Tema

onsdag 02.12 2020

Sunnmøre tingrett:

Bestefar dømt for overgrep

Ein mann i syttiåra frå Sunnmøre er i Sunnmøre tingrett dømt for seksuelle omgang mot eit barnebarn og for seksuelt krenkande åtferd overfor sine barnebarn.

Sunnmøre tingrett:

Entreprenør skulda for dokumentforfalsking - igjen

Entreprenør Harald Klokkehaug står tiltalt for dokumentforfalsking og brot på arbeidsmiljølova.

mandag 30.11 2020

Demonstrerte mot vindkraft:

Nektar å betale bot for vindkraftaksjon – må møte i retten

Miljøaktivist Rune Haaland meiner han ikkje har gjort noko ulovleg og nektar å betale bota han fekk etter vindkraftdemonstrasjonen på Haramsøya.

fredag 27.11 2020

Truslar utløyste væpna aksjon - mann dømd til fengsel og kontaktforbod

Politiet gjekk til væpna aksjon etter at ein mann sende truslar til ein person han hadde forbod mot å kontakte. Om mannen bryt kontaktforbodet igjen, må han rekne med å få fotlenke og alarm.

torsdag 26.11 2020

Må betale millionerstatning:

Frakteskip leverte forureina olje

Fleire ferjer i Møre og Romsdal fekk levert forureina olje i tankane i fjor haust. No er eigaren av skipet som frakta oljen dømd til å betale Bunker Oil over 10 millionar kroner.

onsdag 25.11 2020

Advokat tilrår anke i Øvrelidsaka

Advokat Mette Yvonne Larsen rår dei fem Øvrelidsøskena til å anke dommen frå Sunnmøre tingrett.

Saksøkte kommunane Ulstein og Hareid:

Øvrelid-søskena har ikkje råd til å anke

Øvrelid-søskena kunne eigentleg tenke seg å anke saka si heilt opp til Den europeiske mennesrettsdomstolen. Men no ser det ut til å vere stopp.

mandag 23.11 2020

Tapte i tingretten:

Øvrelid-søskena tapte i tingretten

Øvrelid-søskena nådde ikkje fram med kravet sitt i Sunnmøre tingrett. Retten meiner saka er forelda.

lørdag 21.11 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Rett å ta vindkraftstriden til domstolane»

fredag 20.11 2020

Mor tiltalt for mishandling: Skal ha bunde sonen fast i hagen

Ved fleire høve skal mora ha bunde guten fast i hagen. Mora skal også ha truga guten med å bli sendt heimanfrå om han ikkje var lydig.

torsdag 19.11 2020

Nei til vindkraftverk på Haramsøya ankar rettsavgjerda

Etter tapet i Sunnmøre tingrett, vil motstandsgruppa no ha saka oppe i lagmannsretten så raskt som mogeleg.

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i tingretten

Det er ikkje grunnlag for å stanse utbygginga på Haramsøya, seier Sunnmøre tingrett.

Sunnmørsposten mener

«Godt kompromiss om domstolene»

torsdag 12.11 2020

Dag 3/3 i Sunnmøre tingrett:

Giske Havfiske og Atlantic Holding i retten: Vil ikke betale for kinesisk agent

Atlantic Holding brukte en kinesisk mellommann for å få gjennomført et stort fiskesalg i Kina på vegne av Nye Giske Havfiske. Det vil ikke rederiet betale for.

fredag 06.11 2020

Fiskeriselskap har saksøkt fiskeseljar:

Møtest i retten om betaling for fisk

Strid om provisjon og betaling for ein asiatisk agent er tema når to selskap møtest i Sunnmøre tingrett neste veke.

fredag 30.10 2020

Dødsfallet på fiskebåten Nordstar:

Rederiet Nordnes frikjent i lagmannsretten

Sunnmøre tingrett halverte politiets bot mot Nordnes AS, etter den fatale ulykka der en mann mista livet. Frostating lagmannsrett har nå frikjent rederiet helt.

torsdag 29.10 2020

Kommentar:

Lita skapning kan ha stor kraft

Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen.

