Tema

fredag 18.05 2018

Klasse 8B ved Møre ungdomsskole er vinnere av første runde i U-GO

Byens sprekeste klasse

Klasse 8B ved Møre ungdomsskole er sprekest og premieres. Neste uke kan det bli nye vinnere.

torsdag 10.05 2018

Leder:

«Ambulansefly-anbudet er en skandale»

søndag 06.05 2018

Ansvar for ambulansehelikopter flyttes til Trondheim:

– I beste fall vil forsinkelsen være mindre enn ett minutt

Fra høsten må AMK i Ålesund må gå via Trondheim for å rekvirere helikopter. Avdelingssjefen i Ålesund vil jobbe for at forsinkelsen blir så kort som overhodet mulig.

tirsdag 01.05 2018

Sunnmøre MR-klinikk med lovende resultater innen kreftforskning

– Kan bli en gamechanger

– En fersk studie på 200 pasienter ved A-hus viser så langt en treffsikkerhet på ca. 90 prosent når det gjelder å fastslå om en pasient med tarmkreft har spredning eller ei.

tirsdag 24.04 2018

Helse Midt-Norge:

Helse Midt med stramme tøyler for å gi bedre hjelp i psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Møre og Romsdal og de to andre foretakene i Midt-Norge har levert planer for hvordan de vil sikre god og nok hjelp til folk med psykiske lidelser og rusproblemer. Helse Midt er ikke fornøyd.

søndag 22.04 2018

Uutnytta restråstoff skal bli menneskemat:

Torskehoder kan bli helsekost

Torskehoder kan det være mange millioner kroner i, mener Fjordlaks og Sintef.

tirsdag 17.04 2018

Ekstra sjekk av risikoklinikkar

– Stor risiko for ikkje å nå budsjettet

Direktøren i Helse Møre og Romsdal set inn spesialoppfølging av klinikkane med dei største driftsutfordringane.

onsdag 04.04 2018

Pasientombudet:

Får flere henvendelser om Molde – mens det er nedgang i Ålesund

Statistikken fra pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser at flere stiller spørsmål om behandlingen ved Molde sjukehus. Ålesund sjukehus har motsatt utvikling.

mandag 02.04 2018

Lavt sjukefravær og høg trivsel til tross for at jobben er krevende

Stortrives på psykiatrisk sikkerhetsseksjon

De som jobber med de tyngste psykiatriske pasientene i Møre og Romsdal har gått fra et skyhøyt sjukefravær til under snittet for Helse Møre og Romsdal.

onsdag 28.03 2018

Smittevernoverlege ved Ålesund sjukehus:

Regner med flere influensa-innleggelser i påsken

Tidlig påske kombinert med en plagsomt lang influensasesong kan bety at flere blir sjuke i ferien.

mandag 26.03 2018

Hun jobber med dem som vet de skal dø. – Lidelsen er det verste

fredag 23.03 2018

Helse Møre og Romsdal:

Desse avdelingane blir påskestengt

Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av feriestenging.

20 pasienter smitta av norovirus

Kring 20 pasientar er smitta av norovirus og ein kombinasjon av norovirus og influensa ved Førde sentralsjukehus (FSS). Det blir no sett i verk tiltak for hindre ytterlegare spreiinig.

mandag 05.03 2018

Leder 6. mars

«Sjukehusa trenger lokale stemmer i styret»

Helse Møre og Romsdal trenger lokale stemmer i styret, stemmene som snakker på vegne av befolkninga i fylket.

Forventningen om å være kreftfri og lykkelig kan være tung å bære

Ta deg sammen! Nå er det gått et halvt år, og du skal være glad for at du overlevde.

De skal lede styret i Helse Møre og Romsdal de neste årene

En mann fra Trondheim med mange års ledererfaring fra Statoil og ei kvinne fra Ålesund med ballast fra politikk og kommunal forvaltning, utgjør lederduoen i det nye styret i Helse Møre og Romsdal.

