Tema

tirsdag 14.12 2021

Lesarinnlegg av Bjørn Jakobsen:

«Vegvesenet mot Vegvesenet»

fredag 10.09 2021

Møreaksen? Romsdalsaksen? Ferje?

mandag 30.08 2021

Møreaksen/Romsdalsaksen:

Ber om klart svar frå regjeringa på ferjefri E39

Fylkesutvalet ber samferdselsministeren/regjeringa svare på om utgreiingane for konsept- og traséval for ferjefri og oppgradert E 39 Molde–Ålesund er gjort på eit fagleg og uhilda grunnlag.

tirsdag 24.08 2021

Møreaksen eller Romsdalsaksen?

Vil ha nye beregninger for kryssingen av Romsdalsfjorden

En rimeligere kryssing av Romsdalsfjorden ble ikke vurdert av Statens vegvesen før valget falt ned på Møreaksen. Førstekandidatene i fylket ønsker ny vurdering.

tirsdag 22.06 2021

Stor interesse for å bygge Møreaksen

Både norske og utenlandske entreprenører deltok da Statens vegvesen arrangerte leverandørmøte om utbygging av Møreaksen mandag. Blant deltakerne var både et kinesisk og et spansk selskap.

fredag 19.03 2021

Sunnmørsposten mener:

«Nødvendig med fastere hånd på rattet»

tirsdag 09.03 2021

Tilbakeviser anklagene fra Romsdalsaksen AS: – Har gjort alt etter boka

– Vi har ikke manipulert noe som helst. Vi vil påstå at vi har gjort det vi skulle gjøre, bygget på metodene departementet fastsetter for beregning av trafikk og samfunnsnytte, sier Håvard Austvik i Statens vegvesen.

Romsdalsaksen AS ber Riksrevisjonen granske tallmaterialet for Møreaksen:

– Manipulert av Vegvesenet

Tallmaterialet som Statens vegvesen har laget gir et skjevt bilde av Romsdalsaksen i forhold til Møreaksen, mener Romsdalsaksen AS. – Vi mener Statens vegvesen manipulerer tall. Vi ber derfor Riksrevisjonen se på Vegvesenets rapport, sier Jørn Inge Løvik.

torsdag 07.01 2021

Kronikk:

«Hafast – ikkje eit spørsmål «om», men «når» og «korleis»?»

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008.

tirsdag 08.12 2020

Sunnmørsposten meiner:

Dette vil løfte samfunnsnytten for Møreaksen og styrke prosjektet i kampen om vegløyvingane

fredag 23.10 2020

Lesarinnlegg:

«Motarbeider kryssing av Langfjorden»

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen (STVV) avd. Møreaksen snakkar ned flytebru på Langfjorden, så er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

torsdag 13.08 2020

«Noen tror at Møre og Romsdal uansett får «sin andel» av samferdselskronene. Slik er det ikke»

fredag 24.07 2020

Slik kan Hafast bli: Ung sunnmøring jobbar med forsking og utvikling av åtte fjordkryssingar

Ein ung sunnmøring leiar arbeidet med dei tekniske løysingane på ferjefri E39 med ein prislapp på totalt 380 milliardar kroner.

onsdag 29.04 2020

Nye kontrakter for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

Statens vegvesen har inngått kontrakt for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre fjordkryssinger, deriblant Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

mandag 16.12 2019

Leserinnlegg

«Møreaksen – blant verdens sikreste»

torsdag 12.12 2019

Leserinnlegg:

«Nå er tiden inne for å bygge Møreaksen»

Regjeringen og Stortinget har vedtatt Møreaksen. Det viser seg å være et meget klokt vedtak.

