Tema

lørdag 27.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Vindkraft er bokstaveleg talt i motvind politisk»

onsdag 24.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Norge si største sårbarheit er kor avhengige vi er av straumforsyninga»

torsdag 04.03 2021

Haramsøya:

Fekk konfrontert NVE direkte

Nei til vindkraftverk på Haramsøya fekk ikkje delta under tilsynet på fjellet, men fekk vist misnøya si med NVE ansikt til ansikt.

mandag 04.01 2021

Kvikkleire-kartlegging

Finnes områder med kvikkleire i Ålesundsområdet

Tre områder i Ålesund er merket med kvikkleire. Men det er også lokalisert kvikkleire på Godøya og i Sykkylven, viser en NVE-rapport.

lørdag 19.12 2020

Her vert det kartlagt for skred

torsdag 17.12 2020

Motvind meiner dei bryt lova – slik svarar det canadiske selskapet

Canadiske Enbridge seier at dei møter alle miljøkrav, og at Havsul 1 vil vere eit gode for Nordvestlandet. Motvind fryktar for sårbare bestandar av sjøfugl og fisk.

onsdag 09.12 2020

Har fjerna knusekule som rulla ned frå Haramsfjellet

Anleggsarbeidet på Haramsøya pågår for fullt, og nye spørsmål å ta stilling til oppstår undervegs.

torsdag 29.10 2020

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

tirsdag 27.10 2020

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

tirsdag 29.09 2020

Ålesund formannskap:

Klagar på nytt NVE-vedtak om vindturbinar

Ålesund kommune klagar på NVE sitt vedtak om å godkjenne endra detaljplan og MTA for Haram vindkraftverk. Dei meiner støy- og skredfaren ikkje er godt nok undersøkt.

tirsdag 30.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Må ha meir til skredsikring»

fredag 29.05 2020

Kommentar om vindkraft:

«Sivil ulydnad kan snu vinden»

Historia om sivil ulydnad er historia om dei mange tapte slag, men også om korleis store samfunnsendringar har blitt fødde.

torsdag 21.05 2020

Vindkraft: Vil stanse saksøkte, ikkje påbegynte prosjekt

Frp vil be Stortinget gjere noko partiet ikkje foreslo i regjering: Å stanse vindkraftutbyggingar som skal opp for domstolane.

onsdag 20.05 2020

Haramsøya:

Motstandarane gir seg ikkje – sender nytt klagebrev

Nei til vindkraftverk på Haramsøya løfter fram temaet støy og folkehelse i eit ferskt brev.

lørdag 16.05 2020

NVE-gjennomgang avslørte mangelfull naturkartlegging

NVE baserer seg tungt på høyringsrunden for å avdekke eventuelle svakheiter i konsulentrapportar.

Sa opp konsulentjobb i protest mot vindkraft

tirsdag 28.04 2020

Ny vannledning og pumpehus

Legger ny vannledning i friområde

Brødr. Sunde er pålagt å fjerne vannledninga i Brusdalselva innen 1. septemper. Nå søker de om å legge ledning i ny trasé via friområdet i Fremmerholen og å bygge pumpehus.

mandag 06.04 2020

Brødr. Sunde

Må fjerne vannledning innen september

Brødr. Sunde har fått frist til 1. september 2020 til å fjerne vannledninga i Brusdalselva. NVE varsler straff i form av tvangsmulkt dersom fristen ikke blir overholdt.

søndag 01.12 2019

Leder

Havsul bør stoppes

torsdag 28.11 2019

Kamp mot vindmøller

Aksjonerte for fuglefjellet på Runde

Rundt 40 aksjonister samlet seg foran Stortinget til kamp mot vindkraftanlegget Havsul 1 og for fuglefjellet på Runde.

onsdag 20.11 2019

Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.

onsdag 30.10 2019

Hugsar du kjempeblokka som landa rett føre huset til ein familie i Skodje?

