Tema

torsdag 26.08 2021

Ni vil bli økonomi- og eigedomssjef

tirsdag 17.08 2021

Fadderveka i gang i Volda:

– Fryktar vêret meir enn korona

– Det er flott å kunne ha ein tilnærma normal studiekvardag igjen. Likevel skal vi vere påpasselege med smittevernet.

Volda-rektor Johann Roppen i si velkomstale:

Utdanning kan gje oss motstandskraft

– Demokrati som idé og praksis har vorte utfordra i land etter land. Vi treng ikkje berre ein vaksine mot korona, men også vaksiner mot autoritære tankestraumar.

torsdag 08.07 2021

Slik er det nye mediebygget i Volda

– Det blir spanande å flytte inn i eit heilt nytt bygg. Det blir nesten som å begynne på eit nytt studium, seier Håkon Følsvik. – Ja, og eg kjem iallfall ikkje til å sakne det gamle bygget, legg Amanda Ramstad til.

torsdag 24.06 2021

Volda:

Har tilsett ny studiedirektør

Ann Kristin Emblem er tilsett som ny studiedirektør ved Høgskulen i Volda.

onsdag 12.05 2021

Høgskulen i Volda:

Dekkjer karantenehotell for innreisande og utreisande studentar

Kriseleiinga ved Høgskulen i Volda har avgjort å opne for både utveksling og innveksling som vanleg hausten 2021. 

torsdag 22.04 2021

Her drikk dei 90.000 koppar med kaffi

onsdag 14.04 2021

Her blir det undervisning igjen på måndag

Høgskulen i Volda opnar for fysisk undervisning frå måndag 19. april.

lørdag 13.03 2021

Helgapraten med Audhild Gregoriusdotter Rotevatn:

- Det kjennest ut som eg har oppdaga ei hemmeleg verd

Ho var TV- og radioprofilen som fekk toppjobben på medieavdelinga i Volda, men enda med å seie opp etter ein bitter konflikt. No har Audhild Gregoriusdotter Rotevatn tatt på seg ein ny tilsynelatande vanskeleg toppjobb, men denne gongen smiler ho frå øyre til øyre når ho snakkar om arbeidskvardagen.

tirsdag 09.03 2021

Berre fem nyutdanna lærarar i år

I år blir det berre fem nyutdanna grunnskulelærarar som går ut av dørene ved Høgskulen i Volda. Årsaka er omlegginga av lengda på utdanninga, frå fire til fem år.

fredag 19.02 2021

Helgapraten

Kishore (30) vaks opp i «Indias Silicon Valley». No har han slått rot på Sunnmøre

Han vaks opp i tronge kår omringa av fleire millionar menneske. Eit tilfeldig møte fekk Kishore Gajendra til Volda, og no har han fått både lærarjobb, sambuar og sunnmørsdialekt.

fredag 05.02 2021

Høgskulen: Digitale samlingar fram til påske

fredag 23.10 2020

Kronikk:

«Ny læreplan i skulen»

«Den viktigaste grunnen til at den nye læreplanen må bli gjennomført, er at han har eit innhald som kan gjere skulen til ein betre plass å vere. Det gjeld særleg for mange av elevane som strevar»

tirsdag 06.10 2020

Rotevatn fekk ikkje medhald i klage

Høgskulen i Volda hadde rett til å omplassere dåverande mediedekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, seier Kunnskapsdepartementet.

torsdag 01.10 2020

Sivert Aarflot-huset - det nye mediebygget

La ned digital grunnstein til nytt mediebygg

Rektor Johann Roppen la torsdag ned den digitale grunnsteinen i Sivert Aarflot-huset, også kjend som Mediebygget ved Høgskulen i Volda.

onsdag 30.09 2020

Har undersøkt arbeidsmiljøet ved medieutdanninga på Høgskulen i Volda på nytt:

Dette seier dei tilsette om korleis arbeidsmiljøet har endra seg

Ei ny undersøking av arbeidsmiljøet vitnar om at fleire på medieavdelinga i Volda framleis ikkje er nøgde. Hovudinntrykket er likevel at arbeidsmiljøet er betre no enn i fjor.

tirsdag 29.09 2020

Høgskuledirektøren:

– Lite framtidsretta å seie nei til avgiftsparkering

Det er for mange bilar og for få parkeringsplassar ved Høgskulen i Volda.

søndag 13.09 2020

No har dette huset fått namn

Det nye mediehuset i Volda skal heite Sivert Aarflot-huset.

torsdag 03.09 2020

Volda:

Dette blir truleg Sivert Aarflot-huset

Det nye mediehuset i Volda bør kallast opp etter Sivert Aarflot. Det føreslår høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.

