Tema

fredag 22.03 2019

Frp truer med forslag om å sette Helse Møre og Romsdal under administrasjon:

– Skrot helseforetaksmodellen

Hvis styret i Helse Møre og Romsdal vedtar de omfattende kuttforslagene, vil Møre og Romsdal Frp at Helse Midt setter Helse Møre og Romsdal under administrasjon og skifter ut styret.

Ivar Østrem: Slik blir Helse Møre og Romsdal underfinansiert

– Tåkelagt av Trøndelag

Sakte men sikkert blir Helse Møre og Romsdal utarma til fordel for Trøndelag, hevdar Ivar Østrem.

Nordmøre med krigserklæring mot Helse Møre og Romsdal

På Nordmøre oppfordrer et samla ordførermøte til å trekke seg fra alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal, skriver Tidens Krav.

Helseføretaket med raude tal i februar

Direktør Espen Remme og Helse Møre og Romsdal manglar framleis tiltak for 62 millionar.

torsdag 21.03 2019

Klinikksjef sendte video av seg selv og ba de ansatte ha det mer gøy – få dager etter at de fikk vite at de kan miste jobbene

En video av klinikksjefen som turna i pysjen gjorde bare avstanden til Ålesund enda lenger for Aure-ansatte som regner med å miste jobben.

Ap-topp ut mot Listhaug

– Sjukehuskrisa er ønsket politikk fra Frp

– Sjukehuskrisa er Listhaug og regjeringens ansvar. Det er villet politikk fra Listhaug og regjeringen. Arbeiderpartiets fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, slår voldsomt tilbake mot Frps Sylvi Listhaug.

Lesarinnlegg:

«No må Høie ta grep!»

På grunn av aukande driftsunderskot, ynskjer administrasjonen i Helse Møre og Romsdal å legge ned fødetilbodet i Kristiansund, rehabiliteringssenteret i Aure i 2019 og rehabiliteringssenteret på Mork i 2020.

Finansieringen av helseforetaket

Kronikk: «Finansiering av sjukehusa tåkelegges»

Professor Jon Magnussen tåkelegger viktige element i økonomisystemet til Helse Midt-Norge RHF.

onsdag 20.03 2019

Håpar på stort engasjement for Mork

– Folkeleg engasjement har alltid verka, meiner aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter. No håpar dei mange vil vise si støtte i fakkeltoget søndag.

Remme må avgi rapport i april

Helse Midt-styret holder styremøte i Ålesund i april. Da vil de ha svar på hvordan omstillingen går.

Sjukehuskampen

- Listhaug bommer grovt

- Listhaug bommer grovt. Det er rett og slett pinlig. Det sier SVs Yvonne Wold. Hun reagerer kraftig på at Frp-nestleder Sylvi Listhaug legger skylden på ledelsen i Helse Møre og Romsdal for problemene for sjukehusa i fylket.

Jusprofessor mener Sykehusbygg må offentliggjøre helsetoppenes lønn

Både Norsk presseforbund og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener folk skal få vite hva Sykehusbygg betaler for prosjektdirektør og utbyggingssjefen under bygging av nytt sjukehus i nordfylket.

tirsdag 19.03 2019

– Uforståeleg psykiatri-kutt på Sunnmøre

Fleire enn før blir akuttinnlagt på Ålesund sjukehus på grunn av psykiske lidingar. Då blir det feil å kutte i psykiatrien, meiner tillitsvalt.

Listhaug krever at sjukehus-ledelsen blir skiftet ut: – Helt ubegripelig at de kan fortsette

Sylvi Listhaug mener hele ledelsen i Helse Møre og Romsdal må skiftes ut.

Tilsette ved Mork rehabiliteringssenter:

– Vi kjenner oss lurte

– Vi sit med ei sterk kjensle av å vere lurte og førte bak lyset, seier Marte Husøy, plasstillitsvald ved Mork Rehabiliteringssenter.

