Tema

lørdag 11.07 2020

Tillitsvald om ny fordeling av pengane i Helse Midt-Norge:

– St. Olavs hospital har kuppa prosessen

Det går no føre seg ein kamp om store pengar i Helse Midt-Norge. Tillitsvald for legane i Møre og Romsdal reagerer på korleis St. Olavs påverkar prosessen.

torsdag 02.07 2020

Ber om gjennomgang av økonomien til Helse Midt-Norge

Leder av Ålesund Arbeiderparti ber Riksrevisjonen om å vurdere en revisjon av økonomien til Helse Midt-Norge.

mandag 29.06 2020

Kronikk:

«Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling»

En arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.

Kronikk:

«Magnussen-skandalen»

Hvis informasjonen i Sunnmørsposten holder stikk, må det få konsekvenser både for hvordan sykehusene styres, og hvem som skal styre dem. Da kan heller ikke Bent Høie gjemme seg lenger.

lørdag 27.06 2020

Får neppe sletta gjelda

Frps krav om å slette Helse Møre og Romsdal si gjeld blir neppe vedtatt, mener helseprofessor.

fredag 26.06 2020

Helse Midt om omfordeling av helse-penger:

«Uheldig at et ufullstendig materiale legges til grunn for det offentlige ordskiftet»

Helse Midt-Norge vil ikke ha offentlig debatt nå om den planlagte omfordelinga til Helse Møre og Romsdal.

Beskjed til alle tilsette Ålesund sjukehus:

Fare for å få støyt

Torsdag fekk alle tilsette ved Ålesund sjukehus ein e-post frå teknisk avdeling: Dersom det på nytt oppstår vasslekkasje, så ver obs på risikoen for å få elektrisk straum gjennom kroppen.

torsdag 25.06 2020

– Helse Møre og Romsdal hadde sett heilt annleis ut dersom dette hadde kome nokre år før

Egil Romslo Schistad, initiativtakar til «Ring i bjella», har fleire spørsmål til Helse Midt-Norge.

– Det er lagt opp til en grundig prosess

Dette svarer Helse Midt-Norge.

– Gjelden til Helse Midt må slettes

Frps Sylvi Listhaug mener Helse Møre og Romsdal må kreve at gjelden på 800 millioner kroner til Helse Midt slettes.

«Har dette foregått med politikere og tillitsvalgte i styret gjennom mange år? Jeg har nesten ikke ord.»

onsdag 24.06 2020

Sunnmørsposten mener

«Feilene i sjukehusfinansieringen må rettes opp»

Nå antydes det opptil 220 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Helse Midt svarer: Dette kommenterer vi ikke.

Tidligere helsetopp hevder: – Vingeklipping av Helse Møre og Romsdal var et bestillingsverk

Nå må styremedlemmene i helseforetakene være årvåkne og holde seg på banen, mener Asmund Kristoffersen.

tirsdag 23.06 2020

- En bedre magefølelse enn jeg noen gang har hatt som styreleder i Helse Møre og Romsdal

Ingve Theodorsen ser mange positive trekk i helseforetaket.

Ber om en åpen og gjennomsiktig debatt

Dette beviser at Helse Møre og Romsdal har fått alt for lite penger gjennom mange år, mener Ivar Østrem.

Dette snur opp ned på økonomien i HMR

Helse Møre og Romsdal kan få minst 200 millioner kroner mer hvert år, ifølge et notat til styret ved St Olavs hospital.

fredag 19.06 2020

Helse Møre og Romsdal får 72 mill. ekstra

- Utruleg gledeleg, seier adm. dir Øyvind Bakke.

mandag 15.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Det kan på ingen måte aksepterast at overforbruk på SNR skal gå utover pasientane på Sunnmøre»

fredag 12.06 2020

Vil også skifte resten av fasaden ved sjukehuset

Trolig blir hele fasaden ved Ålesund sjukehus bytta ut.

Ny strømforsyning til Ålesund sjukehus vedtatt

Første fase sendes på anbud om kort tid.

onsdag 10.06 2020

Nær full drift i Helse Møre og Romsdal

Fortsatt legges det daglig inn pasienter med uavklart korona-status.

tirsdag 09.06 2020

SNR skal ikkje lage sjukehusmaten for Volda

Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen har trekt forslaget.

fredag 05.06 2020

Opnar for meir besøk ved sjukehusa i Møre og Romsdal

To timar kvar ettermiddag er det råd å besøke pasientar.

