Tema

fredag 03.09 2021

Sve mener vindkraft burde vært ute av programmet:

MDG mener Sve bryter Frps eget partiprogram

Frps Frank Sve mener vindkraft er noe drit. Men i Frps partiprogram åpnes det for vindkraft til havs.

tirsdag 31.08 2021

Debatt i fylkesutvalet:

Vindkraft til havs skapte bølger

– Vindkraft er noko drit, tordna Frank Sve (Frp) i kjent stil då fylkesutvalet skulle uttale seg om havvind. Men fleirtalet var positive, med mange atterhald.

torsdag 26.08 2021

Slipper å betale en million i sakskostnader - i alle fall inntil videre:

- En viktig seier for prøving av miljøsaker

Organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøya slipper å betale en million kroner i sakskostnader. Saken sendes tilbake til tingretten for ny behandling.

fredag 13.08 2021

Til Volda for å lære meir om vindkraft

Dei lever mellom anna av å halde ved like vindkraftverk. Fredag fekk Vertikal Service AS i Volda besøk av vindkraftmotstandar Birgit Oline Kjerstad, listetopp for SV.

tirsdag 10.08 2021

Usikker framtid for vindkraftverket på Harøya

Tre av fem turbinar er ute av drift, og i 2024 går konsesjonstida ut. Ingen veit kva som vil skje med vindkraftverket på Harøya, som er eigd av Ålesund kommune.

fredag 04.06 2021

Bildeserie og video:

Den første turbinen er montert

Utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya er i full sving.

Lesarinnlegg av Birgit Oline Kjerstad

«Energi og miljøspørsmålet handlar om meir enn å seie nei til ein teknologi»

Eit kjapt søk på google avslører at Raudt kritiserte SV for å vere alt for lite offensiv på vindkraftområdet for ti år sidan.

onsdag 05.05 2021

Får stor vindkraft- kontrakt

Volda-selskapet Vertikal Service har sikra seg eit strategisk viktig oppdrag.

torsdag 29.04 2021

Gjør klart til montering på Haramsøya

Arbeidet med vindkraftutbygginga på Haramsøya går etter planen. I midten av mai starter arbeidet med å montere turbinene.

lørdag 27.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Vindkraft er bokstaveleg talt i motvind politisk»

onsdag 24.02 2021

Har skrive bok om vindmøllekampen:

– Personlege verdiar burde ikkje bli avfeia som irrelevante

Han var fasinert over folk som sette eigne pengar, vennskap, forhold og alt mogleg på spel. No har Anders Totland skrive bok om vindmøllekampen.

søndag 21.02 2021

Magnus Kedron Thue: – Vil heller sone enn å betale bøter

Magnus Kedron Thue kan få ei samlebot på 32.000 kroner i retten. Om han ikke betaler, risikerer han åtte uker i fengsel.

fredag 19.02 2021

Sperra inne badande vindkraft-motstandarar med bom

– Det går ei grense mellom sunn og usunn og barnslegheit hos vaksne folk, seier vindkraftmostandar. – Dei tok seg til rette, svarar han som stengte bommen.

Vil utrede støykonsekvenser på Haramsøya

Rødt fikk støtte i kommunestyret for et oversendelsesforslag angående vindkraftutbyggingen på Haramsøya. Vedtaket betyr at saka sendes til formannskapet for behandling.

torsdag 18.02 2021

Vesentleg færre sunnmøringar enn nordmøringar er positive til vindkraft

Smøla sin ordførar fortel at vindkraftverket deira er eit stort gode for kommunen. Birgit Oline Kjerstad meiner sunnmøringar har større grunnar til å vere mot, enn dei har på Nordmøre.

Eit knapt fleirtal i fylket er positive til havvind

Fleirtalet av befolkninga i Møre og Romsdal er positive til havvind. – Overraskande mange er negative, svarar Audun Maråk i Fiskebåt.

torsdag 28.01 2021

Vindkraftverket på Haramsøya

Lagmannsretten avviste anken

Frostating lagmannsrett vil ikke midlertidig stanse arbeidet på Haramsøya.

tirsdag 26.01 2021

Tungtransport på veg til Haramsøya veltet og sperrer vegen

torsdag 21.01 2021

Nekta å betale bota, no er han dømd for demonstrasjon mot vindkraft

Vindkraftmotstandaren fekk 12.000 kroner i bot for demonstrasjon på Haramsøya, men nekta å betale. No har Sunnmøre tingrett redusert bota med fleire tusen kroner.

fredag 15.01 2021

Haramsøya:

Samanliknar med «fake news»-retorikk

Enkelte forsøker å så tvil om kven som står bak vandalismen på Haramsøya. Byggeleiar Dag Øverås i Norconsult meiner debattklimaet har fått problematiske, amerikanske trekk.

