Tema

mandag 21.01 2019

Møte leiinga i helseføretaket og fekk gjennomgang av den økonomiske krisa:

Tek krisa til statsråden

Listhaug vil ta opp den økonomiske krisa i helsefylket med statsråden. – Han sit på mykje informasjon, seier ho.

Nektet Listhaug å holde appell

Frps Sylvi Listhaug tilbudte seg å holde apell under kveldens sjukehusdemonstrasjon. Hun fikk nei fra arrangørene.

Leserinnlegg om sjukehuskutt:

«Kjenn på ansvaret»

Vi nærmer oss styremøte i foretaket den 24.01 som skal handle om oppsigelser og mulig avvikling av viktige helsetilbud.

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Slepp fagfolka fri!»

Vi fylkespolitikarar har ikkje ansvar for helse i fylket utanom det førebyggjande folkehelsearbeidet og tannhelsa.

– Har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned

– Jeg har ikke uttalt meg med ett ord om Volda sjukehus. Jeg har ikke sagt at Volda sjukehus bør legges ned, sier Torgeir Dahl (H) til Romsdals Budstikke.

søndag 20.01 2019

Sterke reaksjonar på at helseføretaket vurderer å fjerne revmatologisk sengepost i Ålesund:

– Ein hån mot revmatikarane i fylket

– Mistar vi sengeposten, då har vi ikkje ei spesialisthelseteneste, seier Toril Havnegjerde Olsen (72), som har leddgikt. – Ingenting er avgjort, seier klinikksjefen, som avviser at det er eit sparetiltak.

lørdag 19.01 2019

Demonstrerer mot fødekutt i Kristiansund

Søndag tar leger og folk til gatene i Kristiansund for å protestere mot helsekuttene.

fredag 18.01 2019

Oppmodar folk frå søre Sunnmøre til å stille i fakkeltog i Ålesund

Felles kamp for helsetilbodet på Sunnmøre

– Folk bør reise frå søre Sunnmøre til Ålesund måndag og vere med på fakkelmarkeringa. Kjøp faklar, set igjen bilen og ta bussen utover, oppmodar Synnøve Rekkedal Hill.

Listhaug til Ålesund – skal diskutere helsekuttene

Skal besøke Ålesund sjukehus og Sjøholt DPS.

Unikt tilbud for barn med hørselstap - kan bli ramma av helsekuttene:

– Audiopedagogen har betydd alt for oss

To av tusen norske barn blir født med hørselstap. Alexandra (20 mnd.) og Oliver (4) er heldige. I Ålesund har de et tilbud som ikke finnes andre steder i landet.

torsdag 17.01 2019

Enige om ny regjering: Frank Sve hevder det kommer penger til sjukehus

Frps Frank Sve hevder han har fått signaler om mer penger til sjukehusene. Han er strålende fornøyd med ny regjeringserklæring.

– Sjokkert over påstander om at det ikke er behov for sengepost for revmatiske pasienter

«Dahl vil legge ned sykehuset i Volda!»

Raser mot psykiatrikutt:

Overleger slår alarm: – Vi er sikre på at foreslåtte tiltak affiserer svært syke pasienter direkte

Tillitsvalgt stiller store spørsmål ved grunnlaget for utvelgelse av avdeling Sunnmøre DPS som eneste konkrete kuttforslag i Klinikk for psykisk helsevern og rus.

Urealistisk til økonomien, manglet kompetanse, mener Metier om prosjektstyret og prosjektledelsen for nysjukehuset på Hjelset Ledelsen får usminket kritikk:

Ledelsen får usminket kritikk: – Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud?

Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud? Konsulentfirmaet Metier OEC er knallhard i kritikken, og plasserer mye av ansvaret på prosjektstyret og prosjektledelsen. Ledelsen manglet nødvendig kompetanse til å bygge et helt sjukehus slik de hadde tenkt.