Kinserdal ferdig som styreleder - trønder overtar i Helse Møre og Romsdal

Alle eierrepresentantane i styret til det lokale helseforetaket blir skiftet ut.

søndag 04.03 2018

En av tre får seinskader etter kreftbehandling

Hver tredje pasient som får kreftbehandling får seinskader, ifølge Kreft-foreningen.

Seinskader etter kreftbehandling:

– Ja, jeg er kreftfri, men ikke frisk

Synnøve Thevik har måttet redefinere seg sjøl etter knalltøff kreftbehandling.

mandag 26.02 2018

Finansiering av helse og omsorg:

«Dette vert tungt for kommunane å bere»

Ordførar i Stordal reagerer på endringar i finansieringa av helse- og omsorgstenester i kommunane.

fredag 23.02 2018

Leder, fredag 23. februar

«Mangel på fagfolk truar likeverdet i helsetilbodet»

Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal slit med lange ventetider, blant dei lengste i landet. Det er fortvilande, aller mest for dei som ikkje får hjelpa dei treng. Lang ventetid kan i seg sjølv forverre helsetilstanden.

onsdag 21.02 2018

– Begeistring om helsesatsing i Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker forventninger til det nye DMS som skal utvikles i Kristiansund i samarbeid med nordmørskommuner.

Helse Møre og Romsdal:

Har redusert bruk av tvang i psykiatrien

Helse Møre og Romsdal har redusert bruken av mekanisk tvangsmiddel/beltelegging kraftig fra 2016 til 2017.

søndag 18.02 2018

Denne kvartetten jobber på Skarbøvik sykehjem – i 2040 er de selv i pensjonistalder

Dette tenker omsorgsarbeiderne om sin egen framtid som pensjonister

De håper de får like god omsorg som dagens eldre får – men de våger ikke helt tro på det.

fredag 16.02 2018

Reaksjoner mot egenandel for ungdom med psykiske problemer

En regelendring fra 1. januar i år innebærer at alle over 18 år må betale egenandel for psykiatriske tjenester. – Svært uheldig, mener helsearbeidere.

torsdag 15.02 2018

Helsepolitikere reagerer på etterlønn for avgått sykehusdirektør

Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (KrF) vil se nærmere på sluttavtaler på norske sykehus etter å ha sett etterlønnen til tidligere UNN-direktør.

mandag 12.02 2018

Ola Schröder Røyset fra Ålesund får ikke medisinen:

– Jeg ønsker jo å leve. Ergo så ønsker jeg medisin

– Først og fremst er det bra at i alle fall barn nå skal få medisinen, sier Ola Schrøder Røyset fra Ålesund, som har den alvorlige muskelsjukdommen SMA.

Leder om Spinraza-medisin:

«Et gledelig gjennombrudd for muskelsjuke barn»

Nå får Liam medisin til et bedre liv

Glede og lettelse over Spinraza-ja

– Jeg er utrolig lettet og kjempeglad. Dette betyr veldig mye for framtida til Liam. Samtidig føles det feil og urettferdig at de over 18 år ikke får samme tilbudet.

tirsdag 06.02 2018

Kirsti Slotsvik

– Den ekstreme motviljen mot endringer har overrasket meg

– Jeg tror nok at sjøfolk har lettere for å snu seg rundt enn helsevesenet har, sier Kirsti Slotsvik.

mandag 05.02 2018
3

Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

Ytring:

«Hvor i all verden skal de få disse pengene fra?»

søndag 04.02 2018

Johannes Alme var direktør med en veldig utfordrende jobb

– Så smalt det. Det blei bare helt tomt

Ålesund Psykomotoriske Fysioterapisenter har nå offisielt åpnet dørene. Under åpninga fikk de frammøtte høre de sterke historiene til Johannes Alme og Karoline Bank.

torsdag 01.02 2018

Utskrivingsklare pasienter

Dagbøter kan gi helsedirektøren hodebry

Politikerne avgjør om de vil kreve Helse Møre og Romsdal for 8-10 millioner i betalte dagbøter.

onsdag 31.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Ny frist for helsestyre

Det nye styret i Helse Møre og Romsdal vil ikke bli oppnevnt før etter at utviklingsplanen til helseforetaket skal vedtas.

