Tema

søndag 23.05 2021

Kronikk av Einar Nilsen:

«Det er ikke over før det er over»

Det er grunn til optimisme, men historien om koronaen kan også ende som en apokalypsefilm fra Hollywood.

fredag 21.05 2021

Kronikk av Anita Sævik

«Religionsfagets legitimitet i framtidsskolen»

Religionsfaget er eit eksistensielt sanningssøkande fag som stiller grunnleggande spørsmål om verdsbilde, menneskesyn og etikk. Det kan ikkje reduserast til eit samfunnsfag.

fredag 07.05 2021

Synspunkt av Karin Augusta Nogva

«Kunstutsmykking er inga gratis affære!»

For meg som kunstnar er det svært viktig å vite at Ålesund Kommune har vedtatt retningslinjer for kunst i offentleg rom.

fredag 20.03 2020

Kronikk

«Ligner på spanskesyken»

tirsdag 07.01 2020

Når vi ser tilbake på dekningen av Ari Behns selvmord, ser vi problematiske eksempler som kan ha bidratt til glorifisering og romantisering

Medieomtalen av Ari Behns dødsfall har vært preget av åpenhet og respekt for de etterlatte. Men det har vært eksempler på utsagn som kan bidra til å glorifisere selvmord. Redaktører og journalister bør lytte til kritikken og delta aktivt i den offentlige samtalen om temaet.

mandag 16.12 2019

Kronikk:

«Mye mer kan gjøres for å varsle og sikre de veifarende»

søndag 15.12 2019

Kronikk:

«Handelens vinnere i fremtiden er altså dem som klarer å kombinere bærekraft, smidige løsninger for kundene»

En rekordsterk sluttspurt på julehandelen hindrer ikke at butikkene sliter i motbakke. Bærekraft og raffinerte kundeopplevelser kan være en redningsbøye.

fredag 01.11 2019

Kronikk:

- Å sjå traumefunksjon i Volda opp mot den økonomisk utfordrande situasjonen i føretaket blir ei avsporing

Traumesystemet i Møre og Romsdal i eit større perspektiv

fredag 17.05 2019

Kronikk

«Europas utvikling på tre timer»

fredag 03.05 2019

Kronikk om russetida:

«For mange er den ei fantastisk feiring av 13 års skulegang saman med vener. Men for stadig fleire handlar denne tida om utanforskap

søndag 24.03 2019

Bakgrunn:

«Eigentleg er det ei gåte kvifor det store cruiseskipet rota seg inn i dette farvatnet når meldingane var full storm»

Knut A. Høyvik frå Tjørvåg er tidlegare fiskar, lineskipper og leiar av Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag. Denne artikkelen har han laga på oppfordring frå Sunnmørsposten.

fredag 22.03 2019

Helsekutt:

«Stopp underfinansieringen av sjukehusa våre!»

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i flere år reagert på den dårlige sjukehusøkonomien i Møre og Romsdal. Hvor mye skal befolkningen og ansatte ved sjukehusa i Møre og Romsdal blø, før det blir avsatt nok penger til å drifte våre fire sjukehus? Underfinansieringen vil knekke oss som fylke om vi fortsetter i denne gaten.

fredag 08.03 2019

Kronikk:

«Vi har mye å takke kvinnebevegelsen for, Erna Solberg!»

torsdag 28.02 2019

Kronikk om rampe ved Ålesund kirke:

«Det er direkte pinlig å tilby våre innbyggere så uverdige forhold»

søndag 24.02 2019

Kronikk om marin forsøpling

Ikkje berre frivillige si oppgåve

onsdag 20.02 2019

Kronikk om sjukehusøkonomi og finansieringsmodell

«Helseføretaket bør lære av Nordøyvegen»

mandag 04.02 2019

Kronikk:

«Politileiinga har ikkje vore flinke nok å fortelje medarbeidarar og publikum om positive effektar av politireforma og at det tek tid før vi ser effekten av reforma»

Politiet har dei tre siste åra stått i endring. Største kostanden med å stå i endring er at publikum sin tillit til organisasjonen går ned. Det same har politiet i andre land sett. Også andre offentlege organisasjonar i Noreg har sett det same.

torsdag 03.01 2019

Regional utvikling

«Har vi et regionalt lederskap?»

torsdag 27.12 2018

Kronikk:

«Hafast og Møreaksen er løsningen – ikke ferje»

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag.

søndag 11.11 2018

Kronikk:

«Norge trenger flere teknojenter!»

mandag 05.11 2018

Innsparing, nytt sjukehus og berekraft

«Ved Ålesund sjukehus er det få som trur det er mogleg å klare ytterlegare omstilling»

onsdag 31.10 2018

Bistandsmidler i maritim satsing

Kysten er fremtiden vår

Da undertegnede var underdirektør i FN var et av prosjektene vi jobbet med gjennombyggingen av Umm Qasr havnen i det sørlige Irak.

torsdag 16.08 2018

Innvandring

Er dette Europas død?