Mork rehabiliteringssenter kan bli råka av helsekutt:

– Vil vere ei rasering av tilbodet

Av 52 sengeplassar innanfor rehabilitering foreslår helseføretaket å kutte 30–33. 18 av desse sengeplassane er på Mork og både brukarar og tillitsvalde reagerer sterk på kuttforslaget.

Dette sier administrerende direktør Espen Remme om kuttene:

– Opplever større forståelse enn tidligere

– Jeg tror ansatte og samfunnet rundt forstår at vi er i en veldig vanskelig situasjon, som gjør at vi er nødt til å ta grep.

Nysjukehuset blir krympa - skal stå ferdig i 2024

Leiaren for prosjektstyret for SNR går av, etter kritikk i evalueringsrapport.

onsdag 16.01 2019

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Svekk ikke tilbudet om rehabilitering»

Leder

«Behandle hele mennesker, ikke bare diagnoser»

Forslag om å kutte 33 av 52 sengeplasser:

Bekymra over kutt i rehabilitering - kan føre til at Mork blir nedlagt

Se grafikk - slik skal Helse Møre og Romsdal kutte:

Kan bli nedlegging av DPS og ambulansestasjoner, reduksjon av senger og kutt i rehabilitering

Ledergruppa i helseforetaket har kommet fram til ni ulike prosjekter som totalt skal kunne kutte kostnadene med ca. 133 millioner kroner, med oppstart i løpet av 2019.

tirsdag 15.01 2019

«Massivt svik mot pasientene i Møre og Romsdal»

Kronikk om forslaget om å legge ned døgnplassar:

«Rehabilitering er økonomisk berekraftig»

Kronikkforfattarane er tilsette ved Mork rehabiliteringssenter i Volda, og advarar mot dei kutta som er foreslått der. Dei meiner at nedlegging av sengeplassar der set kravet om likeverdige tenester i fare, og ser korkje faglege eller økonmiske gevinstar ved forslaget.

Sjukehus-kuttene:

«Et dramatisk nyttårsforsett som vil kunne medføre store endringer i driften av sjukehusa fylket»

Sykehus-kuttene:

«Trenger mer penger, ikke omorganisering»

– Sjukehuskrisa kan sprenge fylket i fillebiter

Krisen rundt finansieringen av sjukehusene kan sprenge fylket i fillebiter, sier lederen av Sunnmøre regionråd, som erkjenner at tilliten til ledelsen i helseforetaket er syltynn.

Høie med strengere krav til rus og psykiatri:

Bekymra for kutt i psykiatrien – mens regjeringen krever satsing

Helse Møre og Romsdal:

Styret presiserer: Skal kutte 131 millioner kroner – ikke 200 hoder

Styret i helseforetaket opphever vedtaket om å "gjennomføre en nedbemanning med 200 årsverk". I det nye vedtaket er innsparingen gjort om til et kronebeløp.

mandag 14.01 2019

Ansattrepresentant ba om lovlighetskontroll av vedtak:

– Den manøveren de gjør nå, viser at det var rett å etterspørre lovlighetskontroll

Fagforbundet krever at kutt-prosessen stanses: Mener fremdeles at vedtaket er ulovlig

Helse Møre og Romsdal har kalt inn til ekstraordinært styremøte for å presisere kutt-vedtaket. Men presiseringen får trolig ingen praktiske konsekvenser, innrømmer styrelederen.

Vil justere ordlyden i styrevedtak om nedbemanning:

Ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal om kutt-vedtak

I eit ekstraordinært styremøte tysdag 15. januar vil styret i Helse Møre og Romsdal justere ordlyden i vedtaket om nedbemanning.

lørdag 12.01 2019

Leserinnlegg om helsekutt:

«Kutt ut kuttene. Vi er et søkkrikt land»

Fakkelmarkering og underskriftskampanje mot sjukehuskutt:

– Vi kan ikke godta alle kutta

– Vi kan ikke godta et kutt på 200 stillinger. Vi kan ikke godta at pasientsikkerheten og ansattes vilkår blir satt på spill, sier Siv Katrin Ulla, som står ansvarlig for den varslede protesten ved Ålesund sjukehus.

fredag 11.01 2019

Helsekuttene:

LO Stat og Spekter møtes om kutt-vedtaket

Kan ende med vedtaket tas inn for Arbeidsretten, varsler Fagforbundet.