Slik vil politikerne berge fastlegeordningen

Helsekomiteen vedtok tirsdag å be regjeringen sette i gang fem nye tiltak for å bedre fastlegenes arbeidspress og sikre bedre rekruttering.

tirsdag 23.01 2018

Herøy legesenter

Håvard Ramsli er ny fastlege i Herøy

Håvard Ramsli starta frå årsskiftet som ny fastlege i Herøy.

Valgkomité skal velge styre for Helse Møre og Romsdal

Styreleder Stein Kinserdal vil svare valgkomiteen hvis de spør

Disse skal utnevne styret i Helse Møre og Romsdal for 2018 - 2020.

mandag 22.01 2018

Odd Arne Grande har hatt hjarteinfarkt tre gonger

Odd Arne har hatt hjerteinfarkt tre gonger: Kjempar for tidskritisk hjartebehandling

Tre gonger har Odd Arne Grande hatt hjarteinfarkt. Han meiner det ikkje er haldbart å måtte fly til Trondheim for å få beste behandlinga.

Seniorboligklubben i Ålesund

Vil rive Helsehuset og bygge seniorboliger

– Riv helsehuset på Moa og la oss bygge seniorboliger.

Først var det islagte fortau – og så kom i tillegg skibakkene

Stor pågang etter krykker

Kollegaen din, naboen – klassekameraten. De humper alle av gårde på krykker for tida.

KS: Nye legekrav kan svekke helsetjenesten i distriktene

Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til en hver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.

fredag 19.01 2018

Helse Møre og Romsdal: Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal

Fekk sjukehus-kontrakt

Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

KS: Fryktar å få rekninga frå helseføretaka til slutt

Kommunenes sentralforbund i Møre og Romsdal er redd for at det er kommunane får ansvaret for fleire helsetenester, utan at det følgjer med pengar.

Helse Møre og Romsdals direktør Espen Remme:

Helsedirektøren: Mer bekymra or intern strid enn for økonomien

Intern strid mellom fire sjukehus i Møre og Romsdal er ei større utfordring enn økonomien.

Helse Møre og Romsdal

Stort sjukehusmøte i Kristiansund i dag

Korleis kan kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal best samarbeide og fordele oppgåver mellom seg?

onsdag 17.01 2018

Arbeidet med framtidig legevaktordning i Stranda kommune:

Ser på ulike løysingar for legevakt i Stranda

Rådmann Åse Elin Hole fortel at Stranda ser på ulike løysingar med omsyn til organisering av legevakt.

Hvordan blir framtida til Ålesund sjukehus

Vil ha sengebygg og nytt operasjonsbygg i Ålesund

tirsdag 16.01 2018

Sunnmørsposten meiner:

«Må styrke fastlegane til også å seie nei»

Ola H. Strand går av som styreleder i Helse Midt-Norge

– Aldri opplevd maken til sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Sjukehusstrid, lukka styremøter og fogderikamp. Tre stikkord for Ola Strand sine fire år som styreleder i Helse Midt.

mandag 15.01 2018

Kilder til Sunnmørsposten

Ola H. Strand slutter som styreleder i Helse Midt-Norge

Tirsdag oppnevner helseminister Bent Høie et nytt styre i Helse Midt-Norge.

