Tema

tirsdag 27.10 2020

Den administerande direktøren i Mørenett slår tilbake:

– Dei har ikkje tilstrekkeleg kompetanse

Fylkeskommunen ønskjer å samle alle nettselskapane i Møre og Romsdal. Det får direktøren i Mørenett til å reagere.

søndag 25.10 2020

Vil samle nettselskapene til ett

Alle nettselskapene i fylket blir ett dersom Møre og Romsdal fylkeskommune får det som de vil.

torsdag 22.10 2020

Krever at nye ferjekaier blir bygd som planlagt

Ordfører i Fjord kommune, Eva Hove (Ap) krever at nye ferjekaier i Eidsdal og på Linge bygges etter planen.

onsdag 21.10 2020

Rasfare og økte kostnader

Nye ferjer og ferjekaier for Eidsdal-Linge kan bli utsatt

Nye ferjekaier i Eidsdal og på Linge kan bli utsatt. Økte kostnader, problem med å avvikle trafikken i byggeperioden og rasfare ved kaia på Linge er årsakene.

tirsdag 13.10 2020

Sunnmørsposten mener:

Politikerne må ta sin del av ansvaret. Det er flere enn en kaptein på denne skuta.

mandag 12.10 2020

Fylkeskommunen fryktar for trafikksikkerheita:

Seier nei til svømmehall på Digerneset

Ålesund kommune bør seie nei til bygging av svømmehall på Digerneset. Det er oppmodinga frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Ikkje minst er dei uroa for trafikksikkerheita til barn og unge på ein stad med mange og store bilar.

søndag 27.09 2020

Steinsprang på Valdervoll:

Ber Fylkesmannen vurdere om Giske må ha settekommune

Kommunestyret i Giske vedtok torsdag kveld samrøystes innstillinga frå formannskapet.

mandag 21.09 2020

Sunnmørsposten mener:

«Tøffe prioriteringer må til, og det kan bety nye fakkeltog»

Hareid-Sulesund fra 127 kr til 180 kroner

Inntektene fra ferjebillettene må økes med 120 millioner

Ferjeprisene må økes med tilsammen 120 millioner kroner for at fylkeskommunen skal få budsjettet til å gå sammen. Koronarabatten må bort fra neste år, mener samferdselsdirektør Arild Fuglseth.

tirsdag 15.09 2020

Underskudd på 130 millioner

Koronasmell for fylket: 300 millioner i pluss kan bli til 130 millioner i minus

Fylkeskommunen kan gå på en koronasmell. Fjorårets overskudd på mer enn 300 millioner kroner kan bli et underskudd i år på nær 130 millioner kroner i år.

mandag 07.09 2020

Håper å få liv i laksestammen igjen

Nær utrydda laksestamme får naudhjelp

mandag 31.08 2020

Stålelement som skal brukast på Nordøyvegen er på veg frå Polen no, men vegprosjektet har også utfordringar:

Grunnvatn gjer at Nordøyvegen kan bli forseinka

Arbeidet med Nordøyvegen held fram i stort tempo, men usikkerheit rundt tunneldrivinga på Nogvafjorden gjer at vegen i ytste konsekvens blir forseinka.

torsdag 27.08 2020

Saka skal opp i fylkesutvalet måndag:

Dette er Ap og Sp sin sekspunktsplan for å få maritim sektor på rett kjøl

Arbeidarpartiet og Senterpartiet i Møre og Romsdal likar dårleg finansminister Jan Tore Sanner (H) sine signal om å skru igjen pengekranene. For no står maritim næring på spel, meiner dei.

torsdag 13.08 2020

«Noen tror at Møre og Romsdal uansett får «sin andel» av samferdselskronene. Slik er det ikke»

Sunnmøringen Roger Ryberg er fylkesordfører:

Storfylket Viken mener ferjefri E39 koster for mye – vil ha mer til Østlandet

onsdag 08.07 2020

Oversikt over prosjektene:

