Tema

lørdag 21.12 2019

Leder

Småkraftverkene må sikres forutsigbarhet

torsdag 19.12 2019

Småkraftbransjen:

Fryktar konkursar etter skatteendring

– Dersom forslaget til skatteomleggingar for kraftbransjen blir vedteke, vil det bety kroken på døra for mange småkraftverk.

mandag 29.04 2019

Kraftutbygging i Vestnes:

Gjev ikkje løyve til småkraftverk

NVE gjev ikkje løyve til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune.

søndag 31.03 2019

Olje- og energidepartementet stoppa to kraftverk på Hellesylt

Olje- og energidepartementet stoppa to kraftverk på Hellesylt: Skuffa over kraftverk-nei

Naturvernforbundet jublar, men grunneigarar som først fekk ja til utbygging, er overraska og skuffa over at planane no blir stoppa.

fredag 29.03 2019

Stoppar kraftutbygging i kjend padleelv

Olje-og energidepartementet har gjort om NVE sitt vedtak om konsesjon for kraftverk i Langedalselva på Hellesylt.

torsdag 24.01 2019

Kraftprisane gir optimisme, men skatteprofil hemmar utvikling

Høge kraftprisar gir betre tider for småkraft

Høge kraftprisar aukar innteninga for småkraftverka. Men variasjonane er store.

fredag 15.12 2017

Får etablere småkraftverk i Norddal

Rødøla kraftverk i Norddal har fått løyve fra NVE.

tirsdag 09.05 2017

Tre løyve og eit avslag til kraft i Stranda

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve løyve til tre og avslag til eitt småkraftverk i Stranda, løyve til ny luftleidning og ny transformatorstasjon.

torsdag 30.03 2017

Norsk småkraft frister

Europeiske fond og utbyggere investerer i norsk småkraft, både ferdige kraftverk og konsesjonsgitte prosjekt som ikke er påbegynt, skriver bladet Energi.

fredag 04.03 2016

Heider til småkraft-pioner

Trond Ryslett frå Austefjorden er ein av de verkelege småkraftpionerane i Norge, meiner Småkraftforeininga.