SNR-styreleder ble tilbudt 323.813 kr i måneden i tilsvarende stilling:

Holder lønn til prosjektdirektør og utbyggingssjef hemmelig

Sykehusbygg mener at lønn og reisekostnader for prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og utbyggingssjef Helge Johan Hestad er forretningshemmeligheter. Da Johan Arnt Vatnan var prosjektdirektør for sjukehuset i Tønsberg, ble han tilbudt 323.800 kroner i måneden.

Fakkeltog for Mork søndag

– Det er ein skandale. Med eitt vert innbyggjarane si helse i eit heilt fylke sett på spel.

Reagerer med vantru på omkampen

– Håper inderleg at dette ikkje går gjennom

– Ei merkeleg innstilling, seier Sp-politikar Per Ivar Lied, og varslar hastemøte i fakkeltognemnda.

mandag 18.03 2019

Mener det er umulig for kommunene å omstille seg på så kort tid:

Ørsta-ordfører: – Vi skal kjempe til siste slutt

Ørsta-ordfører Stein Aam reagerer med skuffelse på nyheten om at Mork Rehabiliteringssenter er foreslått lagt ned i løpet av høsten 2020.

Vil samle fødetilbudet ved sjukehuset i Molde

Helse Møre og Romsdal vil samle fødetilbudet i Kristiansund og Molde i sistnevnte by.

fredag 15.03 2019

Ser for seg å spare 10 årsverk på reinhald

Helse Møre og Romsdal har fått kartlagt kva dei kan spare på å outsource reinhaldstenesta.

onsdag 13.03 2019

Regjeringens avbyråkratisering:

Regjeringens avbyråkratiseringsreform har kostet Helse Midt 220 millioner kroner.

Regjeringens avbyråkratiseringsreform har kostet Helse Midt 220 millioner kroner.

mandag 11.03 2019

Leiar:

«Sviktar vi i å skape eit heilskapleg helsetilbod, er det den som er sjuk som får svi»

fredag 08.03 2019

Rådmennene på Sunnmøre kritiserer Helse Møre og Romsdal

Vil ha slutt på solospelet

Utan betre samarbeid mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal, får ikkje pasientane god nok behandling, skriv 19 rådmenn i eit fellesbrev.

onsdag 06.03 2019

Gir ortopedene muligheter til å finne fram til bedre operasjonsmetoder

Åpner unik ledd-lab på Ålesund sjukehus

En standard industrirobot er programmert til å teste ledd. Sjukehuset i Ålesund har fått det første biomekaniske robotlaboratoriet i Skandinavia.

mandag 04.03 2019

Fleire kan sleppe Trondheims-turen:

Helsemillionar å spare på Skype

Legekonsultasjon via kryptert Skype er no blitt lovleg.

søndag 03.03 2019

– Mange tør ikkje å seie frå

Ho strålar når ho fortel om kor kjekt det er å vere sjukepleiar. Samtidig har arbeidspresset blitt for stort, med fleire oppgåver og færre på jobb.

mandag 25.02 2019
4

Lyser ut nytt tilbod på drift av ambulansebåten i Sande før sommaren

Testa forholda for pasientar i båt

Det er behov for betre løysingar ved kaiane som ambulansebåten i Sande brukar.

Ny prosjektdirektør for SNR-prosjektet

Knut Ragnar Heimdal blir ny prosjektdirektør.

onsdag 20.02 2019

Kronikk om sjukehusøkonomi og finansieringsmodell

Helseføretaket bør lære av Nordøyvegen

La fram alternativt innsparingstiltak for Helse Møre og Romsdal

– Skriv ut større bøter

Jakob Strand kom med nytt innsparingsforslag i styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag.

Brukar 15 år gamle data

Finansieringsmodellen i Helse-Norge bygger på data frå 2004–05.

Uvanleg tydeleg bodskap frå helsedirektør Espen Remme i styremøte onsdag:

Gjekk 156 millioinar i minus- varslar nye innsparingar

Det neste kan bli ei meir tydeleg oppgåvefordeling mellom sjukehusa.

tirsdag 19.02 2019

I dag får styret i Helse Møre og Romsdal ei innføring i finansieringsmodellen for Helse Midt-Norge

Kven forstår eigentleg helseøkonomien?