Ålesund kommune får støtte til utslippsreduserende prosjekter

Ålesund kommune og deres samarbeidspartnere har blitt bevilget 4,2 millioner kroner til prosjekter innenfor klimaarbeid.

mandag 06.07 2020

Lyser ut anbod på fleire ferjesamband

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som no lyser ut anbod på to ferjesamband, og anbod på drift på to andre samband.

mandag 22.06 2020

Ofrer ikke grunnen

Får ikke etablere nedsenka avfallsdunker her

Ei renovasjonslomme i Borgundvegen vil komme i konflikt med fremkommeligheten og forverre trafikkbildet ytterligere, mener Møre og Romsdal fylkeskommune - og gir Ålesund kommune tommel ned for etablering.

onsdag 17.06 2020

Sunnmørsposten mener:

«Ny Nerlandsøybru må på plass raskt»

tirsdag 16.06 2020

Ut mot Dale og Sve:

- Stortinget har glemt Møre og Romsdal

– Stortinget har glemt Møre og Romsdal. Jeg er skuffet over fylket sine folk på Stortinget fra alle parti. Frp har vært en katastrofe for fylket i sin tid i regjering, sier Sps Per Ivar Lied.

No er han blitt direktør - jåleri, meinte nokon

Øverste administrative leiar i fylkeskommunen skiftar tittel frå fylkesrådmann til fylkeskommunedirektør. Det er jåleri, meiner Jan Ove Tryggestad (Sp) og Frank Sve (Frp).

Sunnmørsposten mener:

«Kuttene i videregående skoler bør reverseres»

mandag 15.06 2020

Ga signal om kva som bør med i økonomiplanen til fylket:

Skal kjempe for bompengekutt på Nordøyvegen

Reduserte bompengar på Nordøyvegen, gjenopning av nedlagte klassar i den vidaregåande skulen, med særleg vekt på YSK-linjer. Og behalde distriktstannklinikkane.

Kjøper fleire aksjar i Møreforsking

Møreforsking styrkar eigenkapitalen, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å kjøpe 5.000 aksjar for til saman fem millionar kroner.

lørdag 13.06 2020

Koronakrisa gjer at mange slit med å finne seg læreplass:

Fylket ønskjer «læreplassjeger»

Mange lærlingar står no i ein vanskeleg situasjon som følgje av koronakrisa. Det ønskjer fylkeskommunen å gjere noko med.

fredag 05.06 2020

Sluttet på dagen i fylkesadministrasjonen:

Økonomisjefen fikk sluttpakke på 900.000 kroner

Willy Sægrov fikk ett års etterlønn da han gikk av på dagen som økonomisjef i fylkeskommunen. Det gir han en sluttpakke verdt 900.000 kroner viser sluttavtalen som Sunnmørsposten har fått innsyn i.

mandag 01.06 2020

Fylkeskommunen pressar på for meir pengar til verfta:

– No hastar det med kraftfulle tiltak

torsdag 28.05 2020

Fylkesordføreren:

Vil ikke be om klarhet rundt sluttpakke

Fylkesordfører Tove Lise Torve vil ikke be fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik avklarer om det ble inngått en avtale om sluttpakke eller ikke da økonomisjefen gikk av på dagen.

Privat aktør inn i Møreforsking

Åkerblå AS kjem inn som eigar i Møreforsking. Samtidig ligg det an til at fylkeskommunen går inn med fem millionar kroner, når selskapet no gjennomfører emisjon for å styrke økonomien i selskapet.

fredag 22.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Frp sin snuoperasjon gir nytt ferjehåp»

tirsdag 19.05 2020

Randi Walderhaug Frisvoll kan puste letta ut:

Nordøyvegen får 60,5 millionar årleg når vegen opnar

Det er no endeleg bestemt at Nordøyvegen er eit ferjeavløysingsprosjekt. Det melder Samferdselsdepartementet.

fredag 15.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«KHer er eit offentleg helsetilbod plassert midt mot eit trafikkfarleg punkt, og set svært mange barn i fare»

torsdag 14.05 2020

Knusende kritikk av fylkesadministrasjonen

Tannklinikk: Ber administrasjonen vurdere å si opp 30 år lang kontrakt

Et enstemmig fylkesutvalg ber fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik vurdere å si opp den inngåtte leiekontrakten for en ny tannklinikk i Sykkylven. Kontrakten er på 30 år. Om den kan sies opp og hva det vil koste kan ingen svare på nå.

