Tema

tirsdag 21.12 2021

Omlegging av ledningsnettet i Spjelkavik sentrum

Dobbelt så dyrt som budsjettert

Det har balla på seg både i tid og penger. Kostnader beregnet til rundt 20 millioner har allerede bikka 40 millioner kroner på et vann- og avløpsprosjekt som skulle vært ferdig høsten 2020.

tirsdag 02.11 2021

Norsk Industri: Derfor er det ingen bråhast med forurensa sjøbunn

– Alle er enig i at man må ta fatt i det, men det haster ikke like mye som andre utfordringer i verftsnæringa, mener Stein Lier-Hansen.

mandag 27.09 2021

Forurensing i Spjelkavik:

Rydder vekk blyforurensing i Spjelkavik

Skyhøye nivå bly i bakken i Mittetparken gjør at massene karakteriseres som "farlig avfall" og må fjernes og sendes til deponi i Trondheim.

mandag 30.08 2021

Ulovlige kloakkutslipp

Kloakkutslipp har ikke gitt byggestopp

Ålesund kommune fikk kniven på strupen, da Stateforvalteren i mars varslet byggestopp på bakgrunn av brudd på utslippstillatelsen. Også Sula har fått lignende beskjed.

mandag 28.06 2021

Rådyr ryddejobb:

30 mill. for å avslutte deponi – og trues med bot på en halv million kroner

Nå har Statsforvalteren i Møre og Romsdal mistet tålmodigheten og varsler bot på 500.000 kroner dersom Ålesund kommune ikke sikrer og avslutter deponiet i Gangstøvika. Selve avslutningen er estimert til å koste 30 millioner kroner.

fredag 12.03 2021

Kommunetilsett må betale miljøbot

Ein tilsett i Ålesund kommune har fått eit førelegg på 25.000 kroner i samband med ulovleg behandling av miljøavfall.

mandag 01.02 2021

Investorsamarbeid med Ålesund kommune:

Vil kombinere deponi og bolig på Ysteneset

En investorgruppe frontet av Alegi Eiendom ber nå om møte med Ålesund kommune for et mulig samarbeid rundt kombinert deponiløsning og boligutbygging på Ysteneset.

mandag 30.11 2020

Oppkjøp av eiendommer rundt Brusdalsvatnet

Så ille ser den kommunale eiendommen ut+

Ålesund kommune har over år kjøpt opp en rekke eiendommer rundt Brusdalsvatnet for å beskytte drikkevannskilden. To år etter oppkjøpet av denne forfalne eiendommen, ser den ut som en svinesti.

tirsdag 24.11 2020

Forurenset vann ved Ålesund sjukehus:

Ålesund sjukehus: Det merkes på vannet at det bygges mye nytt på Åse

Vannet på Ålesund Sjukehus er reint nok til å drikkes, men ikke reint nok for laboratoriebruk. Det merkes på vannet at det bygges ut på Åse.

- Rydda opp umiddelbart

Fabrikk får skryt for rask opprydding av utslipp

Fabrikken til Mittet AS på Eidsnes i Sula har hatt utslipp av isolasjonsmateriale rett ut i naturen. Nå får fabrikken skryt for rask opprydding.

fredag 21.02 2020

«Pålegg om å rydde opp vil kunne bli endå dyrare, så dyrt at det kan knekke ryggen på verft»

onsdag 15.01 2020

Porolon har rydda

Porolon Eiendom levert inn over 400 tonn forurensa masser

Etter tre runder med prøvetaking og opprydding har Porolon Eiendom levert inn over 400 tonn forurensa masser til Bingsa Gjenvinning.

torsdag 31.10 2019

Geiranger:

Lufta er ikkje friskmeld, men Geiranger er på rett veg

Det er framleis for mykje svevestøv og Nox-gassar i lufta i Geiranger. Men i år fann ein ikkje spor etter svovel.

torsdag 17.10 2019

Truer med å forby matproduksjon på torget – driverne reagerer

Tydelige spor av fett i dreneringsrennene gjør at Ålesund kommune har sendt ut skriftlig advarsel til alle som driver matbod på Kiperviktorget. Driverne gjør grep, men sier de reagerer på framgangsmåten til kommunen.

tirsdag 01.10 2019

Tomt til idrettshall

Heftig forurenset av miljøgifter

Akkurat der mange starter på trimløypa i Vasstranda, øst for Barnas lekeland og idrettsanlegget til Spjelkavik IL, er grunnen stappfull av miljøgifter. Dette må vekk før Spjelkavik Arena bygges. Ingen har sagt de vil ta regninga.

mandag 22.07 2019

Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

mandag 15.07 2019

Forurensning etter Ålesund gassverk:

Her ligger uante mengder tjære og miljøgifter – får utvida frist for å foreslå tiltak

Prosessen med å rydde opp tjære og miljøgifter i bakken og på sjøbunnen utenfor Ysteneset er forsinka. 

tirsdag 18.06 2019

Krever miljøtiltak:

Nytt lag miljøgift har lagt seg oppå giftlokket

I et pilotprosjekt ble 11.000 kvadratmeter sterkt forurensa sjøbunn utenfor Fiskerstrand verft i 2010 dekket over med biokalk og aktivt kull. Men et nytt lag miljøgift har lagt seg oppå giftlokket.

tirsdag 07.05 2019

Slik ser det ut på havbunnen i Aspevågen: – Skremmende

– Det er heilt dødt. Her er ikke liv.

Dette kan bli Ålesunds nye bydel

Vil ta forurensa bunn fra Aspevågen – og bygge Ålesunds egen «Sørenga» på Ysteneset.

mandag 25.03 2019

Anbefaler ikke miljøtiltak til to mill.

Anbefaler overvåking foran fjerning av miljøgift.

mandag 18.03 2019

Aspevågen sterkt forurensa av tjære fra tidligere Ålesund gassverk

Aspevågen kan bli tjære-sugd

Ålesund kommune er pålagt ytterligere miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger for et ekstremt tjæreforurensa område i sjøen ved Ysteneset. Oppsuging av tjæra kan bli nødvendig.

onsdag 30.01 2019

Sjekker svevestøv og forurensning i hver krok av Norge

Hele landet er nå dekket av varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge der du får vite hvor mye svevestøv og forurensning det er i lufta i dag og i morgen.

lørdag 12.01 2019

Ålesund kommune jobber med saken:

Kraftig nedbør førte til oljesøl i elv

Smp-tipser reagerte på synlig oljesøl i elva og drivstofflukt da han gikk seg en tur i området Hatlehol gravsted lørdag formiddag.

onsdag 26.09 2018

Fylkesmannen truer Porolon med bot på 300.000

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt en tvangsmulkt på 300.000 kroner mot den nedlagte Porolon-bedrifta i Ålesund.

torsdag 06.09 2018

Fylkesmannen si miljøvernavdeling har åtvara betongprodusenten Unicon sidan 2016

Risikerer tvangsmulkt

Unicon AS avdeling Ørsta slepper ut restar frå betongproduksjon i fjorden. Dei risikerer å måtte betale ein halv million kroner i tvangsmulkt.

torsdag 30.08 2018

Proff plastinnsamling står i stampe

Arbeidet til Vanylven-selskap med å starte innsamling av plast i havet har møtt utfordringar med å skaffe finansiering.

onsdag 29.08 2018

Storøvelse utenfor Ålesund

8 fartøy og nær 200 personer deltar i det som er den største øvelsen som Kystverket gjennomfører i år.

lørdag 21.07 2018
9

Se dykkervideo av skipsvraket fra 2. verdenskrig

Kan være årsak til oljelekkasje i Aspevågen

fredag 20.07 2018

Leserinnlegg om avgifter på luftfart:

«Avgifter på luftfarten i Norge ikke vil redusere klimagassutslippene i Europa»

Sunnmørsposten skriver på lederplass den 19. juli at det er vanskelig å komme utenom bruk av avgifter for å redusere utslipp av klimagasser fra luftfarten, men at det bør gjøres med kløkt.

mandag 16.07 2018
2

Jenter fikk torsk med firkanta plastmage i Borgundfjorden:

– Det er skremmende å se hva plast i havet gjør med fisken

Entusiastiske tilrop fra jentene i båten vitner om at de har fått napp. En ekte Borgundfjord-torsk. Men hvorfor har torsken firkanta mage?

mandag 09.07 2018

Reagerer ulikt på kloakkutslipp i sjøen i Ålesund, men:

Far vil fortsette å bade i Borgundfjorden som før, mor er blitt mer skeptisk

Far vil fortsette å bade i Borgundfjorden som før. Mor innrømmer at hun er blitt litt mer skeptisk.

onsdag 20.06 2018

Skal vurdere å grave ut innfartsvegen:

Frykter forurensing i sjøen på Ysteneset

Forurensa masse på Ysteneset i Ålesund renner trolig ut i sjøen med tidevannet.

lørdag 05.05 2018
2

- Folk kan ikke bare ta seg til rette og kaste ting sånn

Utvikbygda vel- og idrettsforening vurderer anmeldelse etter å ha funnet store mengder søppel dumpa ved Bøvika i Skodje.

