Tema

lørdag 25.09 2021

Vidar er populær hos bøndene

Landbruksvikar Vidar Ulla er kåra til årets avløysar i Møre og Romsdal. No skal han til ein landsfinale.

onsdag 01.09 2021

Krise i landbruket:

Bondehæren samlast i Valldal

«Landbruket på kanten av stupet» er tittelen på eit politisk møte som Senterpartiet inviterer til i Valldal fredag 3. september.

torsdag 19.08 2021

Oldedalen i Stryn:

Martin - storbonde på 21 år

150 dyr i fjøset i Oldedalen. Ein mjølkekvote på 400.000 liter og 200 mål jord. Alt dette kjøpte Martin Brøyn Jordalen då han var berre 20 år.

tirsdag 06.07 2021

Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

torsdag 17.06 2021

Åtvarar bønder mot svært smittsam midd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

torsdag 10.06 2021

Trekker motsegn for ny brannstasjon

Statsforvaltaren meiner nye, justerte planar for ny brannstasjon i Stordal tek betre omsyn til både rasfare og matjorda - og trekker motsegna.

onsdag 02.06 2021

Tek valldalbæra til Stortinget

Vil statsråden og regjeringa prioritere å finne ei løysing for grøntnæringa no som jordbærsesongen nærmar seg med stormskritt for å sørge for at næringa får tilgang på nødvendig arbeidskraft i tide?

fredag 21.05 2021

Denne buhunden fekk ja på søknaden sin til kommuna

Buhunden «Elvira» på Voksa søkte Sande kommune om dispensasjon frå reglane om bandtvang, og fekk ja.

lørdag 08.05 2021

Bondelagsleiar Torill Nina Midtkandal:

– Situasjonen er kritisk no

– Kostnadsveksten har vore enorm siste åra, medan inntektene står stille, seier leiar i Stryn Bondelag, Torill Nina Midtkandal. – For dei som har investert stort for å tilfredsstille myndigheitene sine krav, er det kritisk no.

tirsdag 30.03 2021

Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

fredag 12.02 2021

Slik vil de berge rådyrkalver fra slåmaskiner

Kommunene bør ta i bruk og tilby droner med varmesøkende kameraer for å forhindre at rådyrkalver blir tatt av slåmaskiner under slåtten.

torsdag 14.01 2021

Nedgravne underbukser gav viktige svar

Underbukser av bomull vart gravne ned på dyrka mark. Nokre månader seinare skulle dei fortelje om jordsmonnet.

torsdag 03.09 2020

Minner om utvida bandtvangperiode:

Vil unngå fleire hundeangrep på sau

Sykkylven kommune har fått melding om nokre stygge episoder, der hundar har angripe sauer.

tirsdag 11.08 2020

Blir geitebønder i landleg idyll

Her er det alle bygder drøymer om: Ein ung familie som kjem flyttande, med energi og pågangsmot - og over 100 dyr.

Lei av hjorteflokkar som herjar: – Den einaste reelle fienden til hjorten er jegerane. Dei må difor få skyte meir hjort

Hjorten i Røyrhusdalen i Stranda et opp mykje av graset som kyrne skal ha. På det meste har mjølkebonde Karl Johan Espe i sommar sett 100 hjort ute på markane.

torsdag 07.05 2020

Går det an å svi vekk flåtten?

Forskar på landbruk i havgapet

Korleis skape meir beiteareal og auka næringsaktivitet i kystsonen? Og kan brenning av kystlynghei fjerne flåtten?

tirsdag 11.02 2020

Felleskjøpet satsar i Vestnes

Produksjonen av kraftfôr ved fabrikken i Florø skal flyttast til fabrikkane i Vestnes og Vaksdal. Det har styret i Felleskjøpet Agri vedteke.

onsdag 13.11 2019

Verdsarvrådet med nye tiltak for pleie av kulturlandskapet

Sett i verk nye tiltak for å hindre at Geiranger gror att

Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.

mandag 08.07 2019

«Fortsatt liv avhenger av matjorden»

fredag 22.02 2019

Forbod mot dyrking av myr vil ramme hardt:

Fryktar for kystjordbruket

Regjeringa vil forby nydyrking av myr for å redusere utslepp av klimagassar. Dette vil få store konsekvensar for dei som driv jordbruk på kysten.

fredag 15.02 2019

Jordvern

«Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast.»

Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast og nyttast til utbygging av nye hus.

lørdag 04.08 2018

Tørken gir prisøkning på grønnsaker

Prisen på grønnsaker er i år mellom 10 og 15 prosent høyere enn i fjor. Tørken får mye av skylda.

tirsdag 17.07 2018

Bondelaget:

– Kan tene pengar på gras

Folk kan tene pengar på slåttemarkar som ikkje er i drift, meiner Bondelaget.

mandag 16.07 2018

Arva småbruk – oppfordrer flere med fem mål gras om å tilby det til husdyrprodusenter

– Forutså at det kunne bli fôrkrise

I fôrkrisa vil han gjerne gi bort graset om det er bønder som trenger det.

torsdag 24.05 2018
6

– Eg plar seie at det er betre å svelte i hel straks, enn å kalle seg økologisk og satse på ein langsam sveltedaud

– Ta fri og høyr graset gro, oppmoda prosten. Bonden tek i staden på seg høyrselsvern og set seg på traktoren.

torsdag 07.12 2017

Jordbruk:

«Vestlandsbonden ser ut til å klare seg helt greit»

mandag 20.11 2017

Ikkje einerom til bærplukkarar

Bærprodusentar kan framleis innkvartere sesongarbeidarar på firemannsrom.

tirsdag 10.10 2017
4

Full klaff med innhausting i fellesåker i Follestaddalen -før hausten slår inn for fullt

Kål og grønt i potetferien

– Å stå i åkeren og få hauste inn tørre grønsaker ein slik dag er verkeleg meiningsfullt!

fredag 08.09 2017

Vil dyrke meir jordbær:

Produksjonen av Valldal-bær er meir enn halvert

Årets jordbærsesong er ikkje noko å skryte av. Det trengst mykje meir bær. Difor vert det sett i verk tiltak for å få fleire til å dyrke, ikkje berre i Valldal.

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

onsdag 02.08 2017

Bonde i Sykkylven dumpa skit

Ein bonde i Sykkylven blir straffa for å ha grave ned overflødig gjødsel

torsdag 06.04 2017

Dale avviser «mageplask» om landbruk

Regjeringens landbruksmelding er et mageplask for statsråden, mener Arbeiderpartiet. Men landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er selv godt tilfreds.

tirsdag 04.04 2017

Forhandlinger om jordbruksmelding i havn

De borgerlige partiene er ferdige med forhandlingene om jordbruksmeldinga, etter det Nationen kjenner til.

tirsdag 31.01 2017

Dei brenn for landbruket

Bønder på Sunnmøre samla i protest mot jordbrukspolitikken.

søndag 08.01 2017

Kronikk 9. januar:

«Nyttårsønskje for landbruket»

lørdag 24.09 2016
4

Draumen om det gode liv

– Eg har vore på nok møte. I mange år var eg i handelsbransjen og vekependla til Oslo. Det fekk eg nok av.

tirsdag 26.04 2016

Leder 26. april:

Moderate bondekrav