Styrelederen i Ålesund Jamii Islamsk Senter valgt inn i kommunestyret

Sagvan Fathi Ahmed Ahmed (42) sto på 37.-plass på valglista til Ålesund Arbeiderparti, men fikk likevel nok stemmer til å sitte i kommunestyret i Nye Ålesund.
Valg

Ahmed kom som flyktning til Norge fra Kurdistan i Nord-Irak i 2001. Han bodde de første årene i landet i Oslo og Stavanger, men flyttet i 2014 til Ålesund. Fem år senere er han valgt inn i kommunestyret i Nye Ålesund kommune.