Sjølv direktør Stig Slørdahl er unøyaktig når han skal forklare korleis pengane blir fordelt i Helse Midt.

10.000 pasientar må til Trondheim for kontroll

Snart er det oppstart for eit nytt sjukehusprosjekt som skal gjere kontrollane både enklare og billegare.

torsdag 14.02 2019

Håp for rehabilitering i Volda?

Torsdag slapp HMR ROS-analysen av rehabiliteringstilbodet i fylket.

Får svi for raske økonomiske resultat

Innsparing på sjukehuset vart kostbar

Ei innsparing ved Ålesund sjukehus har i ettertid ført til både ekstrautgifter og mangel på sjukepleiarar.

onsdag 13.02 2019

Lesarinnlegg om Mork rehabiliteringssenter:

«Vi ser ingen helsemessige eller økonomiske fordelar ved å stenge ned dette tilbodet»

Meiner Stortinget bør stoppe helsekutta

Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundeteigen frå Senterpartiet ber Stortinget stanse kutt i pasienttilbod og nedlegging av fødeavdeling, DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal.

Venter med handsaminga av helsekutta

Dei store kuttforslaga i Helse Møre og Romsdal kjem ikkje opp i førstkomande styremøte helseforetaket, men blir handsama i mars.

tirsdag 12.02 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse:

- Forsvarleg å legge ned sengepost på Sjøholt

Ekspertgruppe vil flytte fem døgnplassar til Vegsund og opprette inntil fire døgnplassar i Volda, samt styrke ambulent verksemd ved Sjøholt med inntil seks stillingar.

søndag 10.02 2019

Ytring om helsekuttene:

«Svært bekymret over hva som vil skje med personer med afasi og behov for kompleks og intensiv rehabilitering»

lørdag 09.02 2019

Helgapraten

Møt Egil (35): Legen som tok bladet frå munnen og sa ifrå om tilhøva på sjukehuset

Vedtaket frå styret om nye, gigantiske millionkutt fekk sjukehuslegen til å reagere: – Hæh?!! Anten er dei maktarrogante eller så har dei ikkje peiling på kva som går føre seg. Søren heller, dette blir feil.

fredag 08.02 2019

Leserinnlegg om sjukehus:

«All respekt til deg, Høie, om du legg ned helseforetaka»

– SNR sprakk med 1,1 milliard kroner

Styremedlem Ivar Østrem røpet tallet som mange har lurt på etter at konkurransen om nysjukehuset havarerte.

torsdag 07.02 2019

Ordfører Eva Vinje Aurdal:

Helse Midt etablerer Helseplattformen AS: – Ålesund forventer å bli tatt med

På styremøtet fredag skal Helse Midt-Norge vedta stifting av selskapet Helseplattformen AS. Ålesunds ordfører håper de også vil ha ansatte i Ålesund.

Helseminister Bent Høie:

Legg ansvaret på helseføretaket

Helseminister Bent Høie (H) meiner helseføretaket har ansvaret.

Kronikk om helseøkonomien:

«Svarte-Per til sårbare pasientar»

Situasjonen og utviklinga i Helse Møre og Romsdal er lite tillitvekkjande om dagen.

Gjorde risiko- og sårbarheitsanalyse av å halvere sengeplassane i rehabilitering

Volda vil kjempe for Mork

Kva er risikoen ved å redusere talet på sengeplassar innan rehabilitering frå 46 til 20 i fylket, og legge alle sengeplassane til Ålesund?

onsdag 06.02 2019

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Alle dei 12 sengeplassane ved Sjøholt DPS kan vidareførast andre stader, ifølgje helseleiinga.

tirsdag 05.02 2019

Sjøholt DPS: Onsdag blir det gjort risiko- og sårbarheitsanalyse av å legge ned

Kan spare sju årsverk på å legge ned døgnpost

Helse Møre og Romsdal kan spare sju årsverk ved å legge ned døgnposten ved Sjøholt DPS. Ingen veit om det blir dyrare for kommunane.