Regionråda møter Helse Midt for å diskutere helsekutta

– Vi er sterkt uroa, seier Jan Ove Tryggestad, leiar for Sunnmøre regionråd. Måndag stiller han og dei andre med fullt mannskap på Stjørdal for å diskutere helsekutta i Møre og Romsdal.

Helseministeren må svare om helsekutt i Møre og Romsdal:

– Vil regjeringa og helseministeren sitje rolig og sjå på at dette skjer?

torsdag 10.01 2019

Regionråda ber om hastemøte med Helse Midt

Dei tre regionråda i Møre og Romsdal ber om eit felles møte med Helse Midt-Norge for å diskutere helsekutta.

Leserinnlegg om helsekutt:

«Fylkeslegen: Tilsynsmyndighet eller tannløs havarikommisjon?»

Leserinnlegg.

Ålesund sjukehus:

Fakkelmarkering mot helsekutt

Mandag 21. januar arrangeres det fakkelmarkering i Ålesund i protest mot kuttene i Helse Møre og Romsdal.

Ny uro for senteret på Mork

For drygt sju år sidan slo folk på søre Sunnmøre ring rundt Mork rehabiliteringssenter i Volda. Det kan bli nødvendig igjen.

onsdag 09.01 2019

Leserinnlegg fra Ålesund Arbeiderparti:

«Åpent brev til Helse Møre og Romsdal HF v/ styreleder»

Helse Møre og Romsdal HF, har startet året med en hektisk prosess, for å tilfredsstille styret sitt benkeforslag med å redusere med 200 årsverk.

Meninger:

«Legg ned helseforetakene!»

Historien om etableringen av helseforetaksreformen for seksten år siden er en historie om et prosjekt som ble dyttet gjennom på rekordfart.

Få oversikt: Dette er kutt-planene til Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal må nedbemanne 200 årsverk. Sunnmørsposten har fått tilgang til et utkast til flere av kutt-forslagene som trolig blir presentert 24. januar.

Har vurdert samanslåing av fødeavdelingane i Volda og Ålesund:

– Alle steinar blir snudd før vi gjer endeleg vedtak

Fødeavdelingar, sengepostar og psykiatri blir diskutert når Helse Møre og Romsdal skal kutte i drifta.

Tillitsvalgte ved Ålesund sjukehus fortviler:

Vurderer rettslige skritt

Ansattrepresentanter mener kuttvedtaket i Helse Møre og Romsdal er ulovlig. – Det hjelper ikke å kutte stillinger når vi allerede må leie inn folk.

Åpent brev:

NTNU-studenter protesterer mot helsekuttene

Åpent brev fra sjukepleierstudenter i Ålesund.

Anette synest ho klarte seg bra, trass i dei vonde og ubehandla opplevingane. Så sa kroppen stopp

– Eg reagerte med vantru då nyheita kom, om at dei vil kutte døgntilbodet i psykiatri på Sjøholt. Sjølv har eg fått uvurderleg hjelp der.

tirsdag 08.01 2019

Leiar, 9. januar:

«Stå samla i kravet om meir til Møre-sjukehusa»

Helse Møre og Romsdal har fått kniven på strupen, og må gjennomføre svært dramatiske kutt på kort tid. Styret har forlangt å få kuttlista på bordet allereie 24. januar.

Mørebenken vil sjå nærare på om Trøndelag tek helsekroner frå Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har ni stortingsrepresentantar og ein skakkøyrt helseøkonomi. No vil dei sjå på om fylket får nok pengar.