Politiet etterforskar hærverk på Haramsøya: – Nok er nok

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim ber alle ha tillit til politiet. Han er ikkje villig til å bruke tid og energi på det han omtalar som konspirasjonsteoriar.

torsdag 14.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Skadar den legale kampen mot vindkraft»

tirsdag 12.01 2021

Politiet meiner å ha bildebevis på hærverk på Haramsøya: - I ytste konsekvens vurderer vi nytt ferdselsforbod

Ei mindre gruppe med godt vaksne menn og kvinner driv det politiet omtaler som organisert hærverk mot vindkraftanlegget på Haramsøya.

mandag 28.12 2020

20 augeblikk i 2020:

Lastebilsjåfør syntest meir synd på politiet enn seg sjølv

Hans Thore Rolstad var førebudd på protestar på Haramsøya, men ikkje på at det skulle bli så intens som det vart den 27. mai. Han fekk mogelegheita til å trekke seg, men valte å gjennomføre.

20 augeblikk i 2020

Aksjonerte på ferjekaia: – Det vi gjorde, sjølv om vi kanskje ikkje har vunne eller vann, kan gjere at mange andre vinn.

Dei ser ut til å tape kampen mot vindkraftverket på Haramsfjellet. Uansett er Aurora Longva (16) stolt over at ho og mange andre ungdommar tvang ein lastebil til å vende.

søndag 20.12 2020

Kultur-, idrett- og hedersprisen:

Heder til tre jevngamle

Få måneder skiller jazzmusikeren Molvær, sprangrytteren Gulliksen og aktivisten Kjerstad.

lørdag 19.12 2020

De protesterte, men tapte kampen. Slik er livet med vindmøllene i Egersund.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

"Tina Bru, styrer du en forvaltning ute av kontroll?"

lørdag 21.11 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Rett å ta vindkraftstriden til domstolane»

lørdag 14.11 2020

Kommentar:

«Vindkraft på og nært land er det eneste realistiske alternativet»

Stortinget gir kommunene vetorett om utbygginger av vindmøller på land. Er det finsk atomkraft og svenske vindturbiner som skal sørge for det grønne skiftet?

onsdag 04.11 2020

Havsul 1 kan få store investeringssubsidier: – Underkommunisert

Havsul 1 kan komme inn under de samme skatteordningene som olje- og gassnæringa. En allianse med Motvind Nordvest, Fiskebåt og SV krever mer åpenhet om ordningene.

torsdag 29.10 2020

Kommentar:

Lita skapning kan ha stor kraft

Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen.

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

Lesarinnlegg:

«Ope spørsmål til Sylvi Listhaug (Frp)»

tirsdag 27.10 2020

Kommentar:

Kald juss mot brennande hjarte

Folkeleg motstand mot vindkraft er i ferd med å snu norsk vindkraftpolitikk. I møtet mellom forvaltninga og vindkraftindustrien i rettssalen i Sunnmøre tingrett, blir det likevel tydeleg at maktforholda er motsett.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Kjerstad: – Omsynet til folk er glimrande fråverande

Birgit Oline Kjerstad meiner at omsynet til folk har hamna i skuggen av andre aspekt i saka. Ho sa også i retten at det har vore lite openheit mellom folk i lokalsamfunnet.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

mandag 26.10 2020

Leserinnlegg:

Det heilsvarte grønne skiftet

tirsdag 20.10 2020

Svarer på utspelet frå Zephyr:

– Forvaltningslova har ikkje blitt følgt

Birgit Oline Kjerstad i Nei til Vindkraft på Haramsøy meiner omsynet til rassikkerheit er betre no, men tilbakeviser andre delar av analysen til Zephyr.

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

onsdag 14.10 2020

– Ei ny og vesentleg opplysning i vindkraftsaka

Eit brev frå NVE med kopi til Ålesund kommune viser at det ikkje er statleg plan for kaianlegget på Håneset.

mandag 12.10 2020

– Havsul er ikkje offshore og bør derfor ikkje få forlenga frist

Leiaren av Stortinget sin energi- og miljøkomite med klar tale.

tirsdag 29.09 2020

Ålesund formannskap:

Klagar på nytt NVE-vedtak om vindturbinar

Ålesund kommune klagar på NVE sitt vedtak om å godkjenne endra detaljplan og MTA for Haram vindkraftverk. Dei meiner støy- og skredfaren ikkje er godt nok undersøkt.

søndag 27.09 2020

Utbygging i gong på Stad:

Vindkamp på Stad: – Vi er her for å dokumentere galskapen

onsdag 23.09 2020

Politiet avviklar opphaldsforbodet på Haramsøya

Kommer ikkje til å forlenge opphaldsforbodet når det går ut ved midnatt.

tirsdag 01.09 2020

Aksjonerer rett under den rasfarlege Kråkhammaren

Vil saksøke entreprenøren dersom nokon blir skadd.

fredag 28.08 2020

Reagerer på påstander om ulovlige aksjoner på Haramsøya

– Dette er en alvorlig ærekrenkelse fra en kommunepolitiker

Birgit Oline Kjerstad reagerer på påstand fra høyrepolitiker Rolf Longva, om at hun skal ha blitt bøtelagt for å ha aksjonert ulovlig. – Jeg vet ikke hvor han tar det fra.

torsdag 27.08 2020

Kommunestyret gir penger til vindkraft-rettsak:

- Kan 500.000 kroner bidra til at folk på øya begynner å hilse på hverandre igjen?

