10 2019

Saksøkte byggefirma for manglar

Tapte sak mot byggefirma

Huseigarar nådde ikkje fram med søksmålet i Søre Sunnmøre tingrett, og må i staden betale sakskostnadene til det saksøkte byggefirmaet.

onsdag 30.10 2019

Kjørte i minst 140 km/t ifølge politiet:

18-åring fratatt lappen etter knappe seks måneder

En ung mann fra Ålesund må ta ny full føreprøve om han vil kjøre bil igjen. Det har Sunnmøre tingrett bestemt etter at han ble tatt for høg fart innover Ellingsøya.

tirsdag 29.10 2019

Utenlandsk bilist endte i grøfta:

Tatt for promillekjøring i Norge for fjerde(!) gang

En mann i 40-årene fra øst-Europa, bosatt på Sunnmøre, er dømt til fengsel i fem måneder. Førerkortet er allerede inndratt for alltid.

Lagra fleire tonn sprengstoff ulovleg

Sprengstoff og materiale som var nok til fem komplette 22. juli-bomber, blei i fleire månader lagra i usikra containerar i Ålesund-området.

fredag 25.10 2019

MC hadde snittfart på 148 km/t i tunnel

Mannen hadde selt motorsykkelen og skulle berre ta ein siste tur, då han blei målt til 148 km/t i Valderøytunnelen.

fredag 18.10 2019

Fradømmes retten til å virke som pastor i 15 år:

Pastor dømt til fengsel for voldtekt

En mann er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fire år og seks måneder for voldtekt mot ei 13 år gammel jente. Mannen er også fradømt retten til å virke som pastor i 15 år.

onsdag 16.10 2019

Må i fengsel etter å ha blitt tatt utan gyldig førarkort – for 28. gong

Ein mann frå Hareid er tatt 28 gonger for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort. Ein glipp i politiet gjer at mannen no fått førarkort og kan køyre på lovleg vis.

tirsdag 08.10 2019

Ålesund:

Barnevakt voldtok fem år gammel jente

Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 40-årene til fengsel i ett år og seks måneder for overgrep og voldtekt av et lite barn.

fredag 27.09 2019

Mannen skulle tøffe seg og kakka ein annan mann i hovudet med ein kokkekniv

Mannen skulle tøffe seg og kakka ein annan mann i hovudet med ein kokkekniv, slik at blodet spruta.

tirsdag 17.09 2019

Skipper og reiarlag møtte i retten:

Frikjend for feilrapportering av sild og makrell

Ein fiskeskipper og eit reiarlag nekta å godta førelegg for feilrapportering av fangst. No har begge fått medhald og er frifunne i Søre Sunnmøre tingrett.

fredag 13.09 2019

Må betale 104.000 kroner for promillekøyring

Handleturen til Moa blei ekstra dyr for ein mann som blei teken for promillekøyring i mars.

onsdag 04.09 2019

Omreisende vinningskriminell:

Rundstjal flere butikker på Moa - avslørt i Trøndelag

En mann i 40-årene dro til Ålesund for å fiske, men endte opp med å stjele varer for over 128.000.- fra butikker på Moa i løpet av to dager i desember 2017. Ved hjelp av vekternes interne varslingside ble han avslørt da han var på ny «fisketur» i Orkdal nå i sommer.

mandag 26.08 2019

Butikktilsett dømd for tjuveri

Ein butikkmedarbeidar frå Stryn kommune er dømd til 60 dagar betinga fengsel og 10.000 kroner i bot for grovt tjuveri mot fleire kundar.

Tenåring dømd til fengsel

Køyreturen enda utfor vegen. No må den unge bilføraren sone i fengsel.

onsdag 21.08 2019

Lasta ned teiknefilmar og tekstar om overgrep mot barn

Ein sunnmøring i 50-åra er dømd for å ha oppbevart tekstar og animasjonsfilmar som skildrar seksuelle overgrep mot barn.

torsdag 08.08 2019

Fradømt førerkortet for alltid:

Kjørte fra Nordfjord til Sunnmøre med 1,7 i promille

En mann i 40-årene er dømt til fengselsstraff og fradømt retten til førerkort for alltid etter en kjøretur fra Nordfjord til Sunnmøre i sommer.

fredag 12.07 2019

Politiet la vekk sak etter påsett brann:

Tapte sak mot forsikringsselskap - meinar huseigarane regisserte brannen

Medan paret var i Amerika, brann huset deira på Sunnmøre. Forsikringsselskapet meiner huseigarane regisserte brannen og nektar å betale ut erstatning.