Vegvesenet skal fjerne meir stein der kjempen rasa ut

Vegvesenet skal fjerne meir stein på Glomset ved Storfjorden. Det kan rase på nytt – men steinane er langt mindre enn storblokka som kom sist.

torsdag 19.09 2019

Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.

tirsdag 03.09 2019

Slik reagerte kommunen på politikarens byggeprosjekt

mandag 22.07 2019

NVE:

Senker farenivået for Mannen

søndag 30.06 2019

Rødt farevarsel ved Veslemannen – ni evakuert

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppjusterte søndag kveld farenivået til rødt for Veslemannen på grunn av mye nedbør og store bevegelser.

mandag 29.04 2019

Kraftutbygging i Vestnes:

Gjev ikkje løyve til småkraftverk

NVE gjev ikkje løyve til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune.

fredag 16.11 2018

Fortsatt oransje farenivå:

Mye snøsmelting øker farenivået i Veslemannen

onsdag 14.11 2018

Frp-politikar kraftig opprørt over at NVE-kart hindrar folk i å bygge

Sindre Kvangarsnes (Frp) går til kamp mot dei generelle byggeforboda grunna NVE-kart. No har han sendt brev til partifelle i stortingskomité.

tirsdag 13.11 2018

Får ikkje bygge hus på garden ved Dalsfjorden grunna kart frå NVE

Eit databerekning frå NVE over jord- og flaumskredfare hindrar folk i bygge – med mindre dei sjølve eller det offentlege betalar for kostbare geologiske rapportar.

mandag 15.10 2018

Stor blokk raste ut natt til mandag:

Fortsatt rødt farenivå – men minkende bevegelser

Minkende bevegelser i Veslemannen. Rødt farenivå opprettholdes, melder NVE mandag 17.30.

tirsdag 09.10 2018

Regnet øser ned - økt flomfare på Nordvestlandet

Meteorologisk institutt melder om flomfare, samt jord- og flomskredfare på gult nivå.

Har avdekt erosjonsskadar på E39-bru

Det er avdekt erosjonsskadar på Osbrua på E39 gjennom Ørsta sentrum.

tirsdag 25.09 2018

Ny evakuering: Veslemannen beveger seg igjen

Møre og Romsdal politidistrikt melder at det er satt i verk ny evakuering under Mannen på grunn av økte bevegelser i fjellpartiet.

onsdag 18.07 2018

Fikk ikke penger til flomsikring

Søkere i Møre og Romsdal fikk avslag på søknader om flom- og skredsikring.

fredag 13.07 2018

Utvik på beina etter flaumen – men Verlo får ikkje flytte heim

Etter regn kjem sol, heitar det. Men enkelte i Utvik har hamna i skuggen av sola.

tirsdag 27.03 2018

Fem skadet i påskefjellet

Møre og Romsdal Røde Korse melder om stor utfart til påskefjellet tirsdag.

tirsdag 06.03 2018

Måler Åkerneset betre

Dersom fjellpartiet Åkerneset i Storfjorden rasar ut, vil det føre til ei flodbølgje som kan treffe bygdene i Geirangerfjorden.

tirsdag 30.01 2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vil bli betre til å førebygge flaum og skred

Ei ny tilskotsordning er eitt av fleire grep styresmaktene no tek for betre å førebygge skader frå flaum og skred.

fredag 06.10 2017
5

120.000-180.000 kubikk kan rase ut:

Har pumpet nærmere 200.000 liter vann ned i fjellet: Vannet gav effekt, men de fikk ikke pumpet nok

For første gang forsøkte NVE å «hjelpe» i gang et ras fra Veslemannen. Vannet førte til store bevegelser i fjellet, men snø og minusgrader gjorde at det stabiliserte seg.

tirsdag 08.08 2017

Auka farenivå for Veslemannen

Bevegelsane i fjellpartiet Veslemannen har den siste veka auka gradvis, melder NVE.

torsdag 03.08 2017

Meteorologar er redd for å rope «ulv-ulv»:

Vêrprognose viste ekstremnedbør dagen før flaumen i Utvik

Ein nedbørsprognose laga søndag før flommen i Utvik viste at det kunne falle inntil 35 mm nedbør på ein time i det aktuelle området.

mandag 15.05 2017

Følg med på webkamera:

Får ikkje brøyta før denne fonna går

Turistsesongen startar ikkje for fullt før vegen over til Langvatn er opna. Men då må ein først vere trygg for Stavbrekkfonna.

tirsdag 21.02 2017

«Veslemannen» – rasutsatt del av fjellet Mannen i Romsdalen

Følg Veslemannen millimeter for millimeter

Så mye har Veslemannen beveget seg i 2017.