Lesarinnlegg:

«Statens vegvesen i Molde er inhabile i utgreiinga av Romsdalsaksen»

Leserinnlegg:

«Stamvegen E39 må få en annen og mer direkte løsning - Romsdalsaksen»

søndag 17.11 2019

Leserinnlegg:

«Erstattes Møreaksen og Hafast med Romsdalsaksen og Storfjordsambandet kan kostnadene nærmest halveres»

torsdag 17.10 2019

Leserinnlegg:

Tilsvar til leserinnlegg om Romsdalsaksen

Leder:

Åpner porten for ferje til evig tid

mandag 14.10 2019

Lesarinnlegg:

«Alle fire bompengeselskapa må fusjonerast snarast»

onsdag 09.10 2019

Ber om at vegvesenet blir fratatt ansvaret for fjordkryssing

I et brev til Vegdirektoratet ber Møre og Romsdal Frp om at Region Midt i Statens vegvesen blir fratatt ansvaret for å utrede Romsdalsaksen.

torsdag 03.10 2019

«Nye muligheter med Nye Veier»

mandag 30.09 2019

Leder:

«En farlig strategi»

mandag 23.09 2019

Leserinnlegg

«Aksekampen over Romsdalsfjorden hardner til»

mandag 19.08 2019

Leserinnlegg:

«Sp bestemmer utredning av Romsdalsaksen?»

Lesarinnlegg

«Trekk deg, Orten!»

Lesarinnlegg:

«Utgreiing av Romsdalsaksen er heilt nødvendig»

fredag 16.08 2019

Lesarinnlegg:

«Sylvi og Møreaksen»

torsdag 15.08 2019

«Utredning vil koste inntil 650 mill. Er du villig til å bruke så mye av skattebetalernes penger til dette?»

tirsdag 13.08 2019

Leder

«Makta ligger i statsrådens egne hender»

fredag 26.04 2019

Jon Georg Dale på Norsk Maritimt Kompetansesenter

– Ingen jernbane fra Stavanger til Ålesund

fredag 05.04 2019

Kronikk:

«Raskere, flatere og rimeligere stamveg E39 gjennom fylket»

GRAFIKK: Dette er alternativa som utredes

Vegvesenet om E39 Breivika-Vegsund: Traseen blir vedtatt i 2020

– Dette er et stort prosjekt med mange berørte parter. Det gjelder begge alternativa, sier prosjektleder for E39 Vegsund-Breivika, Jøran M. Eilertsen.

onsdag 27.03 2019

Jobbar for første spadetak på Hafast i 2023:

Fnys av at ferjefri E39 er vinnar av årets sløseripris

Byggestart for Hareid fastlandsamband i 2023 er forkjemparane sitt klare mål. At ferjefri E39 er sløseri, blir tvert avvist.

torsdag 14.03 2019

Leserinnlegg om ferjefri E39:

«Kostnadene og veiløsningene med ferjefri E39 er ute av kontroll»

onsdag 13.02 2019

Arbeidet med Hafast går jevnt og trutt videre:

Kartlegger dybden i Sulafjorden

Vegvesenet bruker rundt 100 millioner kroner til å utrede forholdene som skal gi beste løsning på fjordkryssing via Hafast. Nylig brukte de boreskipet Fugro Synergy til å kartlegge bunnen i Sulafjorden.

torsdag 24.01 2019

Frp vil ha utbyggingen av E39 Molde-Ålesund inn i Nye Veger

Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal ber samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å legge hele utbyggingen av vegstrekningen Molde-Ålesund inn i porteføljen til Nye Veger.

torsdag 17.01 2019

Leder om Møreaksen:

«Viktig bompenge-avklaring»

mandag 19.11 2018

Har heiltidsjobb med verdas lengste flytebru

Smart løysing for flytebru på E39 gir nye jobbar

Nystarta Ulsteinvik-selskap har fullt opp å gjere med å finne ut korleis ein kan lage verdas største flytebru på E39 best og billigast mogleg.

tirsdag 13.11 2018

Hordaland:

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Statens vegvesen har valgt samarbeidspartnere til å finne den beste løsningen for en fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden i Hordaland.

onsdag 10.10 2018

Ytring om samferdsel

«Ferje for bru»

