Tema

fredag 18.05 2018

Nytt og bedre helikopter

Onsdag kveld ble et nytt og større ambulansehelikopter satt i drift i Trondheim.

søndag 06.05 2018

Ansvar for ambulansehelikopter flyttes til Trondheim:

– I beste fall vil forsinkelsen være mindre enn ett minutt

Fra høsten må AMK i Ålesund må gå via Trondheim for å rekvirere helikopter. Avdelingssjefen i Ålesund vil jobbe for at forsinkelsen blir så kort som overhodet mulig.

tirsdag 01.05 2018

Vil ha standarder i Helse Møre og Romsdal:

– For store forskjeller mellom sjukehusa

Det er for store forskjeller på detaljnivå om utstyr og måter å gjøre ting på mellom sjukehusa i Helse Midt-Norge, mener styremedlem Nils Kvernmo i Helse Møre og Romsdal.

søndag 29.04 2018

Helse:

Nå går helseforetakene sammen for å innfri Høies helsekrav

Å satse sterkest på psykisk helsevern og rusbehandling har vist seg å være lettere sagt enn gjort.

tirsdag 24.04 2018

Helse Midt-Norge:

Helse Midt med stramme tøyler for å gi bedre hjelp i psykisk helsevern og rusbehandling

Helse Møre og Romsdal og de to andre foretakene i Midt-Norge har levert planer for hvordan de vil sikre god og nok hjelp til folk med psykiske lidelser og rusproblemer. Helse Midt er ikke fornøyd.

tirsdag 17.04 2018

Ekstra sjekk av risikoklinikkar

– Stor risiko for ikkje å nå budsjettet

Direktøren i Helse Møre og Romsdal set inn spesialoppfølging av klinikkane med dei største driftsutfordringane.

onsdag 04.04 2018

Pasientombudet:

Får flere henvendelser om Molde – mens det er nedgang i Ålesund

Statistikken fra pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser at flere stiller spørsmål om behandlingen ved Molde sjukehus. Ålesund sjukehus har motsatt utvikling.

fredag 23.03 2018

Helse Møre og Romsdal:

Desse avdelingane blir påskestengt

Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av feriestenging.

mandag 12.03 2018

Helse Midt-Norge: Leverer altfor svakt innen psykisk helse

Helse Møre og Romsdal og de andre helseforetakene skal rapportere månedlig til Helse Midt-Norge om hvordan det går med satsingen på psykisk helse.

mandag 05.03 2018

Leder 6. mars

«Sjukehusa trenger lokale stemmer i styret»

Helse Møre og Romsdal trenger lokale stemmer i styret, stemmene som snakker på vegne av befolkninga i fylket.

Forventningen om å være kreftfri og lykkelig kan være tung å bære

Ta deg sammen! Nå er det gått et halvt år, og du skal være glad for at du overlevde.

søndag 04.03 2018

En av tre får seinskader etter kreftbehandling

Hver tredje pasient som får kreftbehandling får seinskader, ifølge Kreft-foreningen.

Seinskader etter kreftbehandling:

– Ja, jeg er kreftfri, men ikke frisk

Synnøve Thevik har måttet redefinere seg sjøl etter knalltøff kreftbehandling.

fredag 23.02 2018

Leder, fredag 23. februar

«Mangel på fagfolk truar likeverdet i helsetilbodet»

Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal slit med lange ventetider, blant dei lengste i landet. Det er fortvilande, aller mest for dei som ikkje får hjelpa dei treng. Lang ventetid kan i seg sjølv forverre helsetilstanden.

onsdag 21.02 2018

– Begeistring om helsesatsing i Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker forventninger til det nye DMS som skal utvikles i Kristiansund i samarbeid med nordmørskommuner.