Krisefylket på økonomi-toppen: Nest best driftsresultat i landet

Møre og Romsdal fylke kuttet skoletilbud og økte ferjebilettene. Nå viser tallene for 2019 at fylket hadde nest best driftsresultat av alle fylkene i landet.

onsdag 13.05 2020

Bråk rundt ny tannklinikk i Sykkylven - politikarar tek til orde for å annullere kontrakt:

Reagerer på at tannklinikk er lagt til trafikkfarleg område

Fylkeskommunen har gått inn avtale om leige av nye tannlegelokale i Sykkylven. Problemet er at det ikkje er tilrettelagt for at born og unge kan kome seg trygt til lokala.

tirsdag 12.05 2020

Mangler 200 millioner kroner:

Fylket kan gå på korona-smell

Fylket ligger an til å miste billettinntekter fra ferjer og busser på 400 millioner kroner i løpet av året. Men det ser ikke ut til at de får kompensert mer enn drøye 200 millioner fra staten.

torsdag 07.05 2020

Vil ha fylka og kommunane med på dugnad:

27 millionar til breiband i Møre og Romsdal

onsdag 06.05 2020

Advarer fylkespolitikerne mot å endre rekkefølgen

Kampen om vegpengene i gang

Leder i Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, advarer fylkespolitikerne om å gjøre endringer i prioriteringene over store vegprosjekt i fylket.

tirsdag 05.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Tikkande kostnadsbombe midt i sentrum»

Stad skipstunnel

Ber fylket slutte sponse tunnel-lobbyistene

Aps Erik Kursetgjerde mener fylket må slutte bevilge penger til Måløy Vekst som driver lobby for å få bygget Stad skipstunnel.

Hovedvegen gjennom Ålesund flyttes til fylket

Hovedvegen gjennom Ålesund fra Ysteneset til Skutvika flyttes fra staten til fylket. Det betyr at fylket blir ansvarlig for byggingen av en framtidig Brosundtunnel.

onsdag 29.04 2020

Gjer endringar på ferjeruter for å betre tilbodet for pendlarar

Fylkeskommunen gjer endringar i seks ferjesamband frå fredag av.

tirsdag 28.04 2020

Fylket nærmer seg tap på 100 millioner

Tomme busser og halvering av ferjetrafikken

Seks uker med koronaepidemi har kostet fylket nær 100 millioner kroner i tapte inntekter på buss, ferje og hurtigbåt.

mandag 27.04 2020

Sunnmørsposten mener

Uforståelig sendrektighet i vegvesenet

fredag 24.04 2020

Tannklinikkar opnar for pasientbehandling

Dei offentlege tannklinikkane i fylket vil dei to neste vekene opne for tannbehandling.

torsdag 23.04 2020

Her kjem det ny asfalt i år

No startar asfaltsesongen. Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge opp mot 100 kilometer med asfalt på fylkesvegane fram til november.

tirsdag 21.04 2020

Sunnmørsposten meiner:

« Fylket må leve med omdømetapet»

Forslag om oljenæringen stemt ned av Ap og Senterpartiet

Koronapakke vedtatt av fylkestinget

En krisepakke på 190 millioner kroner tilknyttet koronakrisen ble vedtatt av fylkestinget.