En ferjefri E39 vil revolusjonere vare- og persontransporten fra Kristiansand til Trondheim. Kostnadene er foreløpig anslått til hele 340 mrd. og med målsetting om å halvere dagens reisetid på 21 timer. Kostnadene representerer fem samferdselsbudsjetter og må reduseres, for å si det forsiktig.

onsdag 03.10 2018

Leserinnlegg om fjordkryssing:

Det er heller ikke slik at vi får en «tilgodelapp» fra staten om fjordkryssingene ikke blir gjennomført

onsdag 26.09 2018

Leserinnlegg om ferjefri E39:

«For mye i bompenger»

tirsdag 25.09 2018

Leserinnlegg om fjordkryssinger:

«Hva er vitsen med å bygge så stort og voldsomt når det blir så dyrt at ingen kan kjøre på dem»

mandag 24.09 2018

Leserinnlegg:

«Hvem har ranet bompenger?»

søndag 23.09 2018

«Nei til stort bompengeran»

Latterleg å snakke om utvida «bu- og arbeidsmarknadsområde» med bompenger 4–500 kroner ein veg frå Digernes og forbi Molde, skriv Frank Sve i dette innlegget.

tirsdag 11.09 2018

Lesarinnlegg:

«Det er utruleg at folk flest og mange politikarar ikkje ser at den over 60-årige ferjeepoken er snart historie»

onsdag 29.08 2018

Se de spektakulære planene for ferjefri E39

Stor interesse for Youtube-video som viser hvordan kystvegen fra Kristiansand til Trondheim kan bli.

mandag 23.07 2018

Leserinnlegg:

«Fylkesutvalget har sørget for at kryssingen av Romsdalsfjorden blir valgkampsak nr. 1 i 2019»

mandag 25.06 2018

Har brukt 1,2 mrd. på å planlegge fjordkryssinger: – Det er så feil bruk av midler

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, reagerer på kostnadene for byggingen av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

onsdag 06.06 2018

Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.

fredag 01.06 2018

Ferjefri E39 til Molde:

«Folkemøtet om utredning av Romsdalsaksen»

Det var folksomt på folkemøtet om Romsdalsaksen og Møreaksen i Bjørsonhuset nylig og stort engasjement for Romsdalsaksen, skriver innleggsforfatteren.

torsdag 10.05 2018

Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene.

mandag 07.05 2018

Leserinnlegg om samferdsel:

«Noen tror at Møreaksen vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt»

Noen tror at Møreaksen (MA) vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt.

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Eg trur ikkje siste ord er sagt, håper fornufta sigrar til slutt»

torsdag 03.05 2018

Kronikk om Statens vegvesen og fjordkryssing

«Møre og Romsdal er det fylket i Norge som er mest avhengig av sjøen for samferdsel.»

Rutelisten til fylkeskommunen viser 25 ferje- og 6 hurtigbåtsamband. Å erstatte fjordsamband med bru vil imidlertid kreve kostnadseffektive og innovative løsninger.

mandag 23.04 2018

Erna Solberg om utredning av Romsdalsaksen:

Erna Solberg om utreding av Romsdalsaksen: – Toget er gått

Statsministeren advarer sterkt mot omkamp om ferjefri fjordkryssing. Hun er helt klar på at det er Møreaksen som gjelder.

torsdag 12.04 2018

Leder om Romsdalsaksen:

«Høgt spel om ferjefri E39 gjennom fylket»

onsdag 11.04 2018

Ferjefri E39:

Ber om utredning av Romsdalsaksen

Det er flertall i fylkestinget for å be om en ny utredning av Romsdalsaksen dersom ikke partigruppene til Frp, Sp, Venstre og KrF sprekker.

søndag 11.03 2018

Forhåndsinnkreving av bompenger for Møreaksen:

«Når er det tidsnok?»

fredag 09.03 2018

Forhåndsinnkreving av bompenger for Møreaksen?

