– For å ha råd til velferd, må vi også ha eksportnæringar

Harry Valderhaug kan bli første toppkandidat for Møre og Romsdal KrF som ikkje kjem inn på Stortinget.

KrF-kandidat: Harry Valderhaug (KrF).   Foto: Staale Wattø

Valg

Som Steinar Reiten (KrF) i 2017 må Harry Valderhaug få utjamningsmandatet for å få plass på Stortinget.