Bakke: SNR er ikkje i mål

Prisen for SNR, sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, er framleis godt over styringsramma.

torsdag 04.06 2020

Har redusert kostnadene med over en halv milliard kroner

10. juni legger Helse Møre og Romsdal fram et forprosjektet for SNR til styrebehandling der kostnadene er betydelig redusert.

HMR: Det skal bli trygt å varsle om kritikkverdige forhold

Helse Møre og Romsdal prioriterer arbeidet med pasienttryggleik.

Analyse: Helseføretaket bør spare 90 millionar kroner i året

Helse Møre og Romsdal bør effektivisere 90 millionar i året for å gå med overskot. Det viser tal som er lagt fram til neste styremøte.

tirsdag 02.06 2020

Nesten normal drift på sjukehusa:

– Det burde halde med eitt sjukehus i fylket som er spesialisert på korona

Jakob Strand i brukarutvalet i HMR er bekymra for alle dei andre pasientane i fylket.

onsdag 27.05 2020

Minst 30 nye studieplassar til NTNU i Ålesund

Sjukepleie er prioritert når NTNU i Ålesund får nye studieplassar til hausten.

mandag 25.05 2020

Dette er den nye klinikksjefen for Ålesund sjukehus

– Eg har eit stort hjarte for sjukehuset, seier Elisabeth Siebke.

fredag 15.05 2020

Foreslår igjen å samle all kjøkkendrift i helseforetaket til Molde

Igjen skal Helse Møre og Romsdal vurdere å samle all kjøkkendrift i SNR på Hjelset.

onsdag 13.05 2020

Ålesund sjukehus og Volda sjukehus

Bakke: – Eg er veldig innstilt på å få gjennomført dette

Tok bladet frå munnen: 211 millionar kroner er ikkje nok til utvikling av sjukehusa i Ålesund og Volda.

Aagaard-Nilsen ute av store investeringsprosjekt

Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen har ikkje lenger ansvar for større bygge- og utviklingsprosjekt i HMR.

Fleire vil jobbe som psykologspesialist i HMR

Lønsauken for psykologspesialistar har gitt resultat. I nokre av dei ledige stillingane er det no tilsett fagfolk.

50 mill. i korona-utgifter berre i mars

Korona-pandemien kostar Helse Møre og Romsdal dyrt.

mandag 11.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Ros til Ålesund sjukehus for nytt behandlingstilbod»

søndag 10.05 2020

Leder med ansvar for utbygging ved Ålesund sjukehus

– Nå ønsker jeg å stå fram og fortelle. For det har plaga meg

Derfor har det gått så seint med nytt akuttmottak og ny intensivavdeling.

torsdag 07.05 2020

Starter ombygging på Volda sjukehus

Mens Ålesund i to år har hatt lita framdrifta i sjukehusplanane, skjer det ting i Volda.

Tillitsvalgte: Nå forventer vi god styring

Slik håper Helse Møre og Romsdal å bygge nytt akuttmottak og ny intensivavdeling ved Ålesund sjukehus.

onsdag 22.04 2020

Ny straumforsyning til Ålesund sjukehus

Kritisk straum på sjukehuset utsett fleire gonger – Bakke vil ha fortgang

Øyvind Bakke vil vere tett på for å sikre framdrifta av ny og sikker straumforsyning til sjukehuset. - Planen er å sende prosjektet ut på anbod i sommar.

torsdag 16.04 2020

Sjukehusa blir gradvis opna, men ikkje fullstendig:

Mangel på smittevernutstyr senkar tempoet i sjukehusopningane

Helse Møre og Romsdal aukar sjukehus-aktiviteten

God kontroll på smittesituasjonen, seier helsedirektøren.

mandag 30.03 2020

Tilsynssak etter at nyutskriven pasient døde, er avslutta

søndag 29.03 2020

- Det er litt stille før stormen. Vi er veldig på hugget. Vi har lyst til å være forberedt

lørdag 28.03 2020

Fagfolk svarar på spørsmål frå gravide:

– Dersom smitteførekomsten i befolkninga aukar, kan det bli vurdert ytterlegare innstramming

Tiltaka rundt fødsel og barselopphald ved sjukehusa i Møre og Romsdal har skapa forvirring og usikkerheit blant gravide. Her kan dei få svara dei leitar etter.