Far dømd til ti månader fengsel

Faren lugga og slo dottera. Han slo både med flat og knytta hand, og med ulike reiskapar, og låste dottera inne i eit mørkt kott.

torsdag 11.07 2019

Stal utstyr på jobben:

Måtte ha pengar til sjuk mor

Mannen stal dykkarutstyr for 340.000 kroner frå arbeidsgivaren. No må han sone fem månader i fengsel.

torsdag 04.07 2019

Tenåringsgut dømd for alvorleg overgrep

Ein gut i tenåra er dømd til ungdomsstraff for seksuell omgang med ei jente under 14 år.

tirsdag 02.07 2019

Far frikjend for barnemishandling

Retten meiner det er sannsynleg at faren har mishandla dottera, men meiner bevisa ikkje held. Mannen er difor frifunnen.

Yrkessjåfør teken for ruskøyring på fritida to gongar på tre dagar

Yrkessjåføren blei teken for ruskøyring på fritida to gongar på tre dagar.

mandag 01.07 2019

Med promille og utan førarkort, nekta føraren av varebilen å stoppe for politikontroll: No har retten gitt han sperrefrist på førarkortet for alltid

Med promille og utan førarkort, nekta føraren av varebilen å stoppe for politikontroll.

Tatt i 134 km/t

Råkøyrde med passasjerar i bilen

Ein ungdom frå Vanylven er dømd til samfunnsstraff etter råkøyring i Vågsøy.

fredag 28.06 2019

Seksualforbryter fikk halvert straff etter politi-sommel

En mann fra Ålesund er dømt til fengsel for nedlasting av overgrepsmateriale og for å ha opptrådt uanstendig over for mindreårige i sosiale medier.

tirsdag 25.06 2019

Sunnmøring hadde ikke nok penger på konto:

Klippet av ledning til betalingsterminal - fikk varer for over 22.000 kroner

En mann i 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 75 dager i fengsel for bedrageri, tjuveri, narkotikabruk og kjøring uten førerkort.

tirsdag 18.06 2019

Tenåring må i fengsel for råkøyring i tunnel

Med ferskt førarkort blei tenåringen teken i 136 kilometer i timen i Kvivstunnelen. No må han i fengsel.

fredag 07.06 2019

Tre polske menn dømt for flere tjuveri på Moa

Tre menn fra Polen er dømt til betinget fengsel for en rekke tjuverier fra butikker på Moa.

Lokket kunder på kjøp- og salgsider til å betale for mobiltelefoner som ikke eksisterte

Ei kvinne i 30-årene fra Ålesund er dømt for elleve tilfeller av bedrageri. I de fleste tilfellene har kunder forhåndsbetalt for mobiltelefoner de aldri fikk.

onsdag 05.06 2019

Vart tatt på fersk gjerning av politiet

Køyrde i 88 km/t gjennom Ørsta sentrum

Ein gut i slutten av tenåra vart filma av politiet då han køyrde forbi tre bilar og hadde ei toppfart på 88 km/t i Ørsta sentrum. Tysdag vart han dømd i Søre Sunnmøre tingrett.

tirsdag 04.06 2019

Rask dom for råkøyring på Kvivsvegen:

Dømd for å ha køyrt i 131 km/t

Ein tysk statsborgar var blant dei mange som mista førarkortet på Kvivsvegen i helga. No har han fått dommen.

tirsdag 28.05 2019

Dømd for heleri av våpen som var stolne frå skyttarlag

Ein mann i 20-åra er dømd for heleri av 15 våpen som blei stolne frå skyttarlaget på Vartdal i haust.

fredag 24.05 2019

Jordmor dømd til fengsel

Jordmora var rusa på jobb og hadde ansvar for ei fødande kvinne. No er ho dømd til fengsel.

mandag 20.05 2019

Dømd til fengsel etter 17.mai-fest:

Mann slo med flagg og knyttneve

tirsdag 16.04 2019

Må sone i fengsel:

Kvinne dømt for 23 tjuverier

Ei kvinne i 40-årene fra søre Sunnmøre må sone ti måneder i fengsel for en rekke tjuverier og narkotikabruk.

tirsdag 09.04 2019

Dømt for tjuveri, slåsting, narkotika og å skjelle ut politimenn

Ein notorisk øltjuv i Ålesund har fått straffa si: 75 dagar i fengsel for ei smørbrødliste av tiltaler.

fredag 29.03 2019

Lærar dømd for forfalsking av vitnemål

Mannen leverte vitnemål på at han hadde lærarutdanning. No er han dømd for dokumentfalsk.

