Tema

onsdag 08.07 2020

Jordbærbonde i Valldal pustar letta ut:

Polske plukkarar er på plass

Det såg ei tid ut til at dei utanlandske plukkarane ikkje kunne kome til jordbærbygda Valldal i sommar. Men no er dei her, og denne veka tok plukkinga til.

onsdag 06.05 2020

Regjeringa opnar for fleire sesongarbeidarar: – Hjelper ikkje ein døyt

Onsdag melde justisminister Monica Mæland at det blir opna for at utanlandske sesongarbeidarar frå tredjeland tilknytt landbruket får kome inn i Noreg i sommar. Men alle reglane rundt gjer det likevel utfordrande for jordbærbøndene i Valldal.

fredag 20.03 2020

Plagsome rådyr et opp jordbærplanter

Rådyr gjer i vinter stor skade i jordbæråkrar i Valldal, ved at dei grev fram plantane og et dei opp. To bønder søkjer difor om lov til å skyte dyra.

torsdag 12.12 2019

Valldal:

Skal dyrke jordbær i tunnel

Meir stabil produksjon og leveranse. Det er målet når Jan Ole Fuglem i Valldal no set ut jordbærplanter i plasttunnelar.

onsdag 09.10 2019

Klimaprognosar hundre år fram i tid:

Sunnmøre får stor temperaturauke dei neste 100 åra: – Eple, pære og plomme vil nyte godt av eit varmare klima

Om 100 år er vi blitt sørlendingar. Prognosar for Nordvestlandet viser nemleg ei temperaturutvikling som tilsvarer å flytte fire breiddegrader lenger sør - til Sørlandet. Jordbæra i Valldal kan i snitt bli moden 22 dagar tidlegare enn no.

mandag 15.07 2019

Jordbærutsalg

Ingen hygienesjekk for lokale fristelser

Mens Arbeidstilsynet i Sør- Norge har gjennomført flere tilsyn hos jordbærbønder etter tips om dårlig hygiene og manglende sanitærforhold, slipper lokale jordbærprodusenter som i jordbærbygda Valldal unna.

onsdag 03.07 2019

Sein vekst i våt jordbæråker

Det går seint og treigt med jordbæra i år. Og det er kanskje like bra, så vått som det har vore i det siste.

onsdag 25.07 2018

Bæra fra Skåla var billigst – men slo de Valldalbæra i smakstest?

torsdag 28.06 2018

Nå er jordbæra fra Valldalen kommet

Og avlingene ser meget bra ut.

onsdag 30.05 2018

Ny utfordring for bærdyrkarane i Valldal: Sol og sterk varme

Heite dagar i jordbæråkeren

– Så lenge ein har vatn, så går dette bra, seier jordbærbonde Håkon Myklebust.

mandag 20.11 2017

Ikkje einerom til bærplukkarar

Bærprodusentar kan framleis innkvartere sesongarbeidarar på firemannsrom.

onsdag 15.11 2017

Strid om kva for overnatting ein skal tilby bærplukkarane

Einerom-varsel vekkjer uro i jordbærbygda

Bærprodusentar i Sogn har fått varsel frå Arbeidstilsynet om at dei må tilby alle plukkarar einerom. Elles kan det bli bot. Jordbærbønder i Valldal er sjokkerte.

fredag 08.09 2017

Vil dyrke meir jordbær:

Produksjonen av Valldal-bær er meir enn halvert

Årets jordbærsesong er ikkje noko å skryte av. Det trengst mykje meir bær. Difor vert det sett i verk tiltak for å få fleire til å dyrke, ikkje berre i Valldal.

lørdag 29.07 2017
8

Løpsglede for over 300 i Valldal

Jordbærdilten er ein hyllest til jordbæra, i tillegg til at løpet heilt klart fremjar folkehelsa og løpsgleda.

tirsdag 25.07 2017

Lite jordbær holder prisene oppe:

Jordbærprisene holder seg stabile

Sommerens jordbærpriser holder seg stabile, men er ventet å øke noe denne uken. Samtidig faller prisene på bringebær.

onsdag 31.05 2017

Utvidar jordbærsesongen:

Dyrkar Valldal-jordbær i drivhus

Dei første jordbæra i Valldal er raude og freistande. Hemmelegheita er drivhus.

fredag 10.02 2017

Jordbærbøndene i Valldal med nye tiltak:

Slik berger de bæra mot frost og hjort

For tre år sidan vart nesten alle jordbærplantene i Valldal øydelagde av berrfrost. No er bøndene betre budd på kulde og snøfattige vintrar.

søndag 24.07 2016

Jagoda plukkar 100 kilo om dagen

Det gjeld å smi mens jernet er varmt – eller bæra er raude. Valldal Grønt er oppe i 300 tonn, og ser ut til å ha ein god sesong.

mandag 11.07 2016

I Valldal går ting som normalt

Ifølgje Bama er det i år den verste jordbærkrisa nokon gong.

onsdag 18.05 2016

To nye jordbærsortar

To norskutvikla jordbærsorter for den norske marknaden er no godkjende.