Tema

torsdag 20.01 2022

Mener fylkeshuset på 20 000 kvm. er for lite

Fylkesbyråkratene kan få større plass enn byråkratene i regjeringskvartalet

Fylkeskommunen planlegger et nytt tilbygg til fylkeshuset i Molde. De mener dagens fylkeshus på 20.000 kvadratmeter er for lite til de 646 ansatte som har sin arbeidsplass der.

tirsdag 21.12 2021

Fra seks til 10 kroner billigere med full autopass-rabatt:

Dette blir ferjeprisene etter nyttår

Det blir sju kroner og 50 øre billigere med autopass å ta ferja mellom Hareid og Sulesund fra 1. januar.

onsdag 08.12 2021

Nye Frp-folk i fylkespolitkken

Sve trapper kraftig ned i fylkespolitikken

Frps Frank Sve trapper kraftig ned aktiviteten i fylkespolitikken som følge av at han er innvalgt på Stortinget. Fra neste år er Sve kun mening medlem i fylkestinget.

tirsdag 07.12 2021

Sve føler seg tilsidesatt:

Misfornøyd med åpningsseremoni for Nordøyvegen

Frps Frank Sve føler han er satt på sidelinja. Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), trekker seg fra å holde tale. Nå krangler fylkespolitikerne om åpningsseremonien for første del av Nordøyvegen.

tirsdag 30.11 2021

Frp krever avgift på eksport av strøm

Avgift på eksport av strøm, reforhandlinger av kontraktene for kjøp og salg av strøm med Europa og stans i krafteksporten ved lite vann i magasinene. Slik mener Frp strømkrisen skal avverges.

onsdag 24.11 2021

Kjølmoen krever at Sve beklager

Ferjekrangelen tar ikke slutt

Ferjeprisene steg med 30 prosent da Frp satt med samferdselsministeren. – Jeg krever nå at Frank Sve går ut og beklager at han feilinformerer om ferjeprisene, sier Aps Per Vidar Kjølmoen.

Ble nektet å stille spørsmål

Sve i trøbbel igjen

Frps Frank Sve havnet igjen i klammeri med stortingspresidenten. Han satt ikke på plassen sin da det var hans tur til å stille spørsmål og ble nektet.

onsdag 17.11 2021

Sve ba statsråden gripe inn i Ålesund:

Fikk som svar at skianlegget på Strandafjellet ble bygget uten at noen grep inn

Kommunalminister Bjørn Arild Gram minnet Frank Sve (Frp) på byggingen av skianlegget på Strandafjellet da Sve ba statsråden gripe inn overfor Ålesund kommune.

tirsdag 16.11 2021

Sve tror han har vunnet kampen

– Oppdeling er dødsstøtet for Møreaksen

Frps Frank Sve har drevet en langvarig kamp mot Møreaksen. Med oppdeling av prosjektet tror han kampen mot byggingen er vunnet.

mandag 08.11 2021

Kutter i vegbygging for å finansiere lavere ferjepriser

Regjeringen kutter rundt 450 millioner kroner til ulike vegprosjekt for å finansiere billigere ferjebilletter. Ålesund risikerer å tape millioner.

onsdag 27.10 2021

Vil sprenge tunnel fra baksiden

Drenering av Åkneset opp i Stortinget

Drenering av vann ut fra Åkneset kommer nå opp som egen debatt i Stortinget.

Fikk tilgivelse fra stortingspresidenten

Sve kom for sent til spørretimen

Frps Frank Sve skulle stille sitt første muntlige spørsmål i Stortinget. Så kom han for sent.

tirsdag 26.10 2021

Frp er både for og mot omkamp

Trasékamp langs E39 i spørretimen

Fremskrittspartiet tester den nye samferdselsministeren på trasévalg i spørretimen onsdag. Frank Sve ber om hjelp til omkamp om trasévalget på Møreaksen, mens Helge André Njåstad ber om hjelp til å få slutt på omkamper for trasévalget for Hordfast.

lørdag 23.10 2021

Lørdagskommentar

Mørebenken fikk det som de ville

Skuffelsen var stor da fylket stod nærmest ribbet for posisjoner i den nye regjeringen. På Stortinget gikk det bedre da Mørebenken fikk tildelt sine fagområder.

onsdag 13.10 2021

Sve fortsetter i fylkestinget

Frank Sve (Frp) har tatt plass på Stortinget. Men han kommer ikke til å gi fra seg plassen på fylkestinget av den grunn.

torsdag 23.09 2021

Flytter til Stortinget og etterlater seg godt betalte verv

Aps Per Vidar Kjølmoen og Sps Geir Inge Lien søker fritak fra alle verv de har både i sine hjemkommuner og i fylkestinget. Frps Frank Sve avventer hva plassen på Stortinget fører med seg før han sier fra seg rekken av verv han sitter med i fylket og Stranda kommune.

tirsdag 21.09 2021

Kun Sve kritisk

Gigantprosjekt i Molde enstemmig vedtatt

Kun Frp og Frank Sve er kritisk til gigantutbyggingen i Molde. Alle andre parti er høylytt begeistret.

torsdag 16.09 2021

Sve og Kjølmoen ut

Tøff kamp om nye posisjoner i fylkestinget

Når Aps Per Vidar Kjølmoen og Frps Frank Sve drar til Stortinget, forsvinner to av fylkestingets mest profilerte politikere. De etterlater seg godt betalte verv som fulltidspolitikere. Dem er det mange som gjerne vil ha tak i.

onsdag 08.09 2021

Fylkesmåling før stortingsvalget:

Jubelmåling for Sve

Frp er største parti i fylket. Høyre faller kraftig og Senterpartiet ligger an til å gjøre ett av sine beste valg noensinne.

fredag 03.09 2021

Sve mener vindkraft burde vært ute av programmet:

MDG mener Sve bryter Frps eget partiprogram

Frps Frank Sve mener vindkraft er noe drit. Men i Frps partiprogram åpnes det for vindkraft til havs.

torsdag 26.08 2021

Folkeavstemning om å bli trøndere

Ber fylket stoppe pengestrømmen til Kristiansund

Kristiansund bystyre vil ha folkeavstemning om flytting til Trøndelag. Høyres Anders Riise vil ha stopp i fylkets investeringer i byen inntil det er avklart om de går til Trøndelag eller ikke.

torsdag 19.08 2021

Forventar at Bent Høie blar opp over ein milliard når han kjem til Ålesund fredag:

Leie av at Ålesund sjukehus fell mellom tre stolar

– No er det sjukehuset i Ålesund sin tur, er den klokkeklare meldinga frå Frp sine to stortingskandidatar. Dei krev at helseministeren blar opp det som trengst for å ruste opp sjukehuset.

mandag 09.08 2021

Ferjer i valgkampen

- Kjølmoen har ikke gjort noe for å redusere ferjeprisene

Aps Per Vidar Kjølmoen har ikke gjort noe som helst for å redusere ferjeprisene, hevder Frps Frank Sve.

torsdag 29.07 2021

Norsk Sjømat med støtte til Frp:

– Vi har en storpolitiker på Stranda vi må backe opp

Norsk Sjømat på Stranda har gitt 100.000 kroner til Frp i Møre og Romsdal. Resten av næringslivet i fylket er svært tilbakeholdne med å gi penger til de politiske partiene.

tirsdag 08.06 2021

Var både for og mot i NTP

Frp bommet på Møreaksen

I dokumentet fra transportkomiteen på Stortinget endte Frp opp med å være både for og mot Møreaksen på samme tid. - Her har det skjedd en feil, erkjenner samferdselspolitisk talsperson, Bård Hoksrud.

onsdag 10.03 2021

Orten om Nasjonal transportplan:

Romsdalsaksen ikke tema i NTP-arbeidet

Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen har ikke vært tema i arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Det sier Helge Orten (H) som skryter av Frps Harald Tom Nesvik og Ketil Solvik-Olsens bidrag for å få realisert Møreaksen.

tirsdag 09.03 2021

Lover kamp for å stoppe Møreaksen

Frps Frank Sve hevder det er fullstendig uaktuelt for partiet å inngå forlik med regjeringen om Nasjonal transportplan så lenge Møreaksen står som et prioritert prosjekt.

mandag 22.02 2021

Mener prisen må følge ferjebiletten:

Frp vil halvere bomprisen på Nordøyvegen

Dersom ferjeprisene halveres må det samme skje med bompengeprisen på Nordøyvegen. Det mener Frp som har fremmet det som et forslag til fylkestinget i april.

lørdag 20.02 2021

Politikarane ueinige om kva reduserte ferjeprisar får å seie for fjordkryssingsprosjekta i nordvest:

- Løpet kan vere køyrt for Møreaksen

Mykje tyder på at ferjeprisane om ikkje anna blir sterkt reduserte dei neste åra. Men kva vil det ha å seie for dei store fjordkryssingsprosjekta?

onsdag 17.02 2021

Sve raser mot kritikk fra Molvær

Forlater Facebook i protest

Frps Frank Sve legger ned sine Facebook profiler. Han forlater det sosiale mediet i protest, og raser mot kritikk han får fra Høyres Monica Molvær.

tirsdag 16.02 2021

Stranda-ordføreren reagerer på Sve-utspill om kloakkrenseanlegg:

– Ikke noe vedtak mot Kvasneset

– Frank Sve må gjerne være bekymra over kloakkrenseanlegget på Sula, men det får stå for hans egen regning. Formannskapet i Stranda har ikke gjort noe vedtak mot anlegget.

Stiller fem nye krav:

Ferjeopprørere lager ny organisasjon

Folkene bak Facebook-aksjonen Protest mot økte ferjetakster i Møre og Romsdal lager nå organisasjonen «Ferjeaksjonen Møre og Romsdal» og vil gjøre ferjeprisene til en viktig sak i valgkampen foran høsten stortingsvalg.

mandag 15.02 2021

Bekymra for verdsarvfjorden:

Stranda kastar seg inn i kampen mot kloakkreinseanlegget i Sula

– Desse utsleppa vil vi ikkje risikere å få inn i fjordane våre, seier Frank Sve (Frp), leiar i utvalet for miljø og kommunalteknikk i Stranda.

lørdag 13.02 2021

«Ferjebilletten er ikkje anna enn bompengar på fjordane, og FrP ynskjer dette fjerna NO»

fredag 12.02 2021

Sunnmørsposten mener

«Dette lukter markeringspolitikk lang veg»

Derfor vil Framstegspartiet ha gratis ferjer til evig tid:

- Dette handlar om å bygge landet

Får Frp det som dei vil blir det gratis å reise med ferje neste stortingsperiode – og til evig tid. – Dette er ikkje berre god distriktspolitikk, men bra for heile landet, meiner Sylvi Listhaug og Frank Sve.

Meiner ferjene må sjåast på som vanleg veg:

Frp vil ha gratis ferjer

Tidlegare i år lovde Arbeidarpartiet 50 prosent billegare ferjer i løpet av komande stortingsperiode. No får dei konkurranse om ferjeveljarane frå Framstegspartiet. Dei vil ha 50 prosent billegare ferjer allereie no og gratis ferjer neste periode.

tirsdag 09.02 2021

Alle er einige i at båten er for dyr, men kva er løysinga?

Vil bruke bypakke-pengar på båten

Frank Sve (Frp) er redd Ålesund by kan bli isolert som følgje av høge hurtigbåt- og ferjeprisar og bompengar. Løysinga hans er å bruke bypakkepengar på billegare båt mellom Hareid og Ålesund.

onsdag 03.02 2021

Sunnmørsposten mener

Lite konstruktivt å drive gjentatte omkamper

Aurdal tar oppgjør med Sve

– Respektløst overfor våre folkevalgte organ

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal tar et kraftig oppgjør med Frps Frank Sve. Det skjer etter at Frp vil flytte 200 millioner kroner fra investeringer i kollektivtrafikk i Ålesund, til bru og nytt ferjesamband på Nordmøre.

tirsdag 02.02 2021

Opp i samferdselsutvalget i fylket:

Sve vil ta penger fra Ålesund og bruke dem til bru og ferje på Nordmøre

Frps Frank Sve vil ta 200 millioner kroner fra bypakken i Ålesund og bruke pengene til ny ferje mellom Aure og Hitra og bru over Todalsfjorden.

mandag 01.02 2021

Lesarinnlegg:

«Sunnmørsposten som eit mikrofonstativ til Ap?»

lørdag 30.01 2021

Lørdagskommentar

Kampen i gang om ferje-stemmene

Mens Frp har bompenger som sin sak, forsøker Ap sikre seg eierskapet til kampen mot høye ferjepriser. Vi kan like gjerne erklære valgkampen for åpnet.