Foreslår å slå sammen sengeposter i Molde og Ålesund

Helse Møre og Romsdal varsler ytterligere kutt for å nå nedbemanningen på 200 årsverk. Neste konkrete tiltak er å samle fødeavdelingen i Molde og Kristiansund, og å slå sammen sengeposter i Molde og Ålesund.

mandag 07.01 2019

Sylvi Listhaug (Frp) godtek ikkje at Møre og Romsdal blir underbruk av Trøndelag

Sylvi Listhaug (Frp) reagerer sterkt på forslaget om å kutte i psykiatritilbodet på Sjøholt. No meiner ho Helse Midt-Norge må sjå på korleis pengane blir fordelt.

Vil samle heile Møre og Romsdal til kamp:

Ordførarar med sterk kritikk av kuttprosessen

Ordførarane frå Haram, Vestnes, Ålesund, Stordal, Ørskog, Skodje, Norddal, Stranda og Sykkylven sto samla då dei tilsette og leiinga ved DPS presenterte det første av mange kuttforslag i Helse Møre og Romsdal.

Tilsett på Vegsund DPS: – Pasientane er redde og opprørte

Lovar senger til dei som treng det

Nyheita om at døgnplassane på Sjøholt DPS kan verta lagt ned, vert ikkje godt teken imot. Men DPS-leiar lovar at dei som treng sengeplass, får det.

Anne-Lise Tellnes er sjølv brukar av Sjøholt DPS:

– Folk er fortvila. Det er eit veldig godt tilbod som no kan bli lagt ned

Anne-Lise Tellnes er blant dei som i dag har tilbod om brukarstyrt seng på Sjøholt DPS. Som sekretær i Mental Helse i Ålesund, har ho i løpet av helga blitt kontakta av over 90 personar.

fredag 04.01 2019

Helse Møre og Romsdal:

Foreslår å kutte sengepost i psykiatri på Sjøholt

Styret i Helse Møre og Romsdal får 24. januar et forslag på bordet om å fjerne sengeposten på DPS Sjøholt. Nå konkretiserer helsekuttene seg.

tirsdag 01.01 2019

Tviholder på finansieringsmodellen

Ber HMR ta andre grep

Toppsjef Stig Slørdahl sier det ikke er snakk om å bygge ned helsetjenester i Møre og Romsdal, men å gjøre endringer.

fredag 21.12 2018

– Julegava er rovdrift på sjukehus-ansatte

Nok er nok for ansatt-representant Ivar Østrem:

Volda-ordførar er «på alerten»

Ordførar Jørgen Amdam i Volda er sterkt uroa for det som skjer i Helse Møre og Romsdal.

Avviser at finansieringsmodellen er problemet

torsdag 20.12 2018

Sjukehus-kutt bidrar til kaotiske tilstandar i Ålesund:

– Så alvorlig at helseministeren må på banen

Helse Møre og Romsdal kan ikkje drivast med underskot i år etter år, seier Marianne Synnes (H).

tirsdag 18.12 2018

Ansatte varsler om følgene av budsjettkutt ved Ålesund sjukehus:

Arbeidshverdagen er stadig mer psykisk og fysisk belastende: – Flere gråter før og etter jobb

Ansatte ved kirurgisk sengepost forteller i et brev om perioder med kaotiske tilstander på grunn av lav bemanning.

Helse Møre og Romsdal:

Frykter helsekutt vil ramme pasientbehandling, pasientsikkerheit og kvalitet

Frykter kutta i Helse Møre og Romsdal vil ramme pasientbehandling, pasientsikkerheit og kvalitet.

mandag 17.12 2018

Ordførarane på Søre Sunnmøre er redde dei må bere børa for kutta i HMR:

Bed ministeren om hjelp

Ordførarar er uroa for at kutta i Helse Møre og Romsdal vert flytta over på kommunane og at det kjem til å gå utover pasientane.

søndag 16.12 2018

Bed helseministeren gripe inn

Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve (Ap) bed helseminister Bent Høie svare på kva regjeringa har tenkt å gjere for å hjelpe på krisa i Helse Møre og Romsdal. Ho har ikkje sett ei så stor krise før.