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

tirsdag 27.10 2020

Kommentar:

Kald juss mot brennande hjarte

Folkeleg motstand mot vindkraft er i ferd med å snu norsk vindkraftpolitikk. I møtet mellom forvaltninga og vindkraftindustrien i rettssalen i Sunnmøre tingrett, blir det likevel tydeleg at maktforholda er motsett.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Kjerstad: – Omsynet til folk er glimrande fråverande

Birgit Oline Kjerstad meiner at omsynet til folk har hamna i skuggen av andre aspekt i saka. Ho sa også i retten at det har vore lite openheit mellom folk i lokalsamfunnet.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

– Dette er kjempevanskelege avvegingar og det er derfor forvaltinga skal gjere dei

Utbyggar får lagt fram sitt syn.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

mandag 26.10 2020

Vindkraft på Haramsfjellet: Slik var første dag i retten

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

Rettssak om Haramsfjellet: Dette skjedde mandag

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

lørdag 24.10 2020

Dømd for valdtekt og incest

Ein sunnmøring i 40-åra er dømd til fengsel i fire år og åtte månader for å ha valdteke si eiga dotter.

tirsdag 20.10 2020

Svarer på utspelet frå Zephyr:

– Forvaltningslova har ikkje blitt følgt

Birgit Oline Kjerstad i Nei til Vindkraft på Haramsøy meiner omsynet til rassikkerheit er betre no, men tilbakeviser andre delar av analysen til Zephyr.

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

onsdag 14.10 2020

Søksmålet har sameina Øvrelid-søskena: – Det gjekk mykje betre no enn første gongen

Samandrag: Slik var andre og siste dag i Øvrelid-rettssaka

Ein tidlegare sosialsjef som uttala seg om Øvrelid-saka første gong. Refs for manglande info om oppreisingsordning. Fagfolk som uttalte seg om psykiske skadeverknader – dette er sentrale stikkord frå siste halvdel av rettssaka.

Behandlarar fortalde om psykiske seinskader hos Øvrelid-søskena

Fagfolk innanfor psykologi og psykiatri vitna i retten onsdag. Dei beskreiv korleis Øvrelid-søskena den dag i dag er sterkt prega av det dei opplevde i oppveksten.

Øvrelid-saka

Tidlegare sosialsjef i Ulstein forklarte seg: – Saka er sjokkerande

Tidlegare sosialsjef i Ulstein, Arthur Grønmyr, kjente ikkje til sentrale dokument frå kommunen sitt eige arkiv i 1977. Det året tok Ulstein kommune ei kontroversiell avgjerd overfor dei to yngste Øvrelid-søskena.

tirsdag 13.10 2020

Bakgrunn:

Dette er Øvrelid-søksmålet kort fortalt

Rettssaka er i gang, og her er dei viktigaste punkta.

Hareid kommune bruker tidlegare rettferdsvederlag mot søskena

Hareid sin advokat Sverre Larhammer meiner at rettferdsvederlaga Øvrelid-søskena har fått, bygger opp under at saka er forelda.

Øvrelidsaka er i gang:

Teiknar eit bilde av Ulstein og Hareid som defensive frå første kontakt

Advokat Mette Yvonne Larsen teikna i retten eit bilde av Ulstein og Hareid kommunar som defensive frå første kontakt i november 2017.

torsdag 08.10 2020

Meklar dømd til å betale erstatning:

Kjøpte leilegheit som var ulovleg å bu i

Meklaren gav uttrykk for at det var ei bra leilegheit, men kjøparen skulle snart oppdage at leilegheita mangla godkjenning.

tirsdag 06.10 2020

13. og 14. oktober i Sunnmøre tingrett:

Øvrelid-sakene omsider opp for retten: – Er spente og gruer seg

torsdag 01.10 2020

Mann tatt med en halv kilo metamfetamin og ulovlig våpen dømt til samfunnsstraff

På grunn av formildende omstendigheter ble en mann som ble tatt med en halv kilo metamfetamin, et ulovlig våpen og diverse dopingmidler dømt til 415 timer samfunnstraff.

tirsdag 29.09 2020

Krev ni år i fengsel for incest

mandag 21.09 2020

Påtalemyndigheten mener det handler om kjærlighetssvindel:

Kvinne frifunnet for grov hvitvasking av 828.000 kroner

I løpet av tre måneder i 2018 mottok hun åtte overføringer til sin bankkonto på til sammen 688.000 kroner fra en person, og en overføring på 140.000 kroner fra en annen person.

søndag 13.09 2020

Dagleg leiar dømd for underslag

Ein tidlegare dagleg leiar i ei familiebedrift på Sunnmøre er dømd til 11 månader fengsel for grov økonomisk utruskap.