torsdag 28.01 2021

Politisk svindel, mener Sve:

Fnyser av Aps ferjeløfter

Frps Frank Sve fnyser av Aps løfter om halvering av prisen på ferjebiletten.

søndag 03.01 2021

Sve måtte snu på Vinstra:

– Viss regjeringa ønskjer å hindre smitte, burde dei reagert før

Frp-politikar Frank Sve meiner regjeringa burde varsla før om dei nye smittereglane, for å hindre at studentar og elevar reiste tilbake til studiestadane. Sjølv køyrde han ti timar bomtur på søndag.

tirsdag 24.11 2020

Slik blir fylkesbudsjettet:

Kuttkammeratene er Frps stempel på flertallet i fylkestinget. - Frp går i luksusfellen, er svaret

fredag 13.11 2020

Helgapraten med Frank Sve:

Ein «mørejarl» på veg mot Stortinget: – Eg kjem ikkje til å vere som Fantomet

Han var Norges mest utskjelte ordførar. Så gjorde han Frp sitt fylkeslag til landets klart største. No vil Frank Sve på Stortinget. Og han lovar å ikkje gå stille i dørene om han kjem inn.

mandag 02.11 2020

Frp sier nei til kutt i skolen:

Høyre: Nei til økte ferjepriser

Høyres Anders Riise krever at ferjeprisene blir som i dag. Frps Frank Sve krever at den videregående skolen blir beskyttet mot nye kutt.

onsdag 21.10 2020

Koronaen knekte interessen for å drive turistferje

Fylket sliter med å finne rederi som vil drive nullutslippsferje mellom Hellesylt og Geiranger. Koronapandemien tok knekken på interessen for sambandet.

mandag 12.10 2020

Rapport fra kontrollsjefen

Knusende dom over økonomistyringen i fylket

Fylkesbyråkratene klarer ikke samarbeide, en skiller ikke mellom det vesentlige og det uvesentlig og politikerne skjønner ikke tallene i budsjettet. Det er den knusende dommen over økonomistyringen i fylket.

onsdag 07.10 2020

Dette går til samferdsel i Møre og Romsdal på statbudsjettet:

– Skuffande lite

Dei fleste er einige om at Møre og Romsdal kjem dårleg ut når ein ser på ulike samferdselstiltak i statsbudsjettet, men fleire set sin lit til at Framstegspartiet får forhandla inn viktige tiltak utover hausten.

Fylka får 1,25 milliardar kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter:

Derfor meiner Frp-toppen at ferjeprisane kan frysast

onsdag 23.09 2020

Guttelvik med pekefinger til fylkesutvalget:

– Det tas for lett på de økonomiske utfordringene vi har

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik rettet en advarende pekefinger til fylkesutvalget. – Det tas for lett på de økonomiske utfordringene fylket har, er beskjeden fra Guttelvik.

onsdag 02.09 2020

Sve om å bygge rundkjøring til 25 millioner:

– Så dumt at jeg må gå omveger rundt folk

– Vi skulle spare noen hundre  tusen kroner på å flytte tannklinikken til Sykkylven, så må vi bygge en rundkjøring til 25 millioner kroner. Er det mulig å gjøre noe så dumt. Jeg må gå omveger rundt folk etter dette. Jeg er lut lei, tordnet Frank Sve da samferdselsutvalget i fylket vedtok rundkjøringen.

lørdag 06.06 2020

Sunnmørsposten mener:

«Ingen grunnlag for mistillit mot Guttelvik»

onsdag 27.05 2020

Påpeker feil i kritisk rapport om Nordøyvegen

Revisjonsrapporten med en rekke kritiske merknader til finansieringen av Nordøyvegen, opererer med feil beløp når det gjelder den årlige statsstøtten som følge av at ferjene blir lagt ned.

torsdag 14.05 2020

Knusende kritikk av fylkesadministrasjonen

Tannklinikk: Ber administrasjonen vurdere å si opp 30 år lang kontrakt

Et enstemmig fylkesutvalg ber fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik vurdere å si opp den inngåtte leiekontrakten for en ny tannklinikk i Sykkylven. Kontrakten er på 30 år. Om den kan sies opp og hva det vil koste kan ingen svare på nå.

onsdag 13.05 2020

Bråk rundt ny tannklinikk i Sykkylven - politikarar tek til orde for å annullere kontrakt:

Reagerer på at tannklinikk er lagt til trafikkfarleg område

Fylkeskommunen har gått inn avtale om leige av nye tannlegelokale i Sykkylven. Problemet er at det ikkje er tilrettelagt for at born og unge kan kome seg trygt til lokala.

onsdag 06.05 2020

Prioriterer vedlikehold foran nye vegprosjekt

Flertallet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen setter mer penger til fylkesvegene som krav nummer én i neste runde av Nasjonal transportplan (NTP).

Advarer fylkespolitikerne mot å endre rekkefølgen

Kampen om vegpengene i gang

Leder i Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, advarer fylkespolitikerne om å gjøre endringer i prioriteringene over store vegprosjekt i fylket.

mandag 27.04 2020

Sunnmørsposten mener

Uforståelig sendrektighet i vegvesenet

tirsdag 21.04 2020

MDG ut mot Sve:

MDG-representant hardt ut mot Frp og Frank Sve: – De driver med sjikanering og kommer med løgner om andre parti

– Jeg er skikkelig lei av sjikanering og løgner om andre parti fra Frp. Det være seg vårt syn på oljefondet eller kjøttskam, et ord jeg aldri har brukt, sier MDGs Carl Johansen.

tirsdag 31.03 2020

Meiner det hastar å få i gang tiltak for å sikre arbeidsplassar i fylket:

Vil hasteinnkalle fylkesutvalet om krisepakken – dette svarer fylkesordføraren

mandag 30.03 2020

Koronakrisa:

Vil sette i gang strakstiltak for å få flere i arbeid i Møre og Romsdal

Frps Frank Sve vil at fylket bevilger 100 millioner kroner til strakstiltak for å få folk i arbeid. Senterpartiet ber i et brev om at fylket får mer penger fra staten.

søndag 29.03 2020

Politiske motstandarar meiner Frank Sve opptrer barnsleg og greinalaust:

Kritiserer Frp-topp for å blokkere andre politikarar på Facebook

fredag 20.03 2020

Ny transportplan:

Frykter fylket ender opp ribbet for vegprosjekt

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter Møre og Romsdal står tilbake ribbet for nye vegprosjekt dersom vegvesenets kost-nytteberegninger avgjør hva som skal bygges.

lørdag 14.03 2020

Helgaprat med Torgeir Dahl:

– Ein medspelar, ikkje ein fiende

fredag 28.02 2020

Senterpartiet snur

Flertall for å kutte ferjeprisene til sommeren

Senterpartiet sier ja til å kutte ferjeprisene. Dermed er det flertall i fylkestinget for billigere ferjer. Men hvor store kutt Senterpartiet blir med på vil de ikke si.

torsdag 27.02 2020

Arbeiderpartiet sier nei

Stranda kommune ber fylket oppheve kuttene – blankt nei fra Arbeiderpartiet

tirsdag 25.02 2020

Frank Sve (Frp) meiner skular kunne ha vore spart:

Vil ha ekstern gransking av fylkesøkonomien

Meiner skular kunne ha vore spart:

Rekordoverskudd for fylket:

Mens fakkeltogene gikk strømmet pengene inn i fylkeskassa

Mens fakkeltogene mot økte ferjepriser og kutt i de videregående skolene marsjerte gjennom Storgata i Molde strømmet pengene inn i fylkeskassa. Fjoråret ble ett av de beste for fylkeskommunene på lang tid.

fredag 24.01 2020

Frank Sve vil gi Hareide ein sjanse som samferdselsminister:

– Heller Hareide enn Orten

Knut Arild Hareide (KrF) har fleire gonger kritisert Framstegspartiet i kraftige ordelag. Likevel meiner Frank Sve at Hareide er betre eigna som samferdselsminister enn Helge Orten (Høgre).

mandag 20.01 2020

- Heller på vippen enn i regjering

Sve ser fram til å ta KrF sin gamle posisjon: – Vi vart skvisa av minipartia i regjering

Fire fylkesledere:

Fylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering

Fire fylkesledere i Frp ber partileder Siv Jensen ta partiet ut av regjeringen. Også blant partiets stortingsrepresentanter er det misnøye.

fredag 17.01 2020

Alle gode ting er 12 i Frp

«12 ganger har stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.»

12 ganger siden 2013 har en eller flere stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.

torsdag 16.01 2020

Striden om IS-kvinnen

Karakteriserer Solberg som klossete og arrogant

Frp-opprøret retter seg nå direkte mot statsminister Erna Solberg. Fylkesleder Frank Sve karakteriserer Solberg som klossete og arrogant.

torsdag 09.01 2020

Fylkestinget

Lønnsvinnerne i fylkespolitikken

Seks fylkespolitikere er frikjøpt med en godtgjørelser fra 800.000 til 1,2 millioner kroner. På topp troner Ap-fylkesordfører Tove Lise Torve, sammen med blant andre Frank Sve(Frp) og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap).

onsdag 18.12 2019

Glede i Møre og Romsdal Frp:

Spår tøffare tider for oljemotstandarane.

tirsdag 10.12 2019

Fylkesbudsjettet vedtatt

Dropper ekstra takstøkning på ferjene

Fylkestinget sier nei til en tredje takstøkning på ferjene og sender deler av regningen til de videregående skolene.

Autopass vedtatt

Bilistene må dekke 100 mill. i tap fra passasjerer

Et stort flertall i fylkestinget vedtok innføring av autopass fra juli neste år. Et tap på 100 millioner kroner fra inntekter fra passasjerer skal nå dekkes inn med økte priser på bilene.

onsdag 16.10 2019

Frp og SV fant sammen

Sprakk i synet på akseutredning

Fylkestinget er enig om at Romsdalsaksen skal utredes. Men de klarte ikke ble enige om hvordan det skal skje.

tirsdag 15.10 2019

Bitter Sve skvist ut

Frp står igjen ribbet for verv i fylkestinget. Frank Sve mener det er uverdig.

torsdag 10.10 2019

Reagerer på kritikken av vegvesenet:

Helge Orten: – Dette er useriøst, Frank Sve

– Frank Sve kan ikke hevde at han ikke har tillit til vegvesenet i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Om ikke vegvesenet skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, spør Helge Orten.

onsdag 09.10 2019

Ber om at vegvesenet blir fratatt ansvaret for fjordkryssing

I et brev til Vegdirektoratet ber Møre og Romsdal Frp om at Region Midt i Statens vegvesen blir fratatt ansvaret for å utrede Romsdalsaksen.

mandag 23.09 2019

Frp skviser Dahl ut av fylkesutvalget

En avtale mellom Frp, de to sunnmørslistene og Nordmørslista sender Molde- ordfører Torgeir Dahl ut av fylkesutvalget og Frps Geir Stenseth inn.

onsdag 18.09 2019

Sve ber om akseavstemming på første fylkestinget:

Ligger an til flertall for Romsdalsaksen

Frps Frank Sve ber fylkestinget som kommer sammen i oktober å stemme over om Romsdalsaksen skal utredes. Forslaget ligger an til å få flertall.

tirsdag 17.09 2019

Lykkeleg slutt for Ap og Sp etter rotete veke:

– Alle skal ha æra og skulda

Måndag kveld vart endeleg kampen om fylkesmakta avgjort. På tide, meinte dei involverte partia, som gjerne skulle ha vore den siste veka forutan.

tirsdag 10.09 2019

Ap gjør rent bord i fylkestinget

Et valgteknisk samarbeid mellom mellom bitre politiske motstandere gjør at Ap står igjen som vinneren av fylkesvalget. Tove Lise Torve blir fylkesordfører og Per Vidar Kjølmoen varaordfører.

