Tema

tirsdag 04.01 2022

Sunnylven:

Den største gåva fekk dei først etter jul

Tysdag kunne 63 elevar flytte inn i ein tilnærma ny skule på Hellesylt. I eit og eit halvt år har dei fått undervisning i lånte lokale i bygda, medan Sunnylven skule er blitt fullstendig rehabilitert.

torsdag 16.12 2021

Lesarinnlegg av Arild Torvund Olsen:

«Nynorske læremiddel no!»

onsdag 08.12 2021

Går over til digital heimeeksamen

Frå og med fredag 10. desember blir alle skriftlege skuleeksamenar ved Høgskulen i Volda lagt om til digital heimeeksamen. Eksamenar torsdag 9. desember går som planlagd fysisk.

tirsdag 23.11 2021

Nedlagd trygdeheim kan bli ny skule

Tresfjord friskule i Vestnes tek sikte på oppstart hausten 2022. Eit av alternativa til skulebygg er den nedlagde trygdeheimen i bygda.

torsdag 14.10 2021

Her planlegg dei kristen ungdomsskule

På Ytterland på Valderøya blir det planlagd å etablere Møre ungdomsskule, Giske. Den private skulen skal ha ein kristen formålsparagraf, og blir den fjerde Møre-skulen på Sunnmøre.

onsdag 13.10 2021

Hun blir ny rektor

Ingrid Sylvia Renberg (45) fra Fosnavåg er ansatt som ny rektor ved Måndalen skole i Rauma.

mandag 11.10 2021

Høgskular vil bli universitet - Volda er ein av dei

Rektorar ved fem høgskular i Norge meiner kriteria for å kunne kalle seg universitet er for strenge i Norge.

torsdag 07.10 2021

Skolenavnet i Ålesund er klart

Ålesund videregående skole, altså på bokmål, blir navnet på den nye videregående skolen i Ålesund.

fredag 01.10 2021

Elevrådsleiarar i den vidaregåande skulen slit med å bli høyrde. Det skal ein no gjere noko med

Elevrådsleiarar i den vidaregåande skulen slit med å bli høyrde. Det skal ein no gjere noko med.

onsdag 29.09 2021

750 ungdomar på utdanningsmesse i Ørstahallen:

Tømrar, tannlege – eller noko heilt anna

Nokre siktar seg inn mot ein jobb i helsevesenet, andre vil bli politi. Men mange let seg likevel friste til å køyre gravemaskin på ein simulator.

torsdag 23.09 2021

Politiet har lagt vekk hærverksaka:

– Vi må halde fram som vanleg

Både elevar og tilsette ved Haddal skule er prega av hærverket skulen blei utsett for i tida før skulestart. Skulekvardagen vil likevel vere tilnærma normal – trass i renoveringsarbeid ei tid framover.

tirsdag 21.09 2021

Sa ja til dyrare sentrumsskule

Det nærmar seg byggestart for ein ny sentrumsskule i Sykkylven. Formannskapet har no samrøystes tilrådd at ein seier ja til kostnadsauken og val av entreprenør. Skulen blir ti millionar kroner dyrare.

torsdag 26.08 2021

Stette Montessoriskule:

Stor jubel for nye undervisningsrom

Rektor Frode Jørgenvåg og elevane ved Stette Montessoriskule fekk staseleg besøk då dei skulle markere bygginga av nytt tilbygg måndag.

søndag 22.08 2021

Slik handterer skulane smitte, testing og karantene

Skulekvardagen startar for fullt måndag 23. august. Kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune er spent på smitteutviklinga i skulane og samfunnet generelt.

fredag 23.04 2021

Stolt av bygda si - og laga film

«Kom tilbake» blir ikkje sagt rett ut, men det er eigentleg det som er bodskapen i filmen som dei fem ungdomane i Sykkylven har laga.

