Tema

lørdag 14.08 2021

Helgaprat: Kommunestyrepolitikeren som er Tiktok-kjendis

Daniel ble mobbet og følte seg for stygg til å ha venner. Nå legger han ut videoer av seg selv til 35.000 følgere

Kommunestyrepolitiker i Ålesund. Student. Tiktoker med over 35.000 følgere. Og i ferd med å lansere et nytt klesmerke. Daniel Pour Asgharian har oppnådd mye på sine 22 år. For to år siden var situasjonen en helt annen.

torsdag 24.06 2021

Politiets sommerbrev:

– Man bør være tett på og interessert i barnas liv

Politiet ser en hyppighet i antall henvendelser om kriminalitetsutfordringer blant barn og unge. I årets sommerbrev oppfordres foreldre og foresatte til å gjøre forebyggende tiltak i hjemmet.

lørdag 10.04 2021

Eleven ble trakassert av læreren på en barneskole i Ålesund:

Ordføreren har bedt om unnskyldning

Fylkesmannen mente at eleven ikke hadde et trygt og godt skolemiljø. Nå har ordfører Eva Vinje Aurdal bedt om unnskyldning.

mandag 08.02 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Trenden med avtalte slagsmål er blitt forsterka under pandemien»

onsdag 08.07 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Meir kraft til mobbeombodet»

mandag 20.04 2020

Innfører permanent mobbeombud

Fylkestinget innfører et permanent mobbeombud for Møre og Romsdal.

onsdag 29.01 2020

Langt til mål for kampen mot mobbing

onsdag 18.12 2019

Mobbeombud har mottatt 81 henvendelser om barn og unge

Mobbeombudet i Møre og Romsdal har mottatt 81 henvendelser om barn og unge som ikke har det godt på barnehage eller skole.

fredag 18.10 2019

Kronikk:

«Eit filosofisk blikk på «mobbeparagrafen» i opplæringsloven»

mandag 08.07 2019

Lesarinnlegg:

«Ein mobbefri kvardag for alle elevar»

mandag 01.07 2019

Leiar:

Må unngå at læraren si rolle blir svekka

onsdag 26.06 2019

Enorm økning i mobbesaker etter lovendring

Etter at loven gjorde det lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever, er antall saker meldt inn til fylkesmennene er nær nidoblet.

torsdag 20.12 2018

Leder om hets i sosiale medium:

«Ungdom med skrikande behov for vaksenkontakt»

onsdag 19.12 2018

Kolvikbakken ungdomsskole ber om at voksne involverer seg i unges mobilbruk:

Ungdom hetses via apper

– Om jeg hadde fått slike meldinger flere ganger om dagen hadde jeg blitt sjuk av det.

torsdag 22.11 2018

Bystyret:

– Nye Ålesund må ha eget mobbeombud

Bystyret mener at det bør etableres et mobbeombud i nye Ålesund, og oversender saka til prosjektlederen. – Et utrolig stort steg i riktig retning, sier Elevorganisasjonen

tirsdag 25.09 2018

Kronikk

«Blir barnet ditt mobba?»

Mobbing kan starte tidleg, allereie i barnehagen, og mobbeombodet oppmodar foreldre som opplever dette om å søkje hjelp om dei føler dei ikkje blir høyrde når dei tek opp problema med barnehagen. Det skriv mobbeombodet og elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal i denne kronikken.

torsdag 30.08 2018

Vil ha eget mobbeombud i Ålesund

– Det er noe i skolen som ikke stemmer. Det er dessverre ikke alt som står rett til. Mange av barna våre slites i stykker av et skolemiljø som ikke er bra.

lørdag 25.08 2018

Kommentar:

- Jeg har et inderlig ønske: at den nye mobbeparagrafen fører til at ingen lenger bagatelliserer mobbing som «jentegreier» eller «guttestreker»

Jeg har et inderlig ønske: at den nye mobbeparagrafen fører til at ingen lenger bagatelliserer mobbing som «jentegreier» eller «guttestreker».

