Tema

fredag 18.05 2018

Leiar helsesatsing i Kristiansund

Ann Iren Kjønnøy skal leie arbeidet med det distriktsmedisinske senteret som er under oppbygging i Kristiansund.

onsdag 09.05 2018

Fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal:

Trekker seg med umiddelbar virkning

Jo-Åsmund Lund begrunner det som en helhetsvurdering.

søndag 06.05 2018

Ansvar for ambulansehelikopter flyttes til Trondheim:

– I beste fall vil forsinkelsen være mindre enn ett minutt

Fra høsten må AMK i Ålesund må gå via Trondheim for å rekvirere helikopter. Avdelingssjefen i Ålesund vil jobbe for at forsinkelsen blir så kort som overhodet mulig.

tirsdag 01.05 2018

Vil ha standarder i Helse Møre og Romsdal:

– For store forskjeller mellom sjukehusa

Det er for store forskjeller på detaljnivå om utstyr og måter å gjøre ting på mellom sjukehusa i Helse Midt-Norge, mener styremedlem Nils Kvernmo i Helse Møre og Romsdal.

søndag 29.04 2018

Helse:

Nå går helseforetakene sammen for å innfri Høies helsekrav

Å satse sterkest på psykisk helsevern og rusbehandling har vist seg å være lettere sagt enn gjort.

tirsdag 24.04 2018

Helse Midt-Norge:

Helse Midt med stramme tøyler for å gi bedre hjelp i psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Møre og Romsdal og de to andre foretakene i Midt-Norge har levert planer for hvordan de vil sikre god og nok hjelp til folk med psykiske lidelser og rusproblemer. Helse Midt er ikke fornøyd.

onsdag 18.04 2018

Helse Møre og Romsdal:

Må nedbemanne - raskt

Helse Møre og Romsdal må få ned lønskostnadane for å klare budsjettet.

Volda har nest størst fødeavdeling

Styret i Helse Møre og Romsdal fekk omvising på fylket si nest største fødeavdeling onsdag.

Volda passerte Molde i fødslar

Styret i Helse Møre og Romsdal fekk omvising på fylket si andre største fødeavdeling onsdag.

Stortinget:

Solberg måtte svare om stram sykehusøkonomi

Vi ser nå følgene av at norsk sykehusøkonomi er skåret til beinet, advarer Ap-leder Jonas Gahr Støre. Statsministeren viser til økt aktivitet og mindre venting.

Omvising i Volda onsdag:

– Andre har mykje å lære av søre Sunnmøre

Helsesamarbeidet på søre Sunnmøre er eit godt døme for andre, meiner leiar Ingrid Løset i brukarutvalet i Møre og Romsdal.

tirsdag 17.04 2018

Ekstra sjekk av risikoklinikkar

– Stor risiko for ikkje å nå budsjettet

Direktøren i Helse Møre og Romsdal set inn spesialoppfølging av klinikkane med dei største driftsutfordringane.

onsdag 11.04 2018

Helse Møre og Romsdal:

Ambulansestasjonar kan bli flytta: Vurderer ny ambulansestasjon i Ålesund

Ambulansestasjonar på Sunnmøre kan bli flytta for å nytte ressursane betre. Mellom anna kan det kome ny stasjon i Ålesund sentrum.

onsdag 04.04 2018

Pasientombudet:

Får flere henvendelser om Molde – mens det er nedgang i Ålesund

Statistikken fra pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser at flere stiller spørsmål om behandlingen ved Molde sjukehus. Ålesund sjukehus har motsatt utvikling.

mandag 02.04 2018

Lavt sjukefravær og høg trivsel til tross for at jobben er krevende

Stortrives på psykiatrisk sikkerhetsseksjon

De som jobber med de tyngste psykiatriske pasientene i Møre og Romsdal har gått fra et skyhøyt sjukefravær til under snittet for Helse Møre og Romsdal.

fredag 23.03 2018

Helse Møre og Romsdal:

Desse avdelingane blir påskestengt

Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av feriestenging.

fredag 16.03 2018

Vil jobbe for hele helsefylket:

Føler seg ikke som et sunnmørsgissel

May-Helen Molvær Grimstad mener nøkkelen for å lykkes i Helse Møre og Romsdal er samarbeid.

onsdag 14.03 2018

Klarer ikkje måla sine

Etter forsiktig optimisme etter januar er Helse Møre og Romsdal tilbake med millionsmell i februar.

mandag 05.03 2018

Leder 6. mars

«Sjukehusa trenger lokale stemmer i styret»

Helse Møre og Romsdal trenger lokale stemmer i styret, stemmene som snakker på vegne av befolkninga i fylket.