mandag 22.03 2021

Slik blir den nye sentrumsskulen i Sykkylven

Tre skular delvis utgått på dato skal bli til ein ny. No er planane for den nye sentrumsskulen i Sykkylven klare. Det er lagt opp til byggestart til hausten.

tirsdag 09.03 2021

Berre fem nyutdanna lærarar i år

I år blir det berre fem nyutdanna grunnskulelærarar som går ut av dørene ved Høgskulen i Volda. Årsaka er omlegginga av lengda på utdanninga, frå fire til fem år.

fredag 29.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Eksamen no vil bli altfor urettvist»

torsdag 24.12 2020

Ikkje lett å lukke avvik ved denne skulen

Det vart funne fleire avvik under eit tilsyn ved Ringstad skule i Stranda i mai. Men det har vist seg vanskeleg å lukke desse avvika, iallfall innan fristen.

torsdag 26.11 2020

Full splid om skulekrinsar i nye Volda

Senterpartiet vart splitta, og det vart jamt løp i ei sak som i stor grad handlar om å stå ved lovnader knytt til kommunesamanslåinga mellom Volda og Hornindal.

onsdag 18.11 2020

Ikkje alle aksepterer dei nye lønnsordningane for lærarar i nye Ålesund:

Lærarar går ned i lønn - LO-forbund stiller seg på bakbeina

Ein del lærarar har fått mindre tillegg i nye Ålesund kommune enn dei hadde før samanslåinga. Kommunen og Utdanningsforbundet er einige om ein ny og harmonisert avtale. Skolenes Landsforbund gir seg derimot ikkje.

tirsdag 10.11 2020

Romsdalinger skal levere skolemøbler til Sunnmøre

Grande i Rauma har inngått en rammeavtale om levering av skolemøbler til 12 sunnmørskommuner, pluss Vestnes, de neste to åra. Fra før har de en lignende avtale med fylkeskommunen for alle de videregående skolene.

tirsdag 03.11 2020

Fleirtalet i Ålesund kommunestyret er einige:

Fleire skular og idrettshallen i Osane blir skunda fram

– Eit tveegga sverd, seier Svein Rune Johannessen (Ap) om avtalen fleirtalsalliansen i kommunestyret har blitt einige om.

fredag 23.10 2020

Skule slit med stygg lukt

Det er noko som stinkar ved Sykkylven vidaregåande skule. Både elevar og lærarar klagar på vond kloakklukt.

onsdag 30.09 2020

Har undersøkt arbeidsmiljøet ved medieutdanninga på Høgskulen i Volda på nytt:

Dette seier dei tilsette om korleis arbeidsmiljøet har endra seg

Ei ny undersøking av arbeidsmiljøet vitnar om at fleire på medieavdelinga i Volda framleis ikkje er nøgde. Hovudinntrykket er likevel at arbeidsmiljøet er betre no enn i fjor.

Sein saksgang skaper frustrasjon:

Her kan det komme boliger, men kommunen vil ikke flytte skoletomt

Nedregaard AS mener en fremtidig skole i Moa-området burde ligge på den såkalte IKEA-tomta og ikke på Nedregaard. Kommunen er ikke av samme oppfatning.

onsdag 23.09 2020

Kjempar med nebb og klør for Giske-skulane:

– Det står fram som veldig uryddig og eit ekstremt dårleg handverk

Andreas Kiplesund, forkjempar og forelder, meiner at sjansen for at Giske kommune sit att med vesentleg større konstnadar er betydeleg større enn at kommunen sparar pengar etter skulekutta ved Alnes og Godøy skule.

tirsdag 22.09 2020

Torsdag er skjebnedagen for Giske-skulane:

Brennande hjarte for skule i Giske

Med naudbluss forma som eit hjarte, signaliserte foreldra at dei er brennande ueinig i skulenedlegginga.

mandag 31.08 2020

Foreslår å legge ned skule og barnehage i Austefjord:

Har ikkje finansiering etter 2020

Volda kommune har ikkje lagt inn finansiering for drift av Austefjord barnehage- og skule etter 2020.

onsdag 08.07 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Meir kraft til mobbeombodet»

fredag 19.06 2020

Vågstranda er snart ein del av Vestnes:

Ikkje meir skule i denne bygda

Bygda Vågstranda har hatt skule sidan 1863. Denne veka vart skulen lagt ned.

torsdag 18.06 2020

Ein epoke med skulehistorie er over:

Etter 157 år blir det ikkje lenger skule på Sandsøya

Sidan 1863 har det vore skule på Sandsøya, men no er det slutt. Torsdag var siste skuledag ved Sandsøy oppvekstsenter.

torsdag 04.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Ein må no sørgje for at dei skadelidande elevane får ekstra oppfølging»

tirsdag 02.06 2020

Kuttforslaga opp i oppvekstutvalet i Ålesund tysdag ettermiddag:

– Vi har få val, dette smertar

Her skal Sula kommune bygge ny skule

Ny barneskule skal etablerast på Rørstadmarka på Fiskerstrand med plass til 500 elevar, med ny fleirbrukshall, opparbeiding av uteområde, parkering og tilkomstveg.

fredag 29.05 2020

Vindkraft-demonstrasjonane:

Haramsøya: Rektor måtte rykke ut med skriv til føresette

Dette er Giske-skulane sin skjebnedato

onsdag 27.05 2020

Han blir ny kommunalsjef for oppvekst

Knut Øyvind Hoem (38) er tilsett som kommunalsjef for oppvekst i Vestnes.

fredag 08.05 2020

Måndag og tysdag vender tusenvis av elevar tilbake til skulebenken:

Desse skulane føler seg godt rusta til å opne heilt neste veke

tirsdag 05.05 2020

Odd Ragnar Hunnes tok over etter Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, men blir pensjonist 31. mai:

Ytrehorn kan bli mellombels dekan

Alt tyder på at Jan Ytrehorn blir dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda nokre månader framover.

tirsdag 28.04 2020

Betent sak i Sande vart avgjort etter oppheita debatt:

To skular vart lagt ned med knapt fleirtal

Ingen la skjul på at det var ei emosjonell sak, men tysdag vedtok kommunestyret å legge ned skulane på Sandsøya og i Gjerdsvika. Det vart gjort med 11 mot 10 røyster.

mandag 27.04 2020

Hoppande glade over å vere tilbake på skulen

Så glade var 4. klassingane Olav Sverre og Kamilla over at Øyra skule i Volda måndag opna dørene att.

fredag 24.04 2020

Ni vil bli rektor ved denne skulen

Stillinga som rektor ved Eid vidaregåande skule er ledig, og det har meldt seg ni søkjarar.

onsdag 22.04 2020

Skulen kan unngå nedlegging, sjølv om han berre har sju elevar frå 1. til 10. klasse til hausten:

Skulenedlegging kan bli utsett for å gi næringslivet meir tid

mandag 20.04 2020

To meter mellom kvar pult

Ein meter til, slår rektor Else Lillian Riise ved Øyra skule i Volda fast – og kikar ned på målestokken. Koronakrisa set norske skular på mange prøver når dei snart skal opne dørene att.

torsdag 16.04 2020

Seier nei til oppstart av to nye friskular

Søknadar om oppstart av friskular i bygdene Tresfjord og Fiksdal får tommelen ned hos politikarane i formannskapet i Vestnes.

onsdag 15.04 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Fordelen med ei forsiktig gjenopning er at stø kurs og jamn fart er god medisin både for folkehelsa og økonomien»

tirsdag 07.04 2020

Skular og barnehagar blir opna i andre halvdel av april - nokre studentar kan også returnere:

Skulefolket meiner nye vedtak er fornuftige

20. april blir barnehagane opna igjen, medan 1. til 4. klasse og SFO vender tilbake veka etter. Planane høyrest gode ut, meiner lokale oppvekstsjefar.

