Tema

torsdag 26.03 2020

Ålesund kommune gjer fleire tiltak for å ruste seg for å ta vare på koronasjuke:

Denne roboten skal gjere koronakvardagen enklare

Fryktar folk som er sjuke ikkje tek kontakt:

Legevakta slår alarm - fryktar eldre som er alvorleg sjuke ikkje tek kontakt

Legevakta er bekymra for eldre:

fredag 23.08 2019

Vil at legevakta blir værende der den er

Ordførerne i Stordal og Norddal er svært overraska over anbefalinga om å flytte legevakta på Sjøholt til Vatneeidet og gir uttrykk for sterke ønsker om at den forblir der den er. Også Ørskog-ordføreren er av samme oppfatning.

søndag 06.01 2019

Sykkylven:

Hastebehandling av daglegevakt

Daglegevaktavtalen mellom Sykkylven kommune og Sykkylven legesenter gjekk ut 1. januar.

mandag 13.08 2018

Sykkylven kommunen stilte seg bak kritikken frå fylkeslegen:

Fastlegar får krass kritikk for å ha oppmoda Therese om å finne seg eit anna legesenter

I eit brev frå kommunalsjef Eli Otterlei til Sykkylven legesenter, får fastlegane krass kritikk for å ha oppmoda Therese Utgård om å finne seg eit anna legesenter.

mandag 22.01 2018

KS: Nye legekrav kan svekke helsetjenesten i distriktene

Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til en hver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.

onsdag 17.01 2018

Arbeidet med framtidig legevaktordning i Stranda kommune:

Ser på ulike løysingar for legevakt i Stranda

Rådmann Åse Elin Hole fortel at Stranda ser på ulike løysingar med omsyn til organisering av legevakt.

mandag 04.09 2017

Nå har Ålesund fått privat legevakt

Medi 3 åpnet tilbudet mandag.

onsdag 22.03 2017

Her er den nye legevakta

Ålesund interkommunale legevakt har flytta, men ligger fremdeles i gangavstand til sjukehuset.

tirsdag 21.03 2017

Flytta inn i dag:

Slik vil du merke ny legevakt og overgrepsmottak

Tirsdag er legevakta på plass i nye lokaler på Åse. Onsdag følger overgrepsmottaket etter.

mandag 13.03 2017
2

Legevakt og overgrepsmottak flytter

21. mars flytter Ålesund interkommunale legevakt, og dagen etter flytter overgrepsmottaket.

mandag 28.11 2016

Nasjonalt klageorgan opphever advarsel:

Lege fikk medhold etter klage

Kritikkverdig journalføring, men ikke uforsvarlig behandling. Statens helsepersonellnemnd gjør om vedtak fra Helsetilsynet.

fredag 18.11 2016

Giske kommune blir ikkje med på helsesamarbeid

– Har ikkje tatt oss på alvor

Giske-politikar meiner Ålesund må oppføre seg som ein god storebror.

tirsdag 15.11 2016

Ålesund opprørt over at Giske er i ferd med å trekke seg fra helsesamarbeid

– Har ikke informert oss

På oppløpssida er Giske i ferd med å trekke seg fra det interkommunale samarbeidet om ØHD-avdeling og legevakt på Åse.

søndag 30.10 2016

ØHD, «øyeblikkelig hjelp døgnenhet», blir et nytt tilbud

Lokalmedisinsk senter på Åse

Ved Ålesund sjukehus er Ålesund lokalmedisinske senter i ferd med å ta form.

tirsdag 28.06 2016

Ålesund legevakt:

Mener dødsfall kunne vært unngått med riktig legehjelp

Sakkyndige hos NPE mener et dødsfall kunne vært unngått med riktig legehjelp, mens Fylkesmannen konkluderer med at pasienten fikk forsvarlig behandling.

onsdag 09.03 2016

Prosjekt ny legevakt på Søre Sunnmøre

Ei framtidig omorganisering av legevakta kan gje lang reisetid på ettermiddagane for innbyggjarar i Herøy. Legane er i tidsklemma, og det er behov for ekstra helsepersonell på vakt.

onsdag 03.02 2016

Styrker vaktberedskapen:

Skal ikke stå uten lege på vakt mer

Den interkommunale legevakta i Ålesund innfører pliktig beredskapsvakt på natt og oppbemanning på legesiden.