Tema

lørdag 02.10 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Kabeldebatten er ei kortslutning»

tirsdag 31.08 2021

Debatt i fylkesutvalet:

Vindkraft til havs skapte bølger

– Vindkraft er noko drit, tordna Frank Sve (Frp) i kjent stil då fylkesutvalet skulle uttale seg om havvind. Men fleirtalet var positive, med mange atterhald.

onsdag 03.03 2021

Vil bygge pumpestasjon i Tafjordfjella

Tafjord Kraftproduksjon søker konsesjon for å bygge ein pumpestasjon ved Fetegga i Tafjordfjella. Då kan dei pumpe vatn opp i Viksvatnet, og auke kraftproduksjonen.

tirsdag 23.02 2021

Måtte tappe tom Zakariasdammen ein gong til

For to år sidan tømde Tafjord Kraftproduksjon Zakariasdammen i samband med vedlikehaldsarbeid, og sa det ville bli 25 år til neste gong. No har dei gjort det igjen.

tirsdag 20.10 2020

Betre enn frykta for Tussa

Tussa leverer betre resultat enn dei frykta i mars, då koronapandemien sette inn for alvor.

fredag 08.05 2020

Tafjord:

Må tømme Zakariasdammen ein gong til

Uvanleg varmt vêr i april i fjor og tidleg snøsmelting var ein strek i rekninga for Tafjord Kraft. Difor vart dei ikkje ferdige med arbeidet sitt, og må tømme Zakariasdammen ein gong til.

fredag 03.04 2020

Resultatet ned med 100 mill for Tafjord-konsernet

Tafjord- konsernet fikk et resultat etter skatt på 158 mill. kr for 2019. Dette er en nedgang på 101 mill. kr i forhold til året før.

søndag 19.01 2020

Tussa Kraft:

Må gjere store investeringar

Tussa Kraft må gjere investeringar i breidband, kraftverk og det elektriske nettet, seier Tussa-direktør Elling Dybdal.

fredag 17.01 2020

Grøne Geiranger manglar nok straum

Geiranger vil gjerne bli ei grøn bygd med sporlaus ferdsel. Til det treng dei meir straum til lading av elbilar.

mandag 21.10 2019

Tussa feirer jubileum:

Laurdag fyller dei denne hallen

Tussa er 70 år. Det vil kraftselskapet markere med ein stor folkefest i Ørstahallen laurdag 26. oktober.

mandag 14.10 2019

Leserinnlegg:

«Forslag til kraftskatter vil hindre grønne investeringer»

Synspunkt:

«Ekspertutval for vasskraftskattlegging har sendt sjokkbølger gjennom den norske småkraftbransjen»

onsdag 02.10 2019

Forslag om skatteendringar for vasskrafta

Fryktar stor svikt i inntektene

Øydeleggjande og dramatisk, seier Arne Sandnes (Sp), avtroppande ordførar i kraftkommunen Norddal. Han meiner ca 25 millionar kroner står på spel.

mandag 08.07 2019

Årsresultatet for 2018 er klart:

Tidenes beste frå Stranda Energi

Stranda Energi hadde i fjor inntekter på 86,6 millionar kroner, og eit resultat før skatt på 10,1 millionar kroner.

torsdag 09.05 2019

Lesarinnlegg om vindkraft på Haramsøy:

«Øya er altfor lita til å tole denne utbygginga, altfor lita og sårbar!»

tirsdag 18.12 2018

Annonserer nytt vindmølleskip

Havyard byggjer eit nytt vindmølleskip, som er deira åttande design av denne typen skip.

onsdag 10.10 2018

Eit halvt års produksjonsstans førte til svakt resultat for Tussa

Eit halvt års produksjonsstans for Tussa kraftstasjon får innverknad på resultatet til Tussa Kraft AS.

torsdag 13.09 2018

Kraftutbygging i Sunnylven:

«Å byggje ut ei elv eller eit vatn er inngrep som ikkje kan rettast opp»

Det er for tida fleire prosjekt om kraftutbygging i vassdraga rundt Sunnylven.

fredag 27.07 2018

Kommentar:

«Nyt varmen – hogg ved»

Tørr og varm sommar gir høge kraftprisar.

fredag 22.06 2018

Kjøper 49 prosent av aksjane i Istad Kraft i Molde – til hemmeleg pris

Tussa blir store i Romsdal

– Vi må samle kreftene våre, vi som driv med energi i Møre og Romsdal, også. Det seier Tussa-sjef Elling Dybdal.

torsdag 21.06 2018

Tussa kjøper seg opp i Istad Kraft

Tusse Kraft AS kjøper Statkraft sin andel på 49 prosent i energiselskapet Istad.

onsdag 20.06 2018

Tussa pussa opp turbinar - tente mindre pengar

Tussa-konsernet fekk redusert driftsresultatet med 40,8 millionar kroner i 1. tertial, samanlikna med same periode i fjor.