torsdag 10.09 2020

Rådgiver Kjetil Hagen (67) takket av ved Sunnmøre tingrett:

50 år med råd og rett

– Jeg har gjort nesten alt bortsett fra å være dommer.

onsdag 09.09 2020

Frykta for livet då mann gjekk til angrep

Kvinna blei overfallen av ein ukjend mann, då ho skulle låse seg inn døra på jobben i sommar. Mannen sparka og slo, og kvinna frykta ho skulle bli drepen.

lørdag 05.09 2020

Mann dømt til fengsel etter åtte tilfeller av grovt bedrageri og flere andre forhold

En mann fra Sunnmøre fikk ett år og åtte måneder i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i en rekke bedrageri-tilfeller, hvorav åtte var definert som grove.

onsdag 02.09 2020

Tiltalt angra ikkje truslar – vil halde fram med å truge politiet

Mannen i 30-åra er dømd til sju månader fengsel for vald og truslar mot politiet, men vil ikkje slutte med å truge politiet.

tirsdag 01.09 2020

Sjalu mann slo og sparka forsvarslaus kvinne

Ein mann i 20-åra er dømd til 98 timar samfunnsstraff for grov vald mot sambuaren.

torsdag 30.07 2020

Sunnmøre tingrett:

Kvinne tiltalt for flere narkotikalovbrudd og brudd på våpenloven

En kvinne i 20-åra som er bosatt i Ålesund er tiltalt for flere narkotikalovbrudd, og for å ha oppbevart mer enn 26 haglpatroner.

søndag 05.07 2020

Dømd for farefull køyring

Mann dømd for høg promille, med høg fart og farefull køyring.

Slo til mann på pub

Ein mann i 20-åra er dømd til samfunnsstraff for vald på ein utestad i Ulsteinvik.

tirsdag 16.06 2020

Dømd for hasardiøs køyring:

Køyrde i minst 127 km/t i 50-sone

I høg fart køyrde mannen gjennom fleire rundkøyringar. I to av dei køyrde han også mot køyreretninga.

Butikktilsett dømd for innbrot i kundetelefon

Ein butikktilsett er dømd til 30 dagar fengsel for innbrot i mobiltelefonen til ein kunde.

søndag 14.06 2020

Fastlåst nabokrangel i Ålesund:

Muslimsk familie mener de fikk plassert grisehode utenfor døra

Grisehode, egg-kasting, knusing av vindu, roping, banking og parkerte biler. Ingrediensene er mange i det som har blitt en svært fastlåst nabokrangel i et borettslag i Ålesund. Advokat Thore Opshaug representerer borettslaget i saken mot den muslimske familien

lørdag 13.06 2020

Kvinne tiltalt for kvitvasking av pengar

Ei kvinne frå Ålesund er tiltalt for å ha bidrege til å kvitvaske over 800.000 kroner.

Tilstod å ha sparka politibetjent – blei frikjend

Mannen frykta fengsel og fekk råd om å tilstå, slik at han i staden kunne få samfunnsstraff. Då saka kom opp i tingretten, blei han frikjend.

onsdag 27.05 2020

Stal frå kiosk, restaurantar og treningssenter

Mann i slutten av tenåra dømt til 45 dagar fengsel på vilkår.

tirsdag 26.05 2020

Tok over rattet då kompisen blei dårleg – no må han i fengsel

Ein mann i 30-åra er dømd til fengsel etter at han blei tatt i fartskontroll, med promille og utan førarkort.

mandag 25.05 2020

Sigrid-drapsmannen

Tilbakeføres til samfunnet under strengt oppsyn

Ålesunderen i 40-åra, som er dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) i 2012, samtykket i begjæringen om fortsatt tvunget psykisk helsevern.

fredag 22.05 2020

Ålesundsbasert oppfinnar får sju millionar kroner etter rettssak

Oppfinnaren Arthur Lyngøy har vunne fram i eit søksmål han retta mot eit fiskefôr-konsern i Nordland.

torsdag 21.05 2020

Dømd til fengsel:

Tiltalt nekta for ruskøyring

Mannen har fått medikament skrive ut av lege og meiner han ikkje kan dømmast for køyring i narkorus.