Et flertall i kommunestyret vil gi en halv million kroner i støtte for å få ei rettslig avklaring på vindkraft-saka. Håpet er at dette kan bidra til forsoning. Et mindretall frykter det motsatte.

Advokat om vindkraftkaia: Kommunen bør stoppe opp

Alle fakta og rettslige spørsmål bør avklares, mener advokat Odd Arne Nilsen.

Vindkraft-striden på Haramsøya:

«Takk for at di kraft er som vinden, berre sterkare. Vi ber om forsoning mellom menneske som er mot og for vindkraft»

– Vi tek ikkje standpunkt for eller mot vindkraft. Vi ber om forsoning blant bygdefolket, seier sokneprest Magne Bildøy.

tirsdag 25.08 2020

Derfor trur Aurdal forslaget vil få fleirtal

torsdag 20.08 2020

NVE: Haram Kraft kan sprenge på Haramsfjellet

NVE ba først om meir utgreiing av rasfaren på Haramsfjellet.

onsdag 19.08 2020

Haramsøya:

– Ein svært stor provokasjon

lørdag 08.08 2020

Kommunedirektør vil ikkje endre vedtak:

36 har klaga på vindkraft-kai – dette svarar kommunen

fredag 07.08 2020

Demonstrerer mot Havsul vindkraftverk: – Eit stort trugsmål mot heile økosystemet

Vindkraftverket Havsul 1 skal bygges rett vest for Ona. På fugleøya Runde er engasjementet mot utbygginga sterkt, og motstandsgruppa «Runde mot Havsul 1 vindkraftverk» skal demonstrere mot planane.

fredag 31.07 2020
3

Eier av Stangeland Maskin anmeldt for vold – bakgrunnen er en plakat om vindkraftutbygging på Haramsøya

Entreprenørselskapet Stangeland Maskin er involvert i flere vindkraft-prosjekter på Vestlandet, deriblant Haramsøya. Motstanden får eieren av selskapet merke hjemme hos seg selv i Tjelta utenfor Sandnes i Rogaland.

mandag 27.07 2020

Geolog: – Uansvarleg å ikkje undersøke dette

Truleg er det svakt fjell tvers gjennom heile Haramsøya.

Advokat: Derfor meiner vi vind-konsesjonen på Haramsøya er ugyldig

Brevet til statsråd Tina Bru er siste trekk før eventuell rettssak, ifølgje organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya».

onsdag 22.07 2020

Utset anleggsarbeidet på Haramsfjellet med tre veker

– Dette gir tid til å planlegge, seier Olav Rommetveit i utbyggjarselskapet Zephyr AS.

søndag 19.07 2020

Sunnmørsposten meiner:

Det er i praksis umogeleg å forsyne Norge med kraft utan kraft frå dei meir enn 70 selskapa på «fy-lista»

fredag 17.07 2020

Lesarinnlegg:

«Vindmøllepartiet Ap»

Leserinnlegg:

«Tung bør på Mannen sine skuldre»

Nå skal mannen bære vindturbiner på sine skuldre, han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

torsdag 16.07 2020

Reagerer på Tussa-kritikken til Kristiansen:

– Eg føler meg litt ukomfortabel med heile situasjonen som ordførar og eigar

Stein Aam, ordførar i Ørsta kommune, meiner kritikken som Ivar-Otto Kristiansen retta mot Tussa er overraskande. No vil han ta saka opp med kommunedirektøren.

onsdag 15.07 2020

Volda-politikar oppfordrar Tussa-kundar til å vrake straumleverandøren sin:

– Det som fekk meg til å reagere, er at dei har ein eigar som støttar vindkraft

Tysdag publiserte Ivar-Otto Kristiansen (H) eit innlegg på Facebook der han skriv at han har bytta straumleverandør frå Tussa til Stranda Energi, og oppfordrar andre til å gjere det same.

tirsdag 14.07 2020

Leserinnlegg:

Kilder til fornybar energi i et perspektiv

mandag 13.07 2020

Leserinnlegg:

«Nå må politikerne holde vindkraftløftet»

Leserinnlegg:

«Jeg trodde vi hadde reelt demokrati i Norge»

søndag 12.07 2020

Leserinnlegg:

Haramsøya — nåtidens Stiklestad

Lesarinnlegg:

«For store planar på alt for lite område»

onsdag 08.07 2020

Lesarinnlegg:

Ute av auge, ute av sinn?

tirsdag 07.07 2020

Ville ikkje stanse vindkraftkaia midlertidig

Men det hadde dei full anledning til, meiner jurist og leiar i Rødt.