– Det får være måte på

40 prosent økning av ferjetakstene i forkant av Møreaksen? – Aldri i livet, mener bilistene vi snakket med i ferjekøa i Molde.

torsdag 08.03 2018

Leder 9. mars

«Altfor tidlig å starte bompengeinnkreving»

Ønsket fra Møreaksen AS om å starte forhåndsinnkreving av bompenger på ferja mellom Molde og Vestnes kommer altfor tidlig.

Orten ber Solvik-Olsen vurdere bompengesøknad

Orten støtter Espeland om forhåndsinnkreving av bompenger

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten (H), ber nå samferdselsministeren vurdere en søknad om bompenger på ferja Molde–Vestnes.

onsdag 28.02 2018

Svartløken eller Ørskogfjellet?

Fylkesmannen vil ikkje ha E39 her

I dag kom fylkesmannen si meining om framtidig E39-trasé.

mandag 26.02 2018

– Eit samla fylke for E39 over Ørskogfjellet

Mot éi stemme frå Haram anbefaler fylkesutvalet at E39 går over Ørskogfjellet.

– Ørskogfjellet er ingen fjellovergang

Transportbransjen har lite å utsetje på Ørskogfjellet.

Advarer mot Møreaksen:

«Dette er helt feil prioritering. Eksportvarene ut av fylket skal ikke til Molde sentrum.»

onsdag 21.02 2018

E39 Digernes-Vik

Hvorfor ikke heller et «kinderegg»?

tirsdag 20.02 2018

– Umulig å oppfylle på 20 år

– Hvis E39 skulle realiseres i en 20-års periode måtte bevilgningene vært betydelig større enn de som ligger i NTP nå, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

onsdag 14.02 2018

Leder om vegbygging:

«I bakevja i kampen om vegpengane»

tirsdag 06.02 2018

Ny E39:

Vestnes Ap vil ha Romsdalsaksen utgreidd

Vil også ha vurdert framleis ferjedrift som alternativ til Møreaksen.

fredag 02.02 2018

E39-trasé i Skodje:

– Gløymer dei store ulempene ein motorveg vil føre til for innbyggjarar i Solnørdalen

Forfatterne av innlegget reagerer på at varaordføreren i Skodje ikke tar hensyn til andre områder i kommunen når han vil verne Svartløkenområde mot veg.

torsdag 01.02 2018

Haram og Ålesund anbefaler Ørskogfjellet

Både Ålesund bystyre og Haram kommunestyre anbefaler at E39 går over Ørskogfjellet også i framtida.

tirsdag 30.01 2018

Formannskapet vil over Ørskogfjellet

Det billigste og mest realistiske alternativet, mente formannskapet i Ålesund og vedtok at E39 også i framtida må gå over Ørskogfjellet.

mandag 29.01 2018

E39: Ny tunnelløysing er foreslått

Vil ha flat eksportveg til Åndalsnes

Sunnmøre har unik sjanse til å få flat eksportveg til Åndalsnes.

fredag 26.01 2018

Vegen mot Molde

Festen er over, ikke mer kake igjen

Festen er ikke over – det er mer kake igjen, sang deLillos på samlealbumet de ga ut i forbindelse med 20-årsjubileet i 2005. Vi prøver oss med en omskriving av deLillos språket. Er det kake igjen i 2023?

torsdag 25.01 2018
5

Lokalbefolkninga vil ikkje ha gjennomgangstrafikken til Møreaksen gjennom Tomrefjord

Vil ha ny E-39 via Ørskogfjellet

Statens vegvesen møter lokal motstand til innstillinga om å legge den nye E39 frå Skodje til Tomrefjord gjennom Svartløken og Tomrefjord.

onsdag 24.01 2018

Forslag om veg gjennom Svartløken:

Vestnes-ordførar om E39-trasé: – Betre trafikkflyt over Ørskogfjellet

– Tofeltsveg over Ørskogfjellet, med krabbefelt i Landedalen, gir betre flyt i trafikken enn tofeltsveg i tunnel via Svartløken.