fredag 27.04 2018
4

Kommunen har mottatt flere klager på plastforurensning i området ved Bingsa:

Blåser rett ut i naturen igjen

14

Samla inn 203 sekker med plast – på seks dager

Solid innsats fra Emblems J10-lag i fotball under Plastdugnaden 2018.

torsdag 12.04 2018

Oppryddingen av Aspevågen:

Her vil kommunen lagre forurensa sjøbunn

Snart skal politikerne avgjøre hvor stranddeponi bør ligge. Rådmannen anbefaler Gangstøvika.

onsdag 14.03 2018

Bank betaler 100 kroner for hver sekk med plastboss

Gir 100 kroner for hver innsamlet sekk og penger til lag og organisasjoner som klarer å redusere bruken av plast.

mandag 26.02 2018

Plastforurensing:

Undersøkelse om mikroplast bekymrer miljødirektør

90 prosent av plastbiter i havet havner på sjøbunnen, ifølge en fersk studie. Miljødirektoratets Ellen Hambro er skremt av tallene.

torsdag 01.02 2018

Fleire personar til avhøyr om utslepp på badestrand

Politiet ser alvorleg på det som truleg er eit dieselutslepp som har grisa til Refviksanden i Vågsøy.

søndag 28.01 2018

Populær badeplass tilgriset av drivstoff

Store områder i Vågsøy tilsølt av det som kan være flydrivstoff, melder flere lokalaviser.

søndag 29.10 2017

Selskap på Godøya har skaffa seg forsprang på konkurrentane

Dei gjer butikk av gamle båtvrak

Gamle båtvrak er og blir eit stort miljøproblem. Men no tilbyr staten vrakpant og eit lokalt selskap gratis transport.

fredag 27.10 2017

Ser haldningsendring hos fiskarar: Vil fiske i reint hav

– Det er ikkje slik at vi vassar i søppel på havet. Langt derifrå, seier sjarkfiskar Tore Hauge.

onsdag 25.10 2017

Må fjerne miljøgift på Aspøya

Flere grunneiere har fått pålegg om å fjerne forurenset masse på Aspøya.

mandag 23.10 2017

Bekymret for usynlig plast i havet: – Vet veldig lite om dette

Vi vet for lite om mikroplast i havet, advarer forskerne, som ønsker seg mer penger. Miljøminister Vidar Helgesen (H) lover mer forskning.

mandag 16.10 2017

30 millioner «søppelbiter» på bunnen av Norskehavet: – Ekstremt mye utenfor Møre

Mengdene med søppel på havbunnen utenfor Mørekysten er svært store, ifølge en ny studie.

onsdag 11.10 2017

«Klimasyken»

mandag 09.10 2017

Vil ha med frivillige på ryddeaksjon langs fjøra

– Bli med på å rydde langs Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden.

lørdag 23.09 2017
8

Hattholmen på Sula:

Kjøpte holme – fikk søppel-mareritt på kjøpet

– Vi fikk hakeslepp, sier leder i Sunnmøre Friluftsråd. – Jeg er helt enig, sier grunneier Per Olav Moldvær, som får skryt for innsatsen som nå gjøres for å rydde opp.

fredag 15.09 2017

Europas djupaste vatn har sine skjelett i skåpet:

Hornindalsvatnet: Fullt av dårleg samvit

Det er ikkje lenger berre eit rykte at Europas djupaste vatn har fungert som søppelplass. Det som skal bli drikkevatn i Eid kommune bognar av all slags skrap. Utanfor Kjøshammaren ligg ein heil bil-kyrkjegard.

onsdag 13.09 2017

Ålesund:

Utelukker ikke slamsuging i Aspevågen

Opprydningsmetoden som er brukt på sjø- bunnen utenfor Haakonsvern er interessant.

søndag 10.09 2017

Forurensning i Borgundfjorden:

Vil slamsuge sjøbunnen utenfor Ålesund

Å dekke til sjøbunnen slik Ålesund kommune sikter seg inn på, er ikke den beste måten å bli kvitt det forurensede bunnlaget på. Å suge det opp er bedre, hevder Terje Myrhaug.

onsdag 23.08 2017

10 år gammel advarsel står ved lag:

Vet ikke når sjømaten ved Ålesund blir trygg

Mattilsynet kan ikke gi svar på når det igjen kan bli trygt å spise krabber fra Åsefjorden, eller når torsken i Ellingsøyfjorden er trygg for alle.

onsdag 02.08 2017

Bonde i Sykkylven dumpa skit

Ein bonde i Sykkylven blir straffa for å ha grave ned overflødig gjødsel

Kem har kasta dette?