Forventningen om å være kreftfri og lykkelig kan være tung å bære

Ta deg sammen! Nå er det gått et halvt år, og du skal være glad for at du overlevde.

De skal lede styret i Helse Møre og Romsdal de neste årene

En mann fra Trondheim med mange års ledererfaring fra Statoil og ei kvinne fra Ålesund med ballast fra politikk og kommunal forvaltning, utgjør lederduoen i det nye styret i Helse Møre og Romsdal.

Kinserdal ferdig som styreleder - trønder overtar i Helse Møre og Romsdal

Alle eierrepresentantane i styret til det lokale helseforetaket blir skiftet ut.

søndag 04.03 2018

En av tre får seinskader etter kreftbehandling

Hver tredje pasient som får kreftbehandling får seinskader, ifølge Kreft-foreningen.

Seinskader etter kreftbehandling:

– Ja, jeg er kreftfri, men ikke frisk

Synnøve Thevik har måttet redefinere seg sjøl etter knalltøff kreftbehandling.

torsdag 01.03 2018

Investerer 10 millioner for å sikre spesialkompetanse

Helse Møre og Romsdal punger ut for pleiere

Frister det med betalt spesialutdanning og sikker jobb etterpå?

mandag 26.02 2018

Fekk bunke med protestar mot sjukehusmat frå Molde

11.000 underskrifter med protestar mot at all sjukehusmat skal lagast i Molde blei måndag overlevert til Helse Møre og Romsdal.

fredag 23.02 2018

Leder, fredag 23. februar

«Mangel på fagfolk truar likeverdet i helsetilbodet»

Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal slit med lange ventetider, blant dei lengste i landet. Det er fortvilande, aller mest for dei som ikkje får hjelpa dei treng. Lang ventetid kan i seg sjølv forverre helsetilstanden.

Trafikkulykke på innfartsvegen

Én person fraktet til sjukehus

Utforkjøring i Gåseidvika.

onsdag 21.02 2018

– Begeistring om helsesatsing i Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker forventninger til det nye DMS som skal utvikles i Kristiansund i samarbeid med nordmørskommuner.

Helse Møre og Romsdal:

Har redusert bruk av tvang i psykiatrien

Helse Møre og Romsdal har redusert bruken av mekanisk tvangsmiddel/beltelegging kraftig fra 2016 til 2017.

tirsdag 20.02 2018

Må halde fast ved høge ambisjonar for sjukehusa

Ventetida for psykisk helsevern for barn og unge i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har av dei lengste vente-tidene i landet for barn og unge som ventar på behandling i psykisk helsevern.

mandag 19.02 2018

Pleiarmangel kan bli dyrt for sjukehusa

Mangel på rett helsepersonell utfordrar økonomien til sjukehusa i Møre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal:

Lang ventetid for barn og unge

Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge var langt over målsetningen i 2017.

fredag 16.02 2018

«Det rekker knapt til å tette fasaden!»

Ålesund arbeiderparti sender en kraftig bekymringsmelding til de som styrer pengesekken for sjukehusa.

torsdag 15.02 2018

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal:

Utålmodige tillitsvalgte ønsker rask sjukehusutbygging

De tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal er utålmodige etter å komme i gang med konkrete detaljplaner for utbygging i Ålesund og Volda.

onsdag 14.02 2018

Rapport plasserer åtte av ti risikoområder i utviklingsplanen i rød sone

Den foreslåtte utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal møter kritiske spørsmål i en fersk rapport. Rapporten mener sannsynligheten er stor for at foretaket ikke vil klare å følge opp sine lovpålagte forpliktelser.

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal:

Held fast på hjartesenter, robotkirurgi og PET-skanning

Helse Møre og Romsdal held fast på omdiskuterte nysatsingar i Ålesund i sin utviklingsplan. Men her er fleire skjer i sjøen.

tirsdag 06.02 2018

Kirsti Slotsvik

– Den ekstreme motviljen mot endringer har overrasket meg

– Jeg tror nok at sjøfolk har lettere for å snu seg rundt enn helsevesenet har, sier Kirsti Slotsvik.

mandag 05.02 2018
3

Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

Ytring:

«Hvor i all verden skal de få disse pengene fra?»

