Tema

onsdag 27.05 2020

10. klassingar i front under vindkraftprotest

Omtrent 30 ungdomsskuleelevar på Haramsøya gjekk i front då aksjonistar på nytt markerte motstand mot vindkraft-prosjektet.

tirsdag 26.05 2020

Reiste til Haramsøya: – Skulle ønskje at atskilleg fleire lokale møtte opp

Haramsøya:

Haramsøya: Dette seier ordføraren og varaordføraren om konflikten

lørdag 23.05 2020

Skreiv heftig debattert Facebook-innlegg om vindturbinar og fiskeri:

– Eg tenkte eg måtte seie ifrå

Fredag morgon skreiv hareidsordførar Bernt Brandal eit innlegg på Facebook som har blitt delt over 80 gonger. Men engasjementet stikk djupare enn eit facebook-innlegg.

Sunnmørsposten mener

Kravene til vindkraftutbyggerne må skjerpes

torsdag 21.05 2020

Vindkraft: Vil stanse saksøkte, ikkje påbegynte prosjekt

Frp vil be Stortinget gjere noko partiet ikkje foreslo i regjering: Å stanse vindkraftutbyggingar som skal opp for domstolane.

onsdag 20.05 2020

Haramsøya:

Motstandarane gir seg ikkje – sender nytt klagebrev

Nei til vindkraftverk på Haramsøya løfter fram temaet støy og folkehelse i eit ferskt brev.

tirsdag 19.05 2020

Haramsøya:

Dette seier utbyggar og entreprenør om barrikaden

At aksjonistar blokkerte maskinar til Haramsøya, har sin pris, men utbyggar og entreprenør veit ikkje korleis dei skal fordele rekninga.

Lesarinnlegg:

«Korleis kan du la kyniske verksemder få nærast fri tilgang til å gjere om fantastiske naturområder til industri?»

lørdag 16.05 2020

NVE-gjennomgang avslørte mangelfull naturkartlegging

NVE baserer seg tungt på høyringsrunden for å avdekke eventuelle svakheiter i konsulentrapportar.

Sa opp konsulentjobb i protest mot vindkraft

torsdag 30.04 2020

Havsul 1-klager strømmer inn

fredag 17.04 2020

Fiskebåt ber Olje- og energidepartementet stoppe Havsul I - frykter for konsekvensene for fiskeriet

torsdag 26.03 2020

Haramsøya:

Skal ta vindkraft-ja til retten

Oppdatert: På kort tid fekk Nei til vindkraftverk på Haramsøya inn 112.700 kroner. Pengane skal brukast på rettssak.

Haramsøya:

Håpar på snarleg anleggsstart – må ta korona-omsyn

tirsdag 24.03 2020

I sorg over vindkraftvedtak

søndag 02.02 2020

Leserinnlegg:

Vindkraft vs vannkraft

tirsdag 28.01 2020

Leserinnlegg:

«Vindkraftprosjektene som må stoppes»

mandag 27.01 2020

Advarer om at vindkraft til sjøs kan gå utover fiskeområder

Mens Norge har planer om sin første park for flytende havvind i 2022, åpnet Skottlands første for to år siden. Yrkesfiskere frykter tap av fiskeriområder.

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten meiner

«Norge treng ein vindkraftpolitikk med ein tydeleg kurs»

tirsdag 03.12 2019

Ministeren besøker Haramsøya, men kan ikkje love å stoppe vindkraftprosjektet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte tysdag Haramsøya kor det er stor motstand mot planlagt vindkraft-prosjekt.

onsdag 27.11 2019

Framleis uavklart for Havsul I

NVE varslar om at det ikkje vil bli gitt forlenga frist utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land.

torsdag 21.11 2019

Energiministeren til Haramsøya

Olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kommer til Haramsøya for å se på vindkraftplanene på øya.

onsdag 20.11 2019

Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.

mandag 18.11 2019

Vindkraft på Haramsøya:

NVE har mottatt 31 klager mot vindkraft på Haramsøya – vil ikkje endre vedtaket

Det er ingen nye opplysningar i dei 31 klagene, meiner NVE.

tirsdag 05.11 2019

Regjeringen lager strengere vindkraft-regler

Vindkraftselskaper må komme fortere i gang med bygging etter at de har fått tillatelse, ifølge nye krav fra regjeringen.

tirsdag 22.10 2019

Leserinnlegg:

«Rundt hovedstaden vår burde det være gode forhold for vindkraft»

fredag 04.10 2019

Utsatt anleggsstart for vindkraft i Haram:

— Denne pausen er ein liten siger

— Utsettinga er ein halv siger, for arbeidet på anlegget kan ikkje starte før klagane er behandla. Vi skal jobbe godt i pausen som vi no har fått, seier Birgit Oline Kjerstad i «Nei til vindkraftverk på Haramsøy».

Zephyr må finne ut kva dei gjer vidare

Dette er første gong NVE har utsett anleggsstarten for vindkraftselskapet.

tirsdag 01.10 2019

Vurderer ulovlege aksjonar mot vindkraft

På Nordøyane er det relativt mange som vurderer sivil motstand. Ei aksjonsgruppe er no stifta.

tirsdag 24.09 2019

Haram:

Ber ministeren trekke tilbake vindkraftkonsesjon

Eit samrøystes Haram kommunestyre meiner det er gjort saksbehandlingsfeil, som gjer at konsesjonen må behandlast på nytt.

Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.

fredag 20.09 2019

Leserinnlegg:

«Vindmøller hører ikke hjemme i sunnmørsk natur»

torsdag 19.09 2019

Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.

onsdag 18.09 2019

Ekstraordinært møte i vindkraftsaka

Heile kommunestyret i Haram er kalla inn.

Vindmøllemotstandarar vil ha fylkesmannen på banen

Folkeaksjonen mot vindkraftverk håper fylkesmannen vil forsterke sin kritikk av kraftverksplanane på Haramsøya.

mandag 16.09 2019

Seier nei til vindkraft i Møre og Romsdal

Fylkesrådmannen meiner Møre og Romsdal ikkje er godt eigna til vindkraft og rår frå at område i fylket blir peika ut som aktuelle for vindkraftutbygging.

søndag 15.09 2019

Vindkraftsaka i Haram:

Krev ekstraordinært kommunestyremøte

Ei gruppe politikarar i Haram krev ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle vindkraftklage.

Kjempar med ord i kampen mot vindkraft

Håpar å sleppe sivil ulydnad

Vindkraftmotstandarane på Haramsøya vil først kjempe vidare med ord, men om ikkje dette hjelper, kan det bli sivil ulydnad.

fredag 13.09 2019

Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet:

Her skal det kome vindmøller

Utsikta kan ta pusten frå folk. Og naturmangfaldet er enormt stort i det myrlendte området. No blir det rasert, seier styringsgruppa for Folkeaksjonen mot vindkraftverk på Haramsøya. Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet, sjølv om Frank Sve (Frp) gav lovnader om dette i valkampen.

torsdag 12.09 2019

Sterke protestar mot vindkraftverk

Folket på Haramsøya er kritisk til bygginga av vindkraftverk. Det er også forvirring rundt Frank Sve og statsråden om vindmøllene.

lørdag 07.09 2019
4

Eit godt likt vindkraftverk

Debattspaltene i Midt-Norge har vore hardpakka med vindkraftskepsis det siste halvåret. I Vågsøy har rotorblada snurra i atten år.

fredag 06.09 2019
4

Besøker Ålesund etter test-tur til Svalbard:

Her er verdens mest miljøvennlige skip

Hydrogenskipet «Energy Observer» skal seile verden rundt i seks år for å vise mulighetene innen ren energi. I dag la de til havn i Ålesund.

torsdag 05.09 2019

Vil stoppe vindkraft vest av Harøya

Havsul I er eit særdeles dårleg prosjekt, meiner Norsk Ornitologisk Forening.