Fullt kaos rundt fylkestinget:

– Når vi blir behandlet som drittsekker, må de ta konsekvensene

Frps Frank Sve raser mot Senterpartiet og Høyre. Nå forhandler Ap med Frp for å vippe sentrumspartiene og Høyre av pinnen.

torsdag 05.09 2019

Saken utsatt av samferdselsutvalget

Frp stemte for at bompenger skulle finansiere 605 millioner av Nordøyvegen. Nå vil de kutte bompengesatsene

Mens byggingen av Nordøyvegen er i full gang, klarer ikke samferdselsutvalget i fylket å bli enige om bomtakstene.

søndag 01.09 2019

Kommentar

«Tøff tone i valgkampen»

Det er en uvanlig tøff tone i valgkampen i fylket. Jo mindre sakene har med kommune- og fylkespolitikk å gjøre, desto høyere er temperaturen. Det som vil skape bråk kommer til høsten. Men det snakker ingen om.

fredag 30.08 2019

Skuldar Frp for dobbeltkommunikasjon om Nordøyvegen:

Lokalt Frp stemde mot bompengeforslag: – Dette er patetisk og uansvarleg

Haram Frp fryktar høge bompengar på Nordøyvegen. I kommunestyret stemde Frp-gruppa mot å gi tilslutning til vedtaket partiet var med på i fylkestinget.

torsdag 29.08 2019

Dalsfjording ber Sve ordne opp

Dette møter ein samferdsleminister som skal heim. No ber han Sve ordne opp.

tirsdag 27.08 2019

Høyre søker fylkesmakt sammen med Senterpartiet, KrF og Venstre:

Høyre avviser samarbeid med Frp, kan ødelegge Frank Sves håp om å bli fylkesordfører

– Det mest realistiske for Høyre nå er å søke samarbeid med Senterpartiet, KrF og Venstre. En klassisk Bondevik, om du vil, sier Høyres fylkesordførerkandidat Anders Riise til Romsdals Budstikke.

fredag 23.08 2019

Bompengeultimatum fra statsministeren:

Mener bypakken i Ålesund blir utsatt

Erna Solbergs bompenge-skisse betyr en utsettelse på bypakken i Ålesund, ifølge Frank Sve (Frp).

6

Haram:

Sve er sikker på at vindkraftplanane vert forkasta. Listhaug er meir forsiktig.

Frank Sve er sikker på at vindkraftplanane på Haramsøya vil verte forkasta i Olje- og energidepartementet.

torsdag 22.08 2019

Frank Sve:

– Det Sande seier er feil. Frp vil avløyse ferjer med bom.

Frp er for bompengefinansiering der bru erstattar ferje. Det slår Frank Sve fast. Han reagerer på kritikken frå Lena Landsverk Sande (V).

onsdag 21.08 2019

Dale på bobiltur til Bjorli:

Vil ha Nye Veier til å bygge eksportvegen

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil at selskapet Nye Veier AS skal stå for utbyggingen av ny E136 fra Ålesund til Bjorli.

Leserinnlegg:

«Fleirbrukshall på Stranda, skytebaneanlegg i Sunnylven»

tirsdag 20.08 2019

Frank Sve siktar mot fylkesordførarvervet etter god meiningsmåling:

– Ingen har meir erfaring enn meg

Framstegspartiet slit på nasjonale målingar, men går klart fram i Møre og Romsdal og er berre så vidt mindre enn Høgre. Det kan opne for Frank Sve som fylkesordførar.

mandag 19.08 2019

Valg 2019:

– For oss kan dette bli veldig krevende om frontalangrepene fra Frp fortsetter

Høyre ligger an til å bli største parti i Møre og Romsdal. De åpner for et samarbeid med Arbeiderpartiet på fylkestinget, på bekostning av Frp.

søndag 18.08 2019

Bompengekrisen:

Avdempet Sve før krisemøte i Frp

– Vi må se helheten i det som nå legges fram. Det er vi mot resten i kampen mot bompenger. Det sier Frank Sve før han i ettermiddag deltar på Frps krisemøte.

lørdag 17.08 2019

Lørdagskommentar

To vinnere og to tapere i valgkampen

Den første uka med intens valgkamp er unnagjort. Så langt kan vi plukke to vinnere og to tapere. Det kan fort bli resultatet også valgdagen.

torsdag 15.08 2019

Riise ut mot Sve i kampen om aksene

Møre-Frp stiller samferdselsministeren i forlegenhet

Høyre fylkesordførerkandidat Anders Riise tar et knallhardt oppgjør med Frank Sve i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden.

tirsdag 13.08 2019

Sve om trasevalg over Ørskogfjellet:

– Jeg ville ikke sendt det brevet

– Hadde det vært opp til meg ville jeg ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve.

Kampen om aksene

Åpner for flytebru på Møreaksen

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for at flytebruer kan erstatte den undersjøiske tunnelen på Møreaksen.

torsdag 25.07 2019

Orten svarer Sve

«En god transportplan for Møre og Romsdal»

onsdag 24.07 2019

Lesarinnlegg:

«Eg blir nøydd til å sende Orten kopi av NTP»

onsdag 17.07 2019

«Avlys klimahysteriet»

«Bitte lille Norge skal redde verden, slutte med det meste og lage tilværelsen mest mulig «jæklig» for folk flest med bypakkar, og det som verre er»

fredag 12.07 2019

«Fyrer opp under Frp-krisa»

I et sommerstille politisk Norge er det fortsatt ei glo som kan fyre på en hel skogbrann før valget. Det veit Per Sandberg.

tirsdag 18.06 2019

Frp og Sunnmørslista stemte nei i fylkestinget

Bypakke uten Brosundtunnel

Høylytte protester fra Frp og Sunnmørslista til tross, et overveldende flertall i fylkestinget støttet forslaget til bypakke for Ålesund.

mandag 17.06 2019

Fylkesutvalget sier ja til bypakken

Et nesten enstemmig fylkesutvalg sier ja til bypakken i Ålesund.

onsdag 12.06 2019

Høyre ut mot Sve i bypakke kampen

Høyres Heidi Nakken går kraftig ut mot Franks Sve sitt hardkjør mot bypakken i Ålesund. - Sve opptrer ikke redelig, sier Nakken.

tirsdag 11.06 2019

Bypakken for Ålesund

Sve varsler snubletråd i fylkestinget

Frps Frank Sve varsler at han vi kreve lovlighetskontroll også av bypakkevedtaket i fylkestinget. Det kan føre til nye forsinkelser.

lørdag 08.06 2019

Lørdagskommentar:

«Ålesund, Erna og Siv har nå én ting til felles. De fikk et bompengeopprør midt i fanget»

Ålesund, Erna og Siv har nå én ting til felles. De fikk et bompengeopprør midt i fanget. Det fikk konsekvenser for Ålesund. Det kan få det for Solberg og Jensen også.

torsdag 06.06 2019

Frps bompengekrise

Sve utløste krisemøte

Et forslag Frank Sve stod bak ville sendt Frp ut av regjeringen om det ble vedtatt. Det uløste krisemøte mellom Sve og Frp-leder Siv Jensen.

onsdag 05.06 2019

Bompengekrisen i Frp

Frp vil stoppe bypakke i Ålesund

Et av bompengekravene fra Frp er at regjeringen skal si nei til alle ny bypakker. Får partiet gjennomslag betyr det nei til bypakke for Ålesund.

tirsdag 04.06 2019

Ny lønn til fylkespolitikerne:

- Vi blir sett på som en gjeng tullinger

Frank Sve er sterkt kritisk til hvordan mediene framstillinger politikerlønnene i fylkespolitikken.

mandag 03.06 2019

Oppgjør i fylkesutvalget om Frps bompenge-nei

Mener Frp har stoppet Ålesund i 20 år

Et forslag fra Frps Frank Sve om at fylkesutvalget skulle vedta at all vegbygging i Møre og Romsdal i framtida skulle skje uten bompenger, utløste et kraftig oppgjør med Frps bompengepolitikk.

Frank Sve med krav til å fortsette i regjering

Milliarder fra oljefondet til å rive bomstasjoner

Frank Sve krever at Venstre, KrF og Høyre aksepterer at en henter milliarder av kroner fra oljefondet for å rive bomstasjoner. Om ikke partiet får gjennomslag for det, må Frp ut av regjeringen, er beskjeden fra Sve.

søndag 02.06 2019

Leder:

«Et krevende utgangspunkt for å få orden på fylkesøkonomien»

tirsdag 28.05 2019

Nytt lønnssystem for fylkestinget

Slik blir den nye lønna til politikerne

De største partiene blir rikere og mektigere om forslaget om nytt system for godtgjørelse for fylkespolitikerne blir vedtatt. Fylkesordføreren får et lønnskutt på drøyt 100.000 kroner.

lørdag 04.05 2019

Sve og Dale

Skal på bobil-turne langs eksportvegen

Frank Sve og samferdselsminister Jon Georg Dale skal på bobil-turne langs E136.

tirsdag 30.04 2019

Misnøye i Frp med at Dale ikke kommer inn i partiledelsen

- Listhaug, Dale og Solvik Olsen klare den dagen Siv trekker seg

Den dagen Siv Jensen trekker seg står kampen mellom Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Ketil Solvik Olsen om å bli ny Frp-leder. Det spår partiveteran Lodve Solholm.

torsdag 28.03 2019

For klima... og imot Møreaksen og giftdeponi?

Det må vere fasiten etter det Falk Daniel Øveraas frå Høgre framfører i eit innlegg, der miljøkampen blant ungdom er så viktig.

mandag 25.03 2019

Lesarinnlegg:

«Det skal bli ei sann fryd dersom Nye vegar AS får ansvaret for utbygging av E39 frå Ålesund til Molde»

lørdag 16.03 2019

Frank Sve (Frp) og Erik Kursetgjerde (Ap) i nabokrangel om tunnel og bompengar: – Bør ete meir graut

Skal det vere bompengar også for gjennomgangstrafikken på gamlevegen?

tirsdag 19.02 2019

Økende skepsis til Arbeiderpartiet

Senterpartiet flørter med Frp i fylket

Senterpartiet flørter med Frp og utelukker ikke samarbeid i fylkespolitikken etter valget. Skepsisen til Ap er økende.

tirsdag 12.02 2019

Lesarinnlegg:

«Vi ser ingen grunn til at eigedomsskatten skal fortsette i vår kommune»

torsdag 24.01 2019

Frp vil ha utbyggingen av E39 Molde-Ålesund inn i Nye Veger

Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal ber samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å legge hele utbyggingen av vegstrekningen Molde-Ålesund inn i porteføljen til Nye Veger.

mandag 21.01 2019

Møte leiinga i helseføretaket og fekk gjennomgang av den økonomiske krisa:

Tek krisa til statsråden

Listhaug vil ta opp den økonomiske krisa i helsefylket med statsråden. – Han sit på mykje informasjon, seier ho.

torsdag 17.01 2019

Enige om ny regjering: Frank Sve hevder det kommer penger til sjukehus

Frps Frank Sve hevder han har fått signaler om mer penger til sjukehusene. Han er strålende fornøyd med ny regjeringserklæring.

onsdag 16.01 2019

– Vi kan ikke akseptere at vi har en samferdselsminister som ikke lytter til det folket mener

– Dersom ikke Jon Georg Dale lytter til folket er det ingen grunn til at han skal fortsette som samferdselsminister.

onsdag 05.12 2018

Fylkesrådmannen: – Pukkeleffekten for Nordøyvegen er framleis for stor

Fem dagar før fylkestinget vart Nordøyvegen vesentleg billegare.

torsdag 22.11 2018

Vil splitte fylkesadministrasjonen:

Frp vil flytte 80 stillinger fra Molde

Legger fram forslag om å splitte opp fylkesadministrasjonen og dele den mellom de tre byene i fylket.

mandag 19.11 2018

Øker inntektene til Nordøyvegen med 1,3 milliarder

Et flertall i samferdselsutvalget mener det finnes 1,3 milliarder kroner til Nordøyvegen som ikke fylkesrådmannen har sett.

søndag 18.11 2018

Kommenterer innlegget frå Torleiv Rogne

Nordøyvegen: – Å dele opp prosjektet er som å ta ut halvparten av eit korthus

Sentrale aktørar i kampen om Nordøyvegen slaktar debattinnlegget frå Torleiv Rogne.

lørdag 17.11 2018

Har svart på 33 spørsmål

Guttelvik tar oppgjør med Sve - som svarer med å nekte å vurdere rådmannens lønn

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tar nå et oppgjør med Frps Frank Sve. Sve svarer med å nekte å delta i et utvalg som skal vurdere rådmannens lønn.

mandag 12.11 2018

– Et skuespill vi aldri har sett maken til

Frp-leder Frank Sve kjøper ikke advarslene fra fylkesordføreren om å avlyse anbudsprosessen for Nordøyvegen. – Vi har sett et skuespill her som vi aldri har sett maken til, sier Sve.

onsdag 31.10 2018

KrFs vegvalg, religion og politikk

Om å bli tråkka på

lørdag 27.10 2018

Nominasjonsmøtet i Møre og Romsdal Fremskrittsparti:

Klappet inn Frank Sve

Frank Sve ble lørdag enstemmig valgt som Frp sin 1.-kandidat til fylkestingsvalget 2019. Et forslag om skriftlig avstemming ble avvist.

mandag 22.10 2018

Dropper 40 år med bompenger - vil heller øke bomsatsen

Leder i samferdselskomiteen, Kristin Sørheim (Sp), mener bompengesatsen for Nordøyvegen må økes til 130 kroner.

onsdag 17.10 2018

Kronikk:

«Skjer dette, kan Sunnmøre berre begynne å søkje seg til Vestlandet og Bergen, og Nordmøre vil meir enn gjerne gå mot Trøndelag»

Kronikk av Frank Sve, fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP.

tirsdag 16.10 2018

Antyder Nordøyvegsprekk på 1,6 milliarder

Sve med mistillit mot fylkesrådmannen

Leder i plannemda i fylkestinget, Frank Sve (Frp) går nå ut med mistillit mot fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Bakgrunnen er kampen om Nordøyvegen.