tirsdag 23.01 2018

Trasé-val for E39:

Tidlegare politi: – Eg skal vere den første til å legge meg i lenkegjeng

På folkemøtet i Skodje var det sterke innlegg mot å legge E39 gjennom friluftsområda i Fyllingsmarka og Svartløken-området.

mandag 22.01 2018

E39 Digerneset-Vik

Ålesund-rådmannen anbefaler Ørskogfjellet som E39-trasé

E39-trasé gjennom Svartløken-området vil berøre viktige regionale utfartsområder og er ikke å anbefale, mener rådmann Liv Stette i Ålesund.

tirsdag 16.01 2018

Hafast:

«Mest sannsynlig er det fornuftig å planlegge 4-felt og 110 km/t»

Kjell Sandli, daglig leder i Hafast, sier at de jobber for videre framgang for å få realisert fjordkryssinger på E39.

onsdag 06.12 2017

Møreaksen:

«Møreaksen er fortidens tankegods»

fredag 01.12 2017

Leder:

«Uklokt med omkamp om Møreaksen»

torsdag 30.11 2017

Kuttar Ørskogfjellet:

Går inn for E39-alternativ med 110 km/t som fartsgrense

Statens vegvesen anbefaler å utvikle E39 Digernes-Vik etter konsept K3. Det vil blant anna seie ein lang tunnel forbi Svartløkvatnet.

tirsdag 14.11 2017

Innlegg om samferdsel:

«Utred Romsdalsaksen»

onsdag 25.10 2017

Innlegg om samferdsel:

«Den glemte landsdel»

søndag 01.10 2017

Leserinnlegg om samferdsel:

«10 grunner til å droppe Møreaksen og Hafast»

fredag 22.09 2017

Synspunkt om fjordkryssing:

«Utfasing av Eiksundtunnelen»

mandag 18.09 2017
1

E39-møte med vegdirektøren i dag: Skal velge vegtrasé

Statens vegvesen er mandag i møte med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Her skal ny E39 mellom Ålesund og Molde diskuteres.

mandag 21.08 2017

Leserinnlegg om Møreaksen:

«På ville vegar?»

torsdag 06.07 2017

Kuttar milliardar på E39-bru

Statens vegvesen meiner brua på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland kan byggjast langt billigare enn tidlegare rekna med.

onsdag 14.06 2017

Leder torsdag 15. juni:

«Vi er tjent lenge med en mer beskjeden standard»

En plan om trinnvis heving av vegstandarden på E39 mellom Molde og Ålesund er fornuftig.

torsdag 01.06 2017

Norled kraftig ut mot fylkesvaraordføreren

Norled føler seg forfulgt av Gjerde

Regiondirektør Inge Andre Utåker i Norled reagerer på Gunn Berit Gjerdes (V) uttalelser om Norled i fylkesutvalget.

torsdag 30.03 2017

Ytring, 30.mars 2017:

«Sørheim skaper usikkerhet!»

Ferjefri E39 er et nasjonalt prosjekt som vil bidra til å knytte Vestlandet sammen.

mandag 20.03 2017

Vestnes Næringsforum

Samstemt om Møreaksen

Eit samrøystes årsmøte i Vestnes Næringsforum samlar seg om å få realisert ferjefri E39 gjennom Møreaksen.

onsdag 08.03 2017

Klar prioritering av Møreaksen!

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre har blitt enige om å prioritere Møreaksen i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

mandag 06.03 2017
1

Prisen du må betale for å reise i bil mellom Ålesund–Molde kan bli 500 kr

Bompengeandelen kan bli 8 milliarder

Ikke engang halvparten av pengene som trengs for at du kan kjøre ferjefritt fra Ålesund til Molde ligger inne i NTP 2018–2029.

Jubler over Møreaksen-penger:

Molde-ordfører: – Romsdalsaksen er død

Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk en bra start på uka når nå Møreaksen ligger inne med 8 milliarder i NTP 2018-2029.