Nye tiltak for fødsel og barseltid gir tryggleik, men:

– Fråværet til far under heile opphaldet, med unntak av sjølve fødselen, er ei avgjersle eg ikkje er einig i

Det fortel Elisabeth Heltne Verpeide, som nyleg føydde ei jente. Kjærasten hennar, Adrian Lefdal, fekk ikkje vere med ho før og etter fødselen.

onsdag 25.03 2020

Sunnmørsposten mener:

«Nok spenning om strømforsyninga nå»

Koronakrisa:

– Ting er snudd på hodet, men vi er gode på å stå på hendene

Koronakrisa gjorde at de ansatte ved testlaben i Molde måtte kaste seg rundt. Etter et par uker med kaos begynner de å få system på de rundt 500 koronatestene som kommer inn for analysering hver dag.

Resultatkrav settes til side i Helse Møre og Romsdal under koronakrisa:

Vil firedoble intensivkapasiteten

Onsdag morgen har 69 testet positivt på korona i Møre og Romsdal. - På landsbasis har vi nest lavest antall smitta. Fylket står i en gunstig situasjon, og vi bruker mye tid på å forberede oss.

Uroa for pasientar i helsekø

– Kva operasjonar er det som ikkje er nødvendige? Kvar går grensa?

mandag 23.03 2020

Med video får han følgt opp koronapasientar

Video-teknologien har vore der i fleire år. No får blant anna helsevesenet i større grad auga opp for teknologien.

torsdag 19.03 2020

Ålesund sjukehus setter opp eget koronatelt for ansatte

Helseforetaket setter opp sin egen drive-thru teststasjon for å kunne teste ansatte for koronasmitte.

tirsdag 17.03 2020

130 har meldt seg som helspersonell – dette seier Bakke

Minst 130 personar med helsefagleg kompetanse har meldt seg, etter oppmoding frå Helse Møre og Romsdal.

Helsedirektørens korona-tiltakspakke: Stopper operasjoner som ikke er nødvendige

Helsedirektørens korona-tiltakspakke: Stopper operasjoner som ikke er nødvendige

torsdag 12.03 2020

Gul beredskap i Helse Møre og Romsdal:

Helseforetaket: – Situasjonen er foreløpig under kontroll

– Smittesituasjonen i Møre og Romsdal er fortsatt i en tidlig fase og foreløpig under kontroll.

Klokka 17.00:

Direkte: Pressekonferanse fra Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har kalt inn til pressekonferanse ved Ålesund sjukehus torsdag klokka 17 i forbindelse med at de hever beredskapsnivået og publiserer prøvesvar hos mistenkte tilfeller av Koronasmittede.

fredag 28.02 2020

Her kan Ålesund sjukehus isolere alvorleg sjuke koronapasientar

Også i Ålesund er det folk i heimekarantene som ventar på svar på prøvene.

onsdag 26.02 2020

– Vi må se på om det kan være behov for flere faste stillinger

Handlingsplanen for å redusere avvik fra arbeidstidsbestemmelsen falt igjennom i styret i Helse Møre og Romsdal.

tirsdag 25.02 2020

«Når det blir viktigere å nå måltallene enn å sikre god kvalitet på tjenestene, er vi på ville veger»

mandag 24.02 2020

Dale engasjerer seg i saka om sepsisbehandling

– Viktig at legane som er nært pasienten får avgjere om C-vitaminkur er det rette

Stortingsrepresentanten ber helseminister Bernt Høie ta tak i saka.

Vil halde fram med C-vitaminkuren på Volda sjukehus

– Eg vil kunne halde fram med C-vitaminbehandling ved alvorlege blodforgiftingar. Det vil vere basert på ei individuell vurdering av pasienten.

søndag 23.02 2020

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal griper inn:

Stopper C-vitaminbehandling i Volda

Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal har vurdert den systematiske behandlinga av sepsis med C-vitamin, og avgjort at den skal avsluttes.

lørdag 22.02 2020

No kan det bli ny straumforsyning til Ålesund sjukehus

Denne våren kan det bli oppstart.

torsdag 20.02 2020

Stadfester: Ingen planar om å legge ned fleire avdelingar i psykiatrien

Vil behandle fleire og likevel spare pengar: – Det er klart det er svært utfordrande

– Det er klart det er svært utfordrande, seier klinikksjefen.

tirsdag 04.02 2020

Sunnmørsposten meiner:

Eit svært viktig tilbod for behandling av både kreft og andre alvorlege sjukdommar i regionen

mandag 03.02 2020

Fire konstituerte klinikksjefer

Dette er de fire nye sjukehussjefene: Elisabeth Siebke for Ålesund sjukehus, Knut Nautvik for Volda, Georg Johnsen for Molde og Åge Austheim for Kristiansund.

lørdag 01.02 2020

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal

Tror Ålesund sjukehus får PET-skanner

Sist torsdag kom det svært gledelige signaler fra Trondheim, forteller klinikksjef Per-Erik Tødenes i Helse Møre og Romsdal.

onsdag 29.01 2020

– Økonomien er på rett veg

Fire månader på rad er ein trend, meiner økonomidirektøren.

Kutta i sjukehuspsykiatri:

– Hvorfor skal de endre på noe vi har så stort behov for?

Disse kuttene er foreslått i Nordmøre og Romsdal – vil kutte i tilbud for de sjukeste psykiatriske pasientene

Totalt skal det spares 15 millioner kroner på sjukehuspsykiatri i Helse Møre og Romsdal. I Molde er det foreslått kutt for de sjukeste psykiatriske pasientene.

mandag 27.01 2020

Tilsette vil markere mot kutt:

– Vil bety eit dårlegare helsetilbod til den eldre befolkninga på Sunnmøre

Dei tilsette er djupt bekymra for konsekvensane dersom alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre blir lagt ned. No vil dei markere mot kuttforslaget.

torsdag 23.01 2020

Volda-lege: – Dette blir ei klar forbetring for Helse Møre og Romsdal

Adm.dir. Øyvind Bakke vil ha direkte kommandolinje ut til det enkelte sjukehus. På Volda sjukehus ønskjer dei endringa velkomen.

onsdag 22.01 2020

Slik vil Øyvind Bakke både spare pengar og sikre kvaliteten på pasientbehandlinga

Slik vil Øyvind Bakke både spare pengar og sikre kvaliteten på pasientbehandlinga.

Stor gave til sjukehusklovnene: – Våre klovnehjerter hopper av glede

Sykehusklovnene fikk 50.000 kroner i gave. Vil skape magiske øyeblikk for sjuke barn.

Ordføreren bekymra for kutt:

Klinikksjefens svar til ordfører Eva Vinje Aurdal: – Kommunene vil bli tatt med i prosessen

Klinikksjefen understreker at nedlegging av alderspsykiatrisk sengepost kun er ett av flere forslag som vurderes.

Sunnmørsposten mener:

Skarpslipt sparekniv skaper uro

tirsdag 21.01 2020

Demensforeningen reagerer sterkt på forslag til nedleggelse:

– Mange svært sjuke som blir berørte

– Bare tanken på at sengeposten kan bli lagt ned er helt utrolig, sier Inger Storheim i Ålesund og omegn demensforening. Hun tenker spesielt på pasienter med alvorlig demens.

fredag 17.01 2020

Kutt i sykehuspsykiatri – kan ramme sengepost for demente:

Døgnpost for alderspsykiatri kan bli lagt ned i Ålesund

Klinikk for rus og psykiatri må gjennom nye kuttrunder. Det kan blant anna ramme alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre.

onsdag 15.01 2020

Stette er ny nestleder i Helse Midt

Bent Høie har valgt styre i regionshelseforetaket for de neste to åra.