mandag 10.08 2020

Gratis sprit ved skulestart

Skuleleiinga i Volda set fram spritflasker til studentane. Men han er ikkje drikkande, og skal i staden nyttast på hendene.

torsdag 30.07 2020

Sunnmørsposten mener:

«Det er ikke noe poeng å ta inn flest mulig studenter, dersom det fører til større frafall»

onsdag 29.07 2020

NTNU Ålesund og Høgskolen i Volda:

Studiesteder «overbooker» ved hovedopptaket: – Vi gir tilbud om studieplass til flere enn vi faktisk har plass til

Studiesteder tilbyr dobbelt så mange plasser eller mer under hovedopptaket enn det som var planlagt i forkant.

mandag 27.07 2020

Sunnmørsposten:

Må være i tet i kappløpet om kompetansen

fredag 24.07 2020

Slik ser søkartala til Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund ut:

– Det er veldig kjekt å sjå så mange grøne tal, og at det er oppgang for alle avdelingar

Det seier rektor Johann Roppen om søkartala til Høgskulen i Volda. Hjå NTNU Ålesund har dei auka studieplassar på sjukepleie, nautikk og datateknologi.

mandag 20.07 2020

Fadderuka 2020:

– En mer intim fadderuke, men med en-meters avstand

Fadderlederne ser fram til en mer intim og koselig fadderuke, selv om alle fortsatt må holde en meter avstand til hverandre.

torsdag 25.06 2020

Fem kandidatar: Kven skal det nye mediebygget i Volda kallast opp etter?

lørdag 20.06 2020

Allemannsrett, men ikkje utan plikter

Ikkje fritt fram for villcamping

Visste du at du ikkje kan slå opp telt nærare enn 150 meter frå hytte eller seter? Det er ikkje heilt fritt fram i norsk natur for dei som vil villcampe.

torsdag 28.05 2020

Ho blir ny dekan for mediefag i Volda

Kate Kartveit er tilbode stillinga som dekan ved Avdeling for mediefag frå 1. august 2020. Det har styret for Høgskulen i Volda vedteke torsdag.

onsdag 27.05 2020

Volda:

Skadedyralarm på høgskulen - skal frysast ned

Gamle bøker og papir er i stor fare. Det er oppdaga både skjeggkre og mott i arkivrommet ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 26.05 2020

Høgskulen i Volda:

100 nye studieplassar til Volda

100 nye studieplassar, og seks nye forskarstillingar. Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda har grunn til å ta fram sitt breiaste glis.

tirsdag 05.05 2020

Odd Ragnar Hunnes tok over etter Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, men blir pensjonist 31. mai:

Ytrehorn kan bli mellombels dekan

Alt tyder på at Jan Ytrehorn blir dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda nokre månader framover.

fredag 24.04 2020

Her vil fleire utdanne seg til lærar

Volda går mot straumen

På landsplan går søkjartalet til grunnskulelærarutdanninga ned. Men ikkje i Volda. Her er det auke.

torsdag 23.04 2020

Seks vil bli medie-dekan

mandag 16.03 2020

Nye namn på Høgskulen i Volda.

fredag 13.03 2020

Frå kommunen til høgskulen

torsdag 05.03 2020

Høgskulen i Volda:

Lyser ut dekanstillinga på nytt

Styret for Høgskulen i Volda tilsette ingen ny dekan ved Avdeling for mediefag på møtet sitt torsdag. Vedkomande som var innstilt til jobben, har trekt søknaden.

onsdag 29.01 2020

Studentmåling:

Likar seg stadig betre i Volda

For andre året på rad får Høgskulen i Volda betre tilbakemelding frå studentane enn året før. Men dei er framleis under landsgjennomsnittet.

torsdag 09.01 2020

Gir stemme til forskar og bestefar i mattespel

Komikar Thomas Ryste og Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda bidreg sterkt i eit nytt dataprogram for matematikk-undervisning.

fredag 06.12 2019

Høgare utdanning:

Avtalen mellom Volda og Bergen ikkje fornya

Ein treårig samarbeidsavtale mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen gjekk ut 1. september, og er ikkje blitt fornya.

torsdag 14.11 2019

Volda:

Første spadestikk på mediebygget

Nei, det du ser er ikkje undervisning i gravejournalistikk, men derimot første spadestikk på det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 29.10 2019

Kishore flytta ut i ei skogsgamme. Her er hans tre beste tips for god mental helse.

mandag 28.10 2019

Nye Ålesund og Høgskulen i Volda med ny avtale

Den nye storkommunen og høgskulen skal samarbeide om betre samfunnsplanlegging. FNs berekraftsmål skal vere førande for alle nye planar.

fredag 25.10 2019

Styret behandla klagen frå Rotevatn

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda:

Høgskulen føler mindre press om samanslåing

Presset frå departementet om at Høgskulen i Volda må slå seg saman med andre skular har avtatt etter at Iselin Nybø (V) hamna i statsrådstolen.

tirsdag 15.10 2019

Krev at høgskulestyret behandlar klagen frå Rotevatn

mandag 07.10 2019

Mister to stipendiatstillingar

212 millionar til nytt mediebygg

Det nye mediehuset ligg inne med 212 millionar kroner i Statbygg sitt budsjett.

mandag 30.09 2019

Landskap eller enkeltkontor i det nye mediebygget i Volda?

