Tema

mandag 29.06 2020

Slik blir sparetiltaka på skulane i Giske: – Ikkje haldbart

Ein haug med undervisning blir kutta, elevar må ha time i gymsalen og klassar blir slått saman. Dette er berre nokre av tiltaka som blir gjort på skulane i Giske for å spare pengar.

torsdag 09.04 2020

Lesarinnlegg:

«Giske, kommunen utan kultur og mangfald?»

onsdag 08.04 2020

Leserinnlegg:

«Giske ofrer kulturskolen»

torsdag 28.11 2019

Rådmann varsler røde tall i regnskapet

Går mot underskudd i Ålesund kommune

Ifølge rådmannens seneste kontroll bruker Ålesund kommune 86,8 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019.

onsdag 21.08 2019

Leserinnlegg:

«Hva er god politikk for kommuneøkonomien?»

mandag 01.07 2019

Midsund ute av Robek-lista

Etter eitt års innmelding, er Midsund kommune no ute av Robek-lista.

tirsdag 19.02 2019

ROBEK-exit til sommeren:

Sprakk på utgifter – men skatteinntekter reddet Ålesund fra minus

tirsdag 19.06 2018

Ny Sørsida-skole og Nordøyvegen:

«Nordøyveg eller skule»

torsdag 07.06 2018

Ålesund på veg ut av Robek - men for 2018 truer mørke skyer:

Ekstra millioner til kultur, sykkel og badeplasser

Overskuddet i 2017 var så godt at politikerne vedtok å tildele 1,7 millioner kroner ekstra til kultur, sykkel - og badeplasser, samt 1 million til kulturfondet. Samtidig ligger kommunen an til et underskudd på flere titalls millioner i 2018.

onsdag 23.05 2018

Store utgifter til skole og hjemmetjeneste:

Ålesund styrer mot et merforbruk på 70 millioner

Det viser de økonomiske prognosene i første tertialrapport for 2018.

søndag 11.03 2018

Kommuner på ROBEK-lista:

«Et lenge etterlengtet pusterom for kommunene»

torsdag 08.03 2018

Større forskjeller mellom små og store kommuner

Vil stille nye krav til staten

Ålesund blir snart blant landets største kommuner. Da vil ordføreren også stille andre krav til staten.

torsdag 22.02 2018

Ålesund ute av Robek ett år før tida

Med et driftsoverskudd på 4,2 prosent, vil Ålesund kommune komme ut av Robek-lista ett år før fristen i 2019. – Veldig kjekt, sier økonomisjef Ole Kristian Arntsen.

lørdag 02.09 2017

Aldri før har færre kommuner vært under administrasjon

I desember 2016 var 47 kommuner registrert i Robek. Nå er det bare 27 kommuner igjen. Det er det laveste tallet siden Robek-listen ble etablert i 2001.

fredag 17.02 2017

Ålesund kommune gikk med overskudd

Ålesund kommune gikk med et overskudd på 68,6 millioner kroner i 2016. – Lover godt for at vi kommer oss ut av ROBEK, sier rådmannen.

fredag 23.09 2016

Kommuneøkonomi:

Her er ein kommune med pengar på bok

– Dårleg økonomistyring er slitsomt. Vi har fersk erfaring med korleis det er å være fattig. No har vi ein ansvarleg økonomi, konstaterer ordførar i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H).

torsdag 15.09 2016

Sandøy inn i Robek

Hadde eit meirforbruk på 3,4 millionar kroner i 2014. Det får konsekvensar.

mandag 12.09 2016

Venter ingen budsjettbomber i Ålesund

Politikere i Ålesund tror det blir flere kutt, ny barnehagestruktur og mindre spesialundervisning.

onsdag 31.08 2016

– Vil få stor innflytelse på økonomiplanen 2017-2020:

Giske kommune inn på Robek-lista

Giske kommune har fått melding frå fylkesmannen om at kommunen vert innmeld i Robek.

onsdag 01.06 2016

– Må prioritere gjelda

– Skulle vi brukt mer til helsesøstertjenesten måtte vi brukt mindre til andre tjenester, sier kommunalsjef Ronny Frekhaug.

onsdag 06.04 2016

Urovekkende tall:

– Årsprognosen viser at vi kan få et underskudd på 30 millioner

mandag 15.02 2016

Ålesund kommune med overskot

Ålesund kommune gjekk med eit overskot på 40,5 mill. kroner i 2015.