Kronikk:

Havvind kan gi motvind for fiskeria

«Vi kan ikkje setje oss i ein posisjon der vi tillèt at eventuelle havvindprosjekt kan skade våre fornybare fiskeressursar og artsmangfaldet»

– Her har vi sjansen til å stille ministeren til ansvar

Eit samla formannskap ber om full konsekvensutgreiing av å sprenge med dynamitt nær rasfarleg område på Haramsfjellet.

torsdag 02.07 2020

– Eg har følt meg pressa

Politiet har starta etterforsking etter at fleire har politimeldt utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya.

fredag 26.06 2020

Helgapraten med Lisabeth Brekke Sylthe:

– Eg byrja å grine, og klarte ikkje å prate. Då sa mamma «eg trur det Lisabeth har lyst til å seie er at ho likar jenter betre enn gutar»

Musikaren har hjarterom for den enkelte, ei enorm omsorg for menneske og dyr og eit smil som strekk seg frå øyre til øyre. Men bak fasaden du ser på scena, skjuler det seg fleire historier om «Lizz».

Ekteparet Thue overleverte 22.000 underskifter:

Olje-og energiministeren: – Jeg forstår det er mye følelser knyttet til dette

Olje-og energiminister Tina Bru fikk fredag overlevert 22.000 underskrifter mot bygging av vindkraftverk på Haramsøya.

lørdag 20.06 2020

Sunnmørsposten mener

Ny vindkraftpolitikk helt nødvendig

fredag 19.06 2020

Alv Ottar Folkestad:

Alv Ottar Folkestad: – Verdiar forsvinn mellom hendene våre

Professor: – At det er umulig å stanse en avgitt konsesjon, er en pussig påstand

torsdag 18.06 2020

Hasteforslag om vindkraft i Stortinget:

Ber om ny sjekk av vindprosjektet på Haramsøya

- Vi ber om at olje-og energiministeren foretar en gjennomgang av alle de gitte vindkraftkonsesjonene for å forsikre oss om at alt er gjort riktig. Det er det som ligger i dette forslaget, sier Aps Else-May Norderhus.

Vindkraft på Haramsøya:

Demonstrasjon: Dette sa Aurdal om å stanse utbygginga på Haramsøya

tirsdag 16.06 2020

Vindkraftutbygginga:

Fylkestinget ber om stans på Haramsøya

Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal med klar oppmoding til regjeringa i vindkraftsaka.

Sveltestreikar mot vindkraftverket på Haramsøya

Kari Thue har starta sveltestreik framfor Viken fylkeskommune sitt kontor i Oslo.

fredag 12.06 2020

Se video: Her er utbygginga på Haramsøya i gang

Sunnmørsposten tok turen til Haramsøya fredag, dagen etter at politiet aksjonerte mot demonstrantene.

Dale om politiaksjonen på Haramsøya:

– Dette skjer på grunn av Ap

– Det som nå skjer på Haramsøya er en direkte konsekvens av at Ap stoppet vårt forslag i Stortinget, sier Frps Jon Georg Dale.

torsdag 11.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

Verdig motstand mot vindkraft

Ordføraren på Haramsøya: – Ingenting skal vere uprøvd

Ordførar Eva Vinje Aurdal og fylkesordfører Tove-Lise Torve lova å følge alle spor for å stoppe vindkraftprosjektet på Haramsøya.

Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

Se bildene fra Haramsøya

Innbyggere og tilreisende har demonstrert i over to uker for å hindre utbygggeren Zephyr tilgang til Haramsfjellet. Torsdag hadde flere titalls møtt opp på Haramsøya for å vise hva de mener om vindkraftanlegget. Politiet aksjonerte for å fjerne demonstrantene.

Reagerer sterkt på at politiet hjalp utbyggaren

Motstandarane av vindkraftverk på Haramsøya, stiller seg heilt uforståande til at politiet hjelpte utbyggaren.

Thue: – Slaget er ikke tapt

Hans Petter Thue går i ettermiddag tilbake til jobben sin som misjonær, men varsler at slaget ikke er tapt.

Se intervjuet med Thue som blokkerer vegen opp til fjellet

Hans Petter Thue vil ikke flytte seg selv om politiet kommer og vil flytte ham og vegblokaden hans.

onsdag 10.06 2020

Ålesund:

Markerte vindkraftmotstand med hørselsvern

tirsdag 09.06 2020

Ordføraren lite nøgd med vedtaket formannskapet gjorde om vindkraft:

– Det er jo berre tull

Nokre få timar etter at Stortinget ikkje fekk fleirtal for å stoppe vindkraftutbyggingar som skal opp rettsleg, vart det knapt fleirtal i formannskapet i Ålesund for det same. Ikkje alle likte det like godt.

Sps Jenny Klinge om vindkraft

– Vi får ikke utvikling om politikere ikke skifter mening

- Vi ville gi Frp-forslaget en sjanse, sier Sps Jenny Klinge og viser til at Frp for et år siden stemte mot Senterpartiets forslag om at utbygging av vindkraft kun skulle skje i tråd med lokale ønsker.