Køyrde i 128 km/t i Hornindal

Ungdom mista lappen og er dømd for råkøyring.

fredag 22.03 2019

Fikk to års strafferabatt for tilståelse og lang saksbehandling hos politiet:

Dømt for voldtekt, seksuell omgang med barn, krenkende adferd og vold

En mann i begynnelsen av 20-årene fra Møre og Romsdal er dømt til fengsel i to år og fire måneder for blant annet voldtekt, seksuell omgang med barn og vold.

torsdag 21.03 2019

Brødrene Jangaard vann sak om balkong

Søre Sunnmøre tingrett har frifunne Brødrene Jangaard AS i saka om ein jugendbalkong i Ålesund. Selskapet slepp dermed å betale erstatning til Storgata 23 AS.

mandag 18.03 2019

Tiltalt for mishandling av sonen sin

onsdag 13.03 2019

Angrep mann som snakket med dama - og truet med å drepe politiet

En ålesunder i midten av 20-årene er dømt til 45 dagers fengsel for å ha dyttet en mann, og truet en politibetjent som skulle pågripe han.

Ålesunder dømt for promillekjøring:

Kjørte hjem fra puben

En mann i 50-årene fra Ålesund er dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring.

lørdag 09.03 2019

Sogn og Fjordane tingrett:

Dømt til fengsel etter råkjøring i Kvivstunnelen - kamerat tok bilde av speedometeret som viste 210 km/t

Ein mann i 20-åra er dømt til fengsel i 120 dager, med en prøvetid på to år, etter flere forhold. Blant annet skal mannen ha kjørt i 210 km/t gjennom den 6,5 kilometer lange Kvivstunnelen mellom Volda og Hornindal.

onsdag 06.03 2019

Amfetaminsak:

Dømd til to år og seks månader fengsel

Ein mann i 30-åra frå søre Sunnmøre er dømd for oppbevaring av 2,4 kilo amfetamin.

tirsdag 26.02 2019

Kvinne fra Ålesund traff mann på Instagram:

Voldtatt rett etter at hun sa hun ville avslutte forholdet

En mann i 40-årene fra Hordaland er dømt til tre års fengsel for vold og voldtekt mot ei kvinne fra Ålesund.

mandag 17.12 2018

Far dømd for å ha truga med å drepe døtrer

I fleire år levde døtrene og mora i frykt for kva faren kunne finne på å gjennomføre. No er faren dømd for mishandling og må betale erstatning.

Dømd for datainnbrot hos tidlegare arbeidsgivar

Mannen var suspendert frå jobben, men brukte ein annan sitt passord for å få tilgang til anbod arbeidsgivaren hadde levert.

mandag 03.12 2018

Kvinne i 20-årene fra Ålesund svindlet 11 personer:

Solgte mobiler på internett - sendte eske med Smil-sjokolade

Sunnmøre tingrett har dømt ei kvinne i midten av 20-årene til betinget fengsel i 36 dager for svindel og bedrageri.

søndag 18.11 2018

Frattatt lappen for råkjøring - bestilte seg midlertidig kjøretillatelse

Ålesundsmann dømt for råkjøring og for å ha kjørt bil og yrkesbil uten gyldig sertifikat.

lørdag 10.11 2018

Sunnmøring dømd til ni månader fengsel:

Drapstruga og hogg med kniv etter mann

Ein sunnmøring i 30-åra er dømd for drapstruslar både mot ein drosjesjåfør, politifolk og tilsette ved eit legesenter.

onsdag 31.10 2018

Ung bilist tatt med promille for fjerde gang - mister førerkortet for alltid

En ålesunder i midten av 20-årene må klare seg uten førerkort resten av livet etter å ha blitt stoppet med promille.

torsdag 25.10 2018

Rygga sju meter med promille

Køyreturen blei både kort og kostbar for ein mann i Selje.