Tillitsvalde i Helse Møre og Romsdal sender uromelding til direktøren og styreleiaren

Tillitsvalde slår alarm om rekrutteringa

– Vi manglar halvparten av spesialistane det er behov for på nokre område.

fredag 14.12 2018

Leder:

«Helsekutt som ikke er til å leve med»

torsdag 13.12 2018

Styret i Helse Midt gir full støtte til styret i Helse Møre og Romsdal

Mener kuttvedtaket på 200 årsverk er ulovlig

Styremedlem fra Møre og Romsdal kom med kraftsalve mot kuttkrav på 200 stillinger. Han ba om lovlighetskontroll av vedtaket.

tirsdag 11.12 2018

Kuttvedtaket på 200 årsverk i Helse Møre og Romsdal skapar uro:

Styremedlem: – Helse Møre og Romsdal må få meir pengar frå Midt-Norge

Helse Midt-Norge har 3,5 milliardar kroner på konto. Styremedlem opnar no for å bruke av dei for å redde Helse Møre og Romsdal.

mandag 10.12 2018

Strømskag: – Jeg er ikke bitter på Remme

Overlege Kjell Erik Strømskag sier at hans ønske om direktør Remmes avgang er faglig motivert.

søndag 09.12 2018

Overlege ber Espen Remme gå:

– Organisasjonen tror ikke på direktøren lengre

Overlege Kjell Erik Strømskag ved Molde sjukehus ber administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal om å trekke seg fra stillinga si. I et åpent brev til Remme skriver Strømskag blant annet at Remme har gjort flere uheldige grep siden han ble direktør i 2015.

fredag 07.12 2018

Legetillitsvalgt reagerer sterkt på kuttvedtaket

– Nesten absurd

– Vedtaket om å kutte 200 stillinger er på grensa til absurd, sier Ida Camilla Monn Birkhaug, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening.

Kommentar om situasjonen i Helse Møre og Romsdal:

«No går det på helsa laus»

Denne veka skaut styret i Helse Møre og Romsdal frå hofta. Det kan vere helsefarleg å sikte i blinde.

torsdag 06.12 2018

Styreleder: – Espen Remme har tillit

Styreleder Ingve Theodorsen sier at han har tillit til at Espen Remme skal klare å nedbemanne 200 årsverk.

Remme: – Ikke «aktuell tematikk» å si opp

Direktør Espen Remme opplevde vekst i antall ansatte forrige gang han ble pålagt å kutte årsverk. Nå skal det gjøres et nytt forsøk.

Fortvilte tillitsvalgte mener det er noe galt med finansieringen av sjukehus i Norge

Urolige etter kutt-krav på 200 helseårsverk

Helse Møre og Romsdal skal nedbemanne 200 årsverk på rekordtid. – Det er tvert imot skrikende behov for flere stillinger, svarer tillitsvalgt.

onsdag 05.12 2018

Vil bidra en halv milliard for sjukehus nå

GassROR IKS vil bidra med en halv milliard kroner til nytt sjukehus på Hjelset dersom Bent Høie og departementet sier ja.

tirsdag 04.12 2018

Styrelederen i Helse Midt

Vil ikke kommentere dramatikken i Helse Møre og Romsdal

Styreleder i Helse Midt, Tina Steinsvik Sund, vil ikke kommentere dramaet som nå utspiller seg i Helse Møre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal:

– Vi snakker om nedbemanning på 200 årsverk, og det er for lite til å få regnestykket til å gå opp

Det sa styremedlem Nils Kvernmo i dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal. Styret gikk inn for at administrerende direktør Espen Remme skal nedbemanne 200 årsverk som et strakstiltak.

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Prosjektdirektør har gått av - SNR utsatt igjen

Prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg har gått av på grunn av familiære årsaker. Anbudskonkurransen for bygging av nytt sjukehus i nordfylket er utsatt igjen.

4 av 10 boenheter ble skadet i brann

Utfordrende for ungdomspsykiatrisk døgnseksjon etter brann.

