Tema

onsdag 19.01 2022

Leserinnlegg av Gunnar Molvær:

«Drømmeleder i Sunnmørsposten»

tirsdag 09.03 2021

Lover kamp for å stoppe Møreaksen

Frps Frank Sve hevder det er fullstendig uaktuelt for partiet å inngå forlik med regjeringen om Nasjonal transportplan så lenge Møreaksen står som et prioritert prosjekt.

mandag 08.03 2021

Møreaksen kommer - Hafast settes på vent

Møreaksen blir bygget, mens Hafast, Halsafjordkryssingen og Byrkjelo – Grodås går mot en mer usikker framtid.

lørdag 20.02 2021

Politikarane ueinige om kva reduserte ferjeprisar får å seie for fjordkryssingsprosjekta i nordvest:

- Løpet kan vere køyrt for Møreaksen

Mykje tyder på at ferjeprisane om ikkje anna blir sterkt reduserte dei neste åra. Men kva vil det ha å seie for dei store fjordkryssingsprosjekta?

torsdag 07.01 2021

Kronikk:

«Hafast – ikkje eit spørsmål «om», men «når» og «korleis»?»

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008.

søndag 06.12 2020

Hafast har henta inn mer kapital

Hareid Fastlandssamband AS har fylt opp en slunken kasse og kan fortsette arbeidet for å realisere kryssingen av Sulafjorden.

tirsdag 10.11 2020

Dette sier eierne: – Realiteten er at selskapet må få inn penger for å fortsette arbeidet

Hareid Fastlandssamband, som arbeider mot å gjennomføre Hafast, er avhengige av mer kapital for å fortsette arbeidet sitt.

Hafast er nær tom for penger: – Vi trenger mer kapital for å komme videre med prosjektet

Selskapet som arbeider for å gjennomføre fjordkryssingen fra Hareidlandet til Sula trenger mer kapital for å fortsette arbeidet.

onsdag 07.10 2020

Dette går til samferdsel i Møre og Romsdal på statbudsjettet:

– Skuffande lite

Dei fleste er einige om at Møre og Romsdal kjem dårleg ut når ein ser på ulike samferdselstiltak i statsbudsjettet, men fleire set sin lit til at Framstegspartiet får forhandla inn viktige tiltak utover hausten.

onsdag 26.02 2020

No skal Sunnmøre og Romsdal samarbeide om å realisere Møreaksen og Hafast:

Romsdal og Sunnmøre med historisk samarbeid om Møreaksen og Hafast

mandag 27.01 2020

Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.

søndag 17.11 2019

Leserinnlegg:

«Erstattes Møreaksen og Hafast med Romsdalsaksen og Storfjordsambandet kan kostnadene nærmest halveres»

mandag 14.10 2019

Lesarinnlegg:

«Alle fire bompengeselskapa må fusjonerast snarast»

tirsdag 01.10 2019

Sjokktall for Hafast

Ferjefri E39 fra Volda til Moa vil koste svimlende 60 milliarder kroner. Det er anslaget Statens vegvesen nå kommer med.

torsdag 18.07 2019

Vil ha Møreaksen og Hafast raskt

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, med en rekke store medlemsbedrifter i Møre og Romsdal, mener Møreaksen og Hafast må realiseres raskest mulig.

fredag 05.04 2019

Kronikk:

«Raskere, flatere og rimeligere stamveg E39 gjennom fylket»

onsdag 27.03 2019

Jobbar for første spadetak på Hafast i 2023:

Fnys av at ferjefri E39 er vinnar av årets sløseripris

Byggestart for Hareid fastlandsamband i 2023 er forkjemparane sitt klare mål. At ferjefri E39 er sløseri, blir tvert avvist.

torsdag 28.02 2019

Skal møte samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale tar imot en delegasjon fra Romsdal og Sunnmøre som vil snakke om Møreaksen og Hafast.

onsdag 13.02 2019

Arbeidet med Hafast går jevnt og trutt videre:

Kartlegger dybden i Sulafjorden

Vegvesenet bruker rundt 100 millioner kroner til å utrede forholdene som skal gi beste løsning på fjordkryssing via Hafast. Nylig brukte de boreskipet Fugro Synergy til å kartlegge bunnen i Sulafjorden.

torsdag 27.12 2018

Kronikk:

«Hafast og Møreaksen er løsningen – ikke ferje»

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag.

tirsdag 11.09 2018

Lesarinnlegg:

«Det er utruleg at folk flest og mange politikarar ikkje ser at den over 60-årige ferjeepoken er snart historie»

fredag 31.08 2018

Jon Georg Dale som samferdselsminister

– Det ser ut som at andre regionar har hatt fordelar av å ha ein samferdselsminister

No håper dei at det skal gå litt raskare i fleire vegprosjekt på Nordvestlandet.

mandag 25.06 2018

Har brukt 1,2 mrd. på å planlegge fjordkryssinger: – Det er så feil bruk av midler

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, reagerer på kostnadene for byggingen av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

torsdag 19.04 2018

Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

fredag 16.03 2018

Kronikk:

«Fjordkryssing haster mest, og gir mest»

Alle som har ventet på ferja vet det. Det er når bommen er nede og det er en halvtime eller time til neste ferje at det tar tid.

tirsdag 20.02 2018

– Umulig å oppfylle på 20 år

– Hvis E39 skulle realiseres i en 20-års periode måtte bevilgningene vært betydelig større enn de som ligger i NTP nå, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

tirsdag 16.01 2018

Hafast:

«Mest sannsynlig er det fornuftig å planlegge 4-felt og 110 km/t»

Kjell Sandli, daglig leder i Hafast, sier at de jobber for videre framgang for å få realisert fjordkryssinger på E39.

tirsdag 14.11 2017

– Møreaksen går ut over Hafast

Frps Frank Sve frykter totalprisen på Møreaksen blir så voldsom at det ikke blir mulig å finne penger til Hafast.

onsdag 08.11 2017

Førebur bru over Sulafjorden og Vartdalsfjorden

I desember startar arbeidet med å undersøke grunnforholda for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

søndag 01.10 2017

Leserinnlegg om samferdsel:

«10 grunner til å droppe Møreaksen og Hafast»

torsdag 17.08 2017

Sandli: Den beste samferdselsministeren på et par tiår

Kjell Sandli i Hafast har Ketil Solvik-Olsen som sin favorittstatsråd for samferdsel.

mandag 06.03 2017
2

Møreaksen får åtte mrd. i NTP - smuler til Hafast

Regjeringen og samarbeidspartnerne vil sette av åtte milliarder kroner til Møreaksen fram til 2029. Hafast er ikke inne med penger i den kommende transportplanen.

torsdag 02.03 2017

Vil ikke svare på om de er med i NTP

Må kutte prisen på Møreaksen og Hafast

Prisen på Hafast og Møreaksen må betydelig ned før de blir prioritert i transportplanen. Det er beskjeden fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

onsdag 01.02 2017

Vil at Staten tar styringa med Hafast og Møreaksen

Vegvesenet foreslår statlig plan for bygging av E39 fra Volda til Molde.

tirsdag 03.01 2017

Ordførere med felles brev til Ketil Solvik-Olsen

– Nå må Møreaksen og Hafast må inn i Nasjonal Transportplan, er beskjeden fra et samlet ordførerkorps fra Herøy i sør til Molde i nord.

onsdag 30.11 2016

Ytring 1. desember:

«Ferja setter bom for utvikling»

tirsdag 29.11 2016

Aurstad-gründer: Dropp Hafast

Aurstad med klar melding då han møtte Sylvi Listhaug (Frp).

onsdag 23.11 2016

Hareid fastlandssamband

Hafast – vegen til suksess

Å bygge Hafast er langt meir enn å bygge ei bru til å køyre over. Ved å bygge Hafast bygger ein bru mellom næringsliv og NTNU. Det er vegen til suksess.

tirsdag 22.11 2016

Anleggsarbeid i gang

Hafast-mast reiser seg

Den første Hafast-konstruksjonen reiser seg på Kvitneset i Hareid.

mandag 17.10 2016

Kryssing av Sulafjorden:

«Hafast-bøyer» på plass

Tre målestasjoner er nå på plass i Sulafjorden. Hensikten er å samle inn grunnlagsmateriale som skal brukes når ei framtidig bru over fjorden skal dimensjoneres.

onsdag 12.10 2016

Hareid Fastlandssamband:

Klar for Hafast-målingar

Dei første målestasjonane i Sulafjorden er på veg. Torsdag blir tre målestasjonar slept ut og montert på djupt vatn.

onsdag 15.06 2016

Hafast kjøper seg lobbyhjelp

Hafast og Møreaksen kjøper seg lobbyhjelp fra First House i et forsøk på å overbevise stortingspolitikerne om at milliardprosjektene må bygges raskt.

onsdag 11.05 2016

Hareid Fastlandssamband:

Bruekspertane trur på Hafast

– Utfordringa med å få regjering og storting med på planane synest større enn dei tekniske utfordringane.

tirsdag 10.05 2016

Droppar Hafast-konferanse på streikehotell

Tove-Lise Torve kjem ikkje til Ulsteinvik onsdag.

mandag 09.05 2016

Vertskommunen fekk svarteper

Ørsta var vertskap på dialogmøtet med samferdsleministeren, men opplevde å kome bakarst i den lange køen av veg og tunnelprosjekt.

Samferdselsministeren i Ørsta:

Gunvor Ulstein krev fortgang for Hafast

Regjeringa må sikre byggestart for Hafast i 2023, meiner Gunvor Ulstein som talte Hafast si sak under møtet med samferdselsministeren i Ørsta måndag.

onsdag 09.03 2016

Kronikk 9. mars

Ja takk til 5.000 nye arbeidsplasser og et døgnåpent Sunnmøre

Vi trenger bru og 5.000 nye arbeidsplasser nå.

onsdag 02.03 2016

Nasjonal Transportplan:

Hafast dyraste prosjektet på E39

Med ein pris på 65 milliardar kroner kostar kostar ny ferjefri E39 mellom Volda og Ålesund kring éin milliard per kilometer.

tirsdag 01.03 2016

Kjem ikkje utanom bompengar i Volda–Ørsta

Voldatunnelen kjem, og kanskje Ørstafjordkryssing med tida. Men ikkje utan bompengering i Volda–Ørsta.

mandag 29.02 2016

Møreaksen ferdig innen 2029

Kyststamvegen blir så dyr at Vegdirektoratet stiller spørsmål om det lar seg realisere tross milliarder i bompenger. 

mandag 18.01 2016

Gunvor Ulstein i Hafast:

Bru-teknologi kan bli eksport

- Nordsjø-teknologi brukt til samferdsel kan bli en ny eksport fra Norge.