onsdag 04.09 2019

Svarte rotorblad redder fugleliv

Svartmalte rotorblad og turbintårn gir betydelig færre kollisjoner med fugl, viser forsking. Men vindkraftselskapene har ikke funnet fram malerkosten ennå.

fredag 30.08 2019

Seier nei til vindkraftverk på Haramsfjellet

Eit samrøystes Haram kommunestyre har sagt nei til vindturbinar på Haramsfjellet.

søndag 25.08 2019

Utfordrar olje- og energiministeren om vindkraft

Etter to folkemøte på Nordøyane, jobbar no vindkraftmotstandarane mest opp mot politikarar og dei som tek avgjerdene.

fredag 23.08 2019
6

Haram:

Sve er sikker på at vindkraftplanane vert forkasta. Listhaug er meir forsiktig.

Frank Sve er sikker på at vindkraftplanane på Haramsøya vil verte forkasta i Olje- og energidepartementet.

mandag 19.08 2019

Lesarinnlegg:

«Iskast frå vindturbinar»

Lesarinnlegg om vindkraft i Haram:

«Myndigheitene bør lytte til både lokalpolitikarane og folket»

torsdag 15.08 2019

Lesarinnlegg:

«Er vindkraft grøn energi?»

mandag 12.08 2019

Haramsøy:

– Vi vart lurt til å seie ja til vindmøller

Planane om åtte vindturbinar på Haramsfjellet blir igjen sak i kommunestyret, etter eit innbyggjarinitiativ.

fredag 09.08 2019

Tatt av motvinden:

I kamp med eigne vindmøller

Kommentar

tirsdag 06.08 2019

Raja: – Norge har straum så det tyt ut av øyra

Venstre vil gjere det dei kan for å stoppe vindkraftplanane på Haramsøya.

Okla vindkraftverk på Stad:

Hasteinnkallar til vindkraft-møte i formannskapet

Etter eit kraftfullt innbyggarinitiativ har ordføraren i Selje kommune kalla inn formannskapet til ekstraordinært møte.

søndag 28.07 2019

Lesarinnlegg:

«Det er ikkje plass til noko vindkraftverk på Haramsfjellet»

Om ein skal følgje rettleiing for støy og avstand til bebyggelse så er det ikkje plass til vindmøller på Haramsøya, skriv Knut Hallvard Ulla i dette lesarinnlegget.

onsdag 19.06 2019

Mobiliserer mot vindkraft på søre

Sunnmøre og Nordfjord er peika ut som eitt av dei mest eigna områda for vinkraftutbygging i Norge. – Vi er provosert, seier Øyvind Grimstad Gryt, som kjempar seg for å få området ut av ein nasjonal plan for vindkraft.

onsdag 05.06 2019

Vindkraftmotstanden på Haramsøy aukar i styrke

Har mista tilliten til dei etablerte systema.

lørdag 01.06 2019

Underskriftsaksjonar mot utbygging av vindkraftindustri

– Gledeleg overraska over responsen

Både i Hareid og Ulstein er det no sett i gang underskriftsaksjonar for å få kommunestyret til å gjere vedtak om eit prinsipielt nei til vindkraftverk i dei to kommunane.

fredag 24.05 2019

«Frå ein idiot til ein annan»

mandag 20.05 2019

«Då vil eg gråte»

«Kystnatur et unikt gode»

mandag 13.05 2019

Vindkraftverk bør tilbake til departementet, meiner fylket

Detaljplanane om vindkraftverk på Haramsøya avvik sterkt frå konsesjonsvedtaket i 2008, meiner fylkeskommunen.

lørdag 11.05 2019

Kampen mot vindmøllene

«Det er litt pussig at det i landets desidert tettes befolka område fortsatt ikke skal produseres en kilowatt med strøm. »

Du skal ikke tåle så inderlig vel en vindmølle som ikke kommer nær deg selv.

fredag 10.05 2019

Kommunen vil flytte to vindturbinar på Haramsøya

Mindretalet vil fjerne den eine turbinen heilt.

torsdag 09.05 2019

Plakatar og song mot vindkraft på Haramsøy

Før kommunestyremøtet i Haram torsdag møtte øyingane opp med plakatar og song. «Mellom bakkar og berg» var gjennomgangstonen, saman med bodskapen om Nei til vindmøller på Haramsøya.