Stengte kiosker på sjukehuset

De to kioskene på sjukehuset i Ålesund er stengt. Men den ene skal åpnes igjen om et par uker.

tirsdag 14.01 2020

Barn og unge ventet i snitt 50 dager på psykisk helsehjelp i Helse Møre og Romsdal i fjor. Det er en kraftig bedring – men fortsatt for lenge

Barn og unge ventet i snitt 50 dager på psykisk helsehjelp i Helse Møre og Romsdal i fjor

– Vi er veldig stolte over hoppet fra 63 dager ventetid i forfjor til 50 dager i fjor. Men vi jobber videre, vi er ikke fornøyde ennå.

mandag 13.01 2020

Vinjevoll til pårørande: – Vent til etter fredag

søndag 12.01 2020

Lesarinnlegg:

«Tilbod frå Helse Møre og Romsdal - eit lite hjartesukk»

lørdag 11.01 2020

Volda sjukehus:

Fødselstala går ned – men ikkje i Volda

Fødselstala i landet går ned. Ved Volda sjukehus går dei derimot opp; Anniken Berknes Otterdal og Kai Arve Melle frå Ørsta er blant dei som har bidratt til det.

torsdag 09.01 2020

Se den spektakulære videoen:

Her slår lynet ned ved Ålesund sjukehus

Onsdag ettermiddag var preget av lyn og torden flere steder på Sunnmøre. Rudy Roelofsen fanget lynet som slo ned ved Ålesund sjukehus på video.

tirsdag 07.01 2020

Volda sjukehus gir behandling som andre ikkje trur på

Meiner omstridd metode reddar liv

Har Volda sjukehus teke i bruk ein mirakelkur mot blodforgiftning, eller er det ein medisinbløff?

fredag 03.01 2020

Så mange vart fødd i Ålesund og Molde i fjor

Berre eitt sjukehus i fylket går mot den nasjonale straumen.

Fødeavdeling kjempar mot nedbøren

Frå i dag er fire fødestover tilgjengeleg ved Ålesund sjukehus, sjølv om det har vore lekkasje frå taket.

torsdag 02.01 2020

Det renn framleis vatn ned i fleire av fødestuene i åttande etasje på Ålesund sjukehus

Det renn framleis vatn ned i fleire av fødestuene i åttande etasje på Ålesund sjukehus.

mandag 30.12 2019

Nye vasslekkasjar stenger fødestuer ved Ålesund sjukehus

Måndag ettermiddag er tre av seks fødestuer i drift, seier konst. informasjonsdirektør Hege Hegle til Sunnmørsposten.

lørdag 28.12 2019

Helse Møre og Romsdal:

Ødelagt utstyr skadet pasient under operasjon

Helse Møre og Romsdal melder at en pasient ble skadet og måtte flyttes til St. Olavs hospital for ny operasjon.

fredag 27.12 2019

Fagmiljøa i Helse Møre og Romsdal ueinige om forebygging:

Pasient med gips fekk blodpropp - klaga, men blei ikkje hørt

Helse Møre og Romsdal melder at dei no har skjerpa retningslinene og prosedyrer for forebygging av blodpropp ved gipsing.

fredag 20.12 2019

Ring i bjella:

Meiner møtet med direktøren var godt

— Mi dør skal alltid være open for dialog med fagfolka, seier Øyvind Bakke.

onsdag 18.12 2019

Sunnmørsposten meiner:

«Skeivfordelinga av helsekroner må rettast opp»

tirsdag 17.12 2019

Helse Møre og Romsdal:

Pasient med hjerneblødning lagt på feil sengepost

Helse Møre og Romsdal opplyser at en pasient som fikk hjerneblødning hjemme, ble lagt inn på en sengepost - ikke intensivseksjonen - etter å ha ankommet mottaksavdelingen ved sjukehuset.

Helse Møre og Romsdal:

Pasient fikk bruddskade og døde på sjukehus

En nyoperert pasient skulle hjelpes i seng ved bruk av forflytningsutstyr, men falt og pådro seg et brudd. Pasienten døde seinere av belastninga dette medførte, opplyser Helse Møre og Romsdal.

mandag 16.12 2019

63 mill. mindre til Helse Midt

Magnussen-utvalget har lagt fram sin reviderte modell. Hva dette får å si for Helse Møre og Romsdal er ikke avgjort.

fredag 13.12 2019

No er det enklare å klage på pasientbehandling

Helse Møre og Romsdal er først i landet med digitalt klageskjema.

tirsdag 10.12 2019

Helse Møre og Romsdal:

Sjå kven som vil bli ny kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal

Seks menn og seks kvinner søkte jobben som Helse Møre og Romsdal sin nye kommunikasjonsdirektør.