tirsdag 19.05 2020

Fortsatt fire domstoler i fylket

Overkjører regjeringen - alle domstolene består

Alle domstolene i fylket består som i dag. Et flertall på Stortinget overkjører regjeringen og ignorerer anbefalingene fra Domstolskommisjonen.

fredag 15.05 2020

Dømd til fem månader fengsel:

Tatt med GHB og amfetamin

Ein mann i 20-åra har tilstått både ruskøying og oppebevaring av ei større mengde narkotika.

tirsdag 12.05 2020

Retten snudde:

Ekornes-arving må likevel ikkje betale over 50 millionar i skatt

I januar kravde Sunnmøre tingrett at Gunnhild Ekornes Mertens (75) måtte betale 52,7 millionar kroner i skatt etter eit aksjesal. No har retten snudd.

mandag 11.05 2020

Tiltale: Tok intime bilde frå kundetelefon

Kunden leverte telefonen til reparasjon og opplevde at ein tilsett overførte bilda hans til sin eigen telefon.

fredag 01.05 2020

Underslo 700.000 kroner fra velforening

Mann i 40-åra dømt til sju måneders fengsel for grovt underslag. Må også betale erstatning.

mandag 27.04 2020

Bedriftsleiar tiltalt for økonomisk kriminalitet

Ein mann i 50-åra er tiltalt for grov økonomisk utruskap mot bedrifta han var dagleg leiar for.

torsdag 16.04 2020

Bedriftsleiar dømd:

Gjorde underslag for å betale straumrekning

Bedriftsleiaren trengde pengar til å betale si private straumrekning. No er han dømd for underslag mot bedrifta.

onsdag 18.03 2020

Fann etterlyst mann sovande på benk

Ein 40-åring som er etterlyst av politiet i Litauen er fengsla på Sunnmøre.

mandag 16.03 2020

Sunnmøre tingrett:

Ørskog-saka: Tvunge psykisk helsevern og sterkt redusert erstatning

Sunnmøre tingrett meiner mannen er psykotisk og ein fare for samfunnet. Den dømte fekk samtidig kraftig redusert erstatningsansvar.

mandag 02.03 2020

Psykiater: mangefull oppfølging før 4. august

Den helsemessige oppfølginga er sentral for framtidig valdsrisiko, sa rettspsykiater Øyvind Jensen i tingretten måndag.

fredag 28.02 2020

Truga med massakre etter trekk i trygda

Mannen var frustrert over at han blei trekt i trygda og truga med å drepe både politifolk og andre offentlege aktørar.

Sunnmøre tingrett:

Vil akseptere tvunge psykisk helsevern

Den tiltalte i Ørskog-saka vil akseptere å eventuelt verte dømt til tvungen behandling.

torsdag 27.02 2020

– Stemmer i hovudet befalte meg til å aksjonere

Sunnmøre tingrett vurderer om den tiltalte i Ørskog-saka skal dømmast til tvunge psykisk helsevern.

mandag 24.02 2020

Tiltale:

Skal ha filma køyring i 201 km/t

Ungdommen heldt telefonen og filma eiga råkøying, medan han køyrde forbi på Ørskogfjellet, ifølgje tiltale.

tirsdag 18.02 2020

Dom avsagt i Sunnmøre tingrett:

Sunnmøre tingrett: Røykende andelseier vant mot borettslag

Et borettslag i Ålesund gikk rettens vei for å få tvangsselge en leilighet. De tapte mot den mannlige beboeren i 50-åra.

fredag 07.02 2020

Tilstod i retten og slapp erstatning, men må i fengsel:

Mann brukte skjult kamera for å filme nakne jenter

En mann i 50-årene fra Sunnmøre tok intime bilder av personer uten at de visste om det. Nå er mannen dømt til 2,5 år i fengsel.

mandag 03.02 2020

Må i fengsel etter slag på byen

Ein ung mann er dømd for å ha slått ein annan mann bevisstlaus, men retten meiner offeret også kan ha bidrege til at valdsepisoden utvikla seg.

lørdag 01.02 2020

Frifunnen for vald mot tenåring

Mannen var tiltalt for å ha slått stesonen i hovudet, men tingretten finn ikkje bevis for vald.

mandag 27.01 2020

Sunnmøre:

Fabrikksjef dømd for misbruk av stilling

Ein fabrikksjef frå Sunnmøre er dømd til fem månader fengsel, for å ha tatt fleire hundre tusen kroner i eiga lomme.

torsdag 23.01 2020

Ålesund:

Båtfører tatt med 2,48 i promille i Brosundet

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot en ålesunder i 50-årene etter en fuktig båttur i august 2018.

onsdag 22.01 2020

Øvrelid-rettssaka er utsett

Sunnmøring dømt for beføling og biting

En sunnmøring i 30-årene er dømt for seksuell handling uten samtykke og vold mot ei kvinne.

fredag 10.01 2020

Fikk ikke komme inn på Jugendfest:

Kastet øl på vakt og «albuet» politibetjent i ansiktet

En nordmøring i midten av 20-årene er dømt til betinget fengsel etter et mislykket forsøk på å komme inn på Jugendfest i Ålesund i 2018.

Brukte farens BankID til å lure banker for 400.000 kroner

Ei kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må sone fem måneder i fengsel for flere bedragerier.

onsdag 08.01 2020

Kjørte Porsche i amfetaminrus

Sunnmøring tatt for ruskjøring etter at politiet observerte vinglete kjøring på E39.

mandag 23.12 2019

Må tilbringe jula i fengsel:

Sunnmøring siktet for vold mot onkel

En mann i 20-årene må sitte i varetekt fram til 10. januar etter en voldsepisode i forrige uke.

torsdag 12.12 2019

Politiet rykket ut til privatbolig:

Ålesunder mistet våpentillatelse etter krangel med samboer

En mann i 50-årene ba Sunnmøre tingrett omgjøre politiets vedtak om å inndra våpentillatelsen som han hadde hatt til jakt i årevis. Det nektet retten.

tirsdag 10.12 2019

Overraskende vending i retten:

Eksperten forklarte seg – så avlyste Sula kommune konkurransen verdt 150 millioner kroner

Forklaringen til rørleggermester Ola Henriksen i Sunnmøre tingrett snudde opp ned på hele saken. Etter den knusende ekspertforklaringen bestemte Sula kommune seg for å avlyse konkurransen verdt 150 millioner kroner.

Ung sunnmøring må møte i retten etter flere basketak ved grendahus:

- Beit politimann i låret

En ung mann fra søre Sunnmøre må møte i retten etter et basketak under en tilstelning ved et grendahus i Sykkylven i sommer.

søndag 08.12 2019

Entreprenører går rettens veg mot Sula kommune:

Mener Sula kommune stilte ulovlige krav

fredag 06.12 2019

Tapte rettssak mot familiefirma

Oppsagt leiar politimeld for underslag

Den tidlegare daglege leiaren er politimeld for å ha forfalska fakturaer, for å få kundar til å betale til seg sjølv i staden for til bedrifta.

onsdag 04.12 2019

Tatt seks ganger for bilkjøring uten førerkort - fem av gangene med promille

En Sunnmøring i 20-årene er dømt til samfunnsstraff for en rekke rusrelaterte straffbare forhold.

fredag 29.11 2019

Gamblet bort penger på nettet:

Svindla til seg over ein million kroner

Med mora sin BankID klarte mannen å få låne nær ein million kroner frå tre bankar. Pengane spelte han vekk på få dagar.

torsdag 28.11 2019

Dømd til eitt år og fem månader i fengsel:

Dømd for narkotika og nakenbilde - må sone eitt år og fem månader i fengsel

Ein mann i 40-åra må sone må sone ei lenger fengselstraff for grov narkotikakriminalitet, samt for å ha lagra nakenbilde av ei mindreårig jente på telefonen sin.

Mor innrømmer at det er heilt grufullt det ho har utsett barna sine for

I to år levde barna i konstant frykt for at mora deira skulle bli sint. No må mora i fengsel.

fredag 22.11 2019

Sunnmøre tingrett:

Fiskeribedrift slipper inndragelse – men skipperen får bot

onsdag 13.11 2019

Dømd til å betale seks millionar kroner for uselde tomter

Bustadprosjektet gjekk trått og ikkje ei einaste tomt blei seld. Selskapet som skulle utvikle prosjektet er no dømd til å betale over seks millionar kroner for dei uselde tomtene.

fredag 08.11 2019

Mann og kvinne må i fengsel etter fyllekøyring på badestrand

Paret i 20-åra var på telttur på Blimsanden og drakk store mengder alkohol. Utpå natta køyrde dei seg fast i sanden. No er begge dømde til fengsel.