Kvinne fra Sunnmøre dømt til fengsel:

Fikk sparken i butikk - så svindlet hun Nav

Kvinne i 40-årene tiltalt for grovt bedrageri og uriktig forklaring. Forholdet skjedde kort tid etter at hun fikk sparken for grovt underslag.

tirsdag 23.10 2018

Overgrepsdømt ålesunder får strafferabatt for tilståelse:

Setter ned straffen i pedofilisak

En ålesunder i 70-åra, som i september ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale har fått behandlet straffeutmålingen på nytt i Frostating lagmannsrett.

torsdag 20.09 2018

Ålesunder tatt for bedrageri flere ganger:

Tok varer i butikken, gikk til kassa og krevde penger tilbake

En ålesunder i 30-årene er dømt til betinget fengsel i 21 dager for bedrageri.

onsdag 19.09 2018

Krev å bli sett fri etter at dom blei oppheva

Ein mann frå Litauen fekk ikkje medhald i kravet om å bli sett fri frå fengsel, etter at valdtektsdommen mot han blei oppheva.

tirsdag 18.09 2018

Ålesundspar får skjerpet straff for vold mot datter:

– Hun ble også dratt etter ørene og håret, dyttet og holdt fast mot veggen eller ned mot golvet.

Både moren og stefaren er nå dømt til fengsel i ett år og ni måneder for langvarig mishandling av ei jente i Ålesund.

Sju månader fengsel for skattesvik

Ein mann i 60-åra frå søre Sunnmøre må sone sju månader i fengsel og betale 95.000 kroner i bot for å ha halde unna millionformue i utlandet.

onsdag 05.09 2018

Pedofili-saka:

Ålesunder dømt til fengsel i 21 måneder – anket på stedet

En ålesunder i 70-åra er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale. Det er en strengere dom enn påstanden fra aktoratet.

Butikktilsett stal frå kassa - dømd for grovt underslag

I løpet av halvtanna år stal kvinna over 200.000 kroner frå butikkar ho jobba i.

Frostating lagmannsrett:

Frifunnen for overgrep mot utviklingshemma

Ein sunnmørsmann i 50-åra er også i lagmannsretten frifunnen for å ha utnytta ei psykisk utviklingshemma jente seksuelt.

mandag 20.08 2018

Mann fengsla for trygdebedrageri

torsdag 12.07 2018

Tilsvarte 0,5 i alkoholpromille:

15 dager for ruskjøring

fredag 06.07 2018

Dømt for kjøring uten førerkort – for 12. gang

En mann (34) fra Ålesund er i Sunnmøre tingrett dømt til 45 dager i fengsel for å ha kjørt uten førerkort. Han mister dessuten førerretten i et halvt år, og må betale saksomkostninger på 2000 kroner.

mandag 25.06 2018

Dømd for drapstruslar med kniv og luftpistol

Mannen drapstruga sambuaren både med luftpistol og kniv. I fleire år utsette han kvinna for eit regime prega av frykt og vald.

mandag 18.06 2018

Frikjend for å ha svindla NAV

Kvinna var tiltalt for å ha svindla NAV for nærare 800.000 kroner i samband med at ho oppheldt seg i utlandet. No er ho frifunnen.

tirsdag 05.06 2018

Retten mener dement mann ble utsatt for svindel:

Ålesunder dømt for bedrageri av eldre

En ålesunder er dømt til fengsel i to år for å ha lurt til seg store pengebeløp fra en dement mann.

Retten: – Har opptredd på ein særs klanderverdig måte

Søre Sunnmøre tingrett: – Volda Sanitetslag har opptredd på ein særs klanderverdig måte

Volda sanitetslag har tapt søksmålet mot firmaet som trekte seg frå kjøpet av sanitetshuset.