Lesarinnlegg om vindkraft på Haramsøy:

«Øya er altfor lita til å tole denne utbygginga, altfor lita og sårbar!»

tirsdag 23.04 2019

– Dette er ikkje ein vindmøllepark, det er eit industriområde

Fryktar støy døgnet rundt

Planar om 150 meter høge vindturbinar skaper uro på Nordøyane.

mandag 01.04 2019

«Vi tror framtidas vindkraftproduksjon vil skje til havs»

Ni kommuner på Sunnmøre og i Nordfjord blir av NVE pekt ut som egna områder for utbygging av vindmøller.

tirsdag 18.12 2018

Leserinnlegg om vindkraft:

«Nå venter mer ørnedød»

søndag 11.11 2018

Vindmøllepark i Sandøy skal lage like mykje straum som alle vasskraftverka i Tafjordfjella til saman

Vil bygge vindmøller for 11 milliardar

Vindmøllene på Harøya er små samanlikna med det som no blir diskutert.

torsdag 08.11 2018

Leder torsdag 8. november:

«Gi større gevinst til dei som får vindkraft i sitt nabolag»

Ei omfattande kartlegging av område i landet som kan vere aktuelle for utbygging av vindkraft, er i gang i regi av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

tirsdag 16.10 2018

Vil ha Ulstein-design til storsatsing i USA

Ulstein er valt til designpartner for amerikansk selskap i storsatsing på vindkraft til havs.

mandag 17.09 2018

Havyard-kontrakt på ytterligere to vindmølleskip

Havyard Design & Solution og Havyard Ship Technology skal bygge og designe to nye vindmølleskip for Esvagt-rederiet.

tirsdag 28.08 2018

Kan bli først i verden:

Equinor vurderer vindpark i Nordsjøen

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks skal utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind.

søndag 06.05 2018

Haramsøy:

Vurderer 150 meter høge vindmøller på Nordøyane

Fjellet på Haramsøya er rundt 300 meter høgt. Oppe på fjellplatået blir det no planlagt 150 meter høge vindmøller.

lørdag 05.05 2018

Haramsøya kan få vindmøller om to år

Utviklingsselskapet Zephyr vurderer om det er lønnsomt å bygge ut.

fredag 14.07 2017

Fransk åpning for Ålesund-firma:

Uptime inn på marked med store muligheter

Uptime International tar steget inn på det franske markedet etter å ha sikret seg en større kontrakt til fartøy som skal betjene vindparker til havs.

tirsdag 07.02 2017

Dette er det neste steget for offshorevind

Ulstein med nytt jack-up-fartøy

«Soul» er namnet på det nye fartøydesignet frå Ulstein og nederlandske SeaOwls.

tirsdag 24.01 2017

Uptime snudde underskudd til overskudd

Uptime International i Ålesund tredobla omsetninga i fjor. Offshore vind går så det suser.

torsdag 13.10 2016

Ny kontrakt til Maritime Partner

Ålesund-selskapet skal levere fire båter til vindkraftindustrien i Nordsjøen.

torsdag 26.05 2016

Vindparkar går offshore

Rolls-Royce med kontrakt til vindparkfartøy

Vindparkane går offshore, og det trengst større fartøy til vedlikehald.

mandag 14.03 2016

Kronikk 14. mars:

Det grøne skiftet – kva er no det?

Dei fleste av oss veit knapt nok kva som meinast med det grøne skiftet i Norge. Eg har ved fleire høve teke til orde for at Norge kom i gong med det grøne skiftet for over hundre år sidan.