Douglas Murray er en kjent britisk forfatter, som i 2017 skrev boken «The Strange Death of Europe». Boken solgte i store opplag i Storbritannia. Nå er boken oversatt til norsk under tittelen «Europas underlige død». Boken fortjener like stor oppmerksomhet her som i sitt hjemland.

tirsdag 14.08 2018

Kronikk om distriktspolitikk

«Møre og Romsdal – liv laga?»

Dårleg økonomi, fogderistrid, ein liten region med få kommunar og høge politikargodtgjersler er ikkje noko vinnarlag. Politikargodtgjerslene kan enkelt reduserast, men kva med fylket sin økonomi, fogderistrid og sentralisering?

fredag 03.08 2018

Kronikk - Før Ålesund pride:

«I skolegårdene er «jævla homo» et av de mest brukte skjellsordene»

onsdag 01.08 2018

Kronikk om innvandrere og utvandrere

«Arven etter Rundskue er raushet og inkludering, ikke fremmedfrykt og isolasjon. For mennesker er mennesker, uansett tidsepoke, farge, kjønn og religion»

Jeg måtte flytte til Oslo da jeg var 16, min far ville jobbe der. Men jeg forlot aldri Ålesund, og gjennom 45 år dro jeg tilbake mange ganger i året.

fredag 27.07 2018

Kronikk:

«Livet gikk ut av han omtrent en time etter at dere sa det ville skje. Vi var forberedt, takket være dere. Det var vondt, men også godt på en måte»

En betraktning om livets slutt.

søndag 15.07 2018

Kosthald:

«Gje skuleborna gode rammer rundt måltidet»

tirsdag 03.07 2018

Sula kommune si oppfølging av hjelpetrengande:

«Ho var slått fleire gonger. Familien vart ikkje varsla, og ho fekk heller ikkje medisinsk oppfølging»

Lesarinnlegg

onsdag 13.06 2018

Endring:

«Så gikk det som det gikk, som det måtte gå. Vi ble troløse, vi vendte deg ryggen. Vi sviktet, eller ble vi sviktet? Selv ikke på valentinsdagen sendte vi brev, men SMS, MMS, eller Messenger-hilsen»

Vi så hva som kunne skje, hva som ville skje, vi advarte, men du ville ikke høre. Nå vil jeg takke, minne og mimre litt.

søndag 25.03 2018

Klippfisken hylles i Brasil

Blir oversett i hjemlandet

Klippfisk er vår største stjerne i Brasil og en sjølskreven middagsgjest, spesielt i påsken. Brasilianerne har et lidenskapelig forhold til den norske klippfisken, men det forbauser meg at «kystens spekeskinke» aldri helt har vunnet innpass i norsk matkultur.

fredag 23.03 2018

Rive Grand Hotel?

Det er med vantru eg les desse artiklane og eg undrar meg kvifor det ikkje kjem fram motførestillingar mot denne rimeleg skråsikre påstanden om riving?

onsdag 14.03 2018

Felles kloakkreinseanlegg mot Storfjorden:

Eit regionalt miljøtiltak eller lokal katastrofe?

tirsdag 27.02 2018

Kronikk:

Slik svarer direktøren på kritikken mot Jugendstilsenteret

Gro Kraft, direktør, Jugendstilsenteret og KUBE, svarer på kritikk om blant annet for lite satsing på kartlegging av jugendstil.

onsdag 21.02 2018

E39 Digernes-Vik

Hvorfor ikke heller et «kinderegg»?

tirsdag 20.02 2018

Makrell-forvaltninga

Eventyr eller økologisk katastrofe?

søndag 18.02 2018

Jugendstilsenteret

«Fordi Jugendstilsenteret og kommunen gjennom mange år ikke har gjort jobben sin, har det arkitektoniske særpreget i Ålesund gradvis mistet sine kvaliteter»

Markeringen av bybrannen i Ålesund har nå utviklet seg til å bli en slags årlig midtvintersfest.

lørdag 09.12 2017

Arkitektur og historie:

Jugendbyen for verdsarv

fredag 30.06 2017

Kronikk om historien og legenden:

«Seljumanna- og Sunnivamesse»