2

Møreaksen får åtte mrd. i NTP - smuler til Hafast

Regjeringen og samarbeidspartnerne vil sette av åtte milliarder kroner til Møreaksen fram til 2029. Hafast er ikke inne med penger i den kommende transportplanen.

onsdag 22.02 2017

Synspunkt om Ferjefri E39:

«Fast i Møre(s)aksen?»

mandag 30.01 2017

Ytring 31. januar:

«Nye veier AS bør utrede Romsdalsaksen»

fredag 20.01 2017

Helge Orten (H) har økonomisk egeninteresse:

Stortingspolitiker tjener privat på at Møreaksen bygges

Stortingspolitiker Helge Orten (H) er medeier i selskap som har brukt Møreaksen for å få omregulert område til å selge boligtomter. Samtidig kjemper han politisk for Møreaksen.

mandag 09.01 2017

Kronikk 10. januar:

«Møreforsking imot ferjefri E39?»

onsdag 30.11 2016

Ytring 1. desember:

«Ferja setter bom for utvikling»

Vil erstatte Møreaksen:

Mener Romsdalsaksen er bedre veg til Molde

Initiativtakere som lenge har arbeidet for det de mener vil bli ei rimeligere og bedre løsning enn Møreaksen, innkaller til informasjonsmøte i Vestnes 6. desember.

Ferjefri E39

Møreaksen to milliarder kroner billigere

Ferjefritt vegsamband mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune vil koste 14,5 milliarder kroner, ikke 16,4 milliarder kroner som tidligere antatt.

søndag 27.11 2016

Kronikk 28. november:

«Ålesund - Molde t/r: 100 kilometer i tunnel?»

De siste ukene har Sunnmørsposten brakt informasjon om fremtidens vegforbindelse Molde-Ålesund som setter Møreaksen i et nytt lys. Vi er bekymret – det bør flere være.

torsdag 17.11 2016

E39-bru blir over 75 meter høg

Cruiseskipa blir stadig større, og for å sikre at dei også i framtida skal kunne segle inn til Loen, må den planlagde E39-brua over fjorden ha rikeleg seglingshøgd.

torsdag 10.11 2016
2

Ny ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde (Møreaksen):

Kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Ålesund og Molde

Statens vegvesen jobber med planene for ny E39 mellom Ålesund og Molde.

onsdag 26.10 2016

Totalkostnad for ny E39 Ålesund–Molde:

Prisen blir over 30 milliarder kroner

Det må brukes over 30 milliarder før reisetiden blir 50 minutter mellom Ålesund og Molde.

tirsdag 18.10 2016

Ytring 18. oktober:

«Frå jubel til Møreaksen»

Det er sjeldan eg jublar og hoppar av glede i politiske samanhengar. Men den gongen Senterpartiet sat i den raud-grøne regjeringa, og vår samferdselsminister Marit Arnstad la fram ambisjonen om ferjefri E39 innan 20 år – då jubla eg.

mandag 17.10 2016

Kryssing av Sulafjorden:

«Hafast-bøyer» på plass

Tre målestasjoner er nå på plass i Sulafjorden. Hensikten er å samle inn grunnlagsmateriale som skal brukes når ei framtidig bru over fjorden skal dimensjoneres.

mandag 27.06 2016

Kronikk 27. juni:

«Veg vi kan bygge – og veg vi må utvikle»

fredag 20.05 2016

Kronikk 20. mai:

Skal Møre og Romsdal bli tapar i ny Nasjonal transportplan?

onsdag 16.03 2016

Leder 17. mars:

Møreaksen må rykke fram i køa

onsdag 02.03 2016

Nasjonal Transportplan:

Hafast dyraste prosjektet på E39

Med ein pris på 65 milliardar kroner kostar kostar ny ferjefri E39 mellom Volda og Ålesund kring éin milliard per kilometer.