Gjekk frå tre til to avgangar i timen, men endra ikkje rutetidene:

Derfor er det 40 minutt mellom avgangane på Hareid - Sulesund

Frå å kunne ta ferje kvart 20. minutt kan ein no risikere å vente 40 minutt om ein skal ta ferje på sambandet Hareid - Sulesund. Ifølgje fylkeskommunen har det kome inn klagar frå transportnæringa.

Guttelvik får kritikk for økonomistyring

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik får kritikk for manglende økonomistyring.

fredag 17.04 2020

Klubbene står fritt til å trekke seg fra storhall i Spjelkavika

Klatreklubben i Ålesund er i tvil om de klarer leieutgiftene tilknyttet nye Spjelkavik Arena. Fylket har gitt klubben muligheten til å trekke seg om de ikke makter utgiftene.

Helene Hanken blir ny rektor ved Fagskolen

Fagskolen i Ålesund skal slås sammen med Fagskolen i Kristiansund og bli til Fagskolen i Møre og Romsdal med Helene Hanken (49) fra Ålesund som rektor.

tirsdag 14.04 2020

Kollektivtilbudet reduseres ytterligere på grunn av korona – 53 permitterte

Reduksjonen gjelder både buss, hurtigbåt og ferjer. De fleste går over til sommer-ruter eller skolefri-ruter.

lørdag 11.04 2020

Rakk ikkje fristen, men har sendt inn det dei kallar eit sterkt råd:

Fylkeskommunen seier nei til badeland i Brattvåg

onsdag 08.04 2020

Få stipend til Møre og Romsdal:

Gir kunstnarane moralsk støtte

– Eit viktig innspel, seier leiar i kulturutvalet i fylket.

fredag 03.04 2020

Fylkeskommunen

Foreslår krisepakke på 175 millioner

Fylket legger på bordet en krisepakke på 175 millioner kroner. Pengene skal brukes til vedlikehold av veger og skoler samt tiltak for kultursektoren.

tirsdag 31.03 2020

Meiner det hastar å få i gang tiltak for å sikre arbeidsplassar i fylket:

Vil hasteinnkalle fylkesutvalet om krisepakken – dette svarer fylkesordføraren

mandag 30.03 2020

Koronakrisa:

Vil sette i gang strakstiltak for å få flere i arbeid i Møre og Romsdal

Frps Frank Sve vil at fylket bevilger 100 millioner kroner til strakstiltak for å få folk i arbeid. Senterpartiet ber i et brev om at fylket får mer penger fra staten.

onsdag 25.03 2020

Halvparten reiste utan billett – Fram med sms-betaling

Før helga kontrollerte Fram bussreisande i Ålesund, Molde og Kristiansund. Halvparten kunne ikkje legge fram gyldig billett.

tirsdag 24.03 2020

– Fylkesmannen må åpne grensene nå

I ei pressemelding melder Maritimt Forum Nordvest, Haram Næring og Innovasjonsforum og MAFOSS at de på vegne av maritimt næringsliv krever at fylkesmannen og kommuner i Møre og Romsdal opphever de lokale innreisereglene.

Nytt vedtak i fylksutvalget:

Monica Molvær tilbake i fylkespolitikken

Fylket med hastevedtak:

Korona-krisen gir gratisferje for passasjerene

Korona-krisen gjør at person kan reise gratis på ferjene i månedene som kommer. Prisene for en bil blir som i dag.

Vil ikke bøye seg for Stortinget

Fylket nekter å overta 36 fiskerihavner

Møre og Romsdal fylke nekter å ta over 36 fiskerihavner som Stortinget har vedtatt skal overføres til fylkene.

mandag 23.03 2020

Mange får ikkje nytta seg av periodebillettane sine under koronakrisa:

Derfor refunderer ikkje Fram unytta billettar under koronakrisa

søndag 22.03 2020

Norsk Industri er kritiske til strenge innreiseregler i Møre og Romsdal:

— Det er alvorlig at Fylkesmannen ikke hører på egen arbeidsgiver

Bedrifter i Møre og Romsdal reagerer kraftig på oppfordringen fra Fylkesmannen til kommunene, om å ha strengere innreiseregler enn hva statlige myndigheter råder til. «Alle må være med på helsedugnaden», er Fylkesmannens svar.

tirsdag 17.03 2020

Ringvirkningsanalysen for kulturlivet

Tror flere vil se verdiskapingen

– Vi er veldig glade for at det offentlige får opp øynene for hva vi driver med. Å basere seg på så mye frivillighet er krevende.

lørdag 14.03 2020

Helgaprat med Torgeir Dahl:

– Ein medspelar, ikkje ein fiende

mandag 09.03 2020

Gir røde kort til fylkespolitikerne etter kutt på vgs.

– Her er det én ting å gjøre, og det er å reversere skolekutta og gi ny søknadsfrist til 15. mai

Overskuddet på 300 millioner kroner i fylkeskommunen viser at skolekutta ble gjort på feil grunnlag, og ikke var nødvendige sparetiltak. Da må overskuddet tilbake til skolene, og elevene må få søke videregående på nytt.

Møre og Romsdal fylkeskommune:

Stoppar alle skuleturar ut av landet

Over 25 skuleklassar ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal har planlagd reiser til utlandet utover våren. No har dei fått stoppordre på grunn av koronasituasjonen.

onsdag 04.03 2020

Ferjeprisene

Øker ferjetakstene med en sone - ikke to

Et flertall i samferdselsutvalget nøyer seg med å øke ferjetakstene med én sone fra 1. juli. Det opprinnelig forslaget var at takstene skulle økes med to soner.

Fylket må spare penger

Kutter bussruter på bygdene-skjermer byene

Lite brukte bussruter på bygdene kuttes kraftig fra over sommeren. Busstilbudet i byene blir opprettholdt omtrent på nivå som i dag.

mandag 02.03 2020

Ferjefylkene i møte med regjeringen

Ingen løfter om mer ferjepenger

Ingen av de fire statsrådene som stilte på møtet om ferjeprisene kom med løfter om penger i revidert budsjett. Fylkene har nå fått frist til 15 mars for å sende inn mer detaljert informasjonen om hva det koster å drive ferjer.

søndag 01.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

Klok kursendring om ferjetakstane

lørdag 29.02 2020

Buss og hurtigbåt:

Betaler du kontant på bussen? Då kan du snart bli straffa med høgare billettpris

Om du kjøper billett om bord på buss og hurtigbåt, kan du snart måtte betale meir enn dei som kjøper billettane i Fram-appen.

fredag 28.02 2020

Senterpartiet snur

Flertall for å kutte ferjeprisene til sommeren

Senterpartiet sier ja til å kutte ferjeprisene. Dermed er det flertall i fylkestinget for billigere ferjer. Men hvor store kutt Senterpartiet blir med på vil de ikke si.

torsdag 27.02 2020

Arbeiderpartiet sier nei

Stranda kommune ber fylket oppheve kuttene – blankt nei fra Arbeiderpartiet

Derfor vil ho vente med å sette ned ferjetakstane

Hugs at fylket får mange nye oppgåver utan at det følgjer pengar med, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).

onsdag 26.02 2020

Nesten tidoblet overskuddet

Revisjonfirma går Guttelvik etter i sømmene

Kontrollutvalget har hentet inn et revisjonsfirma for å ettergå økonomistyringen i fylket. - Det er vel grunn til å tro at her kommer det krass kritikk, sier leder av kontrollutvalget Terje Hals fra Nordmørslista.

tirsdag 25.02 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Skandaløs skivebom»

Frank Sve (Frp) meiner skular kunne ha vore spart:

Vil ha ekstern gransking av fylkesøkonomien

Meiner skular kunne ha vore spart:

Kan komme mer penger i mai:

Måtte svare for 300 millioner i overskudd

Fylkespolitikerne fikk overskuddet på 313 millioner kroner midt i ansiktet under ferjehøringen på Stortinget. Fylkesordfører Tove Lise Torve sleit med å forklare hvorfor fylket måtte øke ferjeprisene.

