Tema

mandag 13.09 2021

Tryggere kryssing av E39

Legger opp til 50-sone i Solavågen

Bønnen om redusert farsgrense i Solavågen ser ut til å kunne bli en realitet.

mandag 06.09 2021

Rullende rundballer skaper frykt

Naboer frykter at barna deres skal bli tatt av rundballer på skolevegen. Etter at både politi, Statens vegvesen og Ålesund kommune er blitt involvert, skal bonden ha fått beskjed om å sikre rundballene.

søndag 15.08 2021

Barn feilbedømmer fart i trafikken: Seksåringer har problemer med å forstå høyere fart enn gange

tirsdag 22.06 2021

Ellingsøya

Barn kan slippe å spurte over vegen

På Grytebust på Ellingsøy har beboere lenge bedt om redusert fart på fylkesvegen. Nå har Møre og Romsdal fylkeskommune anbefalt Statens vegvesen å sette ned farta ved å forlenge 60-sona vestover.

fredag 19.02 2021

Nytt utbyggingsområde

Sterk trafikkøkning i vente forbi Spjelkavik barneskole: Verken skole, foreldre eller naboer ble i særlig grad hørt i sine protester mot utbyggingen

Klagen ble i liten grad tatt til følge. Verken skole, foreldre eller naboer ble i særlig grad hørt i sine protester mot utbygging av 84 boliger øst for Spjelkavik barneskole. Disse skal bygges i en forlengelse av den tidvis kaotioske skolevegen, Tuevegen.

fredag 12.02 2021

Etterlengtet tiltak:

Slik blir trafikksikringen ved Hessa skole

Arbeidet for tryggere trafikk forbi Hessa skole skal være ferdig innen utgangen av mai.

tirsdag 25.08 2020

Ser du overgangsfelet på dette bildet?

Lurt av usynlig overgangsfelt

Barn føler seg ikke trygge når de skal krysse Blindheimsvegen, fordi bilene ikke alltid stopper. Kanskje ikke så rart, når overgangsfeltet er «usynlig».

mandag 24.08 2020

Pebakken-krysset

Skummelt kryss i Solavågen

En må være utstyrt med raske føtter og ha evne til god «timing» for å komme seg i sikkerhet når en skal krysse Sundevegen på E39 før ferjeleiet i Solavågen.

tirsdag 18.08 2020

Foreldre kraftig bekymret

Lite synlig overgangsfelt og manglende skilt

Foreldre på Flisnes krever handling fra Ålesund kommune.

tirsdag 12.05 2020

Etterlyser overgangsfeltet

tirsdag 18.02 2020

Elevar langs trafikkert veg i Valldal:

Ikkje trygg på skulevegen

Stort og uoversiktleg kryss. Ikkje gangfelt. For dårleg lys - og busstilbod.

mandag 25.11 2019

Vil ha det tryggere i Mauseidvåg

Vil ha 50-sone her

Sula kommune ber Statens vegvesen sette ned fartsgrensa fra Furneskrysset mot Mauseidvåg, samt bygge både fortau og overgangsfelt med belysning. 

tirsdag 12.11 2019

Foreldre har lyktes i kamp for tryggere skoleveg i Hatlane

Nå innføres det 40-sone forbi Hatlane skole, slik foreldre i flere år har kjempet for. Fartshumper blir her derimot ikke.

onsdag 16.10 2019

For elever fra Skarbøvika til Hessa skole:

Foreldre ønsker gratis skoleskyss: – Denne skolevegen er ikke trygg

FAU på Hessa barneskole foreslår at elever fra Skarbøvika får dekket kostnader til skoleskyss på grunn av den trafikkfarlige skolevegen.

onsdag 05.06 2019

Vil at trafikkutfordringer løses før nyutbygging

mandag 14.01 2019

Sørestranda i Sykkylven:

Foreldre og elevar aksjonerte for trygg skuleveg

Redde foreldre samla seg til ein spontanaksjon ved Sørestranda skule i Sykkylven måndag. Dei etterlyser tryggare tilkomstveg til skulen.

onsdag 22.08 2018

Ørsta:

Stoppa to bilførarar utan bilbelte

Politiet i Møre og Romsdal har gjennomført fleire kontrollar ved skular i fylket, skriv dei i ei twittermelding onsdag morgon.

torsdag 21.01 2016

FAU-leder på Blindheim ut mot manglende brøyting:

- Farlig skoleveg

Manglende brøyting av fortau fører skolebarn og andre i Ålesund ut i mørklagte, glatte og trafikkerte bilveger.