Tema

torsdag 17.10 2019

– Mange er sinte i dag

Etter halvanna år kommer det fram at planene om utvida akuttmottak og ny operasjonsfløy ved Ålesund sjukehus ikke er gjennomførbare. «Ring i bjella»-legen Egil Schistad sier mange ansatte er sinte på dette i dag.

onsdag 16.10 2019

Direktør Kvernmo:

– Kuttes ikke i Ålesund for å få råd til SNR

Direktør Nils Kvernmo avviser at det er sammenheng mellom kuttene i Ålesund - og at SNR blir 700 millioner dyrere.

tirsdag 15.10 2019

Verdas hjarte- og lungeredningsdag

Rask hjelp berga livet til Adam (39)

Adam var heldig, ein ambulanse var like ved. Ingen kollegaer bidrog med førstehjelp. I dag kan du lære bruk av hjartestartar.

onsdag 09.10 2019

Pernille (23) ble forveksla på Ålesund sjukehus:

Ålesund sjukehus sa at Pernille hadde fullstendig hjerteblokk, men målingen hadde blitt forvekselet med resultatene til ei 90 år gammen dame: – Jeg tror jeg var to-tre dager unna å få operert inn pacemaker

På sjukehuset ble Pernille Mømb (23) forveksla med en 90-åring med fullstendig hjerteblokk.

Varsler omfordeling av penger i Helse Midt

Helse Midt-Norge har svart på det krasse brevet fra et enstemmig Ålesund bystyre.

mandag 07.10 2019

Skanska bygger på Hjelset

Helse Møre og Romsdal fekk ingen klagar frå dei andre tilbydarane.

onsdag 25.09 2019

«Står berre ved startstreken»

Helse Møre og Romsdal:

Direktøren meiner Helse Møre og Romsdal vil gå med overskot for første gong

– Helse Møre og Romsdal styrer mot overskot neste år, kanskje på 60 mill.

– Folk vil ikkje forstå det

Volda-ordførar Jørgen Amdam med førebels siger i Helse Møre og Romsdal-styret.

Nett-TV kl. 10.00:

Følg styremøtet i Helse Møre og Romsdal direkte

I samarbeid med NRK Møre og Romsdal viser vi dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal direkte fra klokka 10.00.

tirsdag 24.09 2019

Leserinnlegg

«Det handlar om grunnleggjande helseberedskap»

Kutta i Helse Møre og Romsdal:

– Sparer omtrent ingenting på å legge ned traumefunksjon i Volda

Helse Møre og Romsdal kan spare rundt 500.000 kroner i året på å legge ned traumefunksjonen ved Volda sjukehus. Men det kan bli meir utgifter også.

mandag 23.09 2019

Åpent brev til direktør Nils Kvernmo i Helse Møre og Romsdal:

- Vi leker ikke butikk

Ansatte hos Hjerterehabiliteringa ved Ålesund sjukehus viser til gode resultat og overskudd når de ber om oppmerksomheten til direktøren i Helse Møre og Romsdal.

fredag 20.09 2019

Volda sjukehus:

Ambulansepersonell sterkt bekymra for pasientane

Lokale fagfolk er kritiske til at Volda kan miste traumeberedskap. Dei fryktar at dei vil vert tvinga til å sette liv og helse til pasientane på spel.

torsdag 19.09 2019

«Gradvis nedbygging»

Traumeopprør i Volda:

«Ville du godta å bli frakta forbi ein kompetent beredskap om ulykka skulle ramme deg»

fredag 13.09 2019

Forslag frå klinikkane i Helse Møre og Romsdal:

Har klart å kutte for 63 millionar kroner

Ei liste med sparetiltak for 63 millionar kroner er lagt fram, men det trengst kutt for ytterlegare 22 millionar kroner før Helse Møre og Romsdal har nådd sparekravet.

mandag 02.09 2019

Folkeaksjonen for Volda sjukehus:

Ber minister stoppe traumekutt

– Det er når det hastar og pasientane er kritisk skada og sjuke, at hjelpa må vere nærast, meiner Folkeaksjonen for Volda sjukehus.

torsdag 29.08 2019

Enstemmig bystyre støtter brev til Helse Midt:

Ålesundspolitikerne med enstemmig kritikk av Helse Midt

Ålesundspolitikere fra alle politiske hold kom med kraftig kritikk av helseforetaket torsdag kveld.