Kompromiss i kontorstrid

Over halvparten av dei 50 tilsette ved medielinja på Høgskulen i Volda skal sitje i kontorlandskap.

søndag 22.09 2019

Dette seier Sander Nyland om topptrenar-kurset hos RBK

Sander Håskjold Nyland (25) er blant Norges yngste trenarar i Norges tre øvste divisjonar. No er 25-åringen snart ferdig med sin UEFA A-lisens trenarutdanning.

onsdag 21.08 2019

Slik blir det nye mediebygget

Fleire studio, både for radio, TV og foto - teiknesal for animasjonsstudentane. Ei rekkje arbeids- og undervisningsrom. Og ikkje minst, veggar som kan flyttast etter behov.

«Eit stort og viktig løft for Volda»

tirsdag 20.08 2019

Roppen tidleg ute

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, var på skuleopning i Molde måndag. Han var den einaste som møtte opp.

13

Høgskulen i Volda har fått klarsignal til å starte bygginga:

Så glad blir ein rektor som får nytt bygg

Endeleg ei gladmelding frå Høgskulen i Volda: Statsråd Iselin Nybø (V) gav tysdag klarsignal til å starte bygginga av nytt mediebygg til 201 millionar kroner.

fredag 16.08 2019

Lang liste med nye tilsette

Høgskulen i Volda har fått svært mange nye tilsette i haust, ifølgje nyheitsbrevet frå høgskulen.

torsdag 15.08 2019

Har den nest nordlegaste journalistikkutdanninga

To konkurrentar til Volda har gitt tapt

Sett bort ifrå Samisk Høyskole i Kautokeino, har Volda no Norges nordlegaste journalistikkutdanning.

lørdag 10.08 2019

Arbeidskonflikten ved Høgskulen i Volda:

Rotevatn blir omplassert - ny dekan tiltrer ved Avdeling for mediefag

tirsdag 06.08 2019

Tidlegare dekan ved Avdeling for mediefag:

– Oppfatta arbeidsmiljøet som heilt OK

Arbeidsmiljøundersøkinga i 2015 viste eit normalt arbeidsmiljø ved Avdeling for mediefag. Tre år seinare scora avdelinga dårlegare på nesten alle område.

torsdag 01.08 2019

Uroa på Høgskulen i Volda

Rektor: Dekan vert omplassert - frivilleg eller med tvang

tirsdag 23.07 2019

Høgskulen i Volda:

Hos Høgskulen i Volda er det lange ventelister for sosial- og mediefag: – Viktig at folk vel noko dei sjølv synest er spennande

Ved Høgskulen i Volda er det omtrent like mange som har fått tilbod skuleplass, som det var i fjor.

Lone er Norges første studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen er den første studenthumanisten i landet ved Høgskulen i Volda.

fredag 28.06 2019

Sunnmørsbadet vann anbodet om Høgskulen i Volda

Det betyr at studentane skal til Herøy for å bade.

mandag 17.06 2019
5

Fleirkulturell samling på Høgskulen i Volda

Tradisjonsrikt kunstnaropphald

For 15. gong utfolda eit fleikulturelt kunstarmiljø seg i Volda.

onsdag 12.06 2019

– Gir frå oss kontrollen over dødeleg teknologi

mandag 03.06 2019

For noen tiår siden:

For å slippe inn her for tjuefem år siden, måtte du ha 6,1 i snitt

fredag 31.05 2019

Undervisning på Yksnøya:

Derfor vil høgskulen bruke Yksnøya i ti nye år

onsdag 29.05 2019

Høgskulen i Volda har fått nye styremedlemmar

Kunnskapsdepartementet har utnemnt fire nye styremedlemmar som skal sitte fram til 2023.

fredag 24.05 2019
13

Høgskulen i Volda har nytta Yksnøya i 40 år:

Høgskulens største «klasserom»

Enkelte ting kan ein ikkje lære gjennom bøker. I 40 år har Høgskulen i Volda hatt Yksnøya som base for kystfriluftsliv.

mandag 13.05 2019

Sjokkrapport frå Statsbygg:

Symjehallen i Volda stengjer i dag

Symjehallen må stengast og er tilrådd riven. Det er konklusjonen på ein tilstandsrapport Statsbygg har fått, skriv hvo.no.