13.400 kvadratmeter med fasade må skiftes ut på Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus skal etter planen få ny drakt. Styret avgjør i dag om de vil låne penger til å skifte ut fasaden. Totalkostnaden for prosjektet er 255 millioner.

Helse Møre og Romsdal vil selge blokk på Åse

Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal foreslår tirsdag at styret skal kjøpe den tidligere Hjelpemiddelsentralen på Åse innenfor en kostnadsramme på 20,5 millioner. Men for å få til det må ei sjukehusblokk selges.

onsdag 28.11 2018

Helse Møre og Romsdal utelukker ikke nedleggelser

Helse Møre og Romsdal må spare penger og vurderer flere ulike tiltak.

søndag 18.11 2018

Leder

– Overskridingar på bygging av nytt sjukehus på Hjelset må ikkje svekke sjukehustilbodet i den mest folkerike delen av fylket

torsdag 15.11 2018

Helse MR må kutte en halv milliard på tre år:

– Dette blir vondt – det blir en ordentlig hestekur

- Vi er snart ikke i stand til å betale regningene våre, sa Espen Remme da han torsdag orienterte Helse Midt-styret.

onsdag 14.11 2018

Ny økonomisk smell for helseforetaket

Innfører strakstiltak

Helse Møre og Romsdal melder om 23,1 millioner kroner i minus i resultatet for oktober.

fredag 09.11 2018

Helse Møre og Romsdal:

For å spare pengar er julelunsjen for dei tilsette ved sjukehusa tatt bort – Dei tek vekk alt positivt, meiner sjukepleier

– Dette var dagen i året då alle tilsette var samla frå heile huset.

tirsdag 30.10 2018

– Her er det intimt

Anestesilege Terje Takle viste helseministeren intensivavdelinga.

Organdonor:

Ga bort sønnens organer

Ei mor og en far fortalte helseministeren om sine positive erfaringer med å tillate organdonasjon da han døde.

onsdag 24.10 2018

Helse Møre og Romsdal må gjøre innsparinger på nær 500 millioner kroner

– Verktøykassa er tom

Helse Møre og Romsdal skal til sammen spare 472 millioner kroner i løpet av de neste tre årene. Onsdag tegnet klinikklederne et bilde av en vanskelig situasjon.

fredag 19.10 2018

Store utfordringer for Helse Møre og Romsdal:

Helsedirektør Espen Remme vurderer nye kutt

Den økonomiske situasjonen for helseforetaket er så ille at direktøren vurderer kutt i tjenester utover det som allerede er vedtatt.

torsdag 18.10 2018

Skal evaluere ordninga med akuttkirurgi:

Vil ha helgepasientane tilbake til Volda-kirurgien

Ei arbeidsgruppe skal i løpet av hausten legge fram korleis dei ser for seg vaktordninga ved akuttkirurgien i Volda.

onsdag 17.10 2018

Helse Møre og Romsdal bekrefter kjempesmellen for september

Helse Møre og Romsdal bekrefter at de er 25 millioner bak budsjett i september. Dermed dobles merforbruket hittil i år. Det kommer fram i en pressemelding onsdag kveld.

Utsetter konkurransen for akuttsjukehuset på Hjelset

Konkurransen for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset er utsatt.

tirsdag 16.10 2018

Konstituert direktør Bjørn Remen:

– Ikke hold i anklagene om trakassering

Bjørn Remen anser situasjonen som rolig og konstruktiv i Sykehusbygg. – Ikke hold i anklagene om trakassering, sier han.

– Jeg forventer at mailutvekslingen avsluttes

Konstituert direktør Bjørn Remen i Sykehusbygg måtte stanse egne ansatte da kritikken eskalerte.

– Anbudet ble ikke avlyst på grunn av dette

Prosjektdirektør for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, Helle Jensen, mener uroen i Sykehusbygg ikke har påvirket ny-sjukehuset på Hjelset i Molde.

Wedø er taus om kritikken

– Jeg har sluttet i Sykehusbygg og har ingen kommentar, skriver Ann Elisabeth Wedø i en SMS.