mandag 04.02 2019

Vil samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund

– Dette er dramatisk for oss

– Arbeidsgruppe foreslår nedlegging på Mork i 2020

Leserinnlegg:

«Forslaget om at sjukehuset i Ålesund bør bli et universitetssjukehus, er fornuftig og fremtidsrettet»

lørdag 02.02 2019

Krev opprydding i ambulanserot

– No ventar eg at helseminister Bent Høie tek tak i ambulansesituasjonen for indre Nordfjord. Slik vi har det no, kan vi ikkje ha det.

Lukket møte mandag:

Hvilket sjukehus får fødeavdelingen?

Helseforetaket møtes på Batnfjordsøra for å diskutere plassering.

fredag 01.02 2019

Astrid Eidsvik: Spar helsekroner med å slå saman Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs

Diskuterte helseproblema

Helse Møre og Romsdal fekk ærlege og direkte innspel frå kommunar.

Sterke påstandar om ambulansebåt-plassering

Ambulansetenesta i Sande hevdar at plasseringa av ambulansebåten «Ambu» har resultert i dødsfall.

Størst budsjettauke for St. Olavs hospital

2019 vil truleg gje St.Olavs ei prosentvis større budsjettauke enn Helse Møre og Romsdal.

torsdag 31.01 2019

Eva Vinje Aurdal støtter Høyre om universitetssjukehus:

– Jeg regner med at dette er klarert med statsråden i eget parti

– Om Ålesund fikk universitetssjukehus ville være heilt fantastisk. Det ville ført midler med seg, sier ordføreren om Høyres siste utspill i debatten om helsekuttene.

onsdag 30.01 2019

«Det hadde vært til hjelp om Høyre hadde et fylkesparti som tok kampen for mer penger til sjukehusene på alvor»

Ålesund Høyre vil ha Ålesund sjukehus som universitetssjukehus, mens Kristiansund Arbeiderparti vil ha omkamp om fellessjukehuset på Hjelset. Dette skjer mens sjukehusa i fylket må kutte utgifter til det går på helsa løs.

søndag 27.01 2019

Mork rehabiliteringssenter:

Kolbjørn kom inn på båre og gikk ut på egne bein. Nå takker han Mork

Kolbjørn Engen (75) ble rammet av hjerneslag. Etter 3,5 måned på Mork rehabiliteringssenter kom han seg på beina igjen, evig takknemlig for hjelpen han fikk.

fredag 25.01 2019

Leserinnlegget til lege Egil Schistad blir lest av titusenvis:

Drar i gang #ringibjella

Leserinnlegget til lege Egil Schistad har gått Norge rundt. Nå håper han flere vil engasjere seg i helsekutta. – Jeg vil ringe i bjella for dem som ikke kan ringe selv, sier han.

torsdag 24.01 2019

Leder 25. januar

«Farefull ferd mot økonomisk balanse»

Dahle er kritisk til Listhaug – meiner skattelette er hovudproblemet

Jan Magne Dahle meiner skattekutt gir helsekutt og har lite til overs for Sylvi Listhaugs rolle i debatten.

Dette betyr styrevedtaket:

Kuttprosessen videre: Ser på sengeposter i DPS og antall institusjoner for rehablitering

Sammenslåing av fødetilbudet i Molde og Kristiansund er ett av prosjektene som helseforetaket skal gå videre med. Mellom linjene truer flere nedleggelser:

Styret i Helse Møre og Romsdal stiller seg bak kutt-tiltakene:

– Hvis vi ikke effektiviserer med 200 millioner, vil vi ved utgangen av 2019 sitte med nesten en milliard i lån

– Hvis ikke Helse Møre og Romsdal effektiviserer med 200 millioner kroner, vil vi ved utgangen av 2019 sitte med nesten en milliard i kortsiktige lån. Det er ingen som kan holde på sånn, sier styreleder Ingve Theodorsen.

Remme: Forstår at ansatte føler de løper «smart nok»

De konkrete helsekuttene kommer først i styremøtet i februar. I dag er planen for hvordan man skal jobbe videre lagt. – Nøkkelen er å få med seg fagfolkene på endringene, sier direktøren.

tirsdag 22.01 2019

Sønnen til Ap-politiker i Ålesund fikk hat-melding på sms

Initiativtakeren til mandagens fakkeltog mot helse-kutt nektet Sylvi Listhaug å tale. Samme kveld tikket lite hyggelig sms inn på sønnens telefon.

Nå blir det fakkeltog mot helsekuttene også i Molde: – Vi kan ikke godta flere utsettelser

Aukra Arbeiderparti tar initativ og melder om fakkeltoget på sine Facebooksider.

Helsekuttene:

Legene advarer: – Dette kan ikke aksepteres

Tillitsvalgte innenfor psykiatrien advarer styret mot å legge ned sengeplasser ved distriktpsykiatrien på Sjøholt.

mandag 21.01 2019

Hundrevis i fakkelmarkering mot helsekuttene

– Håpet er jo at dette skal være med å påvirke. Det tror jeg det kan

Initiativtaker Siv Katrin Ulla godt fornøyd etter mandagens protest mot de varslede kuttene i Helse Møre og Romsdal.

Møte leiinga i helseføretaket og fekk gjennomgang av den økonomiske krisa:

Tek krisa til statsråden

Listhaug vil ta opp den økonomiske krisa i helsefylket med statsråden. – Han sit på mykje informasjon, seier ho.

Nektet Listhaug å holde appell

Frps Sylvi Listhaug tilbydde seg å holde appell under kveldens sjukehusdemonstrasjon. Hun fikk nei fra arrangørene.

Leserinnlegg om sjukehuskutt:

«Kjenn på ansvaret»

Vi nærmer oss styremøte i foretaket den 24.01 som skal handle om oppsigelser og mulig avvikling av viktige helsetilbud.

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Slepp fagfolka fri!»

Vi fylkespolitikarar har ikkje ansvar for helse i fylket utanom det førebyggjande folkehelsearbeidet og tannhelsa.

– Har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned

– Jeg har ikke uttalt meg med ett ord om Volda sjukehus. Jeg har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned, sier Torgeir Dahl (H) til Romsdals Budstikke.

søndag 20.01 2019

Sterke reaksjonar på at helseføretaket vurderer å fjerne revmatologisk sengepost i Ålesund:

– Ein hån mot revmatikarane i fylket

– Mistar vi sengeposten, då har vi ikkje ei spesialisthelseteneste, seier Toril Havnegjerde Olsen (72), som har leddgikt. – Ingenting er avgjort, seier klinikksjefen, som avviser at det er eit sparetiltak.

lørdag 19.01 2019

Demonstrerer mot fødekutt i Kristiansund

Søndag tar leger og folk til gatene i Kristiansund for å protestere mot helsekuttene.

fredag 18.01 2019

Oppmodar folk frå søre Sunnmøre til å stille i fakkeltog i Ålesund

Felles kamp for helsetilbodet på Sunnmøre

– Folk bør reise frå søre Sunnmøre til Ålesund måndag og vere med på fakkelmarkeringa. Kjøp faklar, set igjen bilen og ta bussen utover, oppmodar Synnøve Rekkedal Hill.

Listhaug til Ålesund – skal diskutere helsekuttene

Skal besøke Ålesund sjukehus og Sjøholt DPS.

Unikt tilbud for barn med hørselstap - kan bli ramma av helsekuttene:

– Audiopedagogen har betydd alt for oss

To av tusen norske barn blir født med hørselstap. Alexandra (20 mnd.) og Oliver (4) er heldige. I Ålesund har de et tilbud som ikke finnes andre steder i landet.

torsdag 17.01 2019

Enige om ny regjering: Frank Sve hevder det kommer penger til sjukehus

Frps Frank Sve hevder han har fått signaler om mer penger til sjukehusene. Han er strålende fornøyd med ny regjeringserklæring.