Farleg boss kasta ved Taftasundet i Skodje.

mandag 31.07 2017

Har sendt klage til klimaministeren

Britisk turist klager på forureining i Geiranger

– Dei pumpa ut dieselgassar heile dagen, skriv den britiske turisten om cruiseskipa i Geiranger.

fredag 28.07 2017

Miljøkrav for cruiseskip

Redd for konkurranse-vriding

Nye miljøkrav må gjelde i alle fjordar, ikkje berre i Geiranger, meiner Stranda hamnevesen og ber om eit møte med Sjøfartsdirektoratet.

onsdag 19.07 2017

Kamp mot forurensning langs kysten:

– Nå må vi kaste oss rundt for å få brukt pengene vi er tildelt

25 millioner kroner ekstra er nå fordelt til tiltak mot forsøpling langs norskekysten. Flere av tiltakene er tilknyttet Sunnmøre.

fredag 14.07 2017

Millioner til rydding av plast

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast. Polarinstitutt-forsker mener mye arbeid gjenstår.

onsdag 05.07 2017

Bryggerier får kritikk for å pakke inn øl med plast

Flere ølprodusenter har erstattet pappkartongene som holder sekspakningene sammen med plastinnpakning. Miljøbevegelsen frykter at emballasjen ender i naturen.

søndag 02.07 2017

Regjeringen vil ha forurensende cruiseskip ut fra norske verdensarvfjorder

Regjeringen vil stenge forurensende cruiseskip ute fra norske verdensarvfjorder. Dette betyr at halvparten av skipene kan bli nektet innseiling fra 2019.

torsdag 27.04 2017

Planer om strandkantdeponi:

Frykter kroken på døra for milliardindustri

Ti bedrifter på Ellingsøy reagerer sterkt på forslaget om strandkantdeponi i Ellingsøyfjorden. De frykter svekket omdømme for sjømat og kroken på døra for bedriftene.

torsdag 20.04 2017

Sjømatnæringen føler seg glemt

Frykter stranddeponi i Ellingsøyfjorden

– At det er en risiko for lekkasjer fra et deponi er nok til å skape problem for oss, sier Inger Marie Sperre i Brødrene Sperre på Ellingsøy.

tirsdag 11.04 2017

Brannvesenet vil ha giftdeponi i Gangstøvika

Giftig masse fra Aspevågen bør deponeres i Gangstøvika, mener brannvesenet i Ålesund.

tirsdag 28.03 2017

Deponi på Flatholmen

Når nær 100.000 tonn giftige sedimenter skal ryddes opp fra Aspevågen, har Norconsult anbefalt å etablere deponi for massene på Flatholmen, fordi de mener dette er best egnet sted.

fredag 24.03 2017

Regjeringen gir 100 millioner til plastopprenskning

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til plastopprenskning i havet og lanserer en egen havstrategi i utenrikspolitikken.

søndag 05.02 2017

Leder 6. februar:

«Dramatisk om ikkje vi klarer å stanse forsøplinga»

mandag 09.01 2017

Miljø:

Fylkesmannen mener Ålesund mangler miljøkunnskap

– Ålesund kommune mangler kunnskap om hva som påvirker luftkvaliteten i kommunen.

søndag 04.12 2016

Leder, 5. desember:

Mysteriet med giftig tilsig i Aspevågen må oppklares

Aspevågen i Ålesund er et av de verste områdene i Norge når det gjelder forurensing, og det er påvist store forekomster av kvikksølv og andre miljøgifter.

onsdag 30.11 2016

Ingen betaler:

Spesialavfall på Flatholmen blir fortsatt ikke tatt hånd om

Ti «herreløse» konteinere med spesialavfall i Ålesund, er fortsatt ikke tatt hånd om.

tirsdag 29.11 2016

Aspevågen og Steinvågsundet

Frykter miljøgifter fortsatt lekker ut i Aspevågen

Fylkesmannen pålegger grunneiere på Kvennaneset på Aspøya nye undersøkelser grunnet mistanke om fortsatt tilsig av miljøgifter til Aspevågen.

torsdag 06.10 2016

Flere brune belter i Brusdalsvatnet

- Kan være alger

Ålesund vannverk tror ikke de brune beltene som torsdag blei oppdaga i Brusdalsvatnet er oljesøl. Derimot har de mer tro på at det kan dreie seg om alger.

søndag 24.07 2016

Kommunen avviser ulovligheter

Både Mattilsynet og Norges Miljøvernforbund er bekymret over massedeponiene på Vasstranda. Kommunen sier de driver etter lovlig fattede vedtak.