Ung mann dømd for valdtekt

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er dømd for valdtekt og seksuell omgang med ei jente under 16 år.

tirsdag 29.05 2018

Må betale bot og erstatning:

Dømd for manglande skilting av hogstarbeid

Ein mann frå Nordfjord er dømd for manglande sikring og varsling av hogstarbeid i Hovdebygda. Ein forbipasserande mann omkom, og driftsleiaren i selskapet må betale erstatning til enka.

onsdag 09.05 2018

Hadde våpen i baksetet på promilletur

Då mannen i 40-åra blei stoppa av politiet, fann dei ei ladd rifle i baksetet på bilen.

mandag 30.04 2018

Dømde for sex med mindreårige jenter

To unge gutar er dømde for å ha hatt seksuell omgang med to jenter som ikkje var fylt 16 år.

onsdag 25.04 2018

Yrkessjåfør dømd for promillekøyring

Yrkessjåføren er for andre gong dømd for promillekøyring. No må han i fengsel og mister førarkortet for alltid.

fredag 20.04 2018

Må i fengsel etter køyretur i 133 km/t

I 133 km/t susa den unge bilføraren over Vegsundbrua med passasjer i bilen. No er han dømd til fengsel.

fredag 13.04 2018

Må betale 64.500 kroner for promilletur «dagen derpå»

Det blei ein dyr fest for ein mann som blei stoppa i promillekontroll i Stryn ein søndag formiddag i oktober.

torsdag 12.04 2018

Tenåring må i fengsel for råkøyring

Med ferskt sertifikat blei den unge mannen teken i 150 km/t. No må han i fengsel.

tirsdag 27.03 2018

Førte ikke 664 timer som hun jobbet:

Lurte Nav for 120.000 kroner

Mente hun fikk beskjed hos en «gråhåret mann» i Nav om at kun timer som sto i kontrakten skulle føres i meldekortet.

fredag 23.03 2018

Politiet må betale:

Sjåfør frikjend for mobilbruk

Mannen fekk 1.600 kroner i bot fordi politiet meinte han brukte mobiltelefon under køyring. Etter at saka har vore oppe i retten, er det i staden politiet som må betale.

torsdag 22.03 2018

Far klaska til nybakt mor på fødestova

Familiemannen i 30-åra skapte eit regime prega av konstant utryggleik og frykt. No må han sone åtte månader i fengsel.

onsdag 14.03 2018

Fikk ni års fengsel - anker overgrepsdom

Den 37 år gamle hordalandsmannen som er dømt til fengsel i ni år for omfattende nettovergrep, anker dommen til lagmannsretten, skriver NRK.

fredag 23.02 2018

Valdtektsdømd blir ikkje sett fri

Sunnmøre tingrett meiner det er fare for at ein valdtektsdømd mann skal rømme før saka kjem opp for lagmannsretten. Han blir difor varetektsfengsla vidare i åtte veker.

torsdag 22.02 2018

Dømt til fengsel etter 146 km/t i 80-sona

Ung sunnmøring la kortene på bordet.

onsdag 21.02 2018

Ålesund kommune har inngått avtale med overgrepsutsatt fosterbarn

Kommunen har inngått avtale om videre hjelp, men erkjenner ikke juridisk ansvar.

Må i fengsel for promillekøyring

Med høg promille blei mannen frå Ørsta stoppa i promillekontroll i Volda. No må han i fengsel.

Helsearbeidar dømd for underslag

Ei kvinne i 20-åra er dømd for underslag frå fire personar i samband med ein jobb ho hadde i helsesektoren.

tirsdag 20.02 2018

Ville besøke barna:

Sunnmøring tatt med over 3 i promille

En mann i 50-årene er dømt til samfunnsstraff for to tilfeller av promillekjøring.

torsdag 15.02 2018

Mann fra Latvia dømt til lang fengselsstraff:

- Solgte 60 liter GHB i Ålesund

En latvisk statsborger i slutten av 30-årene er dømt til fengsel i to år og ti måneder for grov narkotikaforbrytelse.

onsdag 14.02 2018

Dreiv firma utan å føre rekneskap

Mannen hadde millionomsetning som sjølvstendig næringsdrivande, men førte ikkje rekneskap. No er han dømd til samfunnsstraff.

tirsdag 13.02 2018

Fekk panikk og stakk av:

Dømd for promillekjøyring for fjerde gong

Bilføraren køyrde i grøfta og meia ned eit fotgjengarskilt etter ein biltur med to i promille. No må han i fengsel og betale 80.000 kroner i bot.