Høgre-politikar i Ålesund meiner vindkraftdebatten minner om heksejakt:

- Folk blir trua til tausheit

Dag Olav Tennfjord (Høgre) meiner debatten om vindmøller på Haramsøya er på ville vegar. I ein til dels oppheita debatt i formannskapet fortalde Tennfjord om det han meiner er eit demokratisk problem.

mandag 08.06 2020

Arbeidarpartiet er ueinige med kommunedirektøren - har levert eiga innstilling til møtet i helse og omsorg-utvalet måndag kveld:

Vil utsetje vindkraftutbygginga til støyanalyse er klar

- Vindindustri vil kunne føre til at Haramsøya og Flemsøya grunna støy og skyggekast blir ueigna som rekreasjonsområde.

søndag 07.06 2020

Vindkraft i rettssystemet

«Det er et strukturelt problem med å løse konflikten om vindkraft i domstolene. Når en dom har falt, kan politikerne trekke på skuldrene og si at det ikke er noe de kan gjøre mer fordi domstolene har fattet endelig avgjørelse.»

fredag 05.06 2020

Lørdagskommentar:

Sakna i paradis

Haramsøya er himmel på jord for dei som bur der. Ordføraren skulle tatt seg ein tur.

Helgapraten: Bli kjend med Birgit Oline Kjerstad

Ein kamp mot møller

Ho nektar at nokon får øydelegge fjellet som har vore så viktig for henne i vanskelege periodar.

torsdag 04.06 2020

NRK debatten

Olje- og energiministeren: – Vi bygger ikke vindkraft for gøy

Kontroversielle utbygginger og manglende lokal medvirkning var tema på NRK Debatten. Olje- og energiminister Tina Bru (H) ønsker endringer i konsesjonssystemet, men vil ikke trekke tilbake gitte konsesjoner.

Sunnmørsposten meiner:

«Så lenge regjeringen ikke tar en ny beslutning, er det bare domstolene som kan avgjøre denne striden»

Protestane på Haramsøya kan vare i lang tid:

Ungdommen bidreg kvar dag - om nødvendig

Det er lite som tyder på at aksjonane mot vindkraft er over med det første. Både unge og eldre seier at dei gjerne set av sommaren dersom det skulle bli nødvendig.

Uavklara situasjon på Haramsøya:

Bil-aksjonisten fekk bot

Hans Petter Thue sa blankt nei til å fjerne seg då politiet møtte opp torsdag føremiddag. Han og sonen Magnus Kedron Thue fekk kvar si bot.

Vindkraftmotstanden:

SV-politiker ber PST følge med

Kari Elisabeth Kaski går hardt ut på Twitter.

Haramsøya: Motstandarane sang nasjonalsangen.

Haramsøya: Motstandarane sang nasjonalsangen.

onsdag 03.06 2020

Fylkesutvalget

Ber om full stopp på Haramsøya

Fylkesutvalget ber regjeringen stoppe vindkraftutbyggingen på Haramsøya.

Vindkraft på Haramsøya:

Haramsøya: Motvind er sjokkert over politiets konklusjon

Politiet har kome fram til at utbyggar Zephyr har juridisk rett til å bruke Haramsfjellvegen. Det får styreleiaren i Motvind Norge til å reagere.

fredag 29.05 2020

Haram vindkraftverk:

Utbygginga er i full gang på fastlandet

Medan motstandarane på Haramsøya kjempar med nebb og klør, har ting gått roleg for seg der straumen skal førast iland.

Vindkraft-demonstrasjonane:

Haramsøya: Rektor måtte rykke ut med skriv til føresette

Kommentar om vindkraft:

«Sivil ulydnad kan snu vinden»

Historia om sivil ulydnad er historia om dei mange tapte slag, men også om korleis store samfunnsendringar har blitt fødde.

torsdag 28.05 2020

Vindkraft:

Frps hasteforslag om vindkraft: Derfor sa Ap nei, mens SV sa ja

Stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus (Ap) meiner forslaget til Frp var forhasta og lite teneleg. Berre SV støtta forslaget.

Vindkraftprotestane:

Dette seier rikskjent motstandar av vindkraft om å ty til hærverk

Torbjørn Lindseth vart rikskjent for sitt krasse engasjement mot vindkraftutbygging i Flatanger. Han oppfordrar til sivil ulydnad, men åtvarar sterkt mot å gå til fysisk sabotasje.

onsdag 27.05 2020

10. klassingar i front under vindkraftprotest

Omtrent 30 ungdomsskuleelevar på Haramsøya gjekk i front då aksjonistar på nytt markerte motstand mot vindkraft-prosjektet.

Haramsøya: Lastebil måtte snu - igjen

Minst 100 vindkraftmotstandere var på kaia da Zephyr for tredje gang forsøkte å få ei anleggsmaskin over til Haramsøya. Video av Tarjei Engeset Ofstad

tirsdag 26.05 2020

Reiste til Haramsøya: – Skulle ønskje at atskilleg fleire lokale møtte opp

Haramsøya:

Haramsøya: Dette seier ordføraren og varaordføraren om konflikten

Sjå video: Demonstrantar stoppar anleggsmaskinen

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya.