4

Nye skisser til diskusjon:

Slik kan «nye» Volda sjukehus bli

Helse Møre og Romsdal har gått vekk frå tankar om ikkje utvide Volda sjukehus i areal. No legg dei fram tre nye skisser med tilbygg som skal diskuterast.

lørdag 13.01 2018
5

– Flest mulig bør vaksinere seg

Millioner døde av influensa

100 år etter at spanskesyken tok livet av millioner, er lege Jan Emil Standal (75) klar på hva som er det beste tiltaket mot nye pandemier.

torsdag 11.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Kjempar for helsa

Planen for kva retning Helse Møre og Romsdal skal gå fram mot 2022 er ute på høyring. Sunnmørsposten har plukka ut nokre av innspela, sett frå Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, der det i dag er sjukehus.

onsdag 10.01 2018

Overlegene i Molde trekker høringsuttalelse

Skrev at «selektert gruppe» hadde fått utfolde seg

Overlegene erkjenner at kritikken mot Helse Møre og Romsdal ble i overkant, og de har nå uttalelsen sin til «språkvask».

tirsdag 09.01 2018

Seier ho har ambisjonar for Volda sjukehus

Helsesjef meiner interne e-postar kan bli feiltolka

Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen avviser at ho og helseføretaket har som mål å ikkje gjere noko med arealet på Volda sjukehus.

onsdag 13.12 2017

Ably Medical åpner kontor i Toronto – helseminister Bent Høie kommer for å se og lære:

Medvind for smart-seng

– Dette er som å jobbe i Apple. Ingen får se den nye sjukehussenga før den er ferdig, sier daglig leder Kjell-Are Furnes i Ably Medical.

torsdag 07.12 2017

Klassekampen:

Helse Midt får ekstraregning på 475 millioner

En ny rentemodell gjør at det nyesjukehuset på Hjelset blir nær en halv milliard dyrere, ifølge Klassekampen.

tirsdag 28.11 2017

Må spare over 200 mill i 2018:

Slik skal helseforetaket spare over 200 millioner

– Vi bruker midler vi ikke har, sier helsedirektøren. Onsdag presenterer han tiltak for å spare 165 millioner.

Helse Møre og Romsdal:

Frykter at ansatte vil forsvinne til Aleris

Aleris sin etablering i Ålesund innebærer en risiko for at nøkkelpersonell vil slutte i Helse Møre og Romsdal.

søndag 26.11 2017

Ventar på behanding:

Marius Konrad Vartdal (31) har ikkje hatt skjeggvekst, aldri hatt stemmeskifte eller vore i puberteten

Marius Konrad Vartdal har lenge følt seg som ein raring. Nyleg vart to svulstar oppdaga i hjernen hans. Det gjer at han ikkje får tilført mannlege hormon.

torsdag 16.11 2017

Manglar 4000 statlege arbeidsplassar- lager plan for å kapre nye

Desse er blant dei heldige med statsjobbar

Møre og Romsdal manglar 4000 statlege arbeidsplassar for å kome på nivå med snittet i landet. No legg fylkeskommunen ein plan for å få fleire statlege jobbar til fylket.

torsdag 09.11 2017

Styremøte i Helse Midt-Norge:

Helseforetaket uten underskudd for første gang på lenge

Espen Remme fikk skryt fra Helse Midt-styret torsdag. For første gang på svært lenge kunne han fortelle om en måned omtrent på budsjett.

mandag 06.11 2017

Vil skape minner for foreldre som mister barn ved fødselen

Samler inn penger til spesialseng

Solvår har satt i gang innsamlingsaksjon for å gi foreldre som mister barn ved fødselen en bedre opplevelse.

Lilla Fjellstue for «små helter»

15-17. november blir Fjellstua i Ålesund belyst med lilla lys i forbindelse prematurdagen.

lørdag 04.11 2017

Lege skal ha kledd av seg og opptrådt seksuelt krenkende:

- For ei deilig rumpe du har

Helsetilsynet nekter å gi tilbake autorisasjonen til en lege som er anklaget for uforsvarlig virksomhet.

tirsdag 24.10 2017

Ny folkehelsekoordinator:

Hun skal hjelpe ålesundsfolk til bedre helse

1. november starter Ingvill Holmen i ny jobb som folkehelsekoordinator i Ålesund.

mandag 23.10 2017

Mister autorisasjonen:

Lege skal ha kledd av seg og opptrådt seksuelt krenkende

Legen mister autorisasjonen etter fysisk kontakt med en pasient.

