Tema

torsdag 07.05 2020

Går det an å svi vekk flåtten?

Forskar på landbruk i havgapet

Korleis skape meir beiteareal og auka næringsaktivitet i kystsonen? Og kan brenning av kystlynghei fjerne flåtten?

tirsdag 11.02 2020

Felleskjøpet satsar i Vestnes

Produksjonen av kraftfôr ved fabrikken i Florø skal flyttast til fabrikkane i Vestnes og Vaksdal. Det har styret i Felleskjøpet Agri vedteke.

onsdag 13.11 2019

Verdsarvrådet med nye tiltak for pleie av kulturlandskapet

Sett i verk nye tiltak for å hindre at Geiranger gror att

Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.

mandag 08.07 2019

«Fortsatt liv avhenger av matjorden»

fredag 22.02 2019

Forbod mot dyrking av myr vil ramme hardt:

Fryktar for kystjordbruket

Regjeringa vil forby nydyrking av myr for å redusere utslepp av klimagassar. Dette vil få store konsekvensar for dei som driv jordbruk på kysten.

fredag 15.02 2019

Jordvern

«Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast.»

Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast og nyttast til utbygging av nye hus.

lørdag 04.08 2018

Tørken gir prisøkning på grønnsaker

Prisen på grønnsaker er i år mellom 10 og 15 prosent høyere enn i fjor. Tørken får mye av skylda.

tirsdag 17.07 2018

Bondelaget:

– Kan tene pengar på gras

Folk kan tene pengar på slåttemarkar som ikkje er i drift, meiner Bondelaget.

mandag 16.07 2018

Arva småbruk – oppfordrer flere med fem mål gras om å tilby det til husdyrprodusenter

– Forutså at det kunne bli fôrkrise

I fôrkrisa vil han gjerne gi bort graset om det er bønder som trenger det.

torsdag 24.05 2018
6

– Eg plar seie at det er betre å svelte i hel straks, enn å kalle seg økologisk og satse på ein langsam sveltedaud

– Ta fri og høyr graset gro, oppmoda prosten. Bonden tek i staden på seg høyrselsvern og set seg på traktoren.

torsdag 07.12 2017

Jordbruk:

«Vestlandsbonden ser ut til å klare seg helt greit»

mandag 20.11 2017

Ikkje einerom til bærplukkarar

Bærprodusentar kan framleis innkvartere sesongarbeidarar på firemannsrom.

tirsdag 10.10 2017
4

Full klaff med innhausting i fellesåker i Follestaddalen -før hausten slår inn for fullt

Kål og grønt i potetferien

– Å stå i åkeren og få hauste inn tørre grønsaker ein slik dag er verkeleg meiningsfullt!

fredag 08.09 2017

Vil dyrke meir jordbær:

Produksjonen av Valldal-bær er meir enn halvert

Årets jordbærsesong er ikkje noko å skryte av. Det trengst mykje meir bær. Difor vert det sett i verk tiltak for å få fleire til å dyrke, ikkje berre i Valldal.

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

onsdag 02.08 2017

Bonde i Sykkylven dumpa skit

Ein bonde i Sykkylven blir straffa for å ha grave ned overflødig gjødsel

torsdag 06.04 2017

Dale avviser «mageplask» om landbruk

Regjeringens landbruksmelding er et mageplask for statsråden, mener Arbeiderpartiet. Men landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er selv godt tilfreds.

tirsdag 04.04 2017

Forhandlinger om jordbruksmelding i havn

De borgerlige partiene er ferdige med forhandlingene om jordbruksmeldinga, etter det Nationen kjenner til.

tirsdag 31.01 2017

Dei brenn for landbruket

Bønder på Sunnmøre samla i protest mot jordbrukspolitikken.

søndag 08.01 2017

Kronikk 9. januar:

«Nyttårsønskje for landbruket»

lørdag 24.09 2016
4

Draumen om det gode liv

– Eg har vore på nok møte. I mange år var eg i handelsbransjen og vekependla til Oslo. Det fekk eg nok av.

tirsdag 26.04 2016

Leder 26. april:

Moderate bondekrav