tirsdag 21.08 2018

Antallet klagesaker skyter i været etter at mobbeparagrafen kom

Ålesund: Fire av ti som klaga til fylkesmannen fikk medhold

Av de 53 skolemiljøsakene fylkesmannen behandla forrige skoleår, kom ti fra Ålesund. Av disse var det fire som fikk medhold i klagen sin.

fredag 17.08 2018

Foreldre i Ålesund fikk medhold hos fylkesmannen etter at de klaget på dårlig forhold mellom lærer og elev

Flere klagesaker etter mobbeparagrafen

Eleven følte seg krenka og trakassert av læreren i fire år. Nå har fylkesmannen slått fast at en barneskole i Ålesund ikke gjorde nok for å gi eleven et trygt skolemiljø.

søndag 28.01 2018

Leder

«Behov for betre vern mot mobbing i barnehagen»

Eit av krava som barneombod Anne Lindboe har kome med til den nye regjeringa, er at barn i barnehagar må få eit lovfesta vern mot mobbing.

søndag 05.11 2017

– Eit bursdagsselskap vart vendepunktet:

– Det kan vere svært små forskjellar på å verte verande eit mobbeoffer, eller å få sjansen til å kome seg ut av det.

Studenten Siril Grevsnes Bratten (22) starta antimobbekampanje

torsdag 12.10 2017

– Dette var systemsvikt

onsdag 11.10 2017

Held hemmeleg tilråding om anke av mobbesak

Ulstein kommune vil ikkje offentleggjere rådmannen si vurdering og tilråding i spørsmålet om eventuell anke av mobbedommen. Presseekspert meiner hemmeleghaldet er ulovleg.

torsdag 05.10 2017

Leder om mobbing:

«Framleis gjer vi for lite for å stoppe mobbinga»

fredag 18.08 2017

Mobbe-saka

Ulstein kommune krever full frifinnelse

Ulstein kommunes advokat Øyvind Renslo mener kommunen gjorde det de kunne for Glen Børge Flø.

Mobbe-saken

Avslo tilbud om 1,2 millioner kroner

Tilbud om minnelig ordning fra Glen Børge Flø.

torsdag 17.08 2017

Forsøk på forlik i mobbe-saka

- Tilbodet er framleis for lågt

Advokat Lars-Henrik Windhaug var tydeleg på at Ulstein kommune sitt tilbod til Glen Børge Løset Flø er for lågt.

onsdag 16.08 2017

Lærere og assistenter ved tre barneskoler lærte om å bygge gode læringsmiljø og forebygge mobbing

Fikk hjelp til å tenke med hjertet

Hvordan kjennes trygghet og respekt på kroppen?

fredag 11.08 2017

Kronikk:

«Styrka tiltak mot mobbing»

Myndigheitene seier klart og tydeleg frå om at mobbing ikkje skal skje, det skal nytte å seie ifrå og regelverket skal verke, skriv fylkesmannen i denne kronikken.

fredag 04.08 2017

KOMMENTAR:

«Voksne som ser og bryr seg. Så enkelt, og likevel så vanskelig.»

fredag 28.07 2017

Den usynlege mobbinga:

«Baktaling og utfrysing øydelegg kvardagen til mange. Kva kan gjerast?»

Som medmenneske, foreldre og lokalsamfunn må vi gjere alt vi kan for å hindre at slikt ugras får vekse. Men korleis?

tirsdag 04.07 2017

Mobbeoffer vant mot Romsdals-kommune i retten: Får over tre millioner

Romsdalskommune tapte mobbesak i tingretten.

mandag 03.07 2017

– Det er viktig å belyse denne saken overalt

Synger mot mobbing

Mandag skal organisasjonen Oss Mot Mobbing (OMM), sammen med Metalheads Against Bullying sette søkelyset på mobbing på Rådhusplassen. Flere lokale musikere skal også delta.

torsdag 27.04 2017

Visste om mobbing i fleire år

Nordfjordeid skule har i fleire år visst om mobbing, utan å gjere det dei kunne for å stoppe det. No legg kommuneleiinga seg flat.

fredag 03.02 2017

Gunn Berit Gjerde:

- Bruk vår mobbemodell

Ingen grunn til å finne opp krutet på nytt. Bruk Møre og Romsdal sin modell mot mobbing.

onsdag 01.02 2017

Leserinnlegg 2. februar:

«Vi må ta mobbing på alvor»

Nylig kom resultatet fra elevundersøkelsen til udir ut, og dessverre er resultatet svært nedslående. Hele 6,3 prosent av de spurte svarer at de blir mobbet to-tre ganger i måneden.

mandag 09.01 2017

Leder 10. januar:

«Av og til må man love mer enn man kan holde»

onsdag 07.12 2016

Ulstein anker i mobbesaken: – Jeg hadde håpet at jeg skulle få komme videre

Glen Børge Løset Flø vant på alle punkt mot Ulstein kommune i tingretten. Nå har kommunen bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten.

onsdag 23.11 2016

Mobbeoffer får to millioner i erstatning: – Jeg vil råde alle i samme situasjon til å ta opp kampen

Mobbeoffer Glen Børge Løset Flø (28) får millionerstatning fra Ulstein kommune.

onsdag 09.11 2016

Nettvett-kampanjen Bruk Hue:

Kort veg fra noe uskyldig til nettmobbing

Flere hundre elever på ungdomsskolen fikk lære om nettmobbing. De ble overraska over hvor raskt noe relativt uskyldig kan ende opp med mobbing og drapstrusler.

fredag 07.10 2016

Mobbe-saken:

- Ble en hakkekylling fra 2. klasse

Glen Børge Løset Flø sin advokat mener klienten ble skolens hakkekylling fra han var 8 år.

torsdag 06.10 2016

Mobbesaken:

Vitne mener mobbeoffer mobbet andre

Et av vitnene i mobbesaken mot Ulstein kommune mente saksøker Glen Børge Løset Flø sjøl var en mobber på barneskolen.

onsdag 05.10 2016

Krever to millioner av Ulstein kommune

Glen Børge Løset Flø har saksøkt Ulstein kommune etter det han mener er omfattende mobbing i grunnskolen. I dag starta rettssaken.

Etterforskar Jodel-mobbing

Fleire har kontakta politiet i Vanylven om mobbing på mobil-appen Jodel.

torsdag 29.09 2016

Glen Børge ble mobbet på skolen. Nå saksøker han Ulstien kommune for å få et bedre liv for seg og sin sønn

Glen Børge Løset Flø ble mobbet i grunnskolen. Nå saksøker han Ulstein kommune for å få et bedre liv for seg selv og sin sønn.

Tar et oppgjør med mobbinga

Glen Børge Løset Flø fra Ulsteinvik ble mobbet i grunnskolen. Nå saksøker han Ulstein kommune for å få et bedre liv for seg selv og sin sønn.

onsdag 18.05 2016

#UNGiMR:

Ungdom hyllar mangfald med festival

– Tanken er å bryte den evige straumen av perfekte bilde.

onsdag 03.02 2016

Brattvåg:

Slik blir dei kvitt mobbingen i skulen

tirsdag 26.01 2016

– Førebygging er ikkje nok

– Det er nesten litt banalt å tru at berre ein driv god førebygging, så unngår ein mobbeproblema.

lørdag 16.01 2016

Lagar film om mobbing

Bestevenninnene Regine og Maria sitt engasjement rundt mobbeproblematikken blir no overført til filmlerretet.

fredag 15.01 2016

Sosiale medier:

«Ofte har det som var ment som tull, vokst seg stort og stygt»

Du har kanskje oversikt over om barnet ditt blir mobbet. Men har du oversikt over om barnet ditt mobber andre?

tirsdag 08.12 2015
3

Nettmobbing:

Ingrid (18) fekk nok av anonyme nettmobbarar

– Først opplevde eg appen som litt morosam, men etter kvart reagerte eg på kor mykje stygt folk skreiv om kvarandre. Det vert skrive ting som ein ikkje skal seie, og det er veldig personleg fordi det vert brukt fulle namn. Folk skriv og kommenterer anonymt.