Symjehallen i Volda må stengast

Symjehallen i Volda er i uakseptabel stand, visar rapport.

onsdag 08.05 2019

Høgskulen i Volda:

Slik skal det bli færre einvegs førelesningar ved Høgskulen i Volda

Det gamle Strøm-auditoriet har gått ut på dato. No får Høgskulen i Volda pengar til ombygging, for nye måtar å undervise på.

torsdag 25.04 2019

Søkjartala til høgare utdanning er klare – både opptur og nedtur for Volda:

Færre vil bli lærararstudentar på Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har auke i søkjartala for tredje året på rad. Men på dei viktige lærarutdanningane, søkk søkjartalet med 20 prosent. – Det er stort behov for fleire lærarar, seier høgskuledirektør.

Rekordsøking til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er ein av ti utdanningsinstitusjonar her i landet som har auke i talet på søkjarar i år.

mandag 01.04 2019

Følgjer med i debatten om Volda

Skal Høgskulen i Volda slå seg saman med nokon, eller framleis stå aleine?

Den norske grunnskulen kjem til å få mange ledige stillingar framover

Lokkar unge til læraryrket

Lange feriar fristar, men læraryrket har fleire fordelar enn juni, juli og august.

onsdag 27.03 2019

Får 22 millionar til nye studentbustader

Studentsamskipnaden i Volda får over 22 millionar kroner i tilskot til bygging av 74 nye studentbustader.

mandag 18.03 2019

Meiner styreleiar frontar privat syn og ikkje høgskulestyret sitt syn på rektorbloggen

Meiner styreleiar frontar privat syn og ikkje høgskulestyret sitt syn på rektorbloggen

– Høgskulen i Volda har ei kjempeutfordring. Det er krevjande å gå åleine inn i framtida, meiner Terje Heggem.

søndag 17.03 2019

Høgskulestyret splitta om «f-ordet»

torsdag 07.03 2019

Har signert avtale om mediebygg

Statsbygg har no signert avtale med PEAB Nordang AS om bygging av eit mediebygg ved Høgskulen i Volda.

fredag 01.03 2019

Vil tilby nettbasert bachelorgrad i historie

Høgskulen i Volda vil for første gong tilby ei nettbasert bachelorgrad.

onsdag 13.02 2019

Volda-studentane er blitt meir fornøgde

I fjor fekk Høgskulen i Volda botnplassering i studentbarometeret. I år er Volda-studentane blitt meir fornøgde.

lørdag 02.02 2019

Ti kandidatar til høgskulestyret

Lodve Solholm, Gunn Berit Gjerde og Ingrid Opedal er mellom kandidatane til det nye styret for Høgskulen i Volda.

tirsdag 29.01 2019

Hivju skal inspirere studentar i Volda

Det vert Hollywood-sus over årets Internasjonale dag på Høgskulen i Volda.

torsdag 10.01 2019

Retten slår fast at kommunen hadde god nok grunn til å avlyse anbodet:

Volda kommune vann fram i retten

Fosnavåg-firmaet Prosjektbygg AS gjekk til retten mot Volda kommune for avlysing av anbod og tapte. No er også anken forkasta.

lørdag 08.12 2018

Roppen held fram

Johann Roppen held fram som rektor ved Høgskulen i Volda.

fredag 07.12 2018

«Expo» vert ny arbeidsplass for 50 tilsette og 500 heiltidsstudentar ved høgskulen

«Ope, moderne og kult»

Expo vann arkitektkonkurransen for nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda. 50 tilsette og 500 heiltidsstudentar får ein «ope, moderne, kul framtidsretta» arbeidsplass.

3

Expo vann konkurransen

Slik blir det nye mediebygget ved høgskulen i Volda 

Expo-forslaget vann arkitektkonkurransen om nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda.

mandag 19.11 2018

Mediebygget i Volda blir utsett

To av dei fire som vil bygge nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda er blitt avviste. Ein av dei har klaga.

lørdag 22.09 2018

Forskingsdagane:

– Hugs at robotar eigentleg er ganske dumme og treng enkle kommandoar

tirsdag 28.08 2018

Fleire sjåførar fekk bøter ved Høgskulen i Volda

Politiet med oppmoding til bilistane.

torsdag 23.08 2018

Volda:

Problem med feilparkering på høgskulen

Politiet melder om gjentakande problem med feilparkering ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 14.08 2018

Høgskulen i Volda:

Side Brok opnar høgskuleåret

Side Brok varmar opp med minikonsert før semesteropninga ved Høgskulen i Volda tysdag.

søndag 22.07 2018

Leiar

«Ei godt utdanna befolkning er ein konkurransefordel»

torsdag 19.07 2018

Høgskulen i Volda jubler for lærerutdanninga

Og antallet søkere med Høgskulen i Volda som førsteprioritet øker.

torsdag 12.04 2018

Kronikk om kompetanseutvikling i skule og barnehage

«Å nytte NTNU i Trondheim til vidareutdanning av lærarar på område som Volda kan dekke like godt, er lite strategisk»

Høgskulen i Volda og Sunnmøre regionråd:

Har snakka saman om lærarutdanninga

Tysdag møttest Høgskulen i Volda og Sunnmøre regonråd for å snakke om desentralisert vidareutdanningstilbod for lærarar.

onsdag 04.04 2018

Vidareutdanning vekkjer reaksjonar:

– Eit tankekors for Høgskulen i Volda

NTNU i Trondheim gjev desentralisert vidareutdanning i Ålesund og Vestnes i engelsk, norsk og matematikk. – Dette var ukjent for meg, seier dekan for lærarutdanninga i Volda, Arne Myklebust. – Spesielt og uventa, seier høgskulerektor Johann Roppen.

tirsdag 13.03 2018

Får hjelp av YouTube-kjendis Preben Fjell:

Youtuber skal lokke fleire til lærarutdanning i Volda

Fleire tusen har på få dagar sett filmen der YouTube-kjendis Preben Fjell ringer til sin tidlegare lærar for å takke henne. Det blir ein sterk og gråtkvalt samtale.

mandag 05.03 2018

Jobbar for at fleire skal velje lærarutdanning

– Det er eit samfunnsproblem at det er for få lærarar, og vi har eit felles ansvar for å snakke fram yrket.

mandag 19.02 2018

Tre grunneigarar melde umiddelbart flytting tilbake til den fråflytta Yksnøya

– Eit hån å ta straumen

– Når nettoperatørane er så smålege at dei tek straumen frå oss - ja då flyttar eg heim til Yknsøya for å berge leveransen.

mandag 12.02 2018

Ny fagbok om nynorsk for dei minste

Oppmodar til meir nynorsk i barnehagar

Sjølv i dei nynorske kjerneområda syng barnehagebarn songar på bokmål og les bøker på bokmål. – Det trengst meir medvit om nynorsk i barnehagane.

Flere ungdomsskoler kutter karakterer

Selv om det ikke finnes noen nasjonal oversikt, har både Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune inntrykk av at flere ungdomsskoler kutter bruken av karakterer.

fredag 09.02 2018

Kronikk:

«Virtuelle muligheter og farer i journalistikken»

360-teknologi og virtuell virkelighet (VR) er på full fart inn i nyhetsredaksjoner verden over, og ved hjelp av teknologien kan journalister ta publikummet sitt med inn i dramatiske hendelser.

torsdag 08.02 2018
6

- Heiter det på eller i Volda? Og korleis skal ein frå Kina lære seg å seie «r»?

Studentar frå heile verda lærer norsk

onsdag 07.02 2018

Høgskulen i Volda vil ha fleire studentar på utveksling

Lokkar med studieopphald i utlandet

Dei er studentar i Volda, men står på stand og reklamerer for Augsburg University i USA. Målet er at fleire Volda-studentar skal reise til utlandet som utvekslingsstudentar.

mandag 05.02 2018

Har dei minst nøgde studentane i landet

mandag 08.01 2018

Treng elevar å forske på

Nettbrett eller blyant først?

Kva skjer med handskrifta til elevar som brukar nettbrett i den første lese- og skriveopplæringa? Dette skal Høgskulen i Volda no forske på.

fredag 01.12 2017

Fleire stillingar kan måtte kuttast for å byggje mediehus

For å få bygd nytt mediehus må Høgskulen i Volda kutte ti-tolv årsverk, meiner administrasjonen ved høgskulen. Rektor Johann Roppen er ikkje einig.

onsdag 08.11 2017

Vil ha fleire til å ta bussen til og frå Høgskulen i Volda

Rektor slår alarm om busstilbod

På eit busstopp ved Høgskulen i Volda stod rektor og venta forgjeves på buss til flyplassen. To bussar køyrde feil, og rektoren måtte ta drosje.

mandag 06.11 2017

Fylkesstatistikken bommar

Studentrekord i Volda

Høgskulen i Volda sette i haust ny rekord i talet på studentar: Heile 4.184 har valt å studere ved Høgskulen i Volda, den største utdanningsinstitusjonen i Møre og Romsdal. Men slik ser det ikkje ut i fylkesstatistikken.

Høgskulen får 25 mill. for å utvikle framtidas skule

Får midlar til prosjekt som skal gjere grunnskulelærarutdanninga meir digital.

mandag 23.10 2017

Kronikk om kvalitet i barnehagen:

«Barnehagen – bra for barn?»

søndag 15.10 2017

Ny rekord for Høgskulen i Volda

Aldri før har Høgskulen i Volda hatt så mange studentar. Den nye rekorden er på 4.184 studentar– om lag ni prosent fleire enn i 2016.

tirsdag 15.08 2017

Hundrevis møtte fram til opninga av årets studieår

Studentane på plass i Volda

I ei tid med «fake news» er faga ved Høgskulen i Volda viktigare enn nokon gong, sa rektor Johann Roppen då han ønskte hundrevis av studentar velkomne til eit nytt studieår.

mandag 14.08 2017

Ikkje hybelkrise verken i Volda eller Ålesund – men student frå Nordfjordeid vil bu utradisjonelt:

Oppgraderer hybelen frå telt til bubil

I fjor starta han studielivet med å bu i telt. I år har Hans Ivar Moss Kolseth oppgradert til bubil.

mandag 24.07 2017

Rektor ved Høgskulen i Volda:

Kritisk til lukka styreoppnemning

Rektor Johan Roppen ved Høgskulen i Volda kritiserer den lukka oppnemninga frå Kunnskapsdepartementet av eksterne styrerepresentantar ved høgskulane og universiteta.

mandag 05.06 2017

Høgskulen i Volda:

Heider til den yngste professoren på Høgskulen

Høgskulen i Volda sin pris for forsking og utvikling går i år til professor Tor Arne Haugen ved Institutt for språk og litteratur.

torsdag 01.06 2017
8

Studentar på sjøtokt – leik og læring under segl

– Her vert teori gjort om til rein og skummande praksis, gliser høvedsmann Ola Einang frå bakskuten.

torsdag 25.05 2017

Intern uro ved Høgskulen i Volda

Fryktar Bergen - vil til Trondheim

Seks tilsette ved medieutdanninga i Volda vil at skulen skal knyte seg saman med NTNU i Trondheim. Det er i strid med leiinga si haldning.

tirsdag 09.05 2017

Høgskulen i Volda:

Tolv søkjarar vil ha Kjøde sin jobb

– Mange gode søkjarar til jobben som høgskuledirektør, meiner rektor Johan Roppen.

Høgskulen i Volda får 1000 kvadratmeter solceller på taket:

Her kjem eit av dei største solcelleanlegga i fylket

570 solceller som kan produsere 100.000 kilowattimar med straum per år, vert no monterte på taket av Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda.

onsdag 26.04 2017

Bryt mållova:

Her skriv dei for mykje nynorsk

Alle norske høgskular og universitet bryt mållova. Ved Høgskulen i Volda er problemet at dei skriv for lite på bokmål.

tirsdag 11.04 2017

Behov for 220 nye lærarar per år

I fjor gjekk søkinga til grunnskulelærarutdanninga ned. Høgskulen i Volda er spent på årets søkartal.

onsdag 05.04 2017

Råd til kommende studenter:

Svarte på spørsmål om utdanning: Hvordan blir du ingeniør uten studiekompetanse? Og hvordan blir du lærer?

– Det er mange som kan mene noe om hva du skal studere, men det er du som skal leve med valget.

tirsdag 04.04 2017

Lokkar på lærarar

Her er alle sikra jobb

Gode jobbutsikter, bra løn og ettergitt studielån. Lærarutdanninga lokkar med mykje, men slit med å få studentar.

Søknadsfristen for å søke studier nærmer seg:

– Det er jo et avgjørende valg

– Det er litt enten eller. Enten skal folk ta friår, ellers så stresser de litt nå.

søndag 02.04 2017

Svarer på alt du lurer på om studium på Sunnmøre

Lurer du på å studere i Ålesund eller Volda? No har du sjansen til å stille spørsmål og få svar på Smp.no.

fredag 24.03 2017

Droppa byggprosjekt

Kommunen saksøkt

Volda Kommune droppa oppussinga av Ivar Aasen-huset i siste liten. Det fører til etterspel i retten.

torsdag 16.03 2017

Leserinnlegg om rektorval:

«Er studentane si stemme feil?»

onsdag 08.03 2017
5

Rektor og studentar starta dagen med morgonrave

Ein kameratgjeng som kallar seg Fanteriet er sentrale når Volda-studentane går nye veger for å gjere seg synlege.

fredag 17.02 2017

Stortingsvalkampen har starta i Volda

Jublar for 120 nye studentbustader

Regjeringa tildeler Volda finansiering av heile 120 nye studentbustader. Studentane jublar.

mandag 13.02 2017

Får ny master i mediefag

Høgskulen i Volda får frå hausten av ein ny masterutdanning i mediefag som i skulens eigne ord blir unik i Norge.

mandag 06.02 2017

Møreforsking

Har ingen forskarar i Volda

Møreforsking har ikkje lenger tilsette ved Høgskulen i Volda. Inntektene har svikta.

mandag 30.01 2017

Svømmehallen i Volda:

VTI Symjing må ha basseng

Svømmehallen i Volda er i fare. Han må anten renoverast eller leggast ned. Det siste vil bli skjebnesvangert for symjeklubben.

torsdag 26.01 2017

Høgskulen i Volda

Uro over åleinegang

Høgskulen i Volda er i ferd med å bli ein av dei minste i landet. Det skaper uro mellom eksterne styremedlemmer.

fredag 13.01 2017

Rustar opp skulebygg

Volda kommune eig Ivar Aasen-huset på Høgskulen i Volda, og har no bestemt at huset skal kraftig oppgraderast.

torsdag 12.01 2017

Kronikk 13. januar:

«Snillhetens styrke og svakhet»

fredag 06.01 2017

Volda:

Høgskule får forskingsmillionar

Høgskulen i Volda har fått tilslaget på to forsking- og utviklingsprosjekt ved Avdeling for mediefag (AMF).

onsdag 04.01 2017

Høgskulerektor Johann Roppen ikkje samd med NHOs Kristin Skogen Lund

– Mastergrad gir jobb

– Mastergrad gir større sjanse for å få jobb, fastslår høgskulerektor Johann Roppen i Volda.

tirsdag 20.12 2016

Kronikk 21. desember:

«Campus Kristiansund – eit maratonløp»

fredag 09.12 2016

Volda

Opne for høgskulefusjon

Alternativer med ei samanslåing av Høgskulane i Molde og Volda kom inn frå kulden under styremøtet ved Høgskulen i Volda.

onsdag 30.11 2016
5

Trendy og stas med sjølvlaga lefser

Det er ikkje berre bestemødrer som bakar lefser. Lefsebaking er trendy også blant yngre.

4

Hjortemòr i metervis – i klokketårnet

– Då eg fekk sjansen måtte eg berre prøve ut onkel si oppskrift på hjortemòr!

fredag 25.11 2016

Kronikk 26. november:

«Humaniora i krise?»

Volda sikra lærarutdanninga

Høgskulen i Volda har fått akkreditert dei nye lærarutdanningane for grunnskulen frå hausten 2017.

onsdag 09.11 2016

Friluftslivslegende: – Ingen menneskerett å gå overalt

Kva er gale med å tilrettelegge, med skilt, løyper og flotte stiar slik at fleire kjem seg ut i naturen? – Alt, meiner Nils Faarlund (snart 80). Dessutan er spørsmålet feil stilt.

tirsdag 08.11 2016

Kronikk 9. november:

«Er sterke høgskular viktig for Mørebenken?»

– Volda og Molde er budsjettaparar.

torsdag 06.10 2016

Rektor Johan Roppen ved Høgskulen i Volda om statsbudsjettet:

- Null nye stipendiatstillingar

- Litt påfallande at her er ingen nye stipendiatstillingar ved Høgskulen i Volda. Heller ikkje ved Høgskolen i Molde.

fredag 30.09 2016

Mediehus, idrettshall og konsertsal i Volda

Volda hiv seg på toget

Stor begeistring for statleg-kommunalt Campus Volda. Dette kan gje voldingane mediehus, idrettshall og konsertsal.

mandag 26.09 2016

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda:

– Rettslause overfor facebook-foreldre

– Det er mykje strengare reglar enn eg var klar over.

fredag 23.09 2016

Animation Volda Festival:

Mannen bak «Wallace og Gromit» åpnet festivalen

Og ikke nok med det. Den verdensberømte animatøren har har også nylig blitt ansatt som professor i Volda.

tirsdag 20.09 2016

Mange synder på sosiale medier:

Kva bilde er lov å dele?