Ifølge de gamle landskapslovene var seljumannamesse, som ble feiret 8. juli, en av de viktigste helligdagene.

fredag 09.06 2017

Kronikk om klima

«Kaldere sol»

mandag 05.06 2017

Kronikk om Palestina og Israel:

«50 års okkupasjon er nok»

Det er i disse dager 50 år siden seksdagerskrigen mellom Israel og Syria, Jordan og Egypt. Den endte med israelsk okkupasjon av Vestbredden, Golan, Gaza, Øst-Jerusalem og Sinai.

søndag 28.05 2017

Kronikk om samferdsle:

«Viktige vegar utan prioritet»

torsdag 11.05 2017

Landskapet gror att

«Tampen brenn for verdsarven»

Måndag den 15. mai 2017 kan bli ein lagnadsdag for verdsarven «Vestnorsk fjordlandskap».

torsdag 04.05 2017

Kronikk om eldrerådsarbeid:

«Kven ringer klokkene for?»

onsdag 05.04 2017

Kronikk om reiselivsmeldinga:

«Forskning og utdanning for et nytt reiseliv»

søndag 12.03 2017

Kronikk om forbrukslån:

«Spar nå - kjøp når du har råd»

Nordmenns appetitt på usikrede lån har økt voldsomt de siste årene. Den samlede forbruksgjeld i Norge nærmer seg ca. NOK 90 milliarder. I tråd med gjeldsveksten øker antall tvangsinnkrevinger, dessverre er det blant unge at økningen er størst.

fredag 10.03 2017

Kronikk om klimaendringar:

«Våtare? Villare? Stigande hav?»

Stad skipstunnel

Framtidsretta investering

tirsdag 07.03 2017

Likestilling

«Kvinner må kreve heltids-stillinger»

Heltidsstillinger er også viktig for å rekruttere menn inn i helsesektoren.

tirsdag 14.02 2017

Fiskeriforvaltning:

«Hvorfor endre på et kvotesystem som leverer såpass godt?»

Dagens kvotesystem er modent for endringer. Ambisjonen må være et effektivt, fleksibelt og legitimt system.

torsdag 12.01 2017

Kronikk 13. januar:

«Snillhetens styrke og svakhet»

søndag 08.01 2017

Kronikk 9. januar:

«Nyttårsønskje for landbruket»

torsdag 05.01 2017

Avfall i det grøne skiftet

Kronikk: «Biogass løyser fleire problem samstundes»

Produksjon og bruk av biogass løyser fleire miljøproblem samstundes.

onsdag 21.12 2016

Kronikk 22. desember:

«Jeg møtte aldri min oldefar, sjømannen»

fredag 09.12 2016

Kronikk:

– Ein skal vere varsam med å støtte tilrettelegging i høgfjellet

Møre og Romsdal er eit fylke der naturen er storslagen og som blir nytta til å vise regionen vår som eit attraktivt reisemål for menneskje i både innland og utland.

søndag 04.12 2016

Kommunereforma:

Kronikk:

Lokaldemokrati til sals

Biologisk mangfold

Fuglene gir oss beskjed

Kronikk

fredag 18.11 2016

Kronikk:

«Verdier har røtter–også i vår tid

I disse dager synes det for noen som viktigere å skjerme barna fra en skolegudstjeneste, enn å sette seg inn i hva kristendommen faktisk har betydd for samfunnet vårt.

onsdag 09.11 2016

Kronikk 10. november:

«Vi trenger en offensiv hav-strategi»

tirsdag 08.11 2016

Kronikk 9. november:

«Er sterke høgskular viktig for Mørebenken?»

– Volda og Molde er budsjettaparar.

mandag 07.11 2016

Kronikk 7. november:

«Digitalisering i lyset si hastigheit»

Den fjerde industrielle revolusjon.

lørdag 22.10 2016

Sentraliseringen i høyere utdanning

Siden 2014 har regjeringen fordelt 500 stipendiatstillinger, inkludert forslaget til statsbudsjett for 2017. Nesten 400 av disse stillingene har gått til universitetene. Møre og Romsdal har fått to. Er fylkets politikere fornøyd med det?

onsdag 12.10 2016

«Mindre rom for fortrolighet?»