Frank Sve reagerer: – Forsøk på omkamp om Nordøyvegen

– Hvis fylkeskommunen har tid og råd til å arbeide med rapporter ingen har bestilt, da er det på tide vi begynner å kutte kraftig i administrasjonen.

tirsdag 25.09 2018

Leserinnlegg om fjordkryssinger:

«Hva er vitsen med å bygge så stort og voldsomt når det blir så dyrt at ingen kan kjøre på dem»

SV frykter store kutt om Nordøyvegen bygges

- Sve raner framtidige generasjoner

- Frank Sve (Frp) legger opp til et ran fra kommende generasjon som blir sittende igjen med gigantiske etterslep på fylkesveg og skole, sier SVs Yvonne Wold.

mandag 24.09 2018

Leserinnlegg:

«Hvem har ranet bompenger?»

søndag 23.09 2018

«Nei til stort bompengeran»

Latterleg å snakke om utvida «bu- og arbeidsmarknadsområde» med bompenger 4–500 kroner ein veg frå Digernes og forbi Molde, skriv Frank Sve i dette innlegget.

tirsdag 28.08 2018

Margareth Hoff Berg etter 16 år i partiet:

Frp-er i Molde melder seg ut i protest mot Frank Sve

– Sve sine personangrep på andre politikere og folk i fylkesadministrasjonen var det som fikk begeret til å renne over, sier Hoff Berg til Sunnmørsposten.

tirsdag 21.08 2018

Kommentar:

«Feirer Frp-fest i knallblått fylke»

Siv Jensen har det ikke bare greit nå om dagen. Først måtte hun vinke farvel til Per Sandberg som både nestleder og statsråd. Attpåtil blir hun forbigått av Sp og Trygve Slagsvold Vedum på gallupen.

mandag 13.08 2018

Møre og Romsdal Frp:

- Sylvi er et opplagt valg som ny nestleder i partiet

Møre og Romsdal Frp vedtok allerede i juni at de vil fremme Sylvi Listhaug som kandidat til nestleder ved neste årsmøte i Fremskrittspartiet.

torsdag 05.07 2018

Aasen slår tilbake

Sve tråkker på mine prinsipper

Fylkesordfører Jon Aasen tar nå et kraftig oppgjør med Frps Frank Sve.

Advarer Ap mot Høyre

– Det er urovekkende med de signalene som de siste dagene er sendt i media om at Ap holder døra åpen mot Høyre. Det sier SVs Yvonne Wold.

Samarbeid mellom Høgre og Frp på Fylkestinget

«Dette er ikkje truslar, det er forsøk på dialog»

Vi les med undring og vantru den salva som Frank Sve fyrer av mot samarbeidspartnaren Høgre i lesarinnlegg i Sunnmørsposten den 04.07.18 samt i intervju med same avis. 

onsdag 04.07 2018

Ap kan ikke samarbeide med Frp

Lukker ikke døra for Høyre

Fylkesleder i Ap, Per Vidar Kjølmoen, lukker ikke døra for et samarbeid med Høyre i fylkestinget etter valget neste år.

Nå trenger du en lang, rolig ferie, Frank Sve

Synspunkt

tirsdag 03.07 2018

Aksedebatten:

I bukselomma til Høgre?

Synspunkt

Frank Sve provosert:

- Forsøkt truet til taushet av Høyre

Stemningen mellom Høyre og Frp er på et lavmål i fylkestinget. Nå hagler beskyldningen mellom de to partiene som nasjonalt sitter sammen i regjering.

tirsdag 05.06 2018

Sve tapte maktkampen og Romsdalsaksen

– Grenseløs maktarroganse fra Dahl

Frps Frank Sve går til frontalangrep på Molde-ordfører Torgeir Dahl etter at han tapte kampen i fylkesutvalget om en utredning av Romsdalsaksen.

mandag 04.06 2018

Nordøyvegen:

Fylkets store gjeld kan velte Nordøyvegen

Men Frank Sve (Frp) har framleis eit håp om at vegprosjektet er sjølvfinansierande.

fredag 01.06 2018

Frank Sve:

Ein torpedo midtskips for Nordøyvegen!

- Eg trur det er fleire store fylkeskommunale vegprosjekt som kan vente seg ein slik torpedo midtskips som Nordøyvegen no har fått.

søndag 13.05 2018

Trafikken har auka meir enn prognosen – inviterer fylket til spleiselag for Børdalslinja

- Du opplever jo at du kjem ganske mange år tilbake i tid

Trafikken på «indre stamveg», fylkesveg 650, har auka meir enn prognosen.

torsdag 03.05 2018

Vedlikeholdet sprekker:

52 millionar kroner i året kun for tunnelene på Nordøyvegen

Vedlikeholdskostnadene på Nordøyvegen kan bli langt høgere enn det fylkespolitikerne la til grunn. Tall fra vegvesenet viser at tunnelene aleine vil koste 52 millioner i året i vedlikehold.

onsdag 25.04 2018

Ingen kø-garanti fra Solvik-Olsen

Fylkespolitikerne kan ikke regne med noen kø-garanti fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Frank Sve mener nå at hele garantidebatten er blitt tøvete.

torsdag 12.04 2018

Sve legger seg langflat og beklager:

– Jeg tok feil om Møreaksen

Frps Frank Sve erkjenner at han tok feil om Møreaksen. Nå legger han seg langflat og beklager tidligere kritikk av forkjemperne for Romsdalsaksen.

onsdag 11.04 2018

Ferjefri E39:

Ber om utredning av Romsdalsaksen

Det er flertall i fylkestinget for å be om en ny utredning av Romsdalsaksen dersom ikke partigruppene til Frp, Sp, Venstre og KrF sprekker.