Demonstrantar hindrar anleggsmaskin i å anløpe Haramsøya

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya. Video: Tarjei Engeset Ofstad

lørdag 23.05 2020

Skreiv heftig debattert Facebook-innlegg om vindturbinar og fiskeri:

– Eg tenkte eg måtte seie ifrå

Fredag morgon skreiv hareidsordførar Bernt Brandal eit innlegg på Facebook som har blitt delt over 80 gonger. Men engasjementet stikk djupare enn eit facebook-innlegg.

Sunnmørsposten mener

Kravene til vindkraftutbyggerne må skjerpes

torsdag 21.05 2020

Vindkraft: Vil stanse saksøkte, ikkje påbegynte prosjekt

Frp vil be Stortinget gjere noko partiet ikkje foreslo i regjering: Å stanse vindkraftutbyggingar som skal opp for domstolane.

onsdag 20.05 2020

Haramsøya:

Motstandarane gir seg ikkje – sender nytt klagebrev

Nei til vindkraftverk på Haramsøya løfter fram temaet støy og folkehelse i eit ferskt brev.

tirsdag 19.05 2020

Haramsøya:

Dette seier utbyggar og entreprenør om barrikaden

At aksjonistar blokkerte maskinar til Haramsøya, har sin pris, men utbyggar og entreprenør veit ikkje korleis dei skal fordele rekninga.

Lesarinnlegg:

«Korleis kan du la kyniske verksemder få nærast fri tilgang til å gjere om fantastiske naturområder til industri?»

lørdag 16.05 2020

NVE-gjennomgang avslørte mangelfull naturkartlegging

NVE baserer seg tungt på høyringsrunden for å avdekke eventuelle svakheiter i konsulentrapportar.

Sa opp konsulentjobb i protest mot vindkraft

torsdag 30.04 2020

Havsul 1-klager strømmer inn

fredag 17.04 2020

Fiskebåt ber Olje- og energidepartementet stoppe Havsul I - frykter for konsekvensene for fiskeriet

torsdag 26.03 2020

Haramsøya:

Skal ta vindkraft-ja til retten

Oppdatert: På kort tid fekk Nei til vindkraftverk på Haramsøya inn 112.700 kroner. Pengane skal brukast på rettssak.

Haramsøya:

Håpar på snarleg anleggsstart – må ta korona-omsyn

tirsdag 24.03 2020

I sorg over vindkraftvedtak

søndag 02.02 2020

Leserinnlegg:

Vindkraft vs vannkraft

tirsdag 28.01 2020

Leserinnlegg:

«Vindkraftprosjektene som må stoppes»

mandag 27.01 2020

Advarer om at vindkraft til sjøs kan gå utover fiskeområder

Mens Norge har planer om sin første park for flytende havvind i 2022, åpnet Skottlands første for to år siden. Yrkesfiskere frykter tap av fiskeriområder.

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten meiner

«Norge treng ein vindkraftpolitikk med ein tydeleg kurs»

tirsdag 03.12 2019

Ministeren besøker Haramsøya, men kan ikkje love å stoppe vindkraftprosjektet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte tysdag Haramsøya kor det er stor motstand mot planlagt vindkraft-prosjekt.

onsdag 27.11 2019

Framleis uavklart for Havsul I

NVE varslar om at det ikkje vil bli gitt forlenga frist utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land.

torsdag 21.11 2019

Energiministeren til Haramsøya

Olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kommer til Haramsøya for å se på vindkraftplanene på øya.

onsdag 20.11 2019

Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.

mandag 18.11 2019

Vindkraft på Haramsøya:

NVE har mottatt 31 klager mot vindkraft på Haramsøya – vil ikkje endre vedtaket

Det er ingen nye opplysningar i dei 31 klagene, meiner NVE.

tirsdag 05.11 2019

Regjeringen lager strengere vindkraft-regler

Vindkraftselskaper må komme fortere i gang med bygging etter at de har fått tillatelse, ifølge nye krav fra regjeringen.

tirsdag 22.10 2019

Leserinnlegg:

«Rundt hovedstaden vår burde det være gode forhold for vindkraft»

fredag 04.10 2019

Utsatt anleggsstart for vindkraft i Haram:

— Denne pausen er ein liten siger

— Utsettinga er ein halv siger, for arbeidet på anlegget kan ikkje starte før klagane er behandla. Vi skal jobbe godt i pausen som vi no har fått, seier Birgit Oline Kjerstad i «Nei til vindkraftverk på Haramsøy».

Zephyr må finne ut kva dei gjer vidare

Dette er første gong NVE har utsett anleggsstarten for vindkraftselskapet.

tirsdag 01.10 2019

Vurderer ulovlege aksjonar mot vindkraft

På Nordøyane er det relativt mange som vurderer sivil motstand. Ei aksjonsgruppe er no stifta.

tirsdag 24.09 2019

Haram:

Ber ministeren trekke tilbake vindkraftkonsesjon

Eit samrøystes Haram kommunestyre meiner det er gjort saksbehandlingsfeil, som gjer at konsesjonen må behandlast på nytt.

Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.

fredag 20.09 2019

Leserinnlegg:

«Vindmøller hører ikke hjemme i sunnmørsk natur»

torsdag 19.09 2019

Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.

onsdag 18.09 2019

Ekstraordinært møte i vindkraftsaka

Heile kommunestyret i Haram er kalla inn.

Vindmøllemotstandarar vil ha fylkesmannen på banen

Folkeaksjonen mot vindkraftverk håper fylkesmannen vil forsterke sin kritikk av kraftverksplanane på Haramsøya.

mandag 16.09 2019

Seier nei til vindkraft i Møre og Romsdal

Fylkesrådmannen meiner Møre og Romsdal ikkje er godt eigna til vindkraft og rår frå at område i fylket blir peika ut som aktuelle for vindkraftutbygging.

søndag 15.09 2019

Vindkraftsaka i Haram:

Krev ekstraordinært kommunestyremøte

Ei gruppe politikarar i Haram krev ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle vindkraftklage.

Kjempar med ord i kampen mot vindkraft

Håpar å sleppe sivil ulydnad

Vindkraftmotstandarane på Haramsøya vil først kjempe vidare med ord, men om ikkje dette hjelper, kan det bli sivil ulydnad.

fredag 13.09 2019

Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet:

Her skal det kome vindmøller

Utsikta kan ta pusten frå folk. Og naturmangfaldet er enormt stort i det myrlendte området. No blir det rasert, seier styringsgruppa for Folkeaksjonen mot vindkraftverk på Haramsøya. Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet, sjølv om Frank Sve (Frp) gav lovnader om dette i valkampen.

torsdag 12.09 2019

Sterke protestar mot vindkraftverk

Folket på Haramsøya er kritisk til bygginga av vindkraftverk. Det er også forvirring rundt Frank Sve og statsråden om vindmøllene.

lørdag 07.09 2019
4

Eit godt likt vindkraftverk

Debattspaltene i Midt-Norge har vore hardpakka med vindkraftskepsis det siste halvåret. I Vågsøy har rotorblada snurra i atten år.

fredag 06.09 2019
4

Besøker Ålesund etter test-tur til Svalbard:

Her er verdens mest miljøvennlige skip

Hydrogenskipet «Energy Observer» skal seile verden rundt i seks år for å vise mulighetene innen ren energi. I dag la de til havn i Ålesund.

torsdag 05.09 2019

Vil stoppe vindkraft vest av Harøya

Havsul I er eit særdeles dårleg prosjekt, meiner Norsk Ornitologisk Forening.

onsdag 04.09 2019

Svarte rotorblad redder fugleliv

Svartmalte rotorblad og turbintårn gir betydelig færre kollisjoner med fugl, viser forsking. Men vindkraftselskapene har ikke funnet fram malerkosten ennå.

fredag 30.08 2019

Seier nei til vindkraftverk på Haramsfjellet

Eit samrøystes Haram kommunestyre har sagt nei til vindturbinar på Haramsfjellet.

søndag 25.08 2019

Utfordrar olje- og energiministeren om vindkraft

Etter to folkemøte på Nordøyane, jobbar no vindkraftmotstandarane mest opp mot politikarar og dei som tek avgjerdene.

fredag 23.08 2019
6

Haram:

Sve er sikker på at vindkraftplanane vert forkasta. Listhaug er meir forsiktig.

Frank Sve er sikker på at vindkraftplanane på Haramsøya vil verte forkasta i Olje- og energidepartementet.

mandag 19.08 2019

Lesarinnlegg:

«Iskast frå vindturbinar»

Lesarinnlegg om vindkraft i Haram:

«Myndigheitene bør lytte til både lokalpolitikarane og folket»

torsdag 15.08 2019

Lesarinnlegg:

«Er vindkraft grøn energi?»

mandag 12.08 2019

Haramsøy:

– Vi vart lurt til å seie ja til vindmøller

Planane om åtte vindturbinar på Haramsfjellet blir igjen sak i kommunestyret, etter eit innbyggjarinitiativ.

fredag 09.08 2019

Tatt av motvinden:

I kamp med eigne vindmøller

Kommentar

tirsdag 06.08 2019

Raja: – Norge har straum så det tyt ut av øyra

Venstre vil gjere det dei kan for å stoppe vindkraftplanane på Haramsøya.

