Tema

onsdag 20.02 2019

Tandstad Montessoriskule fekk nei

Utdanningsdirektoratet har vedteke å avslå søknaden om etablere ein ny grunnskule etter friskulelova.

mandag 14.05 2018

Sykkylven:

Vedtok å legge ned skule: – Tala i saka er klare

Mindretalet ønska å ta midlar frå kommunen sitt disposisjonsfond for å redde Tandstad skule. Lite framtidsretta, meinte fleirtalet.

Vedtok å legge ned Tandstad skule med 15 mot 14 stemmer:

– Ein månad for å legge ned ein skule er ikkje forsvarleg

– Ein månad for å legge ned ein skule er ikkje nok tid. Det er ikkje forsvarleg!

lørdag 12.05 2018

Reagerer på ufine tilbakemeldingar i skulesaka

– Att du gidd å drive med politikk, har fleire sagt.

Foreldre og næringsliv slår ring om skulen i Straumgjerde

Nytt håp for Tandstad skule

Skulen i Straumgjerde kan bli berga – i eitt år til. Mykje tyder på at eit utsetjingsframlegg vil få fleirtal i kommunestyret.

onsdag 02.05 2018

Tandstad skule i Straumgjerde:

Vil stenge veg i skulesak

fredag 27.04 2018

Tilrår skulenedlegging

Tandstad skule i Straumgjerde bør leggast ned frå komande haust av.

torsdag 15.03 2018

Sykkylven:

Kort frist skuffar foreldra ved Tandstad skule

Etter klage er høyringsfristen utsett med ei veke. Men det er ikkje nok for foreldra ved Tandstad skule i Sykkylven.

tirsdag 23.01 2018

Ny nedtur for Tandstad

Også i formannskapet i Sykkylven vart det fleirtal for å fremme ei sak som går på nedlegging av Tandstad skule i Straumgjerde.