onsdag 28.02 2018

Frank Sve:

– Greinalaust at vi ikkje kjøper straum frå Stranda Energi

Stranda Energi AS er heileigd av Stranda kommune. Likevel kjøper ikkje kommunen straum frå selskapet.

søndag 14.01 2018

Sve jubler for Venstre

Fylkesleder i Frp, Frank Sve, er strålende fornøyd med at Venstre går inn i regjeringen.

tirsdag 12.12 2017

4,4 kilometer lang ny tunnel

Klarsignal for vinterveg til Geiranger

Arbeidet med å sikre Geiranger trygg vinterveg starter neste år. Det vedtok fylkestinget.

mandag 11.12 2017

Krise i fylkesøkonomien: Dyrere ferjer og kutt i rabattene

Rabatten i ferjekortet kan bli redusert fra 50 til 40 prosent og alle ferjene får to soner i takstøkninger.

tirsdag 17.10 2017

By mot land i fylkestinget:

– Bypakkene er elefanter. De blir bare større og større

By står mot land i fylkestinget. – Bypakkene stopper utviklingen av samferdselsprosjekt i byene, hevder Frps Frank Sve.

tirsdag 26.09 2017

Enno ei ulykke i Sula - no lovar fylkesutvalet handling:

Lovar tiltak på ulykkesvegen på Sula

Eit samrøystes fylkesutval ber om tiltak for å hindre fleire alvorlege ulykker på fylkesveg 61 i Sula. – Dette har eg tenkt til å ta på ramme alvor, seier Frank Sve (Frp).

tirsdag 13.06 2017

Sve forsvarer gode politikerlønner:

- Jeg fikk drapstrusler kort tid etter at jeg ble ordfører

Frps Frank Sve vil ikke være med på kutt i godtgjørelsen til fylkespolitikerne. Han forsvarer lønningene med belastningene politikerne er utsatt for.

lørdag 06.05 2017

Nordøyvegen klar for Stortinget

Forslaget om å kreve inn bompenger til Nordøyvegen kommer til Stortinget om noe uker.

torsdag 27.04 2017

177 millioner til overs

Klarte ikke bruke alle vegpengene

Fylkespolitikerne klarte i fjor ikke bruke like mye penger som de selv hadde budsjettert med. Det stod igjen 177 millioner kroner. - Et godt resultat sier Frps Frank Sve.

mandag 27.02 2017

Fylket øker lånene på Nordøyvegen

Fylket øker sine lån på Nordøyvegen med 160 millioner kroner. Regningen sender de til Haram og Sandøy.

torsdag 02.02 2017

Leder 3. februar

«Må ha takhøyde for at noen gjør ukloke valg»

mandag 12.12 2016

Halv pris for el-bilene på ferjene

El-bilene må betale halv pris på ferjene. Fylkets mulighet til å ta full pris ble stoppet av blant andre Frp på Stortinget.

tirsdag 06.12 2016

Frank Sve (Frp):

Vil at elbilane skal betale på ferjer

Satsar å få på plass vedtak før jul.

tirsdag 29.11 2016

Ytring 30. november:

«Nemner ikkje kvifor fylket er i ferd med å sprengjast»

Regionreforma.

tirsdag 25.10 2016

Frp- nominasjonen:

Sylvi stilte ultimatum

Sylvi Listhaug truet med å trekke seg fra politikken om hun ikke fikk førsteplassen på Frp-lista.

lørdag 22.10 2016

Toppmøte bak lukka dører

Sylvi Listhaug skal dit. Harald Tom Nesvik kommer. Det samme gjør Frank Sve. Så lukkes dørene.

fredag 21.10 2016

Frp-toppmøte bak lukka dører

Sylvi Listhaug skal dit. Harald Tom Nesvik kommer. Det samme gjør Frank Sve. Så lukkes dørene.

tirsdag 18.10 2016

Leder 18. oktober:

«Friske fraspark i Fremskrittspartiet»

fredag 14.10 2016

Mette Hanekamhaug om nominasjon i Møre og Romsdal:

Frykter Frp-topper vrakes

Mette Hanekamhaug er overrasket over at fylkeslaget plasserer Frank Sve på toppen av stortingslista.

onsdag 12.10 2016

Stortingsvalgliste for Møre og Romsdal Frp

Snudde etter intervju med Sve

En enstemmig nominasjonskomité vil ha Frank Sve som listetopp for Fremskrittspartiet til valget neste år. Komiteen snudde etter å ha hatt Sve til intervju.

tirsdag 11.10 2016

To av disse kjemper om stortingsplass

Sylvi Listhaug seiler inn på Frp-toppen i Møre og Romsdal. Kampen om andreplassen virker helt åpen.

mandag 10.10 2016

Frank Sve:

Utfordrer Sylvi om førsteplassen

Frank Sve utfordrer Sylvi Listhaug om førsteplassen på Frp lista til valget neste år.

onsdag 14.09 2016

Ny rapport:

Ny dramatikk rundt Nordøyvegen

I en foreløpig redegjørelse fra Oslo Economics blir det foreslått å kutte ferjesubsidiene til Nordøyvegen med nær en halv milliard kroner samt legge inn økte rentekostnader.

fredag 08.04 2016

Nordøyvegen:

Hemmelighetsfull foran Nordøyvegmøte

Frank Sve (Frp) er hemmelighetsfull foran dagens møte i Vegdirektoratet om Nordøyvegen.

mandag 14.03 2016

Skjebnemøte om Nordøyvegen

Vegdirektoratet jobber med å finne et tidspunkt for et møte om Nordøyvegen. Møtet kan besegle skjebnen til milliardprosjektet.

onsdag 09.03 2016

Nordøyvegen:

– Vi har ikke gjort noen feil

Vegdirektoratet avviser at de har gjort saksbehandlingsfeil i forbindelse med avslaget på å gi tunnelene på Nordøyvegen sikkerhetsgodkjennelse.

onsdag 02.03 2016

Frank Sve skal berge Nordøysambandet

Framtida til Nordøysambandet ligg i Frank Sve (Frp) sine hender.

tirsdag 26.01 2016

– Arrogant maktmisbruk fra Senterpartiet

Frps Frank Sve er kraftig provosert av at Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad hentet inn sin egen partileder til Stranda bare timer før kommunestyret skal ta stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing.