Tema

fredag 23.10 2020

Kronikk:

«Ny læreplan i skulen»

«Den viktigaste grunnen til at den nye læreplanen må bli gjennomført, er at han har eit innhald som kan gjere skulen til ein betre plass å vere. Det gjeld særleg for mange av elevane som strevar»

tirsdag 06.10 2020

Rotevatn fekk ikkje medhald i klage

Høgskulen i Volda hadde rett til å omplassere dåverande mediedekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, seier Kunnskapsdepartementet.

torsdag 01.10 2020

Sivert Aarflot-huset - det nye mediebygget

La ned digital grunnstein til nytt mediebygg

Rektor Johann Roppen la torsdag ned den digitale grunnsteinen i Sivert Aarflot-huset, også kjend som Mediebygget ved Høgskulen i Volda.

onsdag 30.09 2020

Har undersøkt arbeidsmiljøet ved medieutdanninga på Høgskulen i Volda på nytt:

Dette seier dei tilsette om korleis arbeidsmiljøet har endra seg

Ei ny undersøking av arbeidsmiljøet vitnar om at fleire på medieavdelinga i Volda framleis ikkje er nøgde. Hovudinntrykket er likevel at arbeidsmiljøet er betre no enn i fjor.

tirsdag 29.09 2020

Høgskuledirektøren:

– Lite framtidsretta å seie nei til avgiftsparkering

Det er for mange bilar og for få parkeringsplassar ved Høgskulen i Volda.

søndag 13.09 2020

No har dette huset fått namn

Det nye mediehuset i Volda skal heite Sivert Aarflot-huset.

torsdag 03.09 2020

Volda:

Dette blir truleg Sivert Aarflot-huset

Det nye mediehuset i Volda bør kallast opp etter Sivert Aarflot. Det føreslår høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.

mandag 10.08 2020

Gratis sprit ved skulestart

Skuleleiinga i Volda set fram spritflasker til studentane. Men han er ikkje drikkande, og skal i staden nyttast på hendene.

torsdag 30.07 2020

Sunnmørsposten mener:

«Det er ikke noe poeng å ta inn flest mulig studenter, dersom det fører til større frafall»

onsdag 29.07 2020

NTNU Ålesund og Høgskolen i Volda:

Studiesteder «overbooker» ved hovedopptaket: – Vi gir tilbud om studieplass til flere enn vi faktisk har plass til

Studiesteder tilbyr dobbelt så mange plasser eller mer under hovedopptaket enn det som var planlagt i forkant.

mandag 27.07 2020

Sunnmørsposten:

Må være i tet i kappløpet om kompetansen

fredag 24.07 2020

Slik ser søkartala til Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund ut:

– Det er veldig kjekt å sjå så mange grøne tal, og at det er oppgang for alle avdelingar

Det seier rektor Johann Roppen om søkartala til Høgskulen i Volda. Hjå NTNU Ålesund har dei auka studieplassar på sjukepleie, nautikk og datateknologi.

mandag 20.07 2020

Fadderuka 2020:

– En mer intim fadderuke, men med en-meters avstand

Fadderlederne ser fram til en mer intim og koselig fadderuke, selv om alle fortsatt må holde en meter avstand til hverandre.

torsdag 25.06 2020

Fem kandidatar: Kven skal det nye mediebygget i Volda kallast opp etter?

lørdag 20.06 2020

Allemannsrett, men ikkje utan plikter

Ikkje fritt fram for villcamping

Visste du at du ikkje kan slå opp telt nærare enn 150 meter frå hytte eller seter? Det er ikkje heilt fritt fram i norsk natur for dei som vil villcampe.

torsdag 28.05 2020

Ho blir ny dekan for mediefag i Volda

Kate Kartveit er tilbode stillinga som dekan ved Avdeling for mediefag frå 1. august 2020. Det har styret for Høgskulen i Volda vedteke torsdag.

onsdag 27.05 2020

Volda:

Skadedyralarm på høgskulen - skal frysast ned

Gamle bøker og papir er i stor fare. Det er oppdaga både skjeggkre og mott i arkivrommet ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 26.05 2020

Høgskulen i Volda:

100 nye studieplassar til Volda

100 nye studieplassar, og seks nye forskarstillingar. Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda har grunn til å ta fram sitt breiaste glis.

tirsdag 05.05 2020

Odd Ragnar Hunnes tok over etter Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, men blir pensjonist 31. mai:

Ytrehorn kan bli mellombels dekan

Alt tyder på at Jan Ytrehorn blir dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda nokre månader framover.

fredag 24.04 2020

Her vil fleire utdanne seg til lærar

Volda går mot straumen

På landsplan går søkjartalet til grunnskulelærarutdanninga ned. Men ikkje i Volda. Her er det auke.

torsdag 23.04 2020

Seks vil bli medie-dekan

mandag 16.03 2020

Nye namn på Høgskulen i Volda.

fredag 13.03 2020

Frå kommunen til høgskulen

torsdag 05.03 2020

Høgskulen i Volda:

Lyser ut dekanstillinga på nytt

Styret for Høgskulen i Volda tilsette ingen ny dekan ved Avdeling for mediefag på møtet sitt torsdag. Vedkomande som var innstilt til jobben, har trekt søknaden.

onsdag 29.01 2020

Studentmåling:

Likar seg stadig betre i Volda

For andre året på rad får Høgskulen i Volda betre tilbakemelding frå studentane enn året før. Men dei er framleis under landsgjennomsnittet.

torsdag 09.01 2020

Gir stemme til forskar og bestefar i mattespel

Komikar Thomas Ryste og Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda bidreg sterkt i eit nytt dataprogram for matematikk-undervisning.

fredag 06.12 2019

Høgare utdanning:

Avtalen mellom Volda og Bergen ikkje fornya

Ein treårig samarbeidsavtale mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen gjekk ut 1. september, og er ikkje blitt fornya.

torsdag 14.11 2019

Volda:

Første spadestikk på mediebygget

Nei, det du ser er ikkje undervisning i gravejournalistikk, men derimot første spadestikk på det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 29.10 2019

Kishore flytta ut i ei skogsgamme. Her er hans tre beste tips for god mental helse.

mandag 28.10 2019

Nye Ålesund og Høgskulen i Volda med ny avtale

Den nye storkommunen og høgskulen skal samarbeide om betre samfunnsplanlegging. FNs berekraftsmål skal vere førande for alle nye planar.

fredag 25.10 2019

Styret behandla klagen frå Rotevatn

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda:

Høgskulen føler mindre press om samanslåing

Presset frå departementet om at Høgskulen i Volda må slå seg saman med andre skular har avtatt etter at Iselin Nybø (V) hamna i statsrådstolen.

tirsdag 15.10 2019

Krev at høgskulestyret behandlar klagen frå Rotevatn

mandag 07.10 2019

Mister to stipendiatstillingar

212 millionar til nytt mediebygg

Det nye mediehuset ligg inne med 212 millionar kroner i Statbygg sitt budsjett.

mandag 30.09 2019

Landskap eller enkeltkontor i det nye mediebygget i Volda?

Kompromiss i kontorstrid

Over halvparten av dei 50 tilsette ved medielinja på Høgskulen i Volda skal sitje i kontorlandskap.

søndag 22.09 2019

Dette seier Sander Nyland om topptrenar-kurset hos RBK

Sander Håskjold Nyland (25) er blant Norges yngste trenarar i Norges tre øvste divisjonar. No er 25-åringen snart ferdig med sin UEFA A-lisens trenarutdanning.

onsdag 21.08 2019

Slik blir det nye mediebygget

Fleire studio, både for radio, TV og foto - teiknesal for animasjonsstudentane. Ei rekkje arbeids- og undervisningsrom. Og ikkje minst, veggar som kan flyttast etter behov.

«Eit stort og viktig løft for Volda»

tirsdag 20.08 2019

Roppen tidleg ute

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, var på skuleopning i Molde måndag. Han var den einaste som møtte opp.

13

Høgskulen i Volda har fått klarsignal til å starte bygginga:

Så glad blir ein rektor som får nytt bygg

Endeleg ei gladmelding frå Høgskulen i Volda: Statsråd Iselin Nybø (V) gav tysdag klarsignal til å starte bygginga av nytt mediebygg til 201 millionar kroner.

fredag 16.08 2019

Lang liste med nye tilsette

Høgskulen i Volda har fått svært mange nye tilsette i haust, ifølgje nyheitsbrevet frå høgskulen.

torsdag 15.08 2019

Har den nest nordlegaste journalistikkutdanninga

To konkurrentar til Volda har gitt tapt

Sett bort ifrå Samisk Høyskole i Kautokeino, har Volda no Norges nordlegaste journalistikkutdanning.

lørdag 10.08 2019

Arbeidskonflikten ved Høgskulen i Volda:

Rotevatn blir omplassert - ny dekan tiltrer ved Avdeling for mediefag

tirsdag 06.08 2019

Tidlegare dekan ved Avdeling for mediefag:

– Oppfatta arbeidsmiljøet som heilt OK

Arbeidsmiljøundersøkinga i 2015 viste eit normalt arbeidsmiljø ved Avdeling for mediefag. Tre år seinare scora avdelinga dårlegare på nesten alle område.

torsdag 01.08 2019

Uroa på Høgskulen i Volda

Rektor: Dekan vert omplassert - frivilleg eller med tvang

tirsdag 23.07 2019

Høgskulen i Volda:

Hos Høgskulen i Volda er det lange ventelister for sosial- og mediefag: – Viktig at folk vel noko dei sjølv synest er spennande

Ved Høgskulen i Volda er det omtrent like mange som har fått tilbod skuleplass, som det var i fjor.

Lone er Norges første studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen er den første studenthumanisten i landet ved Høgskulen i Volda.

fredag 28.06 2019

Sunnmørsbadet vann anbodet om Høgskulen i Volda

Det betyr at studentane skal til Herøy for å bade.

mandag 17.06 2019
5

Fleirkulturell samling på Høgskulen i Volda

Tradisjonsrikt kunstnaropphald

For 15. gong utfolda eit fleikulturelt kunstarmiljø seg i Volda.

onsdag 12.06 2019

– Gir frå oss kontrollen over dødeleg teknologi

mandag 03.06 2019

For noen tiår siden:

For å slippe inn her for tjuefem år siden, måtte du ha 6,1 i snitt

fredag 31.05 2019

Undervisning på Yksnøya:

Derfor vil høgskulen bruke Yksnøya i ti nye år

onsdag 29.05 2019

Høgskulen i Volda har fått nye styremedlemmar

Kunnskapsdepartementet har utnemnt fire nye styremedlemmar som skal sitte fram til 2023.

fredag 24.05 2019
13

Høgskulen i Volda har nytta Yksnøya i 40 år:

Høgskulens største «klasserom»

Enkelte ting kan ein ikkje lære gjennom bøker. I 40 år har Høgskulen i Volda hatt Yksnøya som base for kystfriluftsliv.

mandag 13.05 2019

Sjokkrapport frå Statsbygg:

Symjehallen i Volda stengjer i dag

Symjehallen må stengast og er tilrådd riven. Det er konklusjonen på ein tilstandsrapport Statsbygg har fått, skriv hvo.no.

Symjehallen i Volda må stengast

Symjehallen i Volda er i uakseptabel stand, visar rapport.

onsdag 08.05 2019

Høgskulen i Volda:

Slik skal det bli færre einvegs førelesningar ved Høgskulen i Volda

Det gamle Strøm-auditoriet har gått ut på dato. No får Høgskulen i Volda pengar til ombygging, for nye måtar å undervise på.

torsdag 25.04 2019

Søkjartala til høgare utdanning er klare – både opptur og nedtur for Volda:

Færre vil bli lærararstudentar på Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har auke i søkjartala for tredje året på rad. Men på dei viktige lærarutdanningane, søkk søkjartalet med 20 prosent. – Det er stort behov for fleire lærarar, seier høgskuledirektør.

Rekordsøking til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er ein av ti utdanningsinstitusjonar her i landet som har auke i talet på søkjarar i år.

mandag 01.04 2019

Følgjer med i debatten om Volda

Skal Høgskulen i Volda slå seg saman med nokon, eller framleis stå aleine?

Den norske grunnskulen kjem til å få mange ledige stillingar framover

Lokkar unge til læraryrket

Lange feriar fristar, men læraryrket har fleire fordelar enn juni, juli og august.

onsdag 27.03 2019

Får 22 millionar til nye studentbustader

Studentsamskipnaden i Volda får over 22 millionar kroner i tilskot til bygging av 74 nye studentbustader.

mandag 18.03 2019

Meiner styreleiar frontar privat syn og ikkje høgskulestyret sitt syn på rektorbloggen

Meiner styreleiar frontar privat syn og ikkje høgskulestyret sitt syn på rektorbloggen

– Høgskulen i Volda har ei kjempeutfordring. Det er krevjande å gå åleine inn i framtida, meiner Terje Heggem.

søndag 17.03 2019

Høgskulestyret splitta om «f-ordet»

torsdag 07.03 2019

Har signert avtale om mediebygg

Statsbygg har no signert avtale med PEAB Nordang AS om bygging av eit mediebygg ved Høgskulen i Volda.

fredag 01.03 2019

Vil tilby nettbasert bachelorgrad i historie

Høgskulen i Volda vil for første gong tilby ei nettbasert bachelorgrad.

onsdag 13.02 2019

Volda-studentane er blitt meir fornøgde

I fjor fekk Høgskulen i Volda botnplassering i studentbarometeret. I år er Volda-studentane blitt meir fornøgde.

lørdag 02.02 2019

Ti kandidatar til høgskulestyret

Lodve Solholm, Gunn Berit Gjerde og Ingrid Opedal er mellom kandidatane til det nye styret for Høgskulen i Volda.

tirsdag 29.01 2019

Hivju skal inspirere studentar i Volda

Det vert Hollywood-sus over årets Internasjonale dag på Høgskulen i Volda.

torsdag 10.01 2019

Retten slår fast at kommunen hadde god nok grunn til å avlyse anbodet:

Volda kommune vann fram i retten

Fosnavåg-firmaet Prosjektbygg AS gjekk til retten mot Volda kommune for avlysing av anbod og tapte. No er også anken forkasta.

lørdag 08.12 2018

Roppen held fram

Johann Roppen held fram som rektor ved Høgskulen i Volda.

fredag 07.12 2018

«Expo» vert ny arbeidsplass for 50 tilsette og 500 heiltidsstudentar ved høgskulen

«Ope, moderne og kult»

Expo vann arkitektkonkurransen for nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda. 50 tilsette og 500 heiltidsstudentar får ein «ope, moderne, kul framtidsretta» arbeidsplass.

3

Expo vann konkurransen

Slik blir det nye mediebygget ved høgskulen i Volda 

Expo-forslaget vann arkitektkonkurransen om nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda.

mandag 19.11 2018

Mediebygget i Volda blir utsett

To av dei fire som vil bygge nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda er blitt avviste. Ein av dei har klaga.

lørdag 22.09 2018

Forskingsdagane:

– Hugs at robotar eigentleg er ganske dumme og treng enkle kommandoar

tirsdag 28.08 2018

Fleire sjåførar fekk bøter ved Høgskulen i Volda

Politiet med oppmoding til bilistane.

torsdag 23.08 2018

Volda:

Problem med feilparkering på høgskulen

Politiet melder om gjentakande problem med feilparkering ved Høgskulen i Volda.

tirsdag 14.08 2018

Høgskulen i Volda:

Side Brok opnar høgskuleåret

Side Brok varmar opp med minikonsert før semesteropninga ved Høgskulen i Volda tysdag.

søndag 22.07 2018

Leiar

«Ei godt utdanna befolkning er ein konkurransefordel»

torsdag 19.07 2018

Høgskulen i Volda jubler for lærerutdanninga

Og antallet søkere med Høgskulen i Volda som førsteprioritet øker.

torsdag 12.04 2018

Kronikk om kompetanseutvikling i skule og barnehage

«Å nytte NTNU i Trondheim til vidareutdanning av lærarar på område som Volda kan dekke like godt, er lite strategisk»

Høgskulen i Volda og Sunnmøre regionråd:

Har snakka saman om lærarutdanninga

Tysdag møttest Høgskulen i Volda og Sunnmøre regonråd for å snakke om desentralisert vidareutdanningstilbod for lærarar.

onsdag 04.04 2018

Vidareutdanning vekkjer reaksjonar:

– Eit tankekors for Høgskulen i Volda

NTNU i Trondheim gjev desentralisert vidareutdanning i Ålesund og Vestnes i engelsk, norsk og matematikk. – Dette var ukjent for meg, seier dekan for lærarutdanninga i Volda, Arne Myklebust. – Spesielt og uventa, seier høgskulerektor Johann Roppen.

tirsdag 13.03 2018

Får hjelp av YouTube-kjendis Preben Fjell:

Youtuber skal lokke fleire til lærarutdanning i Volda

Fleire tusen har på få dagar sett filmen der YouTube-kjendis Preben Fjell ringer til sin tidlegare lærar for å takke henne. Det blir ein sterk og gråtkvalt samtale.

mandag 05.03 2018

Jobbar for at fleire skal velje lærarutdanning

– Det er eit samfunnsproblem at det er for få lærarar, og vi har eit felles ansvar for å snakke fram yrket.

mandag 19.02 2018

Tre grunneigarar melde umiddelbart flytting tilbake til den fråflytta Yksnøya

– Eit hån å ta straumen

– Når nettoperatørane er så smålege at dei tek straumen frå oss - ja då flyttar eg heim til Yknsøya for å berge leveransen.

mandag 12.02 2018

Ny fagbok om nynorsk for dei minste

Oppmodar til meir nynorsk i barnehagar

Sjølv i dei nynorske kjerneområda syng barnehagebarn songar på bokmål og les bøker på bokmål. – Det trengst meir medvit om nynorsk i barnehagane.

Flere ungdomsskoler kutter karakterer

Selv om det ikke finnes noen nasjonal oversikt, har både Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune inntrykk av at flere ungdomsskoler kutter bruken av karakterer.

fredag 09.02 2018

Kronikk:

«Virtuelle muligheter og farer i journalistikken»

360-teknologi og virtuell virkelighet (VR) er på full fart inn i nyhetsredaksjoner verden over, og ved hjelp av teknologien kan journalister ta publikummet sitt med inn i dramatiske hendelser.

torsdag 08.02 2018
6

- Heiter det på eller i Volda? Og korleis skal ein frå Kina lære seg å seie «r»?

Studentar frå heile verda lærer norsk

onsdag 07.02 2018

Høgskulen i Volda vil ha fleire studentar på utveksling

Lokkar med studieopphald i utlandet

Dei er studentar i Volda, men står på stand og reklamerer for Augsburg University i USA. Målet er at fleire Volda-studentar skal reise til utlandet som utvekslingsstudentar.

mandag 05.02 2018

Har dei minst nøgde studentane i landet

mandag 08.01 2018

Treng elevar å forske på

Nettbrett eller blyant først?

Kva skjer med handskrifta til elevar som brukar nettbrett i den første lese- og skriveopplæringa? Dette skal Høgskulen i Volda no forske på.

fredag 01.12 2017

Fleire stillingar kan måtte kuttast for å byggje mediehus

For å få bygd nytt mediehus må Høgskulen i Volda kutte ti-tolv årsverk, meiner administrasjonen ved høgskulen. Rektor Johann Roppen er ikkje einig.

onsdag 08.11 2017

Vil ha fleire til å ta bussen til og frå Høgskulen i Volda

Rektor slår alarm om busstilbod

På eit busstopp ved Høgskulen i Volda stod rektor og venta forgjeves på buss til flyplassen. To bussar køyrde feil, og rektoren måtte ta drosje.

mandag 06.11 2017

Fylkesstatistikken bommar

Studentrekord i Volda

Høgskulen i Volda sette i haust ny rekord i talet på studentar: Heile 4.184 har valt å studere ved Høgskulen i Volda, den største utdanningsinstitusjonen i Møre og Romsdal. Men slik ser det ikkje ut i fylkesstatistikken.

Høgskulen får 25 mill. for å utvikle framtidas skule

Får midlar til prosjekt som skal gjere grunnskulelærarutdanninga meir digital.

mandag 23.10 2017

Kronikk om kvalitet i barnehagen:

«Barnehagen – bra for barn?»

søndag 15.10 2017

Ny rekord for Høgskulen i Volda

Aldri før har Høgskulen i Volda hatt så mange studentar. Den nye rekorden er på 4.184 studentar– om lag ni prosent fleire enn i 2016.

tirsdag 15.08 2017

Hundrevis møtte fram til opninga av årets studieår

Studentane på plass i Volda

I ei tid med «fake news» er faga ved Høgskulen i Volda viktigare enn nokon gong, sa rektor Johann Roppen då han ønskte hundrevis av studentar velkomne til eit nytt studieår.