Anders Riise (H) positivt overraska over det gode resultatet i fylkeskommunen:

– Dette kan gi lågare ferjeprisar

Høgre om det store overskotet i fylket:

Fylkesrådmannen godt nøgd med 2019-rekneskapen, men ser også forbetringspotensiale:

Dette tek Guttelvik sjølvkritikk på

Fylket gjekk over 300 millionar i pluss:

Rekordoverskudd for fylket:

Mens fakkeltogene gikk strømmet pengene inn i fylkeskassa

Mens fakkeltogene mot økte ferjepriser og kutt i de videregående skolene marsjerte gjennom Storgata i Molde strømmet pengene inn i fylkeskassa. Fjoråret ble ett av de beste for fylkeskommunene på lang tid.

mandag 24.02 2020

Fylket på ferjehøring i Stortinget:

Sender tre personer – får snakke i fem minutter

Møre og Romsdal fylke sender fylkesordfører Tove Lise Torve, leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim og samferdselsdirektør Arild Fuglseth til Stortingets høring om ferjetilbudet. De tre får tilsammen en taletid på fem minutter.

– Staten pungar ut til eigne ferjer – svelteforar fylkesferjene

For dei statlege ferjene i Møre og Romsdal skyt kostnadene i vêret. Samtidig tvingar dei fylkeskommunen i kne, meiner Kristin Sørheim (Sp).

Dette er programmet for høyringa

Møre og Romsdal fylkeskommune er først ut av ferjefylka i Stortinget.

Dette skjer vidare i ferjesaka

Ferjeopprøret fører til fleire viktige møte dette halvåret.

fredag 14.02 2020

Satser videre tross kutt fra fylkeskommunen:

Forskerlinja ved Fagerlia fortsetter som før

Fylkeskommunen har trukket ekstrastøtten til forskerlinja ved Fagerlia videregående skole, men studietilbudet videreføres og er sikret for flere nye skoleår, forsikrer rektor Yngve Omenås.

torsdag 13.02 2020

Flere kritiske rapporter om driften ved skolen

Rektor ved fagskolen i Ålesund går av

Alf Gunnar Furland går av som rektor ved fagskolen i Ålesund og går over i en stilling som rådgiver. Det har de siste årene kommet en rekke rapporter som har pekt på kritikkverdige forhold ved skolen i Ålesund.

onsdag 05.02 2020

Ferjefylkene samler kreftene

tirsdag 04.02 2020

Sunnmørsposten mener:

«Hakk i ferje-plata»

tirsdag 28.01 2020

Hver dag går ett tonn ferjekloakk rett i fjorden

Når ferja har kommet 300 meter fra land, kan kloakken slippes urenset ut i fjorden. Hver dag slipper hver ferje ut minst ett tonn kloakk. Nå skjerpes kravene. Men hvem skal ta regninga?

torsdag 23.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

Når det beste ikkje er godt nok

onsdag 22.01 2020

Autopass på ferjene ble utsatt – nå krever rederiene erstatning

Fylket avlyste innføring av autopass på fylkesvegferjene – nå kan ordningen bli enda dyrere

torsdag 16.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Staten bør bidra til større ferjerabatt»

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten mener

«Presset øker på fylkespolitikerne»

torsdag 09.01 2020

Fylkestinget

Lønnsvinnerne i fylkespolitikken

Seks fylkespolitikere er frikjøpt med en godtgjørelser fra 800.000 til 1,2 millioner kroner. På topp troner Ap-fylkesordfører Tove Lise Torve, sammen med blant andre Frank Sve(Frp) og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap).

søndag 15.12 2019

Lesarinnlegg:

«Pengane strekkjer ikkje til, nedskjeringane står i kø»

Lesarinnlegg:

«Korleis har dokke tenkt å gjere det med oss som ikkje er klare for hybellivet, i ein alder av 15 år?»