onsdag 28.08 2019

«Må sikre sjukehustilbudet på Sunnmøre»

tirsdag 27.08 2019

Krever at sjukehuset på Hjelset blir mindre

Knusende kritikk mot Helse Midt

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal retter knusende kritikk mot Helse Midt-Norge i et brev til styrelederen.

onsdag 21.08 2019

Dette er helsedirektøren si hovudpine

Å sikre dagens aktivitet i Helse Møre og Romsdal ser ut til å vere eit uttalt mål for Nils Kvernmo. Samtidig skal han finne nye millionar å spare.

fredag 16.08 2019

Helse Møre og Romsdal søker ny direktør

torsdag 15.08 2019

Minus for sjukehusa også i sommar

Sjukehusøkonomien i Møre og Romsdal er ikkje blitt betre i løpet av sommaren. Som venta blei det underskot også i juni og juli.

torsdag 08.08 2019

Lyser ut direktørstillinga snart

I midten av august lyser Helse Møre og Romsdal ut stillinga som adm.dir.

onsdag 03.07 2019

Espen Remme blir ny regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

lørdag 22.06 2019

– Dere må ikke gi opp

Mens mange leger og sjukepleiere ved Ålesund sjukehus kan se ut til å kvi seg for å si noe til avisa, lar ikke tidligere klinikksjef Ove Økland sjansen gå fra seg.

– Ekstrakostnader ved SNR kan utsette investeringer i Ålesund

De store ekstrakostnadene som kan komme med SNR er undervurdert, mener Ivar Østrem og viser til erfaringene fra Østfold.

fredag 21.06 2019

Ålesund sjukehus har likevel plass til PET-skanning

Fredag kommer en rapport om PET-skanning ved Ålesund sjukehus. Lederen av utvalget sier han er gledelig overraska over det de har funnet.

torsdag 20.06 2019

Sjukehustilsette med lunsjmarkering:

Stille protest ved Volda sjukehus

«Ring i bjella»-markeringa som starta i Ålesund måndag, har spreidd seg til Volda sjukehus. Torsdag møtte mange tilsette opp for ein stille protest mot sjukehuskutt.

onsdag 19.06 2019

Helse Møre og Romsdal kommer dårlig ut i VG-avsløring av nattlige transporter av eldre – Høie har satt foten ned for praksisen

Kjenner seg ikke igjen i VG-sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre

Helse Møre og Romsdal kjenner seg ikke igjen i VGs sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre.

mandag 17.06 2019

Stort oppmøte på «lunsj-aksjonen»

Rundt 200 ansatte på sjukehuset i Ålesund aksjonerte med applaus og klingende bjeller.

søndag 16.06 2019

Viser motstand mot kuttforslag med en fredelig lunsj

– Vi må være åpne om at kuttene går utover pasientene

– Hvis en pasient har kreft, sier vi det som det er, selv om det er dårlig nytt. På samme måte må vi være åpne om konsekvensene av å kutte 130 årsverk. Vi må fortelle at det går utover pasienter og ansatte, sier lege Egil Romslo Schistad ved Ålesund sjukehus.

lørdag 15.06 2019

Ansatte ved Ålesund sjukehus aksjonerer mot vedtak om å kutte 130 årsverk:

Mobiliserer helsepersonell til fredelig opprør: - Vi velger «the high road» heller enn å hoppe nedi skyttergravene

Ei lukka Facebook-gruppe der initiativtakerne har oppfordra helsepersonell til å si sin mening om kuttene ved Helse Møre og Romsdal har iløpet av to døgn samlet drøye 1300 medlemmer. Nå står et fredelig opprør for tur.

onsdag 12.06 2019

2,4 mill. i meirforbruk i mai

Likevel er det lyspunkt for Helse Møre og Romsdal.

Foreslår å utsetje SNR

I eit brev til Helse Møre og Romsdal foreslår Ålesund Arbeiderparti igjen å utsetje SNR (Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal).

tirsdag 11.06 2019

Helsepersonell i Møre og Romsdal:

Redd for å bli overkøyrt frå Trondheim

Den største risikoen med milliardprosjektet Helseplattforma er at kommunane, fastlegane og avtalespesialistane ikkje kjøper det, seier kommuneoverlege Tom Christiansen.

fredag 07.06 2019

Tillitsvalt ved Ålesund sjukehus: – Vi er fortvila

Folk spør seg korleis det er mogleg å kutte stillingar i helseføretaket, seier Marianne Nydal.

