Tema

søndag 15.08 2021

Klaga til statsråden og fekk ja til å bygge ned dyrka mark

Det var enkelt å gje kommunen medhald i denne saka, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H). 

torsdag 10.06 2021

Trekker motsegn for ny brannstasjon

Statsforvaltaren meiner nye, justerte planar for ny brannstasjon i Stordal tek betre omsyn til både rasfare og matjorda - og trekker motsegna.

torsdag 18.03 2021

Meiner ny brannstasjon øydelegg god matjord

Fjord kommune skal byggje ny brannstasjon i Stordal. Den er tenkt plassert vest for skulen. Det reagerer Jordvern Møre og Romsdal på.

tirsdag 09.02 2021

– Dette er ei av dei vanskelegaste sakene eg har hatt i mi tid som ordførar

– Dette er ei av dei vanskelegaste sakene eg har hatt i mi tid som ordførar. Det seier Stein Aam (Sp) i Ørsta. Politikarane skal avgjere om dei skal tillate bustadbygging på Fremre Mo.

mandag 08.07 2019

«Fortsatt liv avhenger av matjorden»

fredag 15.02 2019

Jordvern

«Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast.»

Det går stadig rykte i Haram om at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal nedbyggjast og nyttast til utbygging av nye hus.

onsdag 20.04 2016

Mørketall om jord kan bli mat for kontrollkomiteen

Kommunene bygger ned matjord i større omfang enn offisielle tall viser, ifølge Nationen. Miljøpartiet De Grønne vil bringe saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

mandag 18.04 2016

Møtast om jordvern - mykje dyrkajord er borte

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål.