Tema

lørdag 24.04 2021

Kirsti var tidlig samfunnsengasjert - hun streiket på rektors kontor allerede på ungdomsskolen

Kirsti Bjørneset var tidlig samfunnsengasjert - hun streiket på rektors kontor allerede på ungdomsskolen. Nå er hun leder for en institusjon med et av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge.

Truga vitne i rettssalen:

– Når du kjem inn der, så held du kjeft

Mannen gjorde hysjteikn mot kvinna som skulle vitne i straffesaka mot han. No er han dømd til 40 dagar fengsel.

mandag 12.04 2021

Fikk over 60.000 i erstatning etter å ha kjøpt bil med skjulte mangler

Da Forbrukerklageutvalget bestemte at bilkjøperen skulle få over 60.000 kroner i erstatning, tok selgerfirmaet saken til retten. Der tapte de igjen.

lørdag 03.04 2021

Ferjekaptein har saksøkt Fjord1

Erlend Lindseth meiner han er usakleg oppsagt i Fjord1. No har han saksøkt ferjeselskapet, med krav om at han får jobben tilbake.

mandag 22.03 2021

Tre unge menn tiltalt for russevold: – Alvorlig

Under et russearrangement i 2020 skal mennene ha banket en annen.

tirsdag 16.03 2021

Vil ha sju måneder betinget fengsel for voldstiltalt tenåring

For to tilfeller av grov vold, ett tilfelle av vold, samt ett tilfelle av å ha avfyrt en hjemmelaga bombe, ønsket aktor Magne Kvalvik sju måneders betinget fengsel for den tiltalte gutten. Forsvarsadvokat Camilla Solbakken ba om mildeste straff.

mandag 01.03 2021

Fem månader fengsel for vald:

Dømd til fem månader fengsel for vald mot kjærasten

Ein mann i 40-åra er dømd til fengsel i fem månader etter at han slo kjærasten sin fleire gonger i ansiktet med knyttneven. Kvinna fekk fleire brot i ansiktet som følgje av valden.

onsdag 24.02 2021

Borgundvegen:

Dagmar blei starten på eit ni år langt mareritt – eigarane krev handling

Paret si toppleilegheit blei totalskadd i orkanen Dagmar i 2011, men er framleis ikkje bygd opp til same stand. No etterlyser Ellen Bergum og Even Inge Haram handling frå Ålesund kommune.

tirsdag 23.02 2021

Mann frå Sunnmøre:

Tiltalt for valdtekt av mindreårig

Ein mann i 20-åra er tiltalt for valdtekt av ei mindreårig jente. Han skal også ha tatt bilde.

onsdag 10.02 2021

Mann frå Sunnmøre:

Dømd for mishandling mot sambuar: Drapstrua, lugga og helte mat over ho

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømd til 14 månader i fengsel for mishandling mot sin tidlegare sambuar.

Snart slutt for Sunnmøre tingrett

Sunnmøre har hatt egen tingrett siden starten av 90-tallet. 1. mai er det slutt.

mandag 08.02 2021

Drakk ein liter vodka. Neste morgon blei bilføraren stoppa av politiet

Mannen trur han drakk ein liter vodka kvelden før køyreturen ein søndag føremiddag i fjor.

torsdag 21.01 2021

Nekta å betale bota, no er han dømd for demonstrasjon mot vindkraft

Vindkraftmotstandaren fekk 12.000 kroner i bot for demonstrasjon på Haramsøya, men nekta å betale. No har Sunnmøre tingrett redusert bota med fleire tusen kroner.

tirsdag 22.12 2020

Fekk betinga fengsel for dokumentfalsk og lønnstrekk

Sunnmøre tingrett har dømt Harald Klokkehaug til ei vilkårsbunden fengselsstraff på 21 dagar. Han må også betale erstatning på 92.650 kroner.

Ankar Øvrelid-søskena sine erstatningskrav vidare

Øvrelid-søskena sin advokat Mette Yvonne Larsen har anka både til Høgsterett og lagmannsretten.

fredag 18.12 2020

Fiskestrid i retten:

Må betale for kinesisk agent

Nye Giske Havfiske gjekk til sak for å få betalt tilbake det Atlantic Holding hadde betalt i provisjon til ein kinesisk agent, men har ikkje fått medhald i retten.

torsdag 17.12 2020

Sunnmøre tingrett:

Klokkehaug innrømmar å ha limt på underskrift

Harald Klokkehaug innrømmer å limt på signaturen til tidlegare arbeidstakar Stephen Aure på ein avtale, men avviser å ha gjort noko straffbart.

tirsdag 15.12 2020

Svindla sunnmøringar for tusenvis av kroner ved målingsarbeid og kjøp av klokker

Ein mann busett på Austlandet er dømd for å ha svindla til seg dyre klokker og teke betalt for arbeid han ikkje hadde tenkt å utføre.

søndag 06.12 2020

Rusa kvinne sat på fanget til sjåfør og styrte bil. Dømd for promillekøyring

Ei ung kvinne er dømd for promillekøyring etter ein spesiell køyretur i Sykkylven i sommar. Turen blei dokumentert med videosnuttar som blei delt på sosiale media.

fredag 04.12 2020

Stakk av etter nestenkollisjon med politiet

I høg fart kom ungdommen køyrande med tre rusa kameratar i bilen. Ved Sykkylvsbrua var det like før han kolliderte med ein politibil.

onsdag 02.12 2020

Sunnmøre tingrett:

Bestefar dømt for overgrep

Ein mann i syttiåra frå Sunnmøre er i Sunnmøre tingrett dømt for seksuelle omgang mot eit barnebarn og for seksuelt krenkande åtferd overfor sine barnebarn.

Sunnmøre tingrett:

Entreprenør skulda for dokumentforfalsking - igjen

Entreprenør Harald Klokkehaug står tiltalt for dokumentforfalsking og brot på arbeidsmiljølova.

mandag 30.11 2020

Demonstrerte mot vindkraft:

Nektar å betale bot for vindkraftaksjon – må møte i retten

Miljøaktivist Rune Haaland meiner han ikkje har gjort noko ulovleg og nektar å betale bota han fekk etter vindkraftdemonstrasjonen på Haramsøya.

fredag 27.11 2020

Truslar utløyste væpna aksjon - mann dømd til fengsel og kontaktforbod

Politiet gjekk til væpna aksjon etter at ein mann sende truslar til ein person han hadde forbod mot å kontakte. Om mannen bryt kontaktforbodet igjen, må han rekne med å få fotlenke og alarm.

torsdag 26.11 2020

Må betale millionerstatning:

Frakteskip leverte forureina olje

Fleire ferjer i Møre og Romsdal fekk levert forureina olje i tankane i fjor haust. No er eigaren av skipet som frakta oljen dømd til å betale Bunker Oil over 10 millionar kroner.

onsdag 25.11 2020

Advokat tilrår anke i Øvrelidsaka

Advokat Mette Yvonne Larsen rår dei fem Øvrelidsøskena til å anke dommen frå Sunnmøre tingrett.

Saksøkte kommunane Ulstein og Hareid:

Øvrelid-søskena har ikkje råd til å anke

Øvrelid-søskena kunne eigentleg tenke seg å anke saka si heilt opp til Den europeiske mennesrettsdomstolen. Men no ser det ut til å vere stopp.

mandag 23.11 2020

Tapte i tingretten:

Øvrelid-søskena tapte i tingretten

Øvrelid-søskena nådde ikkje fram med kravet sitt i Sunnmøre tingrett. Retten meiner saka er forelda.

lørdag 21.11 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Rett å ta vindkraftstriden til domstolane»

fredag 20.11 2020

Mor tiltalt for mishandling: Skal ha bunde sonen fast i hagen

Ved fleire høve skal mora ha bunde guten fast i hagen. Mora skal også ha truga guten med å bli sendt heimanfrå om han ikkje var lydig.

torsdag 19.11 2020

Nei til vindkraftverk på Haramsøya ankar rettsavgjerda

Etter tapet i Sunnmøre tingrett, vil motstandsgruppa no ha saka oppe i lagmannsretten så raskt som mogeleg.

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i tingretten

Det er ikkje grunnlag for å stanse utbygginga på Haramsøya, seier Sunnmøre tingrett.

Sunnmørsposten mener

«Godt kompromiss om domstolene»

torsdag 12.11 2020

Dag 3/3 i Sunnmøre tingrett:

Giske Havfiske og Atlantic Holding i retten: Vil ikke betale for kinesisk agent

Atlantic Holding brukte en kinesisk mellommann for å få gjennomført et stort fiskesalg i Kina på vegne av Nye Giske Havfiske. Det vil ikke rederiet betale for.

fredag 06.11 2020

Fiskeriselskap har saksøkt fiskeseljar:

Møtest i retten om betaling for fisk

Strid om provisjon og betaling for ein asiatisk agent er tema når to selskap møtest i Sunnmøre tingrett neste veke.

fredag 30.10 2020

Dødsfallet på fiskebåten Nordstar:

Rederiet Nordnes frikjent i lagmannsretten

Sunnmøre tingrett halverte politiets bot mot Nordnes AS, etter den fatale ulykka der en mann mista livet. Frostating lagmannsrett har nå frikjent rederiet helt.

torsdag 29.10 2020

Kommentar:

Lita skapning kan ha stor kraft

Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen.

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

tirsdag 27.10 2020

Kommentar:

Kald juss mot brennande hjarte

Folkeleg motstand mot vindkraft er i ferd med å snu norsk vindkraftpolitikk. I møtet mellom forvaltninga og vindkraftindustrien i rettssalen i Sunnmøre tingrett, blir det likevel tydeleg at maktforholda er motsett.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Kjerstad: – Omsynet til folk er glimrande fråverande

Birgit Oline Kjerstad meiner at omsynet til folk har hamna i skuggen av andre aspekt i saka. Ho sa også i retten at det har vore lite openheit mellom folk i lokalsamfunnet.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

– Dette er kjempevanskelege avvegingar og det er derfor forvaltinga skal gjere dei

Utbyggar får lagt fram sitt syn.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

mandag 26.10 2020

Vindkraft på Haramsfjellet: Slik var første dag i retten

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

Rettssak om Haramsfjellet: Dette skjedde mandag

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

lørdag 24.10 2020

Dømd for valdtekt og incest

Ein sunnmøring i 40-åra er dømd til fengsel i fire år og åtte månader for å ha valdteke si eiga dotter.

tirsdag 20.10 2020

Svarer på utspelet frå Zephyr:

– Forvaltningslova har ikkje blitt følgt

Birgit Oline Kjerstad i Nei til Vindkraft på Haramsøy meiner omsynet til rassikkerheit er betre no, men tilbakeviser andre delar av analysen til Zephyr.

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

onsdag 14.10 2020

Søksmålet har sameina Øvrelid-søskena: – Det gjekk mykje betre no enn første gongen

Samandrag: Slik var andre og siste dag i Øvrelid-rettssaka

Ein tidlegare sosialsjef som uttala seg om Øvrelid-saka første gong. Refs for manglande info om oppreisingsordning. Fagfolk som uttalte seg om psykiske skadeverknader – dette er sentrale stikkord frå siste halvdel av rettssaka.

Behandlarar fortalde om psykiske seinskader hos Øvrelid-søskena

Fagfolk innanfor psykologi og psykiatri vitna i retten onsdag. Dei beskreiv korleis Øvrelid-søskena den dag i dag er sterkt prega av det dei opplevde i oppveksten.

Øvrelid-saka

Tidlegare sosialsjef i Ulstein forklarte seg: – Saka er sjokkerande

Tidlegare sosialsjef i Ulstein, Arthur Grønmyr, kjente ikkje til sentrale dokument frå kommunen sitt eige arkiv i 1977. Det året tok Ulstein kommune ei kontroversiell avgjerd overfor dei to yngste Øvrelid-søskena.

tirsdag 13.10 2020

Bakgrunn:

Dette er Øvrelid-søksmålet kort fortalt

Rettssaka er i gang, og her er dei viktigaste punkta.

Hareid kommune bruker tidlegare rettferdsvederlag mot søskena

Hareid sin advokat Sverre Larhammer meiner at rettferdsvederlaga Øvrelid-søskena har fått, bygger opp under at saka er forelda.

Øvrelidsaka er i gang:

Teiknar eit bilde av Ulstein og Hareid som defensive frå første kontakt

Advokat Mette Yvonne Larsen teikna i retten eit bilde av Ulstein og Hareid kommunar som defensive frå første kontakt i november 2017.

torsdag 08.10 2020

Meklar dømd til å betale erstatning:

Kjøpte leilegheit som var ulovleg å bu i

Meklaren gav uttrykk for at det var ei bra leilegheit, men kjøparen skulle snart oppdage at leilegheita mangla godkjenning.

tirsdag 06.10 2020

13. og 14. oktober i Sunnmøre tingrett:

Øvrelid-sakene omsider opp for retten: – Er spente og gruer seg

torsdag 01.10 2020

Mann tatt med en halv kilo metamfetamin og ulovlig våpen dømt til samfunnsstraff

På grunn av formildende omstendigheter ble en mann som ble tatt med en halv kilo metamfetamin, et ulovlig våpen og diverse dopingmidler dømt til 415 timer samfunnstraff.

tirsdag 29.09 2020

Krev ni år i fengsel for incest

mandag 21.09 2020

Påtalemyndigheten mener det handler om kjærlighetssvindel:

Kvinne frifunnet for grov hvitvasking av 828.000 kroner

I løpet av tre måneder i 2018 mottok hun åtte overføringer til sin bankkonto på til sammen 688.000 kroner fra en person, og en overføring på 140.000 kroner fra en annen person.

søndag 13.09 2020

Dagleg leiar dømd for underslag

Ein tidlegare dagleg leiar i ei familiebedrift på Sunnmøre er dømd til 11 månader fengsel for grov økonomisk utruskap.

torsdag 10.09 2020

Rådgiver Kjetil Hagen (67) takket av ved Sunnmøre tingrett:

50 år med råd og rett

– Jeg har gjort nesten alt bortsett fra å være dommer.

onsdag 09.09 2020

Frykta for livet då mann gjekk til angrep

Kvinna blei overfallen av ein ukjend mann, då ho skulle låse seg inn døra på jobben i sommar. Mannen sparka og slo, og kvinna frykta ho skulle bli drepen.

lørdag 05.09 2020

Mann dømt til fengsel etter åtte tilfeller av grovt bedrageri og flere andre forhold

En mann fra Sunnmøre fikk ett år og åtte måneder i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i en rekke bedrageri-tilfeller, hvorav åtte var definert som grove.

onsdag 02.09 2020

Tiltalt angra ikkje truslar – vil halde fram med å truge politiet

Mannen i 30-åra er dømd til sju månader fengsel for vald og truslar mot politiet, men vil ikkje slutte med å truge politiet.

tirsdag 01.09 2020

Sjalu mann slo og sparka forsvarslaus kvinne

Ein mann i 20-åra er dømd til 98 timar samfunnsstraff for grov vald mot sambuaren.

torsdag 30.07 2020

Sunnmøre tingrett:

Kvinne tiltalt for flere narkotikalovbrudd og brudd på våpenloven

En kvinne i 20-åra som er bosatt i Ålesund er tiltalt for flere narkotikalovbrudd, og for å ha oppbevart mer enn 26 haglpatroner.

søndag 05.07 2020

Dømd for farefull køyring

Mann dømd for høg promille, med høg fart og farefull køyring.

Slo til mann på pub

Ein mann i 20-åra er dømd til samfunnsstraff for vald på ein utestad i Ulsteinvik.

tirsdag 16.06 2020

Dømd for hasardiøs køyring:

Køyrde i minst 127 km/t i 50-sone

I høg fart køyrde mannen gjennom fleire rundkøyringar. I to av dei køyrde han også mot køyreretninga.

Butikktilsett dømd for innbrot i kundetelefon

Ein butikktilsett er dømd til 30 dagar fengsel for innbrot i mobiltelefonen til ein kunde.

søndag 14.06 2020

Fastlåst nabokrangel i Ålesund:

Muslimsk familie mener de fikk plassert grisehode utenfor døra

Grisehode, egg-kasting, knusing av vindu, roping, banking og parkerte biler. Ingrediensene er mange i det som har blitt en svært fastlåst nabokrangel i et borettslag i Ålesund. Advokat Thore Opshaug representerer borettslaget i saken mot den muslimske familien

lørdag 13.06 2020

Kvinne tiltalt for kvitvasking av pengar

Ei kvinne frå Ålesund er tiltalt for å ha bidrege til å kvitvaske over 800.000 kroner.

Tilstod å ha sparka politibetjent – blei frikjend

Mannen frykta fengsel og fekk råd om å tilstå, slik at han i staden kunne få samfunnsstraff. Då saka kom opp i tingretten, blei han frikjend.

onsdag 27.05 2020

Stal frå kiosk, restaurantar og treningssenter

Mann i slutten av tenåra dømt til 45 dagar fengsel på vilkår.

tirsdag 26.05 2020

Tok over rattet då kompisen blei dårleg – no må han i fengsel

Ein mann i 30-åra er dømd til fengsel etter at han blei tatt i fartskontroll, med promille og utan førarkort.

mandag 25.05 2020

Sigrid-drapsmannen

Tilbakeføres til samfunnet under strengt oppsyn

Ålesunderen i 40-åra, som er dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) i 2012, samtykket i begjæringen om fortsatt tvunget psykisk helsevern.

fredag 22.05 2020

Ålesundsbasert oppfinnar får sju millionar kroner etter rettssak

Oppfinnaren Arthur Lyngøy har vunne fram i eit søksmål han retta mot eit fiskefôr-konsern i Nordland.

torsdag 21.05 2020

Dømd til fengsel:

Tiltalt nekta for ruskøyring

Mannen har fått medikament skrive ut av lege og meiner han ikkje kan dømmast for køyring i narkorus.

tirsdag 19.05 2020

Fortsatt fire domstoler i fylket

Overkjører regjeringen - alle domstolene består

Alle domstolene i fylket består som i dag. Et flertall på Stortinget overkjører regjeringen og ignorerer anbefalingene fra Domstolskommisjonen.

fredag 15.05 2020

Dømd til fem månader fengsel:

Tatt med GHB og amfetamin

Ein mann i 20-åra har tilstått både ruskøying og oppebevaring av ei større mengde narkotika.

tirsdag 12.05 2020

Retten snudde:

Ekornes-arving må likevel ikkje betale over 50 millionar i skatt

I januar kravde Sunnmøre tingrett at Gunnhild Ekornes Mertens (75) måtte betale 52,7 millionar kroner i skatt etter eit aksjesal. No har retten snudd.

mandag 11.05 2020

Tiltale: Tok intime bilde frå kundetelefon

Kunden leverte telefonen til reparasjon og opplevde at ein tilsett overførte bilda hans til sin eigen telefon.

fredag 01.05 2020

Underslo 700.000 kroner fra velforening

Mann i 40-åra dømt til sju måneders fengsel for grovt underslag. Må også betale erstatning.

mandag 27.04 2020

Bedriftsleiar tiltalt for økonomisk kriminalitet

Ein mann i 50-åra er tiltalt for grov økonomisk utruskap mot bedrifta han var dagleg leiar for.

torsdag 16.04 2020

Bedriftsleiar dømd:

Gjorde underslag for å betale straumrekning

Bedriftsleiaren trengde pengar til å betale si private straumrekning. No er han dømd for underslag mot bedrifta.

onsdag 18.03 2020

Fann etterlyst mann sovande på benk

Ein 40-åring som er etterlyst av politiet i Litauen er fengsla på Sunnmøre.

mandag 16.03 2020

Sunnmøre tingrett:

Ørskog-saka: Tvunge psykisk helsevern og sterkt redusert erstatning

Sunnmøre tingrett meiner mannen er psykotisk og ein fare for samfunnet. Den dømte fekk samtidig kraftig redusert erstatningsansvar.

mandag 02.03 2020

Psykiater: mangefull oppfølging før 4. august

Den helsemessige oppfølginga er sentral for framtidig valdsrisiko, sa rettspsykiater Øyvind Jensen i tingretten måndag.

fredag 28.02 2020

Truga med massakre etter trekk i trygda

Mannen var frustrert over at han blei trekt i trygda og truga med å drepe både politifolk og andre offentlege aktørar.

Sunnmøre tingrett:

Vil akseptere tvunge psykisk helsevern

Den tiltalte i Ørskog-saka vil akseptere å eventuelt verte dømt til tvungen behandling.

torsdag 27.02 2020

– Stemmer i hovudet befalte meg til å aksjonere

Sunnmøre tingrett vurderer om den tiltalte i Ørskog-saka skal dømmast til tvunge psykisk helsevern.

mandag 24.02 2020

Tiltale:

Skal ha filma køyring i 201 km/t

Ungdommen heldt telefonen og filma eiga råkøying, medan han køyrde forbi på Ørskogfjellet, ifølgje tiltale.

tirsdag 18.02 2020

Dom avsagt i Sunnmøre tingrett:

Sunnmøre tingrett: Røykende andelseier vant mot borettslag

Et borettslag i Ålesund gikk rettens vei for å få tvangsselge en leilighet. De tapte mot den mannlige beboeren i 50-åra.

fredag 07.02 2020

Tilstod i retten og slapp erstatning, men må i fengsel:

Mann brukte skjult kamera for å filme nakne jenter

En mann i 50-årene fra Sunnmøre tok intime bilder av personer uten at de visste om det. Nå er mannen dømt til 2,5 år i fengsel.

mandag 03.02 2020

Må i fengsel etter slag på byen

Ein ung mann er dømd for å ha slått ein annan mann bevisstlaus, men retten meiner offeret også kan ha bidrege til at valdsepisoden utvikla seg.

lørdag 01.02 2020

Frifunnen for vald mot tenåring

Mannen var tiltalt for å ha slått stesonen i hovudet, men tingretten finn ikkje bevis for vald.

mandag 27.01 2020

Sunnmøre:

Fabrikksjef dømd for misbruk av stilling

Ein fabrikksjef frå Sunnmøre er dømd til fem månader fengsel, for å ha tatt fleire hundre tusen kroner i eiga lomme.

torsdag 23.01 2020

Ålesund:

Båtfører tatt med 2,48 i promille i Brosundet

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot en ålesunder i 50-årene etter en fuktig båttur i august 2018.

onsdag 22.01 2020

Øvrelid-rettssaka er utsett

Sunnmøring dømt for beføling og biting

En sunnmøring i 30-årene er dømt for seksuell handling uten samtykke og vold mot ei kvinne.

fredag 10.01 2020

Fikk ikke komme inn på Jugendfest:

Kastet øl på vakt og «albuet» politibetjent i ansiktet

En nordmøring i midten av 20-årene er dømt til betinget fengsel etter et mislykket forsøk på å komme inn på Jugendfest i Ålesund i 2018.

Brukte farens BankID til å lure banker for 400.000 kroner

Ei kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må sone fem måneder i fengsel for flere bedragerier.

onsdag 08.01 2020

Kjørte Porsche i amfetaminrus

Sunnmøring tatt for ruskjøring etter at politiet observerte vinglete kjøring på E39.

mandag 23.12 2019

Må tilbringe jula i fengsel:

Sunnmøring siktet for vold mot onkel

En mann i 20-årene må sitte i varetekt fram til 10. januar etter en voldsepisode i forrige uke.

torsdag 12.12 2019

Politiet rykket ut til privatbolig:

Ålesunder mistet våpentillatelse etter krangel med samboer

En mann i 50-årene ba Sunnmøre tingrett omgjøre politiets vedtak om å inndra våpentillatelsen som han hadde hatt til jakt i årevis. Det nektet retten.

tirsdag 10.12 2019

Overraskende vending i retten:

Eksperten forklarte seg – så avlyste Sula kommune konkurransen verdt 150 millioner kroner

Forklaringen til rørleggermester Ola Henriksen i Sunnmøre tingrett snudde opp ned på hele saken. Etter den knusende ekspertforklaringen bestemte Sula kommune seg for å avlyse konkurransen verdt 150 millioner kroner.

Ung sunnmøring må møte i retten etter flere basketak ved grendahus:

- Beit politimann i låret

En ung mann fra søre Sunnmøre må møte i retten etter et basketak under en tilstelning ved et grendahus i Sykkylven i sommer.

søndag 08.12 2019

Entreprenører går rettens veg mot Sula kommune:

Mener Sula kommune stilte ulovlige krav

fredag 06.12 2019

Tapte rettssak mot familiefirma

Oppsagt leiar politimeld for underslag

Den tidlegare daglege leiaren er politimeld for å ha forfalska fakturaer, for å få kundar til å betale til seg sjølv i staden for til bedrifta.

onsdag 04.12 2019

Tatt seks ganger for bilkjøring uten førerkort - fem av gangene med promille

En Sunnmøring i 20-årene er dømt til samfunnsstraff for en rekke rusrelaterte straffbare forhold.

fredag 29.11 2019

Gamblet bort penger på nettet:

Svindla til seg over ein million kroner

Med mora sin BankID klarte mannen å få låne nær ein million kroner frå tre bankar. Pengane spelte han vekk på få dagar.

torsdag 28.11 2019

Dømd til eitt år og fem månader i fengsel:

Dømd for narkotika og nakenbilde - må sone eitt år og fem månader i fengsel

Ein mann i 40-åra må sone må sone ei lenger fengselstraff for grov narkotikakriminalitet, samt for å ha lagra nakenbilde av ei mindreårig jente på telefonen sin.

Mor innrømmer at det er heilt grufullt det ho har utsett barna sine for

I to år levde barna i konstant frykt for at mora deira skulle bli sint. No må mora i fengsel.

fredag 22.11 2019

Sunnmøre tingrett:

Fiskeribedrift slipper inndragelse – men skipperen får bot

onsdag 13.11 2019

Dømd til å betale seks millionar kroner for uselde tomter

Bustadprosjektet gjekk trått og ikkje ei einaste tomt blei seld. Selskapet som skulle utvikle prosjektet er no dømd til å betale over seks millionar kroner for dei uselde tomtene.

fredag 08.11 2019

Mann og kvinne må i fengsel etter fyllekøyring på badestrand

Paret i 20-åra var på telttur på Blimsanden og drakk store mengder alkohol. Utpå natta køyrde dei seg fast i sanden. No er begge dømde til fengsel.

torsdag 07.11 2019

Dømd til fengsel:

Dømd for å ha køyrd i 166 km/t forbi golfbane

Etter at mannen hadde køyrt forbi ein bil i Strandadalen, målte politiet farten til 166 km/t.

fredag 01.11 2019

Møre og Romsdal:

Politiet undersøker flere gamle Nav-saker

Møre og Romsdal politidistrikt har satt ned ei gruppe som skal gjennomgå alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området, i perioden fra 1. juni 2012 og fram til i dag.

onsdag 30.10 2019

Kjørte i minst 140 km/t ifølge politiet:

18-åring fratatt lappen etter knappe seks måneder

En ung mann fra Ålesund må ta ny full føreprøve om han vil kjøre bil igjen. Det har Sunnmøre tingrett bestemt etter at han ble tatt for høg fart innover Ellingsøya.

tirsdag 29.10 2019

Utenlandsk bilist endte i grøfta:

Tatt for promillekjøring i Norge for fjerde(!) gang

En mann i 40-årene fra øst-Europa, bosatt på Sunnmøre, er dømt til fengsel i fem måneder. Førerkortet er allerede inndratt for alltid.

Lagra fleire tonn sprengstoff ulovleg

Sprengstoff og materiale som var nok til fem komplette 22. juli-bomber, blei i fleire månader lagra i usikra containerar i Ålesund-området.

søndag 27.10 2019

Ålesunder varetektsfengslet etter grov voldshendelse

Politiet rykket ut til voldshendelse på en privat adresse i indre bydel før helga. Avhør utsatt fordi fornærmede må opereres.

fredag 25.10 2019

MC hadde snittfart på 148 km/t i tunnel

Mannen hadde selt motorsykkelen og skulle berre ta ein siste tur, då han blei målt til 148 km/t i Valderøytunnelen.

tirsdag 22.10 2019

Ny behandling av nettovergrepssaka i januar

Sunnmørsmannen som vart dømt til fengsel i ni år og seks månader for overgrep via nettet, ankar dommen.

fredag 18.10 2019

Fradømmes retten til å virke som pastor i 15 år:

Pastor dømt til fengsel for voldtekt

En mann er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fire år og seks måneder for voldtekt mot ei 13 år gammel jente. Mannen er også fradømt retten til å virke som pastor i 15 år.

onsdag 16.10 2019

Må i fengsel etter å ha blitt tatt utan gyldig førarkort – for 28. gong

Ein mann frå Hareid er tatt 28 gonger for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort. Ein glipp i politiet gjer at mannen no fått førarkort og kan køyre på lovleg vis.

tirsdag 15.10 2019

Sunnmøre tingrett:

Krever fire og et halvt års fengsel for voldtektstiltalt pastor

Statsadvokat Magne Nyborg la ned på stand om ubetinget fengsel i fire år og seks måneder for den voldtektstiltalte pastoren. Han mener også pastoren må fratas retten til å inneha en kirkelig stilling i framtiden.

Sunnmøre tingrett:

– Reagerte på pastorens tekstmeldinger til jenta

mandag 14.10 2019

Sunnmøre tingrett:

Voldtektstiltalt pastor til 13 år gammel jente: – Kan vi møtes i kirken i morgen?

En mann i 30-årene som er tiltalt for voldtekt av barn under 14, møtte mandag i Sunnmøre tingrett. Her fikk retten høre hvordan mannen, som har fungert som pastor, kom i kontakt med ei 13 år gammel jente.

tirsdag 01.10 2019

Sperre svarer Wiik:

- Lite tillitvekkende av en sorenskriver

- Det er lite tillitvekkende av en sorenskriver å hevde vi ønsker å legge ned i Volda for å styrke Ålesund, sier Inger-Marie Sperre.

Sorenskriveren i Søre Sunnmøre tingrett

Hevder ålesundere i Domstolskommisjonen vil legge ned i Volda

Domstolskommisjonen vil legge ned tingrettene i Volda og Molde. Sorenskriver i Volda, Elisabeth Wiik, hevder ålesundere i kommisjonen ønsker å legge ned i Volda.

mandag 30.09 2019

Ålesunder i 60-årene skal ha forgrepet seg mot to unge gutter

En mann i 60-årene er tiltalt for å ha forgrepet seg på to gutter under 16 år.

Sunnmøring siktet for bedrageri:

Lurte finansieringsselskaper med falske kontrakter - risikerer seks års fengsel

En sunnmøring i 30-årene er siktet for grovt bedrageri, grov økonomisk utroskap, dokumentforfalskning, regnskapsovertredelse og tjuveri.

fredag 13.09 2019

Må betale 104.000 kroner for promillekøyring

Handleturen til Moa blei ekstra dyr for ein mann som blei teken for promillekøyring i mars.

onsdag 04.09 2019

Dømt for drapsforsøk i Nederland - pågrepet på Sunnmøre

En mann i 30-årene fra øst-Europa er varetektsfengslet i fire uker. Mannen ble pågrepet på Sunnmøre 3. september med bakgrunn i en etterlysning fra Nederland.

Omreisende vinningskriminell:

Rundstjal flere butikker på Moa - avslørt i Trøndelag

En mann i 40-årene dro til Ålesund for å fiske, men endte opp med å stjele varer for over 128.000.- fra butikker på Moa i løpet av to dager i desember 2017. Ved hjelp av vekternes interne varslingside ble han avslørt da han var på ny «fisketur» i Orkdal nå i sommer.

tirsdag 27.08 2019

- Betalte for direkteoverføringer av overgrep på nett:

Krever ni års fengsel for overgrepstiltalt sunnmøring

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim krever fengsel i ni år for den overgrepstiltalte sunnmøringen som denne uka møter i Sunnmøre tingrett, tiltalt for en rekke straffbare forhold.

Overgrepssiktet sunnmøring:

Lagret overgrepsmateriale på barnas spillmobil

Sunnmøre tingrett ble tirsdag presentert for et utvalg av overgrepsmaterialet som politiet fant hos den tiltalte sunnmøringen.

Overgrepssiktet sunnmøring:

- Jeg jobbet med en sak for Vi Menn eller VG der jeg skulle avsløre hvordan disse menneskene svindlet vanlige folk

Den overgrepssiktede sunnmøringen hevdet i Sunnmøre tingrett at han jobbet med en dokumentar, en sak som avslørte hvordan svindlere og overgripere lurte penger fra vanlige folk. Politiet fant over 7.000 bilder og 1.100 videoer hos mannen.

mandag 26.08 2019

Google, FBI og Kripos involvert:

Slik ble overgrepssiktet sunnmøring avslørt

Den overgrepstiltalte sunnmøringen forteller at han var avhengig av porno. - Det ble en besettelse, forteller han. Men da han lagret overgrepsmateriale på sin skybaserte lagringsplass, slo Google alarm

Fengsla etter truslar

Mannen som drapstruga saksbehandlar i Vanylven er varetekstfengsla

Ung mann har tilstått å ha drapstruga offentleg tilsett.

Avslørt under "Operasjon Jupiter":

- Sunnmøring bestilte og betalte for overgrep mot barn i Asia

En mann i 50-årene fra søre Sunnmøre møtte i dag i Sunnmøre tingrett, tiltalt for forsøk på medvirkning til voldtekt av barn under 14 år. Ifølge tiltalen skal politiet ha funnet bevis for at mannen bestilte overgrep mot mindreårige barn via Skype.

onsdag 21.08 2019

Lasta ned teiknefilmar og tekstar om overgrep mot barn

Ein sunnmøring i 50-åra er dømd for å ha oppbevart tekstar og animasjonsfilmar som skildrar seksuelle overgrep mot barn.

torsdag 15.08 2019

Arvesak i Spjelkavik sokn

Nytt forsøk på enighet - eller anke

Spjelkavik sokneråd tapte rettsaken om ei testamentarisk gave til bygging av ny kirke i Hatlehol. Soknerådet vil nå prøve å komme til enighet med motparten, men vil anke dommen om dette ikke fører frem.

torsdag 08.08 2019

Fradømt førerkortet for alltid:

Kjørte fra Nordfjord til Sunnmøre med 1,7 i promille

En mann i 40-årene er dømt til fengselsstraff og fradømt retten til førerkort for alltid etter en kjøretur fra Nordfjord til Sunnmøre i sommer.

Tiltalt for flere voldshandlinger på Sunnmøre: Sint ung mann må møte i retten

En ung mann fra søre Sunnmøre må møte i Sunnmøre tingrett denne måneden, tiltalt for flere tilfeller av vold og hærverk.

torsdag 01.08 2019

Anke frå Øvrelid-søskena sin advokat forkasta

Avgjerda frå Sunnmøre tingrett vert ståande: Retten skal først vurdere om Øvrelid-søskena sine erstatningskrav mot kommunane Ulstein og Hareid er forelda.

onsdag 31.07 2019

Tiltalt for grovt bedrageri:

- Sunnmørskvinne lurte Norwegian for 240.000 kroner

Politimesteren i Møre og Romsdal har tatt ut bedrageritiltale mot ei kvinne fra Sunnmøre. Ifølge tiltalen skal hun ha svindlet flyselskapet Norwegian for langt over 200.000 kroner.

tirsdag 23.07 2019

Tiltalt for å ha voldtatt et barn utenfor et bedehus

Mann i 30-årene med alvorlig tiltale.

tirsdag 09.07 2019

Mann i 40-årene fikk fire måneders fengsel for seksuell kontakt med 14-åring

Mannen skal også ha møtt opp med tanke på å ha samleie med jenta.

søndag 30.06 2019

Siktet fotballtrener har sagt opp jobben i klubben

Fotballtreneren fra Sunnmøre, som fredag ble varetekstfengsla, og lørdag løslatt, har ikke lenger et arbeidsforhold til klubben sin.

fredag 28.06 2019

Fotballtrener på Sunnmøre siktet for seksuell omgang med barn

Fotballtreneren er varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll i fire uker.

Seksualforbryter fikk halvert straff etter politi-sommel

En mann fra Ålesund er dømt til fengsel for nedlasting av overgrepsmateriale og for å ha opptrådt uanstendig over for mindreårige i sosiale medier.

Forsikringsselskap nektet erstatning - tapte i retten:

Sene i handa røk da hun skulle åpne ei flaske på jobben – får yrkesskadeerstatning

Ei kvinne fra Ålesund saksøkte arbeidsgiverens forsikringsselskap da de nektet å gi henne erstatning for en skade som skjedde på arbeidsplassen.

tirsdag 25.06 2019

Sunnmøring hadde ikke nok penger på konto:

Klippet av ledning til betalingsterminal - fikk varer for over 22.000 kroner

En mann i 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 75 dager i fengsel for bedrageri, tjuveri, narkotikabruk og kjøring uten førerkort.

fredag 21.06 2019

Fiskebåt i arrest for 700.000 kroner

– Eigarane av «Sea Hunter» vil kunne lide store økonomiske tap som følge av arresten, seier advokat.

tirsdag 18.06 2019

Dømt for seksuelt krenkende atferd mot 19 mindreårige jenter

To av jentene møtte mannen fysisk. Den ene hadde han seksuell omgang med, den andre kjøpte han alkohol til.

fredag 07.06 2019

Tre polske menn dømt for flere tjuveri på Moa

Tre menn fra Polen er dømt til betinget fengsel for en rekke tjuverier fra butikker på Moa.

Lokket kunder på kjøp- og salgsider til å betale for mobiltelefoner som ikke eksisterte

Ei kvinne i 30-årene fra Ålesund er dømt for elleve tilfeller av bedrageri. I de fleste tilfellene har kunder forhåndsbetalt for mobiltelefoner de aldri fikk.

fredag 31.05 2019

Tidligere Årim-ansatt dømt for korrupsjon

En tidligere Årim-ansatt er dømt for fire tilfeller av korrupsjon. Dommen ble avsagt i Sunnmøre tingrett 31. mai.

tirsdag 28.05 2019

Dømd for heleri av våpen som var stolne frå skyttarlag

Ein mann i 20-åra er dømd for heleri av 15 våpen som blei stolne frå skyttarlaget på Vartdal i haust.

fredag 24.05 2019

Jordmor dømd til fengsel

Jordmora var rusa på jobb og hadde ansvar for ei fødande kvinne. No er ho dømd til fengsel.

Slo ned fotballkjendis – fikk 45 dager i fengsel

En ålesunder i 20-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 45 dager i fengsel for vold mot en fotballkjendis.

mandag 13.05 2019

Saksøkt revisor blei frifunnen i retten

Hjellhaugen eiendom AS i Ålesund meinte revisoren svikta og at dette førte til milliontap etter ein konkurs i 2016. Sunnmøre tingrett er ikkje einig og har frifunne revisoren og revisjonsselskapet.

torsdag 02.05 2019

Mann på Sunnmøre tiltalt:

14 år gammel jente forsøkt tvangsgiftet - mann tiltalt for overgrep

En mann i 20-årene møtte torsdag i Sunnmøre tingrett, tiltalt for brudd på ekteskapsloven og seksuell omgang med en mindreårig.

tirsdag 16.04 2019

Må sone i fengsel:

Kvinne dømt for 23 tjuverier

Ei kvinne i 40-årene fra søre Sunnmøre må sone ti måneder i fengsel for en rekke tjuverier og narkotikabruk.

onsdag 03.04 2019

Tiltale:

Ålesunder stoppet med 360 gram amfetamin

En ålesunder i 20-årene er satt under tiltale ved Sunnmøre tingrett for en rekke lovbrudd.

fredag 22.03 2019

Fikk to års strafferabatt for tilståelse og lang saksbehandling hos politiet:

Dømt for voldtekt, seksuell omgang med barn, krenkende adferd og vold

En mann i begynnelsen av 20-årene fra Møre og Romsdal er dømt til fengsel i to år og fire måneder for blant annet voldtekt, seksuell omgang med barn og vold.

torsdag 21.03 2019

Drapsdom på 12,5 år fengsel blir ståande

Mannen som blei dømd for knivdrapet på Brunholmen i Ålesund i fjor vår, har trekt anken, melder NRK.

fredag 15.03 2019

Stemte ned forslaget om å bytte rettskrins:

Hareid held seg til Ålesund

onsdag 13.03 2019

Angrep mann som snakket med dama - og truet med å drepe politiet

En ålesunder i midten av 20-årene er dømt til 45 dagers fengsel for å ha dyttet en mann, og truet en politibetjent som skulle pågripe han.

Ålesunder dømt for promillekjøring:

Kjørte hjem fra puben

En mann i 50-årene fra Ålesund er dømt til 24 dagers fengsel for promillekjøring.

tirsdag 26.02 2019

Kvinne fra Ålesund traff mann på Instagram:

Voldtatt rett etter at hun sa hun ville avslutte forholdet

En mann i 40-årene fra Hordaland er dømt til tre års fengsel for vold og voldtekt mot ei kvinne fra Ålesund.

mandag 11.02 2019

Vil flytte Ulstein til tingretten i Volda, men Sunnmøre tingrett meiner det vil styrke Molde

Ulstein bør flytte frå tingretten i Ålesund og over til tingretten i Volda for på den måten byggje ein sterkare Eiksundregion.

torsdag 24.01 2019

– Mange kan tenke at «no skal dei tuske til seg kroner»

Dei frykta negative tilbakemeldingar fordi dei krev erstatning. I staden har Egil og Margareth berre opplevd støtte.

mandag 21.01 2019

Mann i 20-årene fra Møre og Romsdal:

Siktet for seksuelt krenkende adferd på Snapchat

En mann i begynnelsen av 20-årene er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud etter mistanke om seksuelt krenkende adferd mot unge jenter på sosiale medier.

lørdag 19.01 2019

Saksøker Ulstein og Hareid

Øvrelid-søskena si sak kan vere forelda

Dei fem Øvrelid-søskena sine saker er forelda, har advokatane til Ulstein og Hareid skrive i tilsvar til Sunnmøre tingrett.

mandag 14.01 2019

Sunnmøre:

Tiltalt for overgrep mot datteren - rømte til utlandet

Statsadvokatene i Møre og Romsdal har tatt ut overgrepstiltale mot en mann i 40-årene. Men politiet sliter med å få tak i mannen.

onsdag 09.01 2019

20-åring fra Sunnmøre tiltalt:

- Medvirket til vold og seksuelt overgrep

En 20 år gammel mann, bosatt på Sunnmøre er tiltalt for sammen med andre ha holdt fast og utsatt ei jente for vold og seksuelle handlinger uten hennes samtykke.

mandag 17.12 2018

Far dømd for å ha truga med å drepe døtrer

I fleire år levde døtrene og mora i frykt for kva faren kunne finne på å gjennomføre. No er faren dømd for mishandling og må betale erstatning.

Dømd for datainnbrot hos tidlegare arbeidsgivar

Mannen var suspendert frå jobben, men brukte ein annan sitt passord for å få tilgang til anbod arbeidsgivaren hadde levert.

mandag 03.12 2018

Kvinne i 20-årene fra Ålesund svindlet 11 personer:

Solgte mobiler på internett - sendte eske med Smil-sjokolade

Sunnmøre tingrett har dømt ei kvinne i midten av 20-årene til betinget fengsel i 36 dager for svindel og bedrageri.

lørdag 24.11 2018

Må sone i 30 dager:

Ålesund: Dømt for å kjøre uten gyldig førerkort – for trettende gang

Dommerne var ikke i tvil om at mannen måtte straffes med ubetinget fengsel.

En av de involverte:

Dømt for vold og knivbæring i forkant av Brunholmendrapet

En 23 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 90 dager for vold, besittelse av våpen og narkotikabruk.

søndag 18.11 2018

Frattatt lappen for råkjøring - bestilte seg midlertidig kjøretillatelse

Ålesundsmann dømt for råkjøring og for å ha kjørt bil og yrkesbil uten gyldig sertifikat.

torsdag 15.11 2018

- Skulle bare være morsom på Snapchat:

Filmet full jente på toalett - tiltalt for seksualisering av barn

To 18-åringer er tiltalt for framstilling av video som seksualiserer barn etter å ha filmet og sendt en Snap av ei overstadig beruset jente på en privatfest.

onsdag 07.11 2018

Foreldrepar på Sunnmøre dømt for grov mishandling av egne barn

Både far og mor er i Sunnmøre tingrett dømt for å ha grovt mishandlet sine to barn.

mandag 05.11 2018

Ålesunder må møte i retten:

– Mishandlet sin samboer på det groveste gjennom 27 år

En mann i 50-årene er tiltalt for grov vold, trusler og tvang mot sin samboer gjennom 27 år.

onsdag 31.10 2018

Ung bilist tatt med promille for fjerde gang - mister førerkortet for alltid

En ålesunder i midten av 20-årene må klare seg uten førerkort resten av livet etter å ha blitt stoppet med promille.

torsdag 25.10 2018

Kvinne fra Sunnmøre dømt til fengsel:

Fikk sparken i butikk - så svindlet hun Nav

Kvinne i 40-årene tiltalt for grovt bedrageri og uriktig forklaring. Forholdet skjedde kort tid etter at hun fikk sparken for grovt underslag.

tirsdag 23.10 2018

Overgrepsdømt ålesunder får strafferabatt for tilståelse:

Setter ned straffen i pedofilisak

En ålesunder i 70-åra, som i september ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale har fått behandlet straffeutmålingen på nytt i Frostating lagmannsrett.

fredag 12.10 2018

Dømt til 12,5 års fengsel for Brunholmen-drapet - anket på stedet

30-åringen fra Ålesund som knivstakk og drepte Robin André Svendsen (29) Brunholmen i Ålesund er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 12,5 år. 30-åringen anket på stedet.

tirsdag 09.10 2018

Dømt til samfunnsstraff for våpensamling

En mann fra Sunnmøre er dømt til 341 dager med samfunnsstraff for å inneha 235 ulovlige våpen, 27.000 skarpe skudd og 35 kilo krutt.

tirsdag 02.10 2018

Brunholmen-drapet: Politiet har deler av drapshandlingen og hendelsesforløpet på video

Vitne: – Forstår ikke hvorfor Robin ble drept, det var sjokkerende

Mannen som overleverte kniven til tiltalte (30) før Brunholmen-drapet forklarte seg i Sunnmøre tingrett.

mandag 01.10 2018

Den drapstiltalte 30-åringen forklarte at avdøde «stirret på ham» - og at han knivstakk ham

– Robin var et tilfeldig offer

Bistandsadvokat for de etterlatte, advokat Mette Ekroll Nyland, sier avdøde Robin André Svendsen var på feil sted til feil tid.

fredag 28.09 2018

Tiltalt for å ha knivdrept Robin Andre Svendsen:

- Erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen

30-åringen som er tiltalt for å ha knivdrept Robin Andre Svendsen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.