mandag 06.04 2020

Skular og barnehagar kan bli opna rett etter påske - i Ørsta har dei gjort sitt eige vedtak:

Slik reagerer kommunane på mogleg skuleopning

Fleire kommunar i Norge tek til orde for å opne skular og barnehagar rett etter påske. På Sunnmøre varierer det kor fort kommunane kan klare å opne dei igjen.

tirsdag 31.03 2020

Denne bygda får nesten ny skule

Dei har venta i mange år: No er det vedteke at Sunnylven skule skal rustast opp for 63,5 millionar kroner. Elevane skal i eitt år få undervisning i lånte lokale i bygda.

fredag 20.03 2020

Koronavirus får følgjer for politikken og skulane:

Dette får koronakrisa å seie for skulestrukturen i Giske

fredag 13.03 2020

Koronaviruset:

Skuleavgjerd i Giske på vent

Måndag var det venta ein god peikepinn på kva skular i Giske som eventuelt blir lagt ned. No er formannskapsmøtet utsett.

onsdag 11.03 2020

Det største partiet har bestemt seg:

Fleirtal for å redde Giske skule

Etter alt å døme legg ikkje Giske skule lagt ned. Det er klart etter at KrF hadde gruppemøte tysdag kveld.

– Det er allereie gjort store kutt, vi forstår ikkje kvar det kan kuttast meir

Meiner reknestykka om Giske-skulane ikkje held mål: – Berre fire av 34 kommunar i fylket driv billegare enn Giske

søndag 08.03 2020

Folket på Alnes meiner dei ikkje har blitt høyrde i saka om skulenedleggingar i Giske:

Skulen med 60 elevar kan snart vere historie - innbyggjarane fryktar staden berre blir eit turistmål

torsdag 05.03 2020

Høgskulen i Volda:

Lyser ut dekanstillinga på nytt

Styret for Høgskulen i Volda tilsette ingen ny dekan ved Avdeling for mediefag på møtet sitt torsdag. Vedkomande som var innstilt til jobben, har trekt søknaden.

onsdag 04.03 2020

Meir bråk rundt skulesituasjonen i Giske:

Skulerapport vart endra etter godkjenning - måtte legge ut korrigert versjon

tirsdag 03.03 2020

Meiner Ørsta-ordføraren framstiller skulesituasjonen altfor rosenraud:

Ser ikkje vekk frå skulenedleggingar i Ørsta

Fleire vurderer å flytte frå Giske dersom skulen blir lagt ned:

– Turen over brua er uaktuell

mandag 02.03 2020

Enormt engasjement på folkemøte måndag kveld:

Tre parti fredar Giske skule

Folkemøte med enorm frammøte:

søndag 01.03 2020

Montessori-skule kan vere bra for elevane, men ikkje for kommuneøkonomien:

Her angrar dei ikkje på at dei starta Montessori-skule

Kommunane taper, men ikkje grendene:

fredag 28.02 2020

Kina-turen til Ålesund videregående henger i en tynn tråd

Ålesund videregående skole underviser i kinesisk språk og kultur. Hvert år drar elevene på studietur til Kina. Men årets tur kan bli utsatt.

søndag 23.02 2020

Stein Aam (Sp) har vore med på å legge ned 12 skular:

– Eg misunner ikkje Giske i den situasjonen dei er i

Stein Aam har lagt ned 12 skular:

Professor om skuledebatten i Giske:

– Rolla til skulane i lokalsamfunnet er ikkje relevant

Professor om skuledebatten i Giske:

lørdag 22.02 2020

Kommentar om kristen folkehøgskule:

«Viktig tilbod for unge som vil ha eit alternativt skuleår»

Den skuletrøytte guten droppa ut av vidaregåande fordi han ikkje orka meir. Eit år på folkehøgskule i Ålesund vart redninga for han. I dag er han i full jobb og har det bra.

torsdag 20.02 2020

Skulebråket i Giske held fram:

FAU-leiar trekkjer seg frå arbeidsgruppa i protest: – Prosessen i gruppa har vore uryddig. Moglegheita mi til å medverke har vore minimal

tirsdag 18.02 2020

FAU-leiarane reagerer etter skulerapporten om Giske kommune:

Fryktar skuledebatten kan føre til ein splitta kommune

Elevar langs trafikkert veg i Valldal:

Ikkje trygg på skulevegen

Stort og uoversiktleg kryss. Ikkje gangfelt. For dårleg lys - og busstilbod.

mandag 17.02 2020

Rapporten om Giske-skulane er klar:

Giske skule kan bli lagt ned

Rapporten er klar:

torsdag 13.02 2020

Sykkylven:

Garanterer lærlingeplass til alle

Alle elevane ved Vg2 Industriteknologi og Vg3 Automasjon ved Sykkylven vidaregåande skule er no garantert lærlingeplass.

fredag 31.01 2020

Giske kommune har hatt svært billeg avtale med Godøy IL i mange år - no kan den ryke:

Varslar mangedobla leige dersom skulen blir lagt ned

Den betente skulestriden i Giske held fram:

onsdag 29.01 2020

Fryktar tronge tilstandar om dei må byte skule:

– Vi vil ikkje til Valderøya

Elevane med klar tale:

Skjebnevinter for skulane i Giske:

Skjebnevinter for skulane i Giske

Skjærseth leiar arbeidsgruppa som ser på skulenedleggingar:

Studentmåling:

Likar seg stadig betre i Volda

For andre året på rad får Høgskulen i Volda betre tilbakemelding frå studentane enn året før. Men dei er framleis under landsgjennomsnittet.

tirsdag 28.01 2020

Den dårlege kommuneøkonomien i Giske får konsekvensar:

Fjerna busstilbod for elevar i trafikkfarleg område for å spare 93.000 kroner

tirsdag 14.01 2020

Arbeidsutval i Giske skal snu alle steinar:

Fryktar fleire skulenedleggingar

Både på Godøya og på Giske bit dei negler i vinter. I slutten av mars kan skulane deira bli heilt eller delvis nedlagde.

fredag 10.01 2020

Den stramme økonomien i Giske får konsekvensar:

Barneskule kuttar symjeundervisning og fjernar fem stillingar

torsdag 12.12 2019

Stranda vgs:

Liten skule med store idear

Ei pølse med kortreiste ingrediensar, ein app for plastinnsamlarar - og økologisk gardsmat i fryst versjon .

fredag 06.12 2019

Høgare utdanning:

Avtalen mellom Volda og Bergen ikkje fornya

Ein treårig samarbeidsavtale mellom Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen gjekk ut 1. september, og er ikkje blitt fornya.

torsdag 05.12 2019

Vestavind Yrkesakademi i Hareid:

Ny privatskule ventar på klarsignal

– Utdanningsdirektoratet skal gje oss svar 1. februar neste år på om vi kan starte opp skulen.

tirsdag 19.11 2019

Denne skulen satsar på nettbrett og koding frå første klasse

Vatne barneskule har fått pepar for å vere for digitale – men det har visst berre trigga dei.

Stranda:

Bedrifter ber for matfaget

Store bedrifter innan matproduksjon og reiseliv er svært urolege over at Restaurant- og matfag kan bli lagt ned ved Stranda vidaregåande skule.

torsdag 14.11 2019

Stranda og Sykkylven

Skular kan bli slått saman

Felles vidaregåande skule for Sykkylven og Stranda, med ei avdeling kvar i dei to kommunane.

mandag 04.11 2019

Desse ungdommane skal bygge færing

14 elevar på Ørskog skule har båtbygging som valfag.

lørdag 12.10 2019
8

Fleire tusen elevar har ikkje fått leirskule-tilbod:

Lovendring sikrar elevar rett til leirskule

Leirskule er blitt ei lovpålagd oppgåve for kommunane, og ved Stryn leirskule merkar dei auka pågang etter lovendringa.