Helse Møre og Romsdal verst på fristbrudd

61 pasienter i fylket fikk i desember behandling først etter at fristen var gått ut.

torsdag 01.02 2018

Utskrivingsklare pasienter

Dagbøter kan gi helsedirektøren hodebry

Politikerne avgjør om de vil kreve Helse Møre og Romsdal for 8-10 millioner i betalte dagbøter.

onsdag 31.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Ny frist for helsestyre

Det nye styret i Helse Møre og Romsdal vil ikke bli oppnevnt før etter at utviklingsplanen til helseforetaket skal vedtas.

tirsdag 30.01 2018

Betalte ut drøyt 44 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i Møre og Romsdal

Tallene for pasientskadeerstatning her i fylket ligger stabilt.

fredag 26.01 2018

Kirsti Slotsvik trekker seg fra styret i Helse Møre og Romsdal

Ønsker ikke å fortsette som styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

onsdag 24.01 2018

Helseminister Bent Høie

Høies klare bestilling: Prioriter psykisk helsevern og rusbehandling

Helse- og omsorgsminister Bernt Høie (H) er tindrende klar på hva Helse Midt-Norge skal legge mest vekt på i 2018.

Leder:

Slik diskriminering er heilt uakseptabel

tirsdag 23.01 2018

Leder:

Helse Møre og Romsdal trenger ny styreleder

19. februar oppnevnes et nytt styre for Helse Møre og Romsdal. Dagens styreleder Stein Kinserdal er blant dem som står på valg. Han vil ikke nå si om han ønsker en ny periode.

Valgkomité skal velge styre for Helse Møre og Romsdal

Styreleder Stein Kinserdal vil svare valgkomiteen hvis de spør

Disse skal utnevne styret i Helse Møre og Romsdal for 2018 - 2020.

mandag 22.01 2018

Odd Arne Grande har hatt hjarteinfarkt tre gonger

Odd Arne har hatt hjerteinfarkt tre gonger: Kjempar for tidskritisk hjartebehandling

Tre gonger har Odd Arne Grande hatt hjarteinfarkt. Han meiner det ikkje er haldbart å måtte fly til Trondheim for å få beste behandlinga.

Først var det islagte fortau – og så kom i tillegg skibakkene

Stor pågang etter krykker

Kollegaen din, naboen – klassekameraten. De humper alle av gårde på krykker for tida.

fredag 19.01 2018

Helse Møre og Romsdal: Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal

Fekk sjukehus-kontrakt

Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

KS: Fryktar å få rekninga frå helseføretaka til slutt

Kommunenes sentralforbund i Møre og Romsdal er redd for at det er kommunane får ansvaret for fleire helsetenester, utan at det følgjer med pengar.

Helse Møre og Romsdals direktør Espen Remme:

Helsedirektøren: Mer bekymra or intern strid enn for økonomien

Intern strid mellom fire sjukehus i Møre og Romsdal er ei større utfordring enn økonomien.

Helse Møre og Romsdal

Stort sjukehusmøte i Kristiansund i dag

Korleis kan kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal best samarbeide og fordele oppgåver mellom seg?

onsdag 17.01 2018

Hvordan blir framtida til Ålesund sjukehus

Vil ha sengebygg og nytt operasjonsbygg i Ålesund

Brukerutvalget: Representant for pasientene

Jakob Strand mener politikerne på Sunnmøre må våkne

Brukerrepresentant Jakob Strand etterlyser at politikerne engasjerer seg for tiltak på sjukehusene i Ålesund og Volda.

Dialogmøte om Ålesund sjukehus:

– Det er ikke slik at vi skal vente på nytt sjukehus i Molde før vi begynner på tiltak på Sunnmøre

tirsdag 16.01 2018

Overlegene i Molde modererte seg – har sendt ny høringsuttalelse

Trakk høringssvar og modererte kritikken mot Helse Møre og Romsdal.

Klart signal frå tilsette og brukarar:

Ønsker nybygg, men trur ikkje det står klart før i 2030

Stemninga var ikkje til å ta feil av: I Volda vil dei ha eit nytt sengebygg, alternativ nr. 3 hos helseføretaket.

Ola H. Strand går av som styreleder i Helse Midt-Norge

– Aldri opplevd maken til sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Sjukehusstrid, lukka styremøter og fogderikamp. Tre stikkord for Ola Strand sine fire år som styreleder i Helse Midt.

mandag 15.01 2018

Innlegg om helsepolitikk:

«Ja takk til Volda sjukehus»

Kilder til Sunnmørsposten

Ola H. Strand slutter som styreleder i Helse Midt-Norge

Tirsdag oppnevner helseminister Bent Høie et nytt styre i Helse Midt-Norge.

4

Nye skisser til diskusjon:

Slik kan «nye» Volda sjukehus bli

Helse Møre og Romsdal har gått vekk frå tankar om ikkje utvide Volda sjukehus i areal. No legg dei fram tre nye skisser med tilbygg som skal diskuterast.

torsdag 11.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Kjempar for helsa

Planen for kva retning Helse Møre og Romsdal skal gå fram mot 2022 er ute på høyring. Sunnmørsposten har plukka ut nokre av innspela, sett frå Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, der det i dag er sjukehus.

onsdag 10.01 2018

Overlegene i Molde trekker høringsuttalelse

Skrev at «selektert gruppe» hadde fått utfolde seg

Overlegene erkjenner at kritikken mot Helse Møre og Romsdal ble i overkant, og de har nå uttalelsen sin til «språkvask».

tirsdag 09.01 2018

Seier ho har ambisjonar for Volda sjukehus

Helsesjef meiner interne e-postar kan bli feiltolka

Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen avviser at ho og helseføretaket har som mål å ikkje gjere noko med arealet på Volda sjukehus.

mandag 08.01 2018

Bedrifter på Sunnmøre håpar på oppdrag

Vil møblere nysjukehuset

Enkelte på Sunnmøre håpar at det nye sjukehuset i Molde blir minst mogleg. Det gjeld ikkje alle innan møbelbransjen

Helse Møre og Romsdal

Fagmiljøa i Volda er uroa – fryktar nedbygging av sjukehuset

Gir klar tilbakemelding i utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal for perioden 2019-2022.

søndag 07.01 2018

Fagmiljøene i Molde kritiserer utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal

Frykter SNR taper for Ålesund sjukehus

Fagmiljøet i Molde mener ny sjukehusplan har «slagside» til fordel for Ålesund.

tirsdag 19.12 2017

Stortinget har vedtatt nytt sjukehus

NRK: Stortinget har nettopp vedtatt bygginga av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

torsdag 07.12 2017
1

Vedtok nytt sjukehus: Nå kan byggingen begynne

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt forprosjektet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

mandag 04.12 2017

Rådmann Astrid Eidsvik om Ålesund sjukehus:

Krever samme standard som sjukehuset på Hjelset

Sjukehuset i Ålesund skal ha samme standard som det nye sjukehuset på Hjelset.

onsdag 29.11 2017

‑ Sjukehuset skal bygges – men styret bør gå av nå

Frank Sve, fylkesleder i Frp, ber nå styret i Helse Møre og Romsdal om å gå av. Han mener de ikke er i stand til å håndtere den økonomiske situasjonen.

Vedtok nytt sjukehus - og budsjett med store kostnadskutt:

– Vi har for mange på lønningslista

– Enten vi bygger eller ikke bygger nytt sjukehus, så vil vi ha store økonomiske utfordringer også i åra som kommer.

Budsjettet for HMR 2018:

– Et tydelig tegn på at de snur nye steiner

Styremedlem Kirsti Slotsvik fikk større tro på realismen i helsebudsjettet under onsdagens styremøte.

2

Milepæl for sjukehus på Hjelset:

Klart for bygging av nytt sjukehus – vedtatt tross bekymring for økonomien

Et enstemmig styre godkjente forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dermed fortsetter prosjektet som planlagt.

Vedtok budsjett med store kostnadskutt

Styrelederen om sjukehus-brev:

– Å skifte strategier nå vil være helt gærent

Ber styret om å vedta et nedjustert nytt sjukehus:

– Legg bort prestisje og drømmescenario og vær realistisk i tide

Ålesund Arbeiderparti er bekymret over utviklingen i Helse Møre og Romsdal, og har sendt et brev til styret.

tirsdag 28.11 2017

Må spare over 200 mill i 2018:

Slik skal helseforetaket spare over 200 millioner

– Vi bruker midler vi ikke har, sier helsedirektøren. Onsdag presenterer han tiltak for å spare 165 millioner.