torsdag 06.06 2019

Helse Møre og Romsdal

Vedgår faktafeil om fødeavdeling

Faktagrunnlaget som lå til grunn for vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund inneholdt feil. Det erkjenner nå ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

onsdag 29.05 2019

Usikkert om dei møtest før ferien

Sjukehusdirektør Nils Kvernmo har ikkje tid til å møte formannskapet i Ålesund før ferien.

fredag 24.05 2019

Øystein orket ikke mer av smertehelvetet

Øystein Elias Brenne (40) tok livet sitt etter 19 år med intense smerter. To år etter dødsfallet avsløres det at han fikk uforsvarlig helsehjelp. Nå får Helse Møre og Romsdal kraftig kritikk fra Statens helsetilsyn.

onsdag 22.05 2019

Kronikk: Foretakstillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal

«Farlig spagat i psykisk helsevern»

torsdag 16.05 2019

IKT-sjef Odd Arne Maridal brukte datterens sjukdom som eksempel i styremøte:

Mange unødvendige helsereiser – flere skal få videosamtale med legen

IKT-sjef Odd Arne Maridal trakk fram datterens alvorlige sjukdom i styremøte for å vise hvor viktig det er med digitalisering.

onsdag 15.05 2019

Vedtok langtidsbudsjettet

Får ikke viktig hjertebehandling

Langtidsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal ble enstemmig vedtatt, men ikke uten en kraftig advarsel fra de ansatte.

tirsdag 14.05 2019

– Nokre setningar legg sterke føringar

– Langtidsbudsjettet som i dag skal opp i styret er vesentleg annleis enn utviklingsplanen.

Slitande å ikkje vite når det blir betre

Ingeborg Henriksen er hovudtillitsvalt for Yngre Legers Forening i Ålesund.

I dag behandlar styret i Helse Møre og Romsdal langtidsbudsjettet for 2020–30:

– Ein test på om Sunnmøre er med i planane

Ei PCI-avdeling i Ålesund vil smerte ved St. Olavs hospital, trur tidlegare sjukehuslege Ove Økland.

mandag 13.05 2019

Solholm og Langøy inn i HMR-styret

Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge har oppnevnt Lodve Solholm til ny nestleder og Gerd Marit Langøy til styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

søndag 12.05 2019

Sjukepleiedagen

«Gi rom for å reflektere over god praksis»

«Myter på Sunnmøre»

fredag 10.05 2019

Må drive 403 millionar billigare årleg fra 2022

Det blir ikkje lett for ny-direktør Nils Kvernmo å få Helse Møre og Romsdal i økonomisk balanse.

torsdag 09.05 2019

Helse Møre og Romsdal:

Tre månader på å finne ny direktør

Skissa som ligg på bordet inneber ein raskare prosess denne gongen enn sist det vart tilsett ny direktør i Helse Møre og Romsdal.

onsdag 08.05 2019

Sparingstiltakene hos Helse Møre og Romsdal:

Vil ikke ha økonomisk effekt før i andre halvdel av 2019

I en statusrapport for mars før styremøtet i Helse Møre og Romsdal den 15. mai, skriver administrerende direktør Nils Kvernmo at effekten av de økonomiske sparingstiltakene ikke vil komme før senere i år.

tirsdag 07.05 2019

Nedleggelsen av fødetilbudet i Kristiansund ble ikke stanset

Fødeavdelingen i Kristiansund ble ikke reddet av helsekomiteen i Stortinget. De fødendes framtid bestemmes dermed av helseforetaket styre 15. mai.

mandag 06.05 2019

Kronikk om framtidig organisering av helseforetaket:

«Hvordan bør Helse Møre og Romsdal se ut?»

torsdag 02.05 2019

Høyres fylkesleder mener Ålesund-området har tatt helsekutt som svir hardt

– Forstår frykten på Sunnmøre

Høyres fylkesleder Dag Olav Tennfjord deler ikke Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sitt utspill om å utsette byggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Men han forstår frykten for at Ålesund må betale mye av regninga.

tirsdag 30.04 2019

Bakgrunn: – Vent med det nye Molde-sjukehuset

Espen Remme hadde kanskje ei umogleg oppgåve, seier Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal.

mandag 29.04 2019

– Uklar ledelsesstruktur felte Remme

At Espen Remme måtte gå overrasker ikke tillitsvalgt blant overlegene, John Kristian Høye.

Listhaug om sparkingen av Remme

- Et helt nødvendig grep fra styret

Frps Sylvi Listhaug er glad styret i Helse Møre og Romsdal har bedt direktør Espen Remme om å si opp.

Leiar

Ein ryddegut på oppseiing er eit dårleg utgangspunkt

torsdag 25.04 2019

Leder fredag 26. april:

«Tyr til fattigmanns trøst»

Trong økonomi og tronge sjukehusrom var tema då Helse Midt-Norge la sitt styremøte til Ålesund sjukehus:

– Finst ikkje tilgjeving for underskot

Helse Midt-styret fekk i går sjå dei tronge lokala på intensiven i andre etasje på Ålesund sjukehus.

Vil ha trønderne ut av Helse Møre og Romsdal

Frps Sylvi Listhaug ber Helse Midt styret om å foreta en full opprydning i Helse Møre og Romsdal. Hun vil ha færre trøndere og folk utenfra i helsestyret.

Regjeringen endrer lånevilkårene for helseforetak

Høie: – Dette letter det økonomiske trykket på Helse Møre og Romsdal

Ifølge helseministeren kan utvidelse av lånetid og endring av lånetype lette trykket på Møre og Romsdal med 30-60 millioner de første årene etter at det nye sjukehuset på Hjelset er tatt i bruk.

onsdag 24.04 2019

Slik blir Helse Møre og Romsdal tappa for pengar:

– Alle taper på boikott

Mange i fylket reiser til St. Olavs hospital sjølv om dei kunne fått behandling i Møre og Romsdal.

tirsdag 23.04 2019

Sigmund ble sendt alene hjem fra Ålesund sjukehus med knust hæl midt på natta

Med knust hæl ble han sendt hjem alene midt på natta. Sigmund Bergland fra Sjøholt reagerer på behandlinga han fikk ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus.

onsdag 17.04 2019

Hederlig omtale for reportasjen om Julie

Under Polaris Media sin prisutdeling 9. april fikk reportasjen "Hvem kan redde Julie?" hederlig omtale.

tirsdag 16.04 2019

Lesarinnlegg om helsekutt:

«Sunnmørsposten si eiga røyst har ikkje vore like klar og eintydig som folket si røyst»

fredag 12.04 2019

Kommentar:

«Hvilken diagnose skal vi sette på sjukehusstyret. Tunghørt eller svaksynt? »

onsdag 10.04 2019

Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) tok imot invitasjonen

Fekk kjeft – kom på besøk

– Eg har aldri meint at Mork bør leggast ned. I staden bør senger i Ålesund flyttast hit.

tirsdag 09.04 2019

Kristiansund bryter samarbeidet med Helse Møre og Romsdal

I et enstemmig vedtak vedtok bystyret i Kristiansund tirsdag å bryte samarbeidet med helseforetaket. Årsaken er planene om å legge ned fødeavdelingen i nordmørsbyen.

mandag 08.04 2019

Ber om fritak frå styret i Helse Møre og Romsdal

Nestleiaren vil ut av helse-styret

Molvær Grimstad ser det som ei stadig større utfordring å kombinere styreverv i Helse Møre og Romsdal med arbeidet som rådmann i Sykkylven.

onsdag 03.04 2019

Meningsinnlegg om helsekutt:

«Et spill om pasienttilbud»

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal 27. mars var et stjerneeksempel på et styre som kun er i stand til å plukke de lavthengende fruktene.

Helse Møre og Romsdal:

Helseministeren gir styret full ryggdekning for kuttforslagene

Helseminister Bent Høie måtte svare i Stortingets spørretime. Han ga styret i Helse Møre og Romsdal full ryggdekning for kuttforslagene.

Dette er status fra sjukehuset

Fleire pasientar har blitt behandla på sjukehusa i Møre og Romsdal som følge av pneumokokk-utbruddet.

tirsdag 02.04 2019

Leserinnlegg om helsekutt:

«Frank Sve og Helse Møre og Romsdal»

Leserinnlegg om helsekutt:

«Eit helseføretak utan heilskapleg tenking?»

onsdag 27.03 2019

Kommentar:

Gir seg over til avmaktens raseri

Sjøholt DPS blir lagt ned: – Trist for Sjøholt, og for pasientane

.

Sammenslåing av fødeavdelinger: – Ikke i strid med Stortingets vedtak

 - Jeg mener det ikke vil være i strid med Stortingets vedtak å slå sammen fødeavdelingen ved Kristiansund og Molde sjukehus. Det sier helseminister Bent Høie

Direkte fra 10.15:

Følg styremøtet i Helse Møre og Romsdal

Sunnmørsposten sender i samarbeid med NRK direkte fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal. Her skal flere omstridte kuttforslag opp.

tirsdag 26.03 2019

Leserinnlegg:

«Gi styringa tilbake lokalt»

Sjukehuskrisa

Ber Høie stoppe styret i Helse Møre og Romsdal

Aps Else-May Botten ber helseminister Bent Høie stoppe styret i Helse Møre og Romsdal i å fatte vedtak om å kutte driftsutgiftene.