torsdag 19.09 2019

Aksjon i Sykkylven:

Lærarar nektar å bruke eigen telefon på jobb

Stadig meir bruk av mobiltelefonen på jobb, gjer at lærarane i Sykkylven no set foten ned. Dei vi ha kompensasjon for å bruke sin private telefon.

søndag 04.08 2019

Leiar:

«Meir vekt på læring gjennom utforsking og leik»

mandag 08.07 2019

Lesarinnlegg:

«Ein mobbefri kvardag for alle elevar»

mandag 01.07 2019

Leiar:

Må unngå at læraren si rolle blir svekka

mandag 03.06 2019

For noen tiår siden:

For å slippe inn her for tjuefem år siden, måtte du ha 6,1 i snitt

torsdag 09.05 2019

Russebilen Spicy tok med seg Charlotte på rulling

Charlotte Nalda Slyngstad er den einaste som er russ på sitt kull. Jentene på russebilen Spicy tok grep for å inkludere henne i russetida, og inviterte ho på rulling.

fredag 05.04 2019
7

Sjå bildeserien:

Var trua av nedlegging - nå er det skoleglede på Alnes

Dei har havet som næraste nabo. Denne veka har elevane ved Alnes skule hatt hamnebassenget på Alnes som klasserom.

fredag 29.03 2019

Legg ned etter vedtak om nedlegging

«Vil ikkje bidra til ei nedlegging eg er djupt usamd i»

Jan Ivar Beddari og Audhild G. Rotevatn trekkjer seg frå FAU ved Vikebygda skule.

torsdag 28.03 2019

Ordførar Harry Valderhaug om harde økonomiske tider i Giske

Opnar for helsekutt for å verne skuledrifta

Giske har fått årets budsjett i retur frå fylkesmannen. Folk er sterkt bekymra etter at det er varsla harde kutt i år.

Vikebygda skule blir lagd ned

mandag 18.02 2019

No har oppvekstsenteret i Giske fått sitt tekno-rom

Her får elevane leike seg med robotar, dronar, VR-teknologi og digital sandkasse

VR-teknologi, Active Floor, dronar, 3D-print, green screen, digital sandkasse, robotar og koding.

fredag 15.02 2019

Politikarane halverte skulekutta

Vil bruke 40 millionar meir på ny skule på Sula

Ingen politikarar stilte seg bak å kutte Rørstadmarka skule med 84,5 millionar kroner. I staden stemte kommunestyret samrøystes for å halvere kutta.

søndag 03.02 2019

Mange lærarar oppfyller ikkje nye krav til kompetanse

Mange lærarar oppfyller ikkje nye krav til kompetanse. Ørsta, Vanylven og Hornindal har derimot stjerner i boka.

mandag 14.01 2019

Sørestranda i Sykkylven:

Foreldre og elevar aksjonerte for trygg skuleveg

Redde foreldre samla seg til ein spontanaksjon ved Sørestranda skule i Sykkylven måndag. Dei etterlyser tryggare tilkomstveg til skulen.

torsdag 20.12 2018

Får 2,5 millionar kroner:

Jublar for kjempegåve til aktivitet blant skuleelevar

Den største gåva Gjensidige har delt ut i Møre og Romsdal går til å få ungar i aktivitet på skulen. – Aktivitet gjer godt for både den psykiske og fysiske helsa, seier mottakaren.

fredag 30.11 2018

Folket på Giske får tryggare skuleveg

I fleire år har folket på Giske kjempa for å få ein betre skuleveg. No er bygginga av den nye Skulevegen vedteken.

onsdag 21.11 2018

Ny kamp for skulen

Nok ein gong kjempar foreldra for å behalde Vikebygda skule i Volda.

søndag 04.11 2018

På fem år får dei nesten dobbelt så mange ungdomsskuleelevar:

Talet på barn og unge går i taket i Skodje: – Vi kan risikere at nokre elevar må vere i brakke både på barne- og ungdomsskulen

fredag 19.10 2018

Seksårsreforma som vart eit stort feilsteg

Alarm om teoritung skulestart

Fleire forskarar meiner at tidleg skulestart kan vere med på å forklare den kraftige auken i ADHD-diagnosar i Norge. Det bør utløyse alarm.

mandag 10.09 2018

Stor opningsfest tysdag

Ørskog feirar den nye skulen: – Alt er betre

onsdag 20.06 2018

Ytring:

«Forskjell på store og små tal»

Det har i den siste tida vore mykje fokus på «store tal» i lokalpressa. Og då tenkjer eg på underskota i dei lokale verksemdene, verksemder som treng tilførsel av ny eigenkapital og på overskridingane på ulike kommunale og fylkeskommunale prosjekt som Ulstein Arena og no Nordøyvegen.

torsdag 24.05 2018

Glede over at Sande-skular «overlevde» forslag om nedlegging

Gleda er stor på Sandsøy etter at kommunestyret i Sande utsette saka som omhandla framtida for skulen på øya.

onsdag 16.05 2018

Ein av to øyskular i Sande vert truleg lagt ned:

Har ikkje gitt opp skulane

Marion Bringsvor (Frp) trur ikkje kampen er tapt om å behalde skular både på Sandsøya og Kvamsøya.

tirsdag 15.05 2018

Ligg an til at skulane i Gjerdsvika og på Sandsøya vert lagt ned:

Har ikkje gitt opp kampen for to øyskular i Sande

Lokalpolitikar Marion Bringsvor (Frp) trur ikkje kampen er tapt om å behalde skular både på Sandsøya og Kvamsøya.

torsdag 03.05 2018

Storinnsats frå elevar i Rekvika

Her ser du storfangst etter strandrydding på under ein time. Det er elevar frå Ulvestad barneskule som har rydda godt opp i Rekvika.

onsdag 02.05 2018

Tandstad skule i Straumgjerde:

Vil stenge veg i skulesak

fredag 27.04 2018

Tilrår skulenedlegging

Tandstad skule i Straumgjerde bør leggast ned frå komande haust av.

onsdag 28.02 2018

22-åring hylles:

Han ble kåret til årets lærling i 2017

 – Eg likar den kreative sida av jobben og det å få vere med og hjelpe barn under oppveksten, fortel lærling Kristian Yung Sæther (22).

fredag 02.02 2018

Øyfolket i Sande slår ring – skule eller ingen ting

Grunnskuleelevane på Sandsøy og på Kvamsøy – to naturperler og lokalsamfunn heilt vest mot storhavet i Sande kommune – risikerer begge å få skulen sin lagt ned. Ferjefrakt på grensa til det lovlege er alternativet. – Vi skal kjempe imot med alt vi kan, lovar Kvamsøy-elevane Dina Støylen Ristesund og Vegard Skarmyr. Og mange, mange fleire.

tirsdag 23.01 2018

Utsett sak om skulestruktur i Sande

Formannskapet i Sande sende saka ut på høyring.

mandag 22.01 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kopla inn i skulesak i Sykkylven

Har fått klage på skulevedtak

Levekårsutvalet lukka ulovleg møtet, meiner fleire personar med tilknyting til Straumgjerde. Andre i bygda varslar at dei no planlegg privatskule.

Formannskapet i Sande kommune skal handsame saka

Foreslår å legge ned fire av fem skular i Sande

Gruppe foreslår å samle alle elevane i kommunen på Larsnes.

mandag 08.01 2018

Treng elevar å forske på

Nettbrett eller blyant først?

