Tema

tirsdag 12.05 2020

Etterlyser overgangsfeltet

tirsdag 18.02 2020

Elevar langs trafikkert veg i Valldal:

Ikkje trygg på skulevegen

Stort og uoversiktleg kryss. Ikkje gangfelt. For dårleg lys - og busstilbod.

mandag 25.11 2019

Vil ha det tryggere i Mauseidvåg

Vil ha 50-sone her

Sula kommune ber Statens vegvesen sette ned fartsgrensa fra Furneskrysset mot Mauseidvåg, samt bygge både fortau og overgangsfelt med belysning. 

tirsdag 12.11 2019

Foreldre har lyktes i kamp for tryggere skoleveg i Hatlane

Nå innføres det 40-sone forbi Hatlane skole, slik foreldre i flere år har kjempet for. Fartshumper blir her derimot ikke.

onsdag 16.10 2019

For elever fra Skarbøvika til Hessa skole:

Foreldre ønsker gratis skoleskyss: – Denne skolevegen er ikke trygg

FAU på Hessa barneskole foreslår at elever fra Skarbøvika får dekket kostnader til skoleskyss på grunn av den trafikkfarlige skolevegen.

onsdag 05.06 2019

Vil at trafikkutfordringer løses før nyutbygging

mandag 14.01 2019

Sørestranda i Sykkylven:

Foreldre og elevar aksjonerte for trygg skuleveg

Redde foreldre samla seg til ein spontanaksjon ved Sørestranda skule i Sykkylven måndag. Dei etterlyser tryggare tilkomstveg til skulen.

onsdag 22.08 2018

Ørsta:

Stoppa to bilførarar utan bilbelte

Politiet i Møre og Romsdal har gjennomført fleire kontrollar ved skular i fylket, skriv dei i ei twittermelding onsdag morgon.

torsdag 21.01 2016

FAU-leder på Blindheim ut mot manglende brøyting:

- Farlig skoleveg

Manglende brøyting av fortau fører skolebarn og andre i Ålesund ut i mørklagte, glatte og trafikkerte bilveger.