Ungdatas ferskeste undersøkelse viser at stadig færre tenåringsjenter har en fortrolig venn som de kan dele de innerste tankene sine med.

tirsdag 27.09 2016

Kronikk 28. september:

«Mens vi venter på byantikvaren»

Stadig vekk fremlegges nye byutviklingsprosjekter som skal gjøre Ålesund attraktiv i fremtida. Det kulturhistoriske bygningsmiljøet – byens største ressurs på lang sikt – er i praksis et fraværende tema.

fredag 23.09 2016

Kronikk 23. september:

Banksjef mener bunnen kan være nådd i Møre og Romsdal

En rekke økonomiske nøkkeltall den seneste tiden, og våre observasjoner fra næringslivet, gjør oss tryggere på at den verste økonomiske brottsjøen er bak oss.

lørdag 17.09 2016

Kronikk:

Norge er et godt land å vokse opp i – for de fleste

Harde fakta viser at ikke alle får nyte av landets velstand. I Møre og Romsdal lever rundt 1400 barn med risiko for å havne i fattigdom.

lørdag 10.09 2016

Kronikk 10. september:

«Akkurat nå tenker noen på å ta sitt eget liv»

Hvert år tar over 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Det antas at ti ganger så mange forsøker.

torsdag 08.09 2016

Kronikk 9. september:

«Kvinner seier ofte nei når dei meiner nei»

Hemsedalssaka har skapt mykje engasjement. Folk er opprørte, fortvilte og krev svar. Dette engasjementet er viktig, men folk flest er ikkje fagkyndige i ein posisjon til å påverke rettssystemet.

Kronikk 8. september:

«Offentleg sektor i endring»

Alle område av offentleg sektor står overfor forventningar om endring og utvikling. Det er tema i boka «Offentleg sektor i endring. Fjordantologien 2016», som nyleg er publisert på Universitetsforlaget.

mandag 05.09 2016

Kronikk 6. september:

«Når hørte du sist en 14-åring si at han eller hun skal gå seg en tur for å nyte utsikten?»

Denne sommeren har det blitt utført et grundig arbeid med å dokumentere tingenes tilstand og bruken av byrom i Ålesund.

tirsdag 30.08 2016

Kronikk:

«Sentrumsdød og forderva politikk»

Kvifor dør norske sentrumsområde når vedtatt politikk og betre kunnskap tilseier det motsette?

fredag 19.08 2016

Kronikk 19. august:

«Beklager, du får ikke begynne i 8. klasse, jenta mi»

torsdag 18.08 2016

Kronikk 18. august:

«Trenger åpenhet for å unngå svart arbeid»

lørdag 13.08 2016

Kronikk

«Teknologiloven som omformer samfunnet»

Min lærer kom en dag inn i klasserommet og uttalte med stor entusiasme: «Glem det jeg har lært dere om radiorør. Det er kommet noe som heter transistor. Transistoren vil forandre alt om radioer og TV-er”.

onsdag 10.08 2016

Kronikk 11. august:

Betre rettsvern for kvinner!

mandag 08.08 2016

Kronikk 9. august:

Aktiv politikk for å utvikle hele landet

Ett av Norges store fortrinn er at det blir skapt arbeidsplasser og bor folk i hele landet. Det gjør oss unik, så unik at mange reiser til Norge for å oppleve akkurat det. Mangfoldet, kulturen, folket, naturen – opplevelsen av Norge.

fredag 05.08 2016

Kronikk 5. august:

«Det grønne skiftet på norsk»

I 2015 kåret Språkrådet «det grønne skiftet» til årets nyord. Mange av mine politikerkolleger tok det flittig i bruk, og det ble etter hvert et allment begrep. Men hva betyr det egentlig i en norsk sammenheng?

onsdag 03.08 2016

Kronikk 3. august:

«Vi må ha mer ambisiøse mål i arbeidet for en tryggere trafikk»

Tallet på omkomne i trafikken har økt sterkt i sommer. Foreningen Nei til Frontkollisjoner skriver i denne kronikken at vi må ha mer ambisiøse mål i arbeidet for en tryggere trafikk.

torsdag 30.06 2016

Kronikk 30. juni:

Brexit-konsekvenser for Møre og Romsdal

Brexit skaper negative sjokkbølger i europeisk økonomi. Også i Møre og Romsdal vil vi merke de negative konsekvensene.

mandag 06.06 2016

Kronikk 6. juni:

"Aspartam – et farlig, kunstig søtningsstoff"

onsdag 02.03 2016

Kronikk torsdag 3. mars 2016:

Politisk råning

Før jul la regjeringen fram Sjømatindustrimeldingen. Den er et steg i riktig retning for å legge forholdene bedre til rette for økt verdiskapning gjennom bearbeiding av sjømat i Norge.

Kronikk:

Pedagogikkfaget i lærarutdanninga offer for gode intensjonar?

I strategidokument «Lærerløftet» skriv regjeringa om den gode læraren. Det blir sagt at «like viktig som fagkunnskap er (…) bred pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse.»