– Nordmenn syndar mykje på dette feltet.

lørdag 17.09 2016

Rådmannen positiv til planane om nytt mediehus:

– Volda har unik sjanse

– Vi har ein sjanse som kanskje aldri kjem tilbake, seier Volda-rådmann Rune Sjurgard.

tirsdag 13.09 2016

Avtale om Campus Volda

Høgskulen i Volda og Volda kommune er ferdige med eit forslag til intensjonsavtale om utbygging av Campus Volda.

fredag 09.09 2016

Sluttar på høgskulen

Jacob Kjøde jr. ønsker å gå av neste sommar.

torsdag 08.09 2016

Kronikk 8. september:

«Offentleg sektor i endring»

Alle område av offentleg sektor står overfor forventningar om endring og utvikling. Det er tema i boka «Offentleg sektor i endring. Fjordantologien 2016», som nyleg er publisert på Universitetsforlaget.

onsdag 07.09 2016

Ladar tok til å brenne heime hos Volda-student

Høgskulen i Volda rår studentane til å mellombels ikkje å bruke Powebank-ladarane dei har fått delt ut etter hendinga.

torsdag 01.09 2016

Hardt pressa sjølvstende for Høgskulen i Volda

– Eg lurer på om statssekretær Haugstad nokon gong blir nøgd med oss, seier Volda-rektor Johann Roppen til Forskerforum.

tirsdag 30.08 2016

Treng reparasjonar

Det er behov for omfattande reparasjonar av symjehallen ved Høgskulen i Volda.

torsdag 18.08 2016

– Tvåge? Har det nåko med fiske å gjera? Snøre kanskje?

Færre studentar til lærarutdanninga i Volda:

11 av 15 klarte ikkje mattekravet

15 søkte seg til sommarkurs i matematikk i Volda. Det skulle gje dei tilgang til lærarstudiet. Berre fire stod.

tirsdag 16.08 2016

Semesterstart i Volda:

Dagen studentane seint gløymer

Opna dørene for nye studentar - og til nyrestaurert bygg

Opna dørene for nye studentar - og til nyrestaurert bygg.

Leiar 16. august:

«Nyttig samarbeid med studentar»

tirsdag 12.07 2016

Blir professor ved høgskulen:

Oscar-nominert animatør til Volda

Den britiske animatøren Peter Lord, kjent for blant annet «Flukten fra Hønsegården», blir professor på Høgskulen i Volda fra høsten av.

tirsdag 31.05 2016

Skal du studere i Ålesund eller Volda?

Skal du studere i Ålesund eller Volda? Da bør du søke bolig nå

1. juni er frist for å søke om plass i studentboligene i Ålesund og Volda.

tirsdag 19.04 2016

Volda mot straumen - fleire vil bli lærar i Volda

– Utdanninga for 1. til 7. trinn er veldig sårbar, med svært få søkjarar per studieplass, seier direktør Jacob Kjøde ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 12.04 2016

Ventar rekordsøking på PPU:

Mange vil bli lærar

Søkartala til praktisk-pedagogisk utdanning har allereie passert fjorårets – og det tre dagar før fristen.

mandag 11.04 2016

Har du spørsmål om utdanning på Sunnmøre? NTNU og Høgskulen i Volda svarer fra kl 12.00

Fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg. Her kan du få svar på dine spørsmål.

fredag 08.04 2016

Har du spørsmål om høyere utdanning?

Nettmøte om studier i Ålesund og Volda

Fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg. Her kan du få svar på dine spørsmål.

tirsdag 05.04 2016

Norges beste forelesar?

Ikkje alle hatar læraren sin, tvert imot: Så langt har 250 studentar stemt på Elisabeth Innselset i kåringa «Norges beste foreleser».

mandag 04.04 2016

Volda:

Politiet la vekk PC-tjuveri

Studenten fann både ei lommebok og ein bil som han set i samband med mannen som stal datamaskina hans, men politiet la vekk saka allereie dagen etter brotsverket.

fredag 01.04 2016

Første professor i engelsk

Marie Nedregotten Sørbø er tilsett som professor i engelsk ved Høgskulen i Volda.

torsdag 10.03 2016

Sa nei til fusjon med Volda

Styret for Høgskulen i Volda vil forhandle med Høgskulen i Sogn og Fjordane med tanke på samanslåing, men det hjelper lite når Høgskulen i Sogn og Fjordane seier nei.

torsdag 25.02 2016

Planar om nytt mediebygg ved høgskulen:

Ordføraren: – Vinn-vinn for Volda

Planane om mediebygg med konsert- og kino sal fekk god mottaking i Volda kommunestyre.

torsdag 11.02 2016
2

Høgskulereforma gjev uro:

– Lærarutdanning i fare

Vanskeleg veg for Volda

tirsdag 02.02 2016

Ønsker nytt mediebygg

Høgskulen i Volda fekk nei til skuleallianse

Kunnskapsdepartementet har sagt nei til høgskulealliansen mellom Volda, Molde og Lillehammer.

fredag 11.12 2015

Høie: - Fri diktning om sjukehusplan

Helseminister Bent Høie går i strupen på Volda-professor i et leserinnlegg.