Tema

onsdag 16.10 2019

Direktør Kvernmo:

– Kuttes ikke i Ålesund for å få råd til SNR

Direktør Nils Kvernmo avviser at det er sammenheng mellom kuttene i Ålesund - og at SNR blir 700 millioner dyrere.

fredag 11.10 2019

Kronikk:

«Høies forledning»

Dersom barnet ikke klarer å bite over en brødskive fordi tennene ikke går i hop, vil de aller fleste foreldre søke hjelp. Med de nye endringene, må de dekke denne behandlingen selv. 

onsdag 09.10 2019

Varsler omfordeling av penger i Helse Midt

Helse Midt-Norge har svart på det krasse brevet fra et enstemmig Ålesund bystyre.

fredag 27.09 2019

Kommuneoverlege Arne Gotteberg i Stranda:

Tunnel til Geiranger vil bety mykje

Helseressursane ein rår over i Geiranger i dag er ikkje store. Difor vil ein ny veg over Strynefjellet, med ein sidearm og tunnel til Geiranger, ha stor betydning.

mandag 23.09 2019

Holder foredrag i Ålesund:

Forteller om livet med demens

Jannicke Granrud fikk diagnosen demens da hun var 53 år. Torsdag kommer hun og ektefellen Hildegunn Fredheim til Ålesund

torsdag 19.09 2019

«Gradvis nedbygging»

Traumeopprør i Volda:

«Ville du godta å bli frakta forbi ein kompetent beredskap om ulykka skulle ramme deg»

onsdag 18.09 2019

Leserinnlegg:

«Jeg har drømt om å bli lege siden jeg gikk på barneskolen. Drømmen er oppfylt, men jeg er skremt over min egen frustrasjon»

onsdag 11.09 2019

Leserinnlegg:

«Helseforetakene: Statens serviceorgan til det norske folk»

fredag 06.09 2019

Leserinnlegg:

«Kriger Bunadsgeriljaen på oppdrag?»

Leserinnlegg:

«Eldrepolitikken har havnet i skyggen av bompengene»

mandag 26.08 2019

Mangelfulle kontrollar og oppfølging skaper frykt hos gravide og fødande i Ørsta:

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss. Manglande jordmor-kontrollar og oppfølging fører til at mange er usikre, redde og bekymra.

fredag 23.08 2019

Opnar for kirurgi på helg ved Volda sjukehus

Får du akutt blindtarmsbetennelse på ein laurdag, kan du snart bli operert på Volda sjukehus.

onsdag 21.08 2019

Leserinnlegg:

«Vi er opptatt av sentralsjukehuset i Ålesund»

fredag 16.08 2019

Støyplaget familie på Sørneset:

Kommuneoverlegen har ikke gjort støymålinger

Kommuneoverlegen har verken foretatt støymålinger hos familien Sørnes eller konkludert med at støyen ikke er helsefarlig.

onsdag 14.08 2019

Leserinnlegg:

«Det finnes ingen gode argumenter for å privatisere helse- og omsorgstjenestene»

mandag 12.08 2019

Kronikk:

«Kvifor er vi så sjuke?»

mandag 29.07 2019

Leiar:

«Vi må ta betre vare på dei som vil bli sjukepleiarar»

torsdag 25.07 2019

Sjukepleiarutdanning:

– Avgjerande for å få folk til å bu her

mandag 22.07 2019

Huggorm, insektbitt og brennmanet. Slik behandler du seks typiske sommerskader

Hva hjelper når skaden er skjedd? Ekspertene svarer.

onsdag 17.07 2019

Helse:

Monica kunne mistet fingeren fordi hun ikke hadde råd til buss

Ved et uhell skar hun seg alvorlig i venstre hånd, og måtte til Trondheim for å hasteoperere. Monica kunne mistet fingeren fordi hun ikke hadde råd til buss.

torsdag 27.06 2019

– Antibiotikaresistens er en medisinsk klimakrise

Antibiotikaresistens er et økende problem, og vil etter hvert trolig ta flere liv enn kreft. Overlege og professor Dag Berild fra Ålesund er en av de som lenge har forsøkt å advare mot problemet.

lørdag 22.06 2019

Få kalorier, mye proteiner og uten sukker: Tolv sunnere iskremvalg i sommer

torsdag 20.06 2019

«Fra å være en sunn atspredelse og fritidsaktivitet er idretten blitt noe som går på livet løs»

onsdag 19.06 2019

Helse Møre og Romsdal kommer dårlig ut i VG-avsløring av nattlige transporter av eldre – Høie har satt foten ned for praksisen

Kjenner seg ikke igjen i VG-sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre

Helse Møre og Romsdal kjenner seg ikke igjen i VGs sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre.