– Sjokkert over påstander om at det ikke er behov for sengepost for revmatiske pasienter

«Dahl vil legge ned sykehuset i Volda!»

Raser mot psykiatrikutt:

Overleger slår alarm: – Vi er sikre på at foreslåtte tiltak affiserer svært syke pasienter direkte

Tillitsvalgt stiller store spørsmål ved grunnlaget for utvelgelse av avdeling Sunnmøre DPS som eneste konkrete kuttforslag i Klinikk for psykisk helsevern og rus.

Urealistisk til økonomien, manglet kompetanse, mener Metier om prosjektstyret og prosjektledelsen for nysjukehuset på Hjelset Ledelsen får usminket kritikk:

Ledelsen får usminket kritikk: – Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud?

Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud? Konsulentfirmaet Metier OEC er knallhard i kritikken, og plasserer mye av ansvaret på prosjektstyret og prosjektledelsen. Ledelsen manglet nødvendig kompetanse til å bygge et helt sjukehus slik de hadde tenkt.

Mork rehabiliteringssenter kan bli råka av helsekutt:

– Vil vere ei rasering av tilbodet

Av 52 sengeplassar innanfor rehabilitering foreslår helseføretaket å kutte 30–33. 18 av desse sengeplassane er på Mork og både brukarar og tillitsvalde reagerer sterk på kuttforslaget.

Dette sier administrerende direktør Espen Remme om kuttene:

– Opplever større forståelse enn tidligere

– Jeg tror ansatte og samfunnet rundt forstår at vi er i en veldig vanskelig situasjon, som gjør at vi er nødt til å ta grep.

Nysjukehuset blir krympa - skal stå ferdig i 2024

Leiaren for prosjektstyret for SNR går av, etter kritikk i evalueringsrapport.

onsdag 16.01 2019

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Svekk ikke tilbudet om rehabilitering»

Leder

«Behandle hele mennesker, ikke bare diagnoser»

Forslag om å kutte 33 av 52 sengeplasser:

Bekymra over kutt i rehabilitering - kan føre til at Mork blir nedlagt

Se grafikk - slik skal Helse Møre og Romsdal kutte:

Kan bli nedlegging av DPS og ambulansestasjoner, reduksjon av senger og kutt i rehabilitering

Ledergruppa i helseforetaket har kommet fram til ni ulike prosjekter som totalt skal kunne kutte kostnadene med ca. 133 millioner kroner, med oppstart i løpet av 2019.

tirsdag 15.01 2019

«Massivt svik mot pasientene i Møre og Romsdal»

Sykehus-kuttene:

«Trenger mer penger, ikke omorganisering»

Sjukehus-kuttene:

«Et dramatisk nyttårsforsett som vil kunne medføre store endringer i driften av sjukehusa fylket»

Kronikk om forslaget om å legge ned døgnplassar:

«Rehabilitering er økonomisk berekraftig»

Kronikkforfattarane er tilsette ved Mork rehabiliteringssenter i Volda, og advarar mot dei kutta som er foreslått der. Dei meiner at nedlegging av sengeplassar der set kravet om likeverdige tenester i fare, og ser korkje faglege eller økonmiske gevinstar ved forslaget.

– Sjukehuskrisa kan sprenge fylket i fillebiter

Krisen rundt finansieringen av sjukehusene kan sprenge fylket i fillebiter, sier lederen av Sunnmøre regionråd, som erkjenner at tilliten til ledelsen i helseforetaket er syltynn.

Høie med strengere krav til rus og psykiatri:

Bekymra for kutt i psykiatrien – mens regjeringen krever satsing

Helse Møre og Romsdal:

Styret presiserer: Skal kutte 131 millioner kroner – ikke 200 hoder

Styret i helseforetaket opphever vedtaket om å "gjennomføre en nedbemanning med 200 årsverk". I det nye vedtaket er innsparingen gjort om til et kronebeløp.