Helse Møre og Romsdal:

Har redusert bruk av tvang i psykiatrien

Helse Møre og Romsdal har redusert bruken av mekanisk tvangsmiddel/beltelegging kraftig fra 2016 til 2017.

tirsdag 20.02 2018

Må halde fast ved høge ambisjonar for sjukehusa

fredag 16.02 2018
4

[ helgapraten ]

Kombinerer styreleder-jobben i Helse Midt med svart belte i karate

tirsdag 06.02 2018

Kirsti Slotsvik

– Den ekstreme motviljen mot endringer har overrasket meg

– Jeg tror nok at sjøfolk har lettere for å snu seg rundt enn helsevesenet har, sier Kirsti Slotsvik.

mandag 05.02 2018
3

Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

Ytring:

«Hvor i all verden skal de få disse pengene fra?»

onsdag 31.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Ny frist for helsestyre

Det nye styret i Helse Møre og Romsdal vil ikke bli oppnevnt før etter at utviklingsplanen til helseforetaket skal vedtas.

tirsdag 23.01 2018

Valgkomité skal velge styre for Helse Møre og Romsdal

Styreleder Stein Kinserdal vil svare valgkomiteen hvis de spør

Disse skal utnevne styret i Helse Møre og Romsdal for 2018 - 2020.

mandag 22.01 2018

Først var det islagte fortau – og så kom i tillegg skibakkene

Stor pågang etter krykker

Kollegaen din, naboen – klassekameraten. De humper alle av gårde på krykker for tida.

fredag 19.01 2018

Helse Møre og Romsdal: Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal

Fekk sjukehus-kontrakt

Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

KS: Fryktar å få rekninga frå helseføretaka til slutt

Kommunenes sentralforbund i Møre og Romsdal er redd for at det er kommunane får ansvaret for fleire helsetenester, utan at det følgjer med pengar.

Helse Møre og Romsdals direktør Espen Remme:

Helsedirektøren: Mer bekymra or intern strid enn for økonomien

Intern strid mellom fire sjukehus i Møre og Romsdal er ei større utfordring enn økonomien.

Helse Møre og Romsdal

Stort sjukehusmøte i Kristiansund i dag

Korleis kan kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal best samarbeide og fordele oppgåver mellom seg?

onsdag 17.01 2018

Hvordan blir framtida til Ålesund sjukehus

Vil ha sengebygg og nytt operasjonsbygg i Ålesund

Brukerutvalget: Representant for pasientene

Jakob Strand mener politikerne på Sunnmøre må våkne

Brukerrepresentant Jakob Strand etterlyser at politikerne engasjerer seg for tiltak på sjukehusene i Ålesund og Volda.

Dialogmøte om Ålesund sjukehus:

– Det er ikke slik at vi skal vente på nytt sjukehus i Molde før vi begynner på tiltak på Sunnmøre

tirsdag 16.01 2018

Ny styreleder i Helse-Midt

Kjenner ikke sjukehusstriden i Møre og Romsdal

– Jeg kjenner ikke konfliktene som har vært i Helse Midt. Min oppgave er å se framover.

Ola H. Strand går av som styreleder i Helse Midt-Norge

– Aldri opplevd maken til sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Sjukehusstrid, lukka styremøter og fogderikamp. Tre stikkord for Ola Strand sine fire år som styreleder i Helse Midt.

mandag 15.01 2018

Kilder til Sunnmørsposten

Ola H. Strand slutter som styreleder i Helse Midt-Norge

Tirsdag oppnevner helseminister Bent Høie et nytt styre i Helse Midt-Norge.