Kva skjer med handskrifta til elevar som brukar nettbrett i den første lese- og skriveopplæringa? Dette skal Høgskulen i Volda no forske på.

mandag 06.11 2017

Prisheidra bygg har stått tomt i mange år:

Norddal klarer ikkje å kvitte seg med denne skulen

Tafjord skule og barnehage er berre drygt 20 år gamal, har fått byggeskikkpris, og har stått tom i mange år.

mandag 30.10 2017

Mor og leiar i Volda mållag, Gudrun Kløve Juuhl, krev applikasjonar på nynorsk

Protest mot bokmålsapp

– Eg synest det er nokså ille at applikasjonane på barneskuleelevane sine i-paddar skal vere på bokmål.

søndag 29.10 2017

Kvar skal Volda og Hornindal-elevar gå?

– Byggjer ny skule uansett

– Vi kan ikkje gå inn i ein ny kommune med å starte ein skulestrid. Vi må bruke fornuft og samarbeid.

torsdag 05.10 2017

Leder om mobbing:

«Framleis gjer vi for lite for å stoppe mobbinga»

fredag 28.07 2017

Den usynlege mobbinga:

«Baktaling og utfrysing øydelegg kvardagen til mange. Kva kan gjerast?»

Som medmenneske, foreldre og lokalsamfunn må vi gjere alt vi kan for å hindre at slikt ugras får vekse. Men korleis?

torsdag 01.06 2017
8

Studentar på sjøtokt – leik og læring under segl

– Her vert teori gjort om til rein og skummande praksis, gliser høvedsmann Ola Einang frå bakskuten.

mandag 15.05 2017

Ny rektor ved Ørsta-skule

Vidar Nupen blir ny rektor ved Velle skule i Ørsta.

tirsdag 02.05 2017

Fjord1 vil ikkje ta med små skulebarn som reiser åleine frå Liabygda

Små barn må ha følgje

Ferja mellom Liabygda og Stranda kan ikkje ta på seg å frakte små skulebarn som reiser åleine.

fredag 07.04 2017

Føreslår å leggje ned Liabygda skule:

5-åringar må med ferja

Liabygda skule kan bli lagt ned allereie frå hausten av. Då må borna reise med ferje til Stranda.

lørdag 25.03 2017

Kuttar tilbod for elevar i Vanylven – ordføraren vil ha omkamp:

Fryktar følgjer av skulekutt

For få søkjarar gjer at fylkespolitikarane kuttar tre tilbod ved den vidaregåande skulen i Vanylven. No vil ordføraren be om at saka blir teken opp att.

torsdag 26.01 2017

Misjonstivoli på Møre

Skapte eit lite stykke Afrika

Med lukta frå afrikansk mat, Afrika-inspirerte motar og kunst av høg kvalitet vart Møre Ungdomsskule i kveld eit lite stykke Afrika.

onsdag 14.12 2016

Sykkylven

Sjekk prisen på desse gamle skulane

Endeleg har det lukkast Sykkylven kommune å selje dei to gamle skulebygga i Ramstaddal og i Hundeidvik.

søndag 27.11 2016

«Rasmus på loffen» 600 gonger:

Har spelt same førestilling 600 gonger

lørdag 03.09 2016

Skal kjempe for Stranda vgs

Det blinkar eit raudt lys for Stranda vidaregåande skule. Norconsult føreslår å flytte fleire klassar frå Stranda.

torsdag 01.09 2016

Sogn og Fjordane:

Elevar får fri til køyreopplæring

torsdag 18.08 2016

Utdanning:

Skal hjelpe elevar og lærlingar med vanskar

Nytt tilbod for å hjelpe elevar og lærlingar med spørsmål som gjeld vidaregåande opplæring på skule eller i lærebedrift.

torsdag 21.04 2016
2

Elevar demonstrerte for storhall

«Vi er framtida!» og «Høyr på Oss!». Det var meldinga då elevane ved Ørsta ungdomsskule demonstrerte for å få nytt idrettsanlegg nærmast muleg skulen.

onsdag 06.04 2016

Vestnes

Mistenker at brannen i den gamle fylkesskulen var påsett

Politiet har tre unge personar de ønskjer å snakke meir med.