Okla vindkraftverk på Stad:

Hasteinnkallar til vindkraft-møte i formannskapet

Etter eit kraftfullt innbyggarinitiativ har ordføraren i Selje kommune kalla inn formannskapet til ekstraordinært møte.

søndag 28.07 2019

Lesarinnlegg:

«Det er ikkje plass til noko vindkraftverk på Haramsfjellet»

Om ein skal følgje rettleiing for støy og avstand til bebyggelse så er det ikkje plass til vindmøller på Haramsøya, skriv Knut Hallvard Ulla i dette lesarinnlegget.

onsdag 19.06 2019

Mobiliserer mot vindkraft på søre

Sunnmøre og Nordfjord er peika ut som eitt av dei mest eigna områda for vinkraftutbygging i Norge. – Vi er provosert, seier Øyvind Grimstad Gryt, som kjempar seg for å få området ut av ein nasjonal plan for vindkraft.

onsdag 05.06 2019

Vindkraftmotstanden på Haramsøy aukar i styrke

Har mista tilliten til dei etablerte systema.

lørdag 01.06 2019

Underskriftsaksjonar mot utbygging av vindkraftindustri

– Gledeleg overraska over responsen

Både i Hareid og Ulstein er det no sett i gang underskriftsaksjonar for å få kommunestyret til å gjere vedtak om eit prinsipielt nei til vindkraftverk i dei to kommunane.

fredag 24.05 2019

«Frå ein idiot til ein annan»

mandag 20.05 2019

«Då vil eg gråte»

«Kystnatur et unikt gode»

mandag 13.05 2019

Vindkraftverk bør tilbake til departementet, meiner fylket

Detaljplanane om vindkraftverk på Haramsøya avvik sterkt frå konsesjonsvedtaket i 2008, meiner fylkeskommunen.

lørdag 11.05 2019

Kampen mot vindmøllene

«Det er litt pussig at det i landets desidert tettes befolka område fortsatt ikke skal produseres en kilowatt med strøm. »

Du skal ikke tåle så inderlig vel en vindmølle som ikke kommer nær deg selv.

fredag 10.05 2019

Kommunen vil flytte to vindturbinar på Haramsøya

Mindretalet vil fjerne den eine turbinen heilt.

torsdag 09.05 2019

Plakatar og song mot vindkraft på Haramsøy

Før kommunestyremøtet i Haram torsdag møtte øyingane opp med plakatar og song. «Mellom bakkar og berg» var gjennomgangstonen, saman med bodskapen om Nei til vindmøller på Haramsøya.

Lesarinnlegg om vindkraft på Haramsøy:

«Øya er altfor lita til å tole denne utbygginga, altfor lita og sårbar!»

tirsdag 23.04 2019

– Dette er ikkje ein vindmøllepark, det er eit industriområde

Fryktar støy døgnet rundt

Planar om 150 meter høge vindturbinar skaper uro på Nordøyane.

mandag 01.04 2019

«Vi tror framtidas vindkraftproduksjon vil skje til havs»

Ni kommuner på Sunnmøre og i Nordfjord blir av NVE pekt ut som egna områder for utbygging av vindmøller.

tirsdag 18.12 2018

Leserinnlegg om vindkraft:

«Nå venter mer ørnedød»

søndag 11.11 2018

Vindmøllepark i Sandøy skal lage like mykje straum som alle vasskraftverka i Tafjordfjella til saman

Vil bygge vindmøller for 11 milliardar

Vindmøllene på Harøya er små samanlikna med det som no blir diskutert.

torsdag 08.11 2018

Leder torsdag 8. november:

«Gi større gevinst til dei som får vindkraft i sitt nabolag»

Ei omfattande kartlegging av område i landet som kan vere aktuelle for utbygging av vindkraft, er i gang i regi av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

tirsdag 16.10 2018

Vil ha Ulstein-design til storsatsing i USA

Ulstein er valt til designpartner for amerikansk selskap i storsatsing på vindkraft til havs.

mandag 17.09 2018

Havyard-kontrakt på ytterligere to vindmølleskip

Havyard Design & Solution og Havyard Ship Technology skal bygge og designe to nye vindmølleskip for Esvagt-rederiet.

tirsdag 28.08 2018

Kan bli først i verden:

Equinor vurderer vindpark i Nordsjøen

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks skal utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind.

søndag 06.05 2018

Haramsøy:

Vurderer 150 meter høge vindmøller på Nordøyane

Fjellet på Haramsøya er rundt 300 meter høgt. Oppe på fjellplatået blir det no planlagt 150 meter høge vindmøller.

lørdag 05.05 2018

Haramsøya kan få vindmøller om to år

Utviklingsselskapet Zephyr vurderer om det er lønnsomt å bygge ut.

fredag 14.07 2017

Fransk åpning for Ålesund-firma:

Uptime inn på marked med store muligheter

Uptime International tar steget inn på det franske markedet etter å ha sikret seg en større kontrakt til fartøy som skal betjene vindparker til havs.

tirsdag 07.02 2017

Dette er det neste steget for offshorevind

Ulstein med nytt jack-up-fartøy

«Soul» er namnet på det nye fartøydesignet frå Ulstein og nederlandske SeaOwls.

tirsdag 24.01 2017

Uptime snudde underskudd til overskudd

Uptime International i Ålesund tredobla omsetninga i fjor. Offshore vind går så det suser.