Tema

tirsdag 31.08 2021

Fekk lov til å skyte to jerv - trefte ingen

Funn av drepne lam i både Fjord og Stranda kommunar den siste tida gjorde at det vart gjeve to fellingsløyve på jerv. Men då fristen gjekk ut måndag, var ingen jerv skoten.

onsdag 07.07 2021

No jaktar dei på jerven

Skifta meining då dei såg video - no jaktar dei på jerven

Jerven i Steindalen ved Valldal lever svært farleg. Statsforvaltaren har gjeve skadefellingsløyve etter at dei såg videoen som Tone Grønningsæter hadde teke av rovdyret som trugar sauene i dalen.

tirsdag 06.07 2021

Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

mandag 28.06 2021

Åtvaring til hytteeigarar:

Varslar gjerdekontroll i sommar

Hytteeigarar på Fjellsætra bør tenke seg godt om før dei set opp gjerde. I verste fall kan det bli bot.

torsdag 17.06 2021

Åtvarar bønder mot svært smittsam midd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

tirsdag 30.03 2021

Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

tirsdag 10.11 2020

Slutt på dyrehald i Tafjord:

Sende siste sauen til slakteriet

– Det er sjølvsagd vemodig å slutte med sau, men noko eg har planlagt i lang tid.

torsdag 03.09 2020

Minner om utvida bandtvangperiode:

Vil unngå fleire hundeangrep på sau

Sykkylven kommune har fått melding om nokre stygge episoder, der hundar har angripe sauer.

tirsdag 03.03 2020

Pass av småfe og plastrydding

Får 95.000 til båtmotor

Rådmannen har gitt 95.000 kroner til kjøp av ny båtmotor, i forbindelse med sauehold og rydding av rusk og plast på øyer i fjordene rundt Ålesund.

onsdag 08.05 2019

Sulafjellet:

Kuttar bandtvang i turløypene

Hundeeigarane førebu seg på å ha dyra i band ut september på Sulafjellet, men ikkje heilårleg bandtvang i turløypene, føreslår formannskapet.

fredag 07.12 2018

Sauebønder på krisemøte

Fekk tre kroner for sau på 60 kilo

Det er for mykje sauekjøt på marknaden og bøndene må selje til dumpingprisar. Nortura er i krise og det er uro i organisasjonen Sau og Geit.

mandag 24.09 2018

Bonde fryktar 50 sauar er drept av rovdyr

fredag 02.02 2018

Savner mer lammekjøtt

Blir nedringt av frustrerte forbrukere som ikke får tak i lammekjøtt.

fredag 22.09 2017
8

Sauepelshandlaren i Syvde

– Lidenskapen min for kombinasjonen pelssau og gjetarhund kjem aldri til å ta slutt, seier Atle Arnesen (63) i Syvde.

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

torsdag 17.08 2017
1

– Mange har ei skremmande haldning til kva ein hund er og kva den kan gjere

Bonde Berit Leithe Synnes på Vigra er både sint og fortvila. Ho fortel at dei så langt i år har funne fem døde sauer på beite- områda sine som alle er drepne av laushundar.

mandag 03.07 2017

Sykkylven kommune slo alarm om farlege gjerde:

Sau vikler seg inn i farlige gjerde

Å setje opp nettinggjerde berekna for straum, utan å kople til straum, er ikkje berre uklokt, men ulovleg.

onsdag 08.02 2017
3

Dyretragedie i Tresfjord:

37 sauer antatt døde i fjøsbrann

Et sauefjøs er fullstendig overtent i Tresfjord i Vestnes kommune. 37 sauer er antatt omkommet – 10 ble reddet ut.

torsdag 02.06 2016

Frifunnen for ulvedusør

Møre og Romsal Sau og Geitealslag er frifunne for å ha utlova 10.000 kroner i dusør for å felle freda rovdyr.

fredag 22.04 2016

Ørsta

To sett tvillingar - på ti dagar

Lammefødsel av dei sjeldne i Barstadvik.