Reagerer sterkt på forslaget om å legge ned rehabiliteringssenteret

Søre-ordførarar med fellesuttale om Mork

Fylkespolitikarane: Krev eit likeverdig helsetilbod i heile regionen

mandag 25.03 2019

– Ser ikkje spor av evaluering av finansieringsmodellen

– Helse Midt-Norge har ikkje følgd opp sitt eige vedtak frå 2011 då finansieringsmodellen vart vedtatt.

fredag 22.03 2019

Frp truer med forslag om å sette Helse Møre og Romsdal under administrasjon:

– Skrot helseforetaksmodellen

Hvis styret i Helse Møre og Romsdal vedtar de omfattende kuttforslagene, vil Møre og Romsdal Frp at Helse Midt setter Helse Møre og Romsdal under administrasjon og skifter ut styret.

Ivar Østrem: Slik blir Helse Møre og Romsdal underfinansiert

– Tåkelagt av Trøndelag

Sakte men sikkert blir Helse Møre og Romsdal utarma til fordel for Trøndelag, hevdar Ivar Østrem.

Nordmøre med krigserklæring mot Helse Møre og Romsdal

På Nordmøre oppfordrer et samla ordførermøte til å trekke seg fra alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal, skriver Tidens Krav.

Helseføretaket med raude tal i februar

Direktør Espen Remme og Helse Møre og Romsdal manglar framleis tiltak for 62 millionar.

torsdag 21.03 2019

Klinikksjef sendte video av seg selv og ba de ansatte ha det mer gøy – få dager etter at de fikk vite at de kan miste jobbene

En video av klinikksjefen som turna i pysjen gjorde bare avstanden til Ålesund enda lenger for Aure-ansatte som regner med å miste jobben.

Ap-topp ut mot Listhaug

– Sjukehuskrisa er ønsket politikk fra Frp

– Sjukehuskrisa er Listhaug og regjeringens ansvar. Det er villet politikk fra Listhaug og regjeringen. Arbeiderpartiets fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, slår voldsomt tilbake mot Frps Sylvi Listhaug.

Lesarinnlegg:

«No må Høie ta grep!»

På grunn av aukande driftsunderskot, ynskjer administrasjonen i Helse Møre og Romsdal å legge ned fødetilbodet i Kristiansund, rehabiliteringssenteret i Aure i 2019 og rehabiliteringssenteret på Mork i 2020.

Finansieringen av helseforetaket

Kronikk: «Finansiering av sjukehusa tåkelegges»

Professor Jon Magnussen tåkelegger viktige element i økonomisystemet til Helse Midt-Norge RHF.

onsdag 20.03 2019

Håpar på stort engasjement for Mork

– Folkeleg engasjement har alltid verka, meiner aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter. No håpar dei mange vil vise si støtte i fakkeltoget søndag.

Remme må avgi rapport i april

Helse Midt-styret holder styremøte i Ålesund i april. Da vil de ha svar på hvordan omstillingen går.

Sjukehuskampen

- Listhaug bommer grovt

- Listhaug bommer grovt. Det er rett og slett pinlig. Det sier SVs Yvonne Wold. Hun reagerer kraftig på at Frp-nestleder Sylvi Listhaug legger skylden på ledelsen i Helse Møre og Romsdal for problemene for sjukehusa i fylket.

Jusprofessor mener Sykehusbygg må offentliggjøre helsetoppenes lønn

Både Norsk presseforbund og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener folk skal få vite hva Sykehusbygg betaler for prosjektdirektør og utbyggingssjefen under bygging av nytt sjukehus i nordfylket.

tirsdag 19.03 2019

– Uforståeleg psykiatri-kutt på Sunnmøre

Fleire enn før blir akuttinnlagt på Ålesund sjukehus på grunn av psykiske lidingar. Då blir det feil å kutte i psykiatrien, meiner tillitsvalt.

Listhaug krever at sjukehus-ledelsen blir skiftet ut: – Helt ubegripelig at de kan fortsette

Sylvi Listhaug mener hele ledelsen i Helse Møre og Romsdal må skiftes ut.