4

Nye skisser til diskusjon:

Slik kan «nye» Volda sjukehus bli

Helse Møre og Romsdal har gått vekk frå tankar om ikkje utvide Volda sjukehus i areal. No legg dei fram tre nye skisser med tilbygg som skal diskuterast.

onsdag 10.01 2018

Overlegene i Molde trekker høringsuttalelse

Skrev at «selektert gruppe» hadde fått utfolde seg

Overlegene erkjenner at kritikken mot Helse Møre og Romsdal ble i overkant, og de har nå uttalelsen sin til «språkvask».

tirsdag 09.01 2018

Seier ho har ambisjonar for Volda sjukehus

Helsesjef meiner interne e-postar kan bli feiltolka

Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen avviser at ho og helseføretaket har som mål å ikkje gjere noko med arealet på Volda sjukehus.

onsdag 13.12 2017

Sunnmøre MR-klinikk sender klage til Helse Midt-Norge

Aleris følger ikke nasjonale kvalitetskrav, mener konkurrent

– Anbudsrunden har avslørt at Aleris bruker ned mot halvparten så lang tid på undersøkelser uten at det er forskningsbasert, mener Kjell-Inge Gjesdal hos konkurrenten Sunnmøre MR-klinikk.

torsdag 07.12 2017
1

Vedtok nytt sjukehus: Nå kan byggingen begynne

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt forprosjektet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

onsdag 29.11 2017

Styrelederen om sjukehus-brev:

– Å skifte strategier nå vil være helt gærent

fredag 24.11 2017

Budsjettet til Helse Møre og Romsdal:

Må spare over 200 millioner kroner i 2018

Samla behov for effektivisering i Helse Møre og Romsdal er vurdert til å være 214 millioner kroner for 2018.

torsdag 16.11 2017

Hastevedtak flytter ansvar for luftambulanse fra Ålesund til Trondheim:

— Kan gå utover pasientsikkerheten

— Erfaringer fra Helse Sør-Øst viser at det tar 2-3 ekstra minutter å gå via en sentral AMK. Det er minutter vi aldri ønsker å kaste bort når det står om liv og helse, sier Kristen Rasmussen, avdelingssjef ved AMK i Møre og Romsdal.

torsdag 09.11 2017

Helse Møre og Romsdal

Kutt i faste stillinger er aktuelt, men siste utvei

Helse MR-sjef Espen Remme har en liste med tiltak som skal få orden på økonomien. Om de første tiltakene ikke gir god nok effekt, blir det nødvendige å kutte antall faste stillinger.

Helse Midt-Norge:

Sa ja til oppussing av sjukehus-fasaden

Helse Midt-styret sa enstemmig ja til å låne penger til trinn én av fasadeprosjektet ved Åse sjukehus.

Styremøte i Helse Midt-Norge:

Helseforetaket uten underskudd for første gang på lenge

Espen Remme fikk skryt fra Helse Midt-styret torsdag. For første gang på svært lenge kunne han fortelle om en måned omtrent på budsjett.

mandag 06.11 2017

Vil skape minner for foreldre som mister barn ved fødselen

Samler inn penger til spesialseng

Solvår har satt i gang innsamlingsaksjon for å gi foreldre som mister barn ved fødselen en bedre opplevelse.

torsdag 19.10 2017

Remme sier ja til barneavdeling i nytt sjukehus

Går inn for at Hjelset i Molde får egne døgnsenger og barnelege i døgnvakt.

Skal utrede behovet for PCI:

Vil vurdere tilbud for hjertebehandling i Ålesund

Det kan ta for lang tid å reise til Trondheim ved hjerteinfarkt. Nå skal en arbeidsgruppe finne ut om det går an å få PCI-behandling på plass i Ålesund.

4

Kan spare bussene for tid med heisanlegg fra holdeplass:

Slik kan det nye busstoppet ved Ålesund sjukehus bli

Nytt trafikknutepunkt på Åse kan spare bussene for tid.

1

Sjukepleierforbundet:

– Mat er langt på vei medisin, det er beklagelig at forslag om storkjøkken fortsatt er med

Hovedtillitsvalgt kaller det beklagelig at sentralisering av storkjøkken og sterilsentral fortsatt er aktuelt.

onsdag 18.10 2017

Sunnmørsposten publiserer nå opprinnelig og endret versjon:

Toner ned ordlyd i endret konsulentrapport

Konsulentene som kom med en rekke forslag i bygningsplanen for helseforetaket har nå justert ordlyden enkelte steder.

Intern melding om konsulentrapport:

Beklager manglende involvering av ansatte

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal beklager internt manglende involvering av ansatte i arbeidet rundt omstridt konsulentrapport og byggeplan.

Helsepolitiker Marianne Synnes (H):

– Høie vil ha gjennomgang av inntektsmodellen til helseforetakene

Helseminister Bent Høie oppretter et nytt utvalg som skal vurdere inntektsmodellen til helseforetakene. Dette har vært et stort diskusjonstema i Møre og Romsdal.

søndag 15.10 2017

Volda-miljøet med lesarinnlegg:

Eit akuttsjukehus utan kjøkken og sterilsentral?

Tilsette i Volda tek sterk avstand frå Semco/Nordic sin delplan, ifølgje dette lesarinnlegget.

Leserinnlegg fra leder i Fagforbundet:

– Dette kom som en bombe på oss

Ivar Østrem, leder i Fagforbundet for Ålesund og Volda sjukehus, kaller sentraliseringsforslagene for vanvittige i dette leserinnlegget.

Kritisk til flere forslag i rapport:

Intern splid rundt bygningsplan fra konsulenter

Det er flere som er kritisk i arbeidsgruppa som har jobbet med bygningsmessig utviklingsplan.

lørdag 14.10 2017

Reagerer kraftig på publisering av konfidensiell sluttrapport

Helsedirektør Espen Remme presiserer at en konsulentrapport Sunnmørsposten sitter på ikke skal legges fram for styret 25. oktober. Toppsjefen er oppgitt etter at rapporten ble publisert i media.

fredag 13.10 2017

Eksperter i ny rapport:

Vil samle Vegsund og Sjøholt DPS

Eksperter fra konsulentselskapet Semco/Nordic foreslår å slå sammen de to distriktspsykiatriske sentrene på Vegsund og Sjøholt. Det diskuteres også hva som skal gjøres med Mork rehabilitering i Volda.

Anbefaler nedlegging ved Ålesund og Volda sjukehus:

Foreslår storkjøkken i Molde

Eksperter anbefaler matlevering fra storkjøkken i Molde til sjukehusene i Ålesund og Volda.

1

Ny rapport:

Anbefaler tre nye bygg i Ålesund

– Ny hovedinngang, ny intensivavdeling og nytt varemottak bør bygges i Ålesund.

Ny rapport:

Enormt sjukehusbehov i Ålesund og Volda

En ny rapport viser at oppgraderingsbehovet og vedlikeholdsetterslepet på Ålesund og Volda sjukehus er 1,5 milliarder kroner innen 2035.

onsdag 04.10 2017

Helse Møre og Romsdal:

Vil ha ekstern gjennomgang av helse-økonomien

Styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt har ikke tro på at Helse Møre og Romsdal klarer å spare seg i mål.

mandag 02.10 2017

Planlegger åtte senger til barn i det nye sjukehuset

Vil ha barneseksjon på Hjelset

En ekspertgruppe anbefaler åtte senger og et døgntilbud med barnelege i vakt på det nye sjukehuset som skal bygges i Nordmøre og Romsdal. Ålesund sjukehus skal fortsatt ha det største tilbudet for sjuke barn i fylket.

onsdag 27.09 2017

Helseforetaket:

Vil be om kriselån for å fikse fasade og strøm i Ålesund

Direktør Espen Remme vil henvende seg til Helse Midt-Norge for å få låne 85 millioner i oppstart til å fikse fasade og strøm ved Ålesund sjukehus.

mandag 25.09 2017
2

Fikk sjokkregning på 285 millioner

Må skaffe penger raskt – kan ikke si hvor de skal hentes

Direktør Espen Remme må skaffe 80 millioner raskt i del én av restaureringen av Ålesund sjukehus.