Tapte sak mot fagforeining

Sunnmøre tingrett slår fast at den tidlegare sekretæren i Møre og Romsdal Transportarbeiderforening var tillitsvald og ikkje tilsett. Sekretæren nådde difor ikkje fram med søksmålet.

tirsdag 30.01 2018

Sunnmøring blei valdeleg då sambuaren ville flytte ut:

Ville tape fast sambuaren med gaffa-tape

Ein mann i 40-åra frå søre Sunnmøre er dømt til åtte månader i fengsel for vald mot sambuaren.

mandag 29.01 2018

Selvstendig næringsdrivende i Ålesund

Droppet skatt - må ut med 1,2 millioner kroner

En selvstendig næringsdrivende i Ålesund møtte forrige uke i Sunnmøre tingrett, tiltalt for skatteunndragelser.

tirsdag 23.01 2018

Russefest endte i fengsel

Tre unge menn fra Sunnmøre må i fengsel etter ei voldsepisode i ei bygd 30.april 2017.

fredag 19.01 2018

Slo inn falske returer:

Butikkansatt stjal fra kassa

Kvinne fra Sunnmøre dømt til betinget fengsel for underslag.

torsdag 11.01 2018

Politiet fant fem liter GBL i bilen - fikk samfunnstraff

onsdag 10.01 2018

Ørsta:

Må sone i fengsel etter vald i matkø

To menn er dømde til fengsel for uprovosert vald i matkøen på ein bensinstasjon i Ørsta.

Mor og far felt av egen overvåkingsvideo:

- Mishandlet datteren i minst sju år

Ei mor og en stefar fra Ålesund er dømt til lange fengselsstraffer for grov mishandling av jente.

mandag 08.01 2018

Sande:

Mann i fengsel for promillekøyring

Hadde 1,33 i promille to timar etter ulukka.

fredag 05.01 2018

Hadde med nær 1000 flasker brennevin i traileren

Sjåfør frikjend for spritsmugling

Ein litauisk sjåfør (42) er frikjend for spritsmugling, trass i at han hadde med nærare 1000 flasker vodka og annan sprit i traileren sin på turen til Sunnmøre.

tirsdag 02.01 2018

Godtesjuk mann frå Vanylven må i fengsel

Mannen frå Vanylven råkøyrde for å få kjøpt godteri før stengetid på Bryggja, og må no sone 18 dagar i fengsel.

onsdag 20.12 2017

Aktiv ørsting straffet etter heisatur i Ålesund

Ørstingen kjørte bil i fylla selv om han ikke hadde lappen. Og etter å ha vært involvert i et trafikkuhell unnlot han først å stoppe, før han runda av det heile med å forulempe en offentlig tjenestemann.

mandag 18.12 2017

Braut nasen i basketak – mann dømd til fengsel

Ein mann i 20-åra frå Ålesund er dømd til fengsel i 120 dagar etter ein slåstkamp i Måløy i januar.

tirsdag 05.12 2017

Etterlyst av norsk og svensk politi:

Møtte ikke til egen ankesak

En mann av utenlandsk opprinnelse er forduftet for politiet, både i Norge Sverige.

onsdag 15.11 2017

Sunnmøring

Skulle kjøpe øl, krasjet i huset og sovnet

Da festen gikk tom for alkohol, kjørte sunnmøringen til butikken for å kjøpe mer. Da han skulle parkere gikk det ikke så bra.

tirsdag 14.11 2017

Mann dømd til fengsel

Drapstruga kona med kniv

Familiefaren utsette kone og barn for vald og psykisk mishandling i fleire år. No er hand dømd til eitt år og fire månader i fengsel.

torsdag 09.11 2017

Dom i Sunnmøre tingrett:

Gir opp å drive eige firma etter tredje dommen

Ein sjølvstendig næringsdrivande i 40-åra er for tredje gong dømd for manglande rekneskapsføring. Heretter har han planar om å vere vanleg tilsett.

torsdag 26.10 2017

MC-førar teken i 146 kmt/t

Ein mann frå indre Nordfjord er dømd til 20 dagar i fengsel etter råkøyring med motorsykkel på E39 i Våtedalen.

tirsdag 17.10 2017

Mishandlet samboer i årevis:

Sunnmøring fengsles for vold

En mann i 60-årene fra ei av nabokommunene til Ålesund må sone 13 måneder i fengsel for vold i nære relasjoner.