Tema

onsdag 20.06 2018

Ytring:

«Forskjell på store og små tal»

Det har i den siste tida vore mykje fokus på «store tal» i lokalpressa. Og då tenkjer eg på underskota i dei lokale verksemdene, verksemder som treng tilførsel av ny eigenkapital og på overskridingane på ulike kommunale og fylkeskommunale prosjekt som Ulstein Arena og no Nordøyvegen.

torsdag 24.05 2018

Glede over at Sande-skular «overlevde» forslag om nedlegging

Gleda er stor på Sandsøy etter at kommunestyret i Sande utsette saka som omhandla framtida for skulen på øya.

onsdag 16.05 2018

Ein av to øyskular i Sande vert truleg lagt ned:

Har ikkje gitt opp skulane

Marion Bringsvor (Frp) trur ikkje kampen er tapt om å behalde skular både på Sandsøya og Kvamsøya.

tirsdag 15.05 2018

Ligg an til at skulane i Gjerdsvika og på Sandsøya vert lagt ned:

Har ikkje gitt opp kampen for to øyskular i Sande

Lokalpolitikar Marion Bringsvor (Frp) trur ikkje kampen er tapt om å behalde skular både på Sandsøya og Kvamsøya.

torsdag 03.05 2018

Storinnsats frå elevar i Rekvika

Her ser du storfangst etter strandrydding på under ein time. Det er elevar frå Ulvestad barneskule som har rydda godt opp i Rekvika.

onsdag 02.05 2018

Tandstad skule i Straumgjerde:

Vil stenge veg i skulesak

fredag 27.04 2018

Tilrår skulenedlegging

Tandstad skule i Straumgjerde bør leggast ned frå komande haust av.

onsdag 28.02 2018

22-åring hylles:

Han ble kåret til årets lærling i 2017

 – Eg likar den kreative sida av jobben og det å få vere med og hjelpe barn under oppveksten, fortel lærling Kristian Yung Sæther (22).

fredag 02.02 2018

Øyfolket i Sande slår ring – skule eller ingen ting

Grunnskuleelevane på Sandsøy og på Kvamsøy – to naturperler og lokalsamfunn heilt vest mot storhavet i Sande kommune – risikerer begge å få skulen sin lagt ned. Ferjefrakt på grensa til det lovlege er alternativet. – Vi skal kjempe imot med alt vi kan, lovar Kvamsøy-elevane Dina Støylen Ristesund og Vegard Skarmyr. Og mange, mange fleire.

tirsdag 23.01 2018

Utsett sak om skulestruktur i Sande

Formannskapet i Sande sende saka ut på høyring.

mandag 22.01 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kopla inn i skulesak i Sykkylven

Har fått klage på skulevedtak

Levekårsutvalet lukka ulovleg møtet, meiner fleire personar med tilknyting til Straumgjerde. Andre i bygda varslar at dei no planlegg privatskule.

Formannskapet i Sande kommune skal handsame saka

Foreslår å legge ned fire av fem skular i Sande

Gruppe foreslår å samle alle elevane i kommunen på Larsnes.

mandag 08.01 2018

Treng elevar å forske på

Nettbrett eller blyant først?

Kva skjer med handskrifta til elevar som brukar nettbrett i den første lese- og skriveopplæringa? Dette skal Høgskulen i Volda no forske på.

mandag 06.11 2017

Prisheidra bygg har stått tomt i mange år:

Norddal klarer ikkje å kvitte seg med denne skulen

Tafjord skule og barnehage er berre drygt 20 år gamal, har fått byggeskikkpris, og har stått tom i mange år.

mandag 30.10 2017

Mor og leiar i Volda mållag, Gudrun Kløve Juuhl, krev applikasjonar på nynorsk

Protest mot bokmålsapp

– Eg synest det er nokså ille at applikasjonane på barneskuleelevane sine i-paddar skal vere på bokmål.

søndag 29.10 2017

Kvar skal Volda og Hornindal-elevar gå?

– Byggjer ny skule uansett

– Vi kan ikkje gå inn i ein ny kommune med å starte ein skulestrid. Vi må bruke fornuft og samarbeid.

torsdag 05.10 2017

Leder om mobbing:

«Framleis gjer vi for lite for å stoppe mobbinga»

fredag 28.07 2017

Den usynlege mobbinga:

«Baktaling og utfrysing øydelegg kvardagen til mange. Kva kan gjerast?»

Som medmenneske, foreldre og lokalsamfunn må vi gjere alt vi kan for å hindre at slikt ugras får vekse. Men korleis?

torsdag 01.06 2017
8

Studentar på sjøtokt – leik og læring under segl

– Her vert teori gjort om til rein og skummande praksis, gliser høvedsmann Ola Einang frå bakskuten.

mandag 15.05 2017

Ny rektor ved Ørsta-skule

Vidar Nupen blir ny rektor ved Velle skule i Ørsta.

tirsdag 02.05 2017

Fjord1 vil ikkje ta med små skulebarn som reiser åleine frå Liabygda

Små barn må ha følgje

Ferja mellom Liabygda og Stranda kan ikkje ta på seg å frakte små skulebarn som reiser åleine.

fredag 07.04 2017

Føreslår å leggje ned Liabygda skule:

5-åringar må med ferja

Liabygda skule kan bli lagt ned allereie frå hausten av. Då må borna reise med ferje til Stranda.

lørdag 25.03 2017

Kuttar tilbod for elevar i Vanylven – ordføraren vil ha omkamp:

Fryktar følgjer av skulekutt

For få søkjarar gjer at fylkespolitikarane kuttar tre tilbod ved den vidaregåande skulen i Vanylven. No vil ordføraren be om at saka blir teken opp att.

torsdag 26.01 2017

Misjonstivoli på Møre

Skapte eit lite stykke Afrika

Med lukta frå afrikansk mat, Afrika-inspirerte motar og kunst av høg kvalitet vart Møre Ungdomsskule i kveld eit lite stykke Afrika.

onsdag 14.12 2016

Sykkylven

Sjekk prisen på desse gamle skulane

Endeleg har det lukkast Sykkylven kommune å selje dei to gamle skulebygga i Ramstaddal og i Hundeidvik.

søndag 27.11 2016

«Rasmus på loffen» 600 gonger:

Har spelt same førestilling 600 gonger

lørdag 03.09 2016

Skal kjempe for Stranda vgs

Det blinkar eit raudt lys for Stranda vidaregåande skule. Norconsult føreslår å flytte fleire klassar frå Stranda.

torsdag 01.09 2016

Sogn og Fjordane:

Elevar får fri til køyreopplæring

torsdag 18.08 2016

Utdanning:

Skal hjelpe elevar og lærlingar med vanskar

Nytt tilbod for å hjelpe elevar og lærlingar med spørsmål som gjeld vidaregåande opplæring på skule eller i lærebedrift.

torsdag 21.04 2016
2

Elevar demonstrerte for storhall

«Vi er framtida!» og «Høyr på Oss!». Det var meldinga då elevane ved Ørsta ungdomsskule demonstrerte for å få nytt idrettsanlegg nærmast muleg skulen.

onsdag 06.04 2016

Vestnes

Mistenker at brannen i den gamle fylkesskulen var påsett

Politiet har tre unge personar de ønskjer å snakke meir med.