Tema

onsdag 15.07 2020

Nektar å skaffe geolograpport om skred: – Heilt meningslaust!

Gunnhild og Reidar Overvoll meiner det ikkje er noko fare for ras på Overvoll gard og nektar derfor å punge ut for å skaffe ein geolograpport slik kommunen krev: – Det blir ikkje tryggare å bu her av at vi får ein geolograpport.

tirsdag 30.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Må ha meir til skredsikring»

lørdag 06.06 2020

Maja-forsvinninga:

Fortel om nervøs stemning i bygda

Folk vi trefte i Ørsta laurdag seier det er godt om forsvinninga av Maja Herner no blir oppklart.

mandag 06.04 2020

Skular og barnehagar kan bli opna rett etter påske - i Ørsta har dei gjort sitt eige vedtak:

Slik reagerer kommunane på mogleg skuleopning

Fleire kommunar i Norge tek til orde for å opne skular og barnehagar rett etter påske. På Sunnmøre varierer det kor fort kommunane kan klare å opne dei igjen.

onsdag 11.12 2019

Ny vidaregående skule

Praktbygg til 350 millionar i Ørsta sentrum

Trass den økonomiske krisa i fylket, skal det dei neste åra settast opp eit praktbygg i Ørsta sentrum. Nær 350 millionar kroner skal brukast til ny vidaregåande skule og kulturhus.

mandag 09.12 2019

E39 Ørsta, Rindane:

Rindane på E39 Ørsta har to alvorlege hendingar i året

Med to farlege trafikkhendingar i året, krev Tove Halse Digernes (Sp) tiltak på både kort og lang sikt.

tirsdag 20.08 2019

Vedum opnar for å reverse kommunesamanslåing – om folk vil det sjølv

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fekk mange brennaktuelle spørsmål frå publikum, på Ivar Aasen-tunet.

tirsdag 26.02 2019

Landbruk- og matministeren besøkte gard ved Hjørundfjorden

Fann tonen i geitefjøset

Landbruksministeren lovar å bidra til at det skal vere attraktivt å overta ein gard. Tysdag besøkte ho eit geitebruk ved Hjørundfjorden.

onsdag 13.02 2019

Sunnmørskommunar investerer minst i kontroll og revisjon av seg sjølv:

Brukar minst på kontroll

Ålesund og Ørsta er kommunane som brukar minst pengar per innbyggjar på kontroll og revisjon. Kontrollutvalsleiaren i Ålesund etterlyser meir pengar.

torsdag 01.11 2018

Politisk oppvask i Ørsta om det private Aurstad-møtet

Kveldsmøtet der ein tredel av kommunestyret møtte næringslivstopp, passerer slett ikkje udebattert.

tirsdag 16.10 2018

Det private møtet mellom elleve representantar frå Ørsta kommunestyre og Aurstad:

– Aurstad-møtet kunne ha vorte graverande

Kontrollutvalet i Ørsta meiner at dei politikarane som stilte opp på møtet hos Aurstad, burde ha utvist betre skjønn.

lørdag 25.08 2018

Helgapraten:

Stein Aam: Heimekjær patriot

– Eg er håplaus med fargar. Kjerringa må kle på meg kvar morgon. Det er ho som syter for at eg er skikkeleg kledd.

søndag 27.05 2018

Giganthall på 8.500 kvadratmeter er reist ved Ørsta stadion – prislapp på 190 mill. kr.

– Mykje stolt av storstova

– Å få gå rundt på byggjeplassen er noko anna enn å sjå på byggjeteikningar. Storstova gjer meg stolt!