Leiar:

«Natt-transportane vitnar om alvorleg systemsvikt»

onsdag 12.06 2019

Leder

«Vi må slutte å skubbe på vassrekninga»

fredag 24.05 2019

Øystein orket ikke mer av smertehelvetet

Øystein Elias Brenne (40) tok livet sitt etter 19 år med intense smerter. To år etter dødsfallet avsløres det at han fikk uforsvarlig helsehjelp. Nå får Helse Møre og Romsdal kraftig kritikk fra Statens helsetilsyn.

Øystein (36) vart fanga i egen kropp – vakna ute av stand til å røyre ein einaste muskel

Øystein Holmøy (36) vakna ein morgon, totalt ute av stand til å røyre ein einaste muskel eller kommunisere eit einaste ord.

torsdag 16.05 2019

IKT-sjef Odd Arne Maridal brukte datterens sjukdom som eksempel i styremøte:

Mange unødvendige helsereiser – flere skal få videosamtale med legen

IKT-sjef Odd Arne Maridal trakk fram datterens alvorlige sjukdom i styremøte for å vise hvor viktig det er med digitalisering.

tirsdag 14.05 2019

– Nokre setningar legg sterke føringar

– Langtidsbudsjettet som i dag skal opp i styret er vesentleg annleis enn utviklingsplanen.

Slitande å ikkje vite når det blir betre

Ingeborg Henriksen er hovudtillitsvalt for Yngre Legers Forening i Ålesund.

I dag behandlar styret i Helse Møre og Romsdal langtidsbudsjettet for 2020–30:

– Ein test på om Sunnmøre er med i planane

Ei PCI-avdeling i Ålesund vil smerte ved St. Olavs hospital, trur tidlegare sjukehuslege Ove Økland.

fredag 10.05 2019

Må drive 403 millionar billigare årleg fra 2022

Det blir ikkje lett for ny-direktør Nils Kvernmo å få Helse Møre og Romsdal i økonomisk balanse.

mandag 06.05 2019

Kronikk om framtidig organisering av helseforetaket:

«Hvordan bør Helse Møre og Romsdal se ut?»

torsdag 02.05 2019

Høyres fylkesleder mener Ålesund-området har tatt helsekutt som svir hardt

– Forstår frykten på Sunnmøre

Høyres fylkesleder Dag Olav Tennfjord deler ikke Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sitt utspill om å utsette byggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Men han forstår frykten for at Ålesund må betale mye av regninga.

mandag 29.04 2019

– Uklar ledelsesstruktur felte Remme

At Espen Remme måtte gå overrasker ikke tillitsvalgt blant overlegene, John Kristian Høye.

torsdag 25.04 2019

Regjeringen endrer lånevilkårene for helseforetak

Høie: – Dette letter det økonomiske trykket på Helse Møre og Romsdal

Ifølge helseministeren kan utvidelse av lånetid og endring av lånetype lette trykket på Møre og Romsdal med 30-60 millioner de første årene etter at det nye sjukehuset på Hjelset er tatt i bruk.

tirsdag 02.04 2019

Leserinnlegg om helsekutt:

«Frank Sve og Helse Møre og Romsdal»

Leserinnlegg om helsekutt:

«Eit helseføretak utan heilskapleg tenking?»

torsdag 28.03 2019

Leder:

«Vi kan ikke straffe folk for å ha blitt sjuke»

onsdag 27.03 2019

Direkte fra 10.15:

Følg styremøtet i Helse Møre og Romsdal

Sunnmørsposten sender i samarbeid med NRK direkte fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal. Her skal flere omstridte kuttforslag opp.

tirsdag 26.03 2019

Reagerer sterkt på forslaget om å legge ned rehabiliteringssenteret

Søre-ordførarar med fellesuttale om Mork

Fylkespolitikarane: Krev eit likeverdig helsetilbod i heile regionen

fredag 22.03 2019

Helseføretaket med raude tal i februar

Direktør Espen Remme og Helse Møre og Romsdal manglar framleis tiltak for 62 millionar.

torsdag 21.03 2019

Lesarinnlegg:

«No må Høie ta grep!»

På grunn av aukande driftsunderskot, ynskjer administrasjonen i Helse Møre og Romsdal å legge ned fødetilbodet i Kristiansund, rehabiliteringssenteret i Aure i 2019 og rehabiliteringssenteret på Mork i 2020.

Finansieringen av helseforetaket

Kronikk: «Finansiering av sjukehusa tåkelegges»

Professor Jon Magnussen tåkelegger viktige element i økonomisystemet til Helse Midt-Norge RHF.

onsdag 20.03 2019

Jusprofessor mener Sykehusbygg må offentliggjøre helsetoppenes lønn

Både Norsk presseforbund og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener folk skal få vite hva Sykehusbygg betaler for prosjektdirektør og utbyggingssjefen under bygging av nytt sjukehus i nordfylket.

tirsdag 19.03 2019

Tilsette ved Mork rehabiliteringssenter:

– Vi kjenner oss lurte

– Vi sit med ei sterk kjensle av å vere lurte og førte bak lyset, seier Marte Husøy, plasstillitsvald ved Mork Rehabiliteringssenter.

SNR-styreleder ble tilbudt 323.813 kr i måneden i tilsvarende stilling:

Holder lønn til prosjektdirektør og utbyggingssjef hemmelig

Sykehusbygg mener at lønn og reisekostnader for prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og utbyggingssjef Helge Johan Hestad er forretningshemmeligheter. Da Johan Arnt Vatnan var prosjektdirektør for sjukehuset i Tønsberg, ble han tilbudt 323.800 kroner i måneden.

Fakkeltog for Mork søndag

– Det er ein skandale. Med eitt vert innbyggjarane si helse i eit heilt fylke sett på spel.

Reagerer med vantru på omkampen

– Håper inderleg at dette ikkje går gjennom

– Ei merkeleg innstilling, seier Sp-politikar Per Ivar Lied, og varslar hastemøte i fakkeltognemnda.

mandag 18.03 2019

Vil samle fødetilbudet ved sjukehuset i Molde

Helse Møre og Romsdal vil samle fødetilbudet i Kristiansund og Molde i sistnevnte by.

fredag 15.03 2019

Ser for seg å spare 10 årsverk på reinhald

Helse Møre og Romsdal har fått kartlagt kva dei kan spare på å outsource reinhaldstenesta.

mandag 11.03 2019

Leiar:

«Sviktar vi i å skape eit heilskapleg helsetilbod, er det den som er sjuk som får svi»

søndag 10.03 2019

Leder:

«Imponerande samarbeid mellom sjukehus og NTNU»

onsdag 06.03 2019

Gir ortopedene muligheter til å finne fram til bedre operasjonsmetoder

Åpner unik ledd-lab på Ålesund sjukehus

En standard industrirobot er programmert til å teste ledd. Sjukehuset i Ålesund har fått det første biomekaniske robotlaboratoriet i Skandinavia.

mandag 04.03 2019

Fleire kan sleppe Trondheims-turen:

Helsemillionar å spare på Skype

Legekonsultasjon via kryptert Skype er no blitt lovleg.

søndag 03.03 2019

– Mange tør ikkje å seie frå

Ho strålar når ho fortel om kor kjekt det er å vere sjukepleiar. Samtidig har arbeidspresset blitt for stort, med fleire oppgåver og færre på jobb.

mandag 25.02 2019

Ny prosjektdirektør for SNR-prosjektet

Knut Ragnar Heimdal blir ny prosjektdirektør.

søndag 24.02 2019

Ansatte i hjemmetjenesten og sjukeheimer i nye Ålesund med på prosjekt

Raskere helsesjekk med helsesekk

En sekk med medisinsk utstyr sørger for at de ansatte i hjemmetjenesten kan ta nødvendige målinger. Slik kan de oppdage sjukdom tidlig, og følge med på om pasienten blir verre.

onsdag 20.02 2019

La fram alternativt innsparingstiltak for Helse Møre og Romsdal

– Skriv ut større bøter

Jakob Strand kom med nytt innsparingsforslag i styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag.

Brukar 15 år gamle data

Finansieringsmodellen i Helse-Norge bygger på data frå 2004–05.

Uvanleg tydeleg bodskap frå helsedirektør Espen Remme i styremøte onsdag:

Gjekk 156 millioinar i minus- varslar nye innsparingar

Det neste kan bli ei meir tydeleg oppgåvefordeling mellom sjukehusa.

onsdag 13.02 2019

Lesarinnlegg om Mork rehabiliteringssenter:

«Vi ser ingen helsemessige eller økonomiske fordelar ved å stenge ned dette tilbodet»

tirsdag 12.02 2019

Sjukepleiarane på Medisinsk sengepost 1 ved Ålesund sjukehus fortel om sin kvardag på jobb:

«Vi trur vi er gode skodespelarar, men vi er gjennomskua for lengst. Vi opplever at pasientane kvir seg for å spørje om hjelp i tilfelle dei er til bry.»

søndag 10.02 2019

Leserinnlegg:

«Det er en betydelig klagefrykt blant pasienter og pårørende»

Ytring om helsekuttene:

«Svært bekymret over hva som vil skje med personer med afasi og behov for kompleks og intensiv rehabilitering»

lørdag 09.02 2019

Helgapraten

Møt Egil (35): Legen som tok bladet frå munnen og sa ifrå om tilhøva på sjukehuset

Vedtaket frå styret om nye, gigantiske millionkutt fekk sjukehuslegen til å reagere: – Hæh?!! Anten er dei maktarrogante eller så har dei ikkje peiling på kva som går føre seg. Søren heller, dette blir feil.

fredag 08.02 2019

Leserinnlegg om sjukehus:

«All respekt til deg, Høie, om du legg ned helseforetaka»

torsdag 07.02 2019

Ordfører Eva Vinje Aurdal:

Helse Midt etablerer Helseplattformen AS: – Ålesund forventer å bli tatt med

På styremøtet fredag skal Helse Midt-Norge vedta stifting av selskapet Helseplattformen AS. Ålesunds ordfører håper de også vil ha ansatte i Ålesund.

Helseminister Bent Høie:

Legg ansvaret på helseføretaket

Helseminister Bent Høie (H) meiner helseføretaket har ansvaret.

Kronikk om helseøkonomien:

«Svarte-Per til sårbare pasientar»

Situasjonen og utviklinga i Helse Møre og Romsdal er lite tillitvekkjande om dagen.

onsdag 06.02 2019

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Alle dei 12 sengeplassane ved Sjøholt DPS kan vidareførast andre stader, ifølgje helseleiinga.

tirsdag 05.02 2019

Sjøholt DPS: Onsdag blir det gjort risiko- og sårbarheitsanalyse av å legge ned

Kan spare sju årsverk på å legge ned døgnpost

Helse Møre og Romsdal kan spare sju årsverk ved å legge ned døgnposten ved Sjøholt DPS. Ingen veit om det blir dyrare for kommunane.

fredag 01.02 2019

Astrid Eidsvik: Spar helsekroner med å slå saman Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs

Diskuterte helseproblema

Helse Møre og Romsdal fekk ærlege og direkte innspel frå kommunar.

Sterke påstandar om ambulansebåt-plassering

Ambulansetenesta i Sande hevdar at plasseringa av ambulansebåten «Ambu» har resultert i dødsfall.

tirsdag 29.01 2019

Vil ha inn 200 nye leger for å bøte på legemangel

Legemangelen brer seg om i norske kommuner og operasjonssaler. Helsedirektoratet forslår 200 nye stillinger for nyutdannede leger, skriver Aftenposten.

søndag 27.01 2019

Mork rehabiliteringssenter:

Kolbjørn kom inn på båre og gikk ut på egne bein. Nå takker han Mork

Kolbjørn Engen (75) ble rammet av hjerneslag. Etter 3,5 måned på Mork rehabiliteringssenter kom han seg på beina igjen, evig takknemlig for hjelpen han fikk.

torsdag 24.01 2019

Remme: Forstår at ansatte føler de løper «smart nok»

De konkrete helsekuttene kommer først i styremøtet i februar. I dag er planen for hvordan man skal jobbe videre lagt. – Nøkkelen er å få med seg fagfolkene på endringene, sier direktøren.

tirsdag 22.01 2019

Nå blir det fakkeltog mot helsekuttene også i Molde: – Vi kan ikke godta flere utsettelser

Aukra Arbeiderparti tar initativ og melder om fakkeltoget på sine Facebooksider.

Helsekuttene:

Legene advarer: – Dette kan ikke aksepteres

Tillitsvalgte innenfor psykiatrien advarer styret mot å legge ned sengeplasser ved distriktpsykiatrien på Sjøholt.

mandag 21.01 2019

Møte leiinga i helseføretaket og fekk gjennomgang av den økonomiske krisa:

Tek krisa til statsråden

Listhaug vil ta opp den økonomiske krisa i helsefylket med statsråden. – Han sit på mykje informasjon, seier ho.

Nektet Listhaug å holde appell

Frps Sylvi Listhaug tilbydde seg å holde appell under kveldens sjukehusdemonstrasjon. Hun fikk nei fra arrangørene.

Leserinnlegg om sjukehuskutt:

«Kjenn på ansvaret»

Vi nærmer oss styremøte i foretaket den 24.01 som skal handle om oppsigelser og mulig avvikling av viktige helsetilbud.

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Slepp fagfolka fri!»

Vi fylkespolitikarar har ikkje ansvar for helse i fylket utanom det førebyggjande folkehelsearbeidet og tannhelsa.

– Har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned

– Jeg har ikke uttalt meg med ett ord om Volda sjukehus. Jeg har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned, sier Torgeir Dahl (H) til Romsdals Budstikke.

søndag 20.01 2019

Leserinnlegg:

«Kunnskap om ME er avgjerande»

Det er gått nesten tre år sidan den førre ME-konferansen fann stad i Stryn i 2016. Kva har skjedd på desse to åra på forskingsfronten, kva har politikarane gjort og korleis er situasjonen til ME-pasientane og deira pårørande i dag?

fredag 18.01 2019

Listhaug til Ålesund – skal diskutere helsekuttene

Skal besøke Ålesund sjukehus og Sjøholt DPS.

Unikt tilbud for barn med hørselstap - kan bli ramma av helsekuttene:

– Audiopedagogen har betydd alt for oss

To av tusen norske barn blir født med hørselstap. Alexandra (20 mnd.) og Oliver (4) er heldige. I Ålesund har de et tilbud som ikke finnes andre steder i landet.

torsdag 17.01 2019

Dette sier administrerende direktør Espen Remme om kuttene:

– Opplever større forståelse enn tidligere

– Jeg tror ansatte og samfunnet rundt forstår at vi er i en veldig vanskelig situasjon, som gjør at vi er nødt til å ta grep.

onsdag 16.01 2019

Danielle Aasestrand Langedal har lipødem:

Det tok henne mange år å finne ut hva det var

– Det er først og fremst derfor jeg forteller om det. For at andre som går rundt og har dette, uten å være klar over det, skal få vite.

tirsdag 15.01 2019

«Massivt svik mot pasientene i Møre og Romsdal»

Sykehus-kuttene:

«Trenger mer penger, ikke omorganisering»

lørdag 12.01 2019

Leserinnlegg om helsekutt:

«Kutt ut kuttene. Vi er et søkkrikt land»

torsdag 10.01 2019

Leserinnlegg om helsekutt:

«Fylkeslegen: Tilsynsmyndighet eller tannløs havarikommisjon?»

Leserinnlegg.

onsdag 09.01 2019

Få oversikt: Dette er kutt-planene til Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal må nedbemanne 200 årsverk. Sunnmørsposten har fått tilgang til et utkast til flere av kutt-forslagene som trolig blir presentert 24. januar.

Tillitsvalgte ved Ålesund sjukehus fortviler:

Vurderer rettslige skritt

Ansattrepresentanter mener kuttvedtaket i Helse Møre og Romsdal er ulovlig. – Det hjelper ikke å kutte stillinger når vi allerede må leie inn folk.

Åpent brev:

NTNU-studenter protesterer mot helsekuttene

Åpent brev fra sjukepleierstudenter i Ålesund.

Anette synest ho klarte seg bra, trass i dei vonde og ubehandla opplevingane. Så sa kroppen stopp

– Eg reagerte med vantru då nyheita kom, om at dei vil kutte døgntilbodet i psykiatri på Sjøholt. Sjølv har eg fått uvurderleg hjelp der.