Oppdaget alvorlig konstruksjonsfeil etter over 40 år:

Må ruste opp fasade for 250 millioner

Onsdag blir styret i Helse Møre og Romsdal orientert om at fasaden på Ålesund sjukehus må rustes opp for 250 millioner. I tillegg må strømforsyningen oppgraderes for 35 millioner.

mandag 18.09 2017

Kreftsjuke må betale for måltider

Fra 1. september må de som ligger en uke i strekk på sjukehotellet på Åse betale maten sin selv.

torsdag 14.09 2017

Egen barneavdeling på Hjelset? Eller bare dagbehandling?

Har tre alternativ for barnetilbud i SNR

Skal Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ha egen barneavdeling? Eller bare dagbehandling for barn? Det var blant alternativa som ble lagt fram torsdag.

onsdag 13.09 2017

Helse Møre og Romsdal:

Vil samle sikkerhetspsykiatri i Ålesund

Helse Møre og Romsdal ønsker å samle sikkerhetspsykiatrien i Ålesund, men først skal det gjøres en risikoanalyse.

fredag 01.09 2017

200 milllioner til Ålesund og Volda

– Sjukehuspengene en bløff

Frp og Høyres løfte om 200 millioner kroner ekstra til sjukehusa i Volda og Ålesund skrumper inn.

onsdag 30.08 2017

Nye skisser:

Slik kan de nye rommene på sjukehuset bli

Helse Møre og Romsdal er i rute med planleggingen av Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR). I onsdagens styremøte ble det vist nye skisser av rommene.

Dette sier Remme om barneavdeling

Direktøren vil avvente ekspertgruppens vurderinger før han sier noe bastant om hvordan barnetilbudet i fylket blir.

tirsdag 29.08 2017

Kristiansund kommune anker ikke sykehussaken til Høyesterett

Kristiansund kommune tror ikke den vinner fram med å anke sykehussaken til Høyesterett. Kommunen dropper derfor å ta saken videre.

fredag 11.08 2017

Helse Midt-Norge frifunnet

Helse Midt-Norge har blitt frifunnet i ankesaka om tomtevalget i sjukehussaka.

torsdag 03.08 2017

Sjukehussaka avgjøres om få dager

Dom i ankesaka kommer i midten av august.

Helse Midt Norge:

Pasientjournaler: – Systemene er utdatert

Helse Midt-Norge jobber med et nytt elektronisk pasientjournalsystem. Prosjektet har navnet «Helseplattformen» og er godt i gang.

tirsdag 04.07 2017

Pasient saksøker St. Olavs hospital

En tidligere ruspasient saksøker St. Olavs hospital i Trondheim og en avdelingsleder for ærekrenkelser og brudd på taushetsplikten.

torsdag 15.06 2017

Slik har det gått med de 100 årsverkene de skulle kutte – øker måned for måned

I overkant av 200 seksjoner skulle kutte rundt 100 årsverk i Helse Møre og Romsdal. Det har langt ifra skjedd.

onsdag 14.06 2017

Klør seg i hodet rundt sjukehusplaner mellom Ålesund og Molde:

– Ingen har peiling på hva styrelederen snakket om

Styreleder Ola H. Strand i Helse Midt skal ha lansert begrepet «cluster-modellen» i forbindelse med valg av sjukehustomt i Nordmøre og Romsdal.

fredag 09.06 2017

Sjukehus-samarbeid mellom Ålesund og Molde:

Eidsvik ble overrasket over ukjent cluster-begrep

Tidligere helsetopp Astrid Eidsvik stilte godt forberedt til ankesaka Kristiansund kommune kjører mot Helse Midt i den svært betente sjukehusstriden i nordfylket.

Nestleder i Helse Møre og Romsdal:

– Vaktsamarbeid med Ålesund sjukehus gjorde at jeg valgte tomta i Molde

Nestleder Petter Bjørdal i styret i Helse Møre og Romsdal forklarte fredag hvorfor han snudde og landet på Hjelset som tomt for nytt fellessjukehus.

