Tema

mandag 28.06 2021

Rådyr ryddejobb:

30 mill. for å avslutte deponi – og trues med bot på en halv million kroner

Nå har Statsforvalteren i Møre og Romsdal mistet tålmodigheten og varsler bot på 500.000 kroner dersom Ålesund kommune ikke sikrer og avslutter deponiet i Gangstøvika. Selve avslutningen er estimert til å koste 30 millioner kroner.

fredag 12.03 2021

Kommunetilsett må betale miljøbot

Ein tilsett i Ålesund kommune har fått eit førelegg på 25.000 kroner i samband med ulovleg behandling av miljøavfall.

fredag 22.05 2020

Reinhaldsverk forureina med eit uhell

torsdag 31.10 2019

Geiranger:

Lufta er ikkje friskmeld, men Geiranger er på rett veg

Det er framleis for mykje svevestøv og Nox-gassar i lufta i Geiranger. Men i år fann ein ikkje spor etter svovel.

mandag 14.10 2019

Leserinnlegg:

«CO2 er til ei velsigning for oss menneska!»

tirsdag 04.12 2018

Drikkevatnet må kokast

Drikkevasskjelda til Myklebust vassverk i Norddal kommune er forureina på grunn av skogsarbeid.

torsdag 13.09 2018

Åtvarar mot å kaste frå seg i naturen

Hjort gjekk månadsvis vikla inn i band

– Folk må tenkje over kva dei legg frå seg i naturen. I sommar og haust har det gått ein hjort, vikla inn i eit band, på Nordre Vartdal.

torsdag 06.09 2018

Fylkesmannen si miljøvernavdeling har åtvara betongprodusenten Unicon sidan 2016

Risikerer tvangsmulkt

Unicon AS avdeling Ørsta slepper ut restar frå betongproduksjon i fjorden. Dei risikerer å måtte betale ein halv million kroner i tvangsmulkt.

torsdag 26.07 2018

Leiar om cruiseforureining:

«Den smartaste vegen fram til nullutslepp»

torsdag 01.02 2018

Fleire personar til avhøyr om utslepp på badestrand

Politiet ser alvorleg på det som truleg er eit dieselutslepp som har grisa til Refviksanden i Vågsøy.

søndag 28.01 2018

Populær badeplass tilgriset av drivstoff

Store områder i Vågsøy tilsølt av det som kan være flydrivstoff, melder flere lokalaviser.

fredag 27.10 2017

Ser haldningsendring hos fiskarar: Vil fiske i reint hav

– Det er ikkje slik at vi vassar i søppel på havet. Langt derifrå, seier sjarkfiskar Tore Hauge.

onsdag 02.08 2017

Bonde i Sykkylven dumpa skit

Ein bonde i Sykkylven blir straffa for å ha grave ned overflødig gjødsel