Tema

onsdag 26.05 2021

Deilig å dingle i dissa uten during

Stort engasjement om pumpestasjon

Over 130 merknader fra naboer, grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter ble innen 1. mai levert inn angående ny pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen.

mandag 19.10 2020

Tank-tømme-test i Brusdalen

Årim satser på dobbel sikkerhet

Årim tester ut fjernavlesning av tette tanker i Brusdalen, noe som skal gi behovsprøvd tømmming og dobbel sikkerhet.

mandag 28.09 2020

Krav til Ålesund vannverk

Må bedre kontrollen på vannrensinga

Ålesund kommune får pålegg om å bedre internkontrollrutinene til vannverket, og får frist til 1. desember med å få dette på plass.

mandag 16.03 2020

Miljøgifter

Friskmelder område med gateoppsop

Engasjerte naboer og Norges Miljøvernforbund har bedt kommunen sjekke mulige miljøgifter i et område i Vasstranda, der kostebiler skal ha blitt observert å dumpe gateoppsop.

søndag 08.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Forsvarleg drikkevatn må sikrast for framtida»

tirsdag 21.01 2020

Mattilsynet er bekymret:

Mattilsynet ber om at folk ikke stikker hit

Mattilsynet synes «Stikk ut» er et flott tiltak. Men ikke alle steder.

fredag 01.11 2019

Langevåg-firma med løysing for tryggare drikkevatn til sjøs

MarinEquip AS ar utvikla eit heilautomatisk doserings- og kontrollsystem for desinfisering av drikkevatn i den marine marknaden.

onsdag 25.09 2019

Brusdalsvatnet:

Gjorde giftsjekk nær drikkevannet, ble ikke skremt av svaret

En analyseprøve viste farlig forurensning av masser nedenfor deponiet «Belsen» i vinter. Etter en mer omfattende kartlegging ved tre deponi i Vasstranda, pustes det likevel lettet ut.

mandag 19.08 2019

Minst konfliktfylt, dyrest eller billigst?

Tomtevalg tirsdag

Ingen naboer har hittil protestert mot en eventuell bygging av et vannbehandlingsanlegg på ei industritomt i Brusdalsvegen 208. Naboene på Rødset vil ikke ha et anlegg i sitt nærmiljø. Rundt 75 kroner skiller de to løsningene for den enkelte vannabonnent.

"Bakterie-bombe" fjernet ved Brusdalsvatnet:

Noen driter i drikkevannet

Etter at noen har gjort sitt fornødne og tørket seg i vannkanten til drikkevannskilden Brusdalsvatnet, vurderer kommunen bedre skilting som mulig tiltak.

torsdag 15.08 2019

Plassering av nytt vannbehandlingsanlegg:

– Jeg synes ikke noe om at folk i Ålesund skal betale 50 millioner ekstra, fordi noen i rådhuset har et spesielt teoretisk forhold

onsdag 14.08 2019

Vannbehandlingsanlegg i Ålesund:

Vil betale 50 millioner ekstra for vannbehandlingsanlegg

Rådmannen i Ålesund er villig til å betale 50 millioner kroner ekstra for å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208 istedenfor på Rødset.

tirsdag 06.08 2019

Lavere fart i Brusdalen for å sikre drikkevannet?

Kjør saktere for drikkevannet

Når det nå utarbeides en forvaltningsplan for Brusdalsvatnet for å sikre drikkevannskilden for framtida, kan tillatt hastighet du kjører gjennom Brusdalen bli redusert.

Må sikre livet i elva

- Bekymringsfull vannstand i Spjelkavikelva

Ålesund kommune er kalt inn på teppet til NVE, etter flere meldinger om lav vannføring i Brusdalselva og Spjelkavikelva.

mandag 05.08 2019

Ny drikkevannløsning

Kritisk til å ha kun en kilde

Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til at Ålesund kommune vil benytte Brusdalsvatnet også som kilde til reservevann for fremtiden, i motsetning til hva mange andre kommuner gjør.

mandag 22.07 2019

Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

tirsdag 09.07 2019

Gamle vassleidningar er utfordringa: – Det går rette vegen, men det er enkelte utfordringar på Sunnmøre også

– Vassverka på Sunnmøre er generelt godt utstyrt og har gode rutinar. Ein skal ikkje vere redde for å drikke vatn som kjem frå kraner her.

Stor jobb for å sikre reint drikkevatn i Herøy: Trygt drikkevatn kjem ikkje av seg sjølv, og ureint drikkevatn kan få katastrofale følgjer

Siste ti åra har Herøy Vasslag brukt 98 millionar kroner på å sikre folk i Herøy reint og godt drikkevatn.

onsdag 12.06 2019

Leder

«Vi må slutte å skubbe på vassrekninga»

mandag 03.06 2019

- Bekymringsfullt, sier Bjørn Skulstad

Fant svært forurenset grunn nær drikkevannet

Over 500 tonn oljeforurenset masse, deler av dette klassifisert som farlig avfall, er fjernet fra en næringseiendom i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Ingen er sikre på hva som kan ligge igjen på andre deler av eiendommen.

torsdag 15.11 2018

Ålesund kommune får ny frist fra Mattilsynet

Mattilsynet har gitt Ålesund kommune ny frist for å ferdigstille en fullgod reservevannsforsyning.

fredag 02.11 2018

Vil ta bedre vare på drikkevannet

– Halvparten av Brusdalsvatnet ligger i Skodje. Da er det underlig at vi skal bruke tid og krefter på å lage regler for forvaltning av drikkevannskilden før den nye kommunen er en realitet.