Helse Møre og Romsdal:

Frykter at ansatte vil forsvinne til Aleris

Aleris sin etablering i Ålesund innebærer en risiko for at nøkkelpersonell vil slutte i Helse Møre og Romsdal.

mandag 27.11 2017

Fortsatt mulig å stoppe byggingen på Hjelset, mener Frp

– Ikke mer penger fra staten til det nye sjukehuset på Hjelset

Medlem av helsekomiteen på Stortinget, Frps Jan Steinar Engeli Johansen, mener det ikke er realistisk å tro at Helse Møre og Romsdal får mer penger fra staten til sjukehusbygging i Molde.

fredag 24.11 2017

Sjukehuset i Molde:

– Det nye sjukehuset er en del av løsningen

Det nye sjukehuset på Hjelset blir avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal få bedring på økonomien.

Rådmannen i Volda ropar varsku:

– Ny sjukehusplan kan få alvorlege konsekvensar for kommunane og pasientane

Helse Møre og Romsdal legg opp til å dytte nye kostbare oppgåver over på kommunane, meiner rådmann Rune Sjurgard i Volda. Han ber om hjelp frå rikspolitikarane for å stanse utviklinga.

Budsjettet til Helse Møre og Romsdal:

Må spare over 200 millioner kroner i 2018

Samla behov for effektivisering i Helse Møre og Romsdal er vurdert til å være 214 millioner kroner for 2018.

torsdag 23.11 2017

Dramatisk situasjon for sjukehusene i fylket:

Må kutte 300-450 millioner

Helse Møre og Romsdal må neste år kutte kostnader med minst 300 millioner kroner. Så må kostnadene kuttes med ytterligere 100 millioner hvert år fram til 2021. Først da er det nok penger til nytt sjukehus på Hjelset.

torsdag 16.11 2017

Hastevedtak flytter ansvar for luftambulanse fra Ålesund til Trondheim:

— Kan gå utover pasientsikkerheten

— Erfaringer fra Helse Sør-Øst viser at det tar 2-3 ekstra minutter å gå via en sentral AMK. Det er minutter vi aldri ønsker å kaste bort når det står om liv og helse, sier Kristen Rasmussen, avdelingssjef ved AMK i Møre og Romsdal.

onsdag 15.11 2017

Leserinnlegg fra leger ved Molde sjukehus:

«Fagfolkene ved de fire sykehusene har i liten grad eller ikke vært involvert»

torsdag 09.11 2017

Helse Møre og Romsdal

Kutt i faste stillinger er aktuelt, men siste utvei

Helse MR-sjef Espen Remme har en liste med tiltak som skal få orden på økonomien. Om de første tiltakene ikke gir god nok effekt, blir det nødvendige å kutte antall faste stillinger.

Helse Midt-Norge:

Sa ja til oppussing av sjukehus-fasaden

Helse Midt-styret sa enstemmig ja til å låne penger til trinn én av fasadeprosjektet ved Åse sjukehus.

Styremøte i Helse Midt-Norge:

Helseforetaket uten underskudd for første gang på lenge

Espen Remme fikk skryt fra Helse Midt-styret torsdag. For første gang på svært lenge kunne han fortelle om en måned omtrent på budsjett.

mandag 06.11 2017

Vil skape minner for foreldre som mister barn ved fødselen

Samler inn penger til spesialseng

Solvår har satt i gang innsamlingsaksjon for å gi foreldre som mister barn ved fødselen en bedre opplevelse.

tirsdag 24.10 2017

Ålesund formannskap

Etterlyste ambisjoner for Ålesund sjukehus

– Hvilke ambisjoner har helseforetaket når det gjelder bygninger og utstyr på Ålesund sjukehus?

mandag 23.10 2017

Slik blir helsetilbudet i årene framover

Slik blir helsetilbudet i framover: Vurderer operasjonsrobot

I framtida kan du bli operert av en robot. Det er ett av flere nye helseforslag.

fredag 20.10 2017

Innlegg om sjukehusmat

«At «ekspertane» bruker sjukehusa i region Hovedstaden i Danmark som døme på at det er rett å sentralisere er meiningslaust»

Forsøker å kutte 100 millioner ekstra

Helse Møre og Romsdal forsøker å kutte 160 stillinger ekstra neste år.

torsdag 19.10 2017

Remme sier ja til barneavdeling i nytt sjukehus

Går inn for at Hjelset i Molde får egne døgnsenger og barnelege i døgnvakt.

Skal utrede behovet for PCI:

Vil vurdere tilbud for hjertebehandling i Ålesund

Det kan ta for lang tid å reise til Trondheim ved hjerteinfarkt. Nå skal en arbeidsgruppe finne ut om det går an å få PCI-behandling på plass i Ålesund.