Nå skal Kristiansund finne ut hvorfor Bjørdal snudde

Dette skjer i rettssaka i sjukehusstriden i dag.

torsdag 08.06 2017

God samhandling:

Forskingspris til Hole og Kvangarsnes

Klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal) og professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) har fått forskingspris for sitt fokus på samhandling.

onsdag 07.06 2017

Krever lovfestet responstid:

Tallene som viser at beredskapen forverres

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Ambulanseforbundet går sammen om å kreve at anbefalt responstid må lovfestes. De mener ambulanseberedskapen har blitt forverret.

Sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal:

Ny runde i retten

Kristiansund kommune møter Helse Midt-Norge RHF i ankesaka om plassering av nytt fellessjukehus.

mandag 22.05 2017

Nytt sjukehus

Skal vedta bygging før de vet innholdet

Helse Møre og Romsdal skal gjøre sitt utbyggingsvedtak før innholdet i det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal er endelig avklart.

onsdag 10.05 2017

Gikk til valg på å fjerne:

Høie vil likevel beholde de regionale helseforetakene

Helseminister Bent Høie (H) snur og vil likevel ikke legge ned de regionale helseforetakene.

tirsdag 09.05 2017

Snakker om «kontinuerlig forbedring»

Økonomien for sjukehusene viser kontinuerlig forverring

Siden starten av 2015 har Helse Møre og Romsdal gjentatt begrepet «kontinuerlig forbedring» og at det må være tålmodighet rundt dette prosjektet i styremøtene. Økonomisk har det gått motsatt vei.

Sjukehusdirektøren om de røde tallene: – Jeg må beklage og unnskylde

Direktør Espen Remme måtte beklage den dårlige økonomiske utviklingen overfor styret. Samtidig holder han fast ved planen om «kontinuerlig forbedring».

7

Byggestart er i november 2018:

– Det nye sjukehuset er i rute

Byggestart for det nye fellessjukehuset på Hjelset i Nordmøre og Romsdal er etter planen i november 2018.

søndag 30.04 2017

Helse Møre og Romsdal:

Forverrer årsprognosen med 75 millioner

Den økonomiske framtiden til Helse Møre og Romsdal ser ikke lys ut.

mandag 20.03 2017

Mener Helsebygg fikk bonus-mandat fra Helse Midt:

Riksrevisjonen vil ikke dykke i bonus-saken

Riksrevisjonen har ikke valgt å foreta en dypere granskning av de skjulte bonusordningene i Helsebygg. Dette fordi styret fikk mandat til å «enhver tid ha de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet».

onsdag 15.03 2017

Helse Møre og Romsdal risikerer to rettssaker:

Helselederen har ikke noe mot å stå i stormen

– Selvfølgelig skulle jeg ønsket at vi ikke fikk rettssaker mot oss. Men det å stå i stormen. Det trigges jeg av.

tirsdag 14.03 2017

Helse Midt avviste at det fantes bonuser i Helsebygg

Så ble Helse Midt-Norge tvunget til å legge fram bonusordninger for 38,6 millioner.

søndag 12.03 2017

Leder om bonuser i helsevesenet:

«Riksrevisjonen bør vurdere de skjulte bonusmillionene»

Helsetopp har foreløpig ikke fullført mastergraden

Skulle «stå løpet ut» i jobben: Helsetopp får nær en million i studiestøtte

Studiestøtte mot bindingstid var én av flere måter Helsebygg belønte utbyggingssjef Lars Abrahamsen for at han skulle «stå løpet ut» i jobben.

fredag 10.03 2017

Slik formet helsetoppene sine egne bonuser

Jussprofessor: – De var inhabile og vedtaket kan ha vært ugyldig

Professor: – De bør betale tilbake bonusene

søndag 19.02 2017

Etter samhandlingsreformen:

Dobbelt så mange dør på sykehjem

Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.