Slik blir helsetilbudet i årene framover

Slik blir helsetilbudet i framover: Vurderer operasjonsrobot

I framtida kan du bli operert av en robot. Det er ett av flere nye helseforslag.

torsdag 19.10 2017

Remme sier ja til barneavdeling i nytt sjukehus

Går inn for at Hjelset i Molde får egne døgnsenger og barnelege i døgnvakt.

Skal utrede behovet for PCI:

Vil vurdere tilbud for hjertebehandling i Ålesund

Det kan ta for lang tid å reise til Trondheim ved hjerteinfarkt. Nå skal en arbeidsgruppe finne ut om det går an å få PCI-behandling på plass i Ålesund.

4

Kan spare bussene for tid med heisanlegg fra holdeplass:

Slik kan det nye busstoppet ved Ålesund sjukehus bli

Nytt trafikknutepunkt på Åse kan spare bussene for tid.

1

Sjukepleierforbundet:

– Mat er langt på vei medisin, det er beklagelig at forslag om storkjøkken fortsatt er med

Hovedtillitsvalgt kaller det beklagelig at sentralisering av storkjøkken og sterilsentral fortsatt er aktuelt.

onsdag 18.10 2017

Sunnmørsposten publiserer nå opprinnelig og endret versjon:

Toner ned ordlyd i endret konsulentrapport

Konsulentene som kom med en rekke forslag i bygningsplanen for helseforetaket har nå justert ordlyden enkelte steder.

Intern melding om konsulentrapport:

Beklager manglende involvering av ansatte

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal beklager internt manglende involvering av ansatte i arbeidet rundt omstridt konsulentrapport og byggeplan.

Helsepolitiker Marianne Synnes (H):

– Høie vil ha gjennomgang av inntektsmodellen til helseforetakene

Helseminister Bent Høie oppretter et nytt utvalg som skal vurdere inntektsmodellen til helseforetakene. Dette har vært et stort diskusjonstema i Møre og Romsdal.

søndag 15.10 2017

Volda-miljøet med lesarinnlegg:

Eit akuttsjukehus utan kjøkken og sterilsentral?

Tilsette i Volda tek sterk avstand frå Semco/Nordic sin delplan, ifølgje dette lesarinnlegget.

Leserinnlegg fra leder i Fagforbundet:

– Dette kom som en bombe på oss

Ivar Østrem, leder i Fagforbundet for Ålesund og Volda sjukehus, kaller sentraliseringsforslagene for vanvittige i dette leserinnlegget.

Kritisk til flere forslag i rapport:

Intern splid rundt bygningsplan fra konsulenter

Det er flere som er kritisk i arbeidsgruppa som har jobbet med bygningsmessig utviklingsplan.

lørdag 14.10 2017

Reagerer kraftig på publisering av konfidensiell sluttrapport

Helsedirektør Espen Remme presiserer at en konsulentrapport Sunnmørsposten sitter på ikke skal legges fram for styret 25. oktober. Toppsjefen er oppgitt etter at rapporten ble publisert i media.

fredag 13.10 2017

Eksperter i ny rapport:

Vil samle Vegsund og Sjøholt DPS

Eksperter fra konsulentselskapet Semco/Nordic foreslår å slå sammen de to distriktspsykiatriske sentrene på Vegsund og Sjøholt. Det diskuteres også hva som skal gjøres med Mork rehabilitering i Volda.

Anbefaler nedlegging ved Ålesund og Volda sjukehus:

Foreslår storkjøkken i Molde

Eksperter anbefaler matlevering fra storkjøkken i Molde til sjukehusene i Ålesund og Volda.

1

Ny rapport:

Anbefaler tre nye bygg i Ålesund

– Ny hovedinngang, ny intensivavdeling og nytt varemottak bør bygges i Ålesund.

Ny rapport:

Enormt sjukehusbehov i Ålesund og Volda

En ny rapport viser at oppgraderingsbehovet og vedlikeholdsetterslepet på Ålesund og Volda sjukehus er 1,5 milliarder kroner innen 2035.

onsdag 11.10 2017

«Fellessjukehuset skal bygges»

onsdag 04.10 2017

Helse Møre og Romsdal:

Vil ha ekstern gjennomgang av helse-økonomien

Styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt har ikke tro på at Helse Møre og Romsdal klarer å spare seg i mål.

mandag 02.10 2017

Planlegger åtte senger til barn i det nye sjukehuset

Vil ha barneseksjon på Hjelset

En ekspertgruppe anbefaler åtte senger og et døgntilbud med barnelege i vakt på det nye sjukehuset som skal bygges i Nordmøre og Romsdal. Ålesund sjukehus skal fortsatt ha det største tilbudet for sjuke barn i fylket.

lørdag 30.09 2017

Kan være verdt milliarder:

Remmereit vil stanse forkjølelse med stoff fra sjøpølse

Sunnmøringen Jan Remmereit som har gjort store penger på omega 3-produkter, har funnet et virkestoff i sjøpølse som han mener kan knekke forkjølelse.

torsdag 28.09 2017

Har inngått en langsiktig leiekontrakt:

Dette skal bli nytt hjem for Medi3

Det privateide medisinske senteret har signert en langtidskontrakt om å leie Hoffmannsgården.

onsdag 27.09 2017

Leiar, 28.september 2017:

«Meir openheit om demens»

Demens er ein av dei store helseutfordringane våre dei komande tiåra.

Helseforetaket:

Vil be om kriselån for å fikse fasade og strøm i Ålesund

Direktør Espen Remme vil henvende seg til Helse Midt-Norge for å få låne 85 millioner i oppstart til å fikse fasade og strøm ved Ålesund sjukehus.

mandag 25.09 2017
2

Fikk sjokkregning på 285 millioner

Må skaffe penger raskt – kan ikke si hvor de skal hentes

Direktør Espen Remme må skaffe 80 millioner raskt i del én av restaureringen av Ålesund sjukehus.

Oppdaget alvorlig konstruksjonsfeil etter over 40 år:

Må ruste opp fasade for 250 millioner

Onsdag blir styret i Helse Møre og Romsdal orientert om at fasaden på Ålesund sjukehus må rustes opp for 250 millioner. I tillegg må strømforsyningen oppgraderes for 35 millioner.

mandag 18.09 2017

Aleris skal inn i Sundgata

Aleris Helse starter med private helsetjenester fra 1. januar 2018 i de gamle lokalene til Medi 3 i Sundgata i Ålesund. Dermed blir det økt konkurranse på det private markedet. Medi 3 er fortsatt uten lokaler.

Kreftsjuke må betale for måltider

Fra 1. september må de som ligger en uke i strekk på sjukehotellet på Åse betale maten sin selv.

torsdag 14.09 2017

Egen barneavdeling på Hjelset? Eller bare dagbehandling?

Har tre alternativ for barnetilbud i SNR

Skal Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ha egen barneavdeling? Eller bare dagbehandling for barn? Det var blant alternativa som ble lagt fram torsdag.

onsdag 13.09 2017

Produseres på Sunnmøre av Ably Medical AS:

Enormt marked for ny sjukehusseng

I Ålesund skal det være utvikla en sjukehusseng verden ikke har sett maken til. Nå har prosjektet resultert i to store innovasjonskontrakter i Canada.

Helse Møre og Romsdal:

Vil samle sikkerhetspsykiatri i Ålesund

Helse Møre og Romsdal ønsker å samle sikkerhetspsykiatrien i Ålesund, men først skal det gjøres en risikoanalyse.

fredag 08.09 2017

Helseforetaket

Remme kan trolig vente seg regning fra Ålesund kommune

Ålesund kommune regner på hvor mye de skal kreve tilbakebetalt fra Helseforetaket.

onsdag 06.09 2017
6

Silje har hjemmelaga bukspyttkjertel

Pappa laget utvendig bukspyttkjertel til datteren Silje (7).