Tema

fredag 08.10 2021

Pasient døydde i trapp på sjukehus – no er området sikra

Volda sjukehus har sett i verk sikringstiltak etter at ein pasient kom seg ned i ei trapp, der han døydde.

onsdag 06.10 2021

Vil flytte rehabiliteringssenter til sjukehuset:

DPS må truleg finne nye lokale: – Muligheter for å leie lokaler i nærheten av Volda

lørdag 21.08 2021

Bent Høie:

– Viktig at ingen byrjar å rote med sjukehuskartet etter valet

onsdag 16.06 2021

Beheld traumefunksjonen i Volda

Volda sjukehus har eit sterkt fagmiljø, seier Bakke i si grunngjeving.

tirsdag 15.06 2021

Foreslår å flytte behandling fra St. Olav til mindre sjukehus

Det er minst like god kvalitet ved mindre lokalsjukehus som ved store sjukehus, skriver to professorer ved NTNU.

onsdag 19.05 2021

Ventetidene i Helse Møre og Romsdal går ned

Særlig har det blitt jobba med ventetida i barne- og ungdomspsykiatri.

Vil bruke opptil en milliard kroner på Ålesund sjukehus

Se hvor trangt det er på intensivavdelinga.

tirsdag 30.03 2021

Helse Møre og Romsdal:

Sender helsepersonell for å hjelpe Oslo i koronakrisa

Én intensivsjukepleier fra sjukehuset i Volda reiser allerede onsdag.

torsdag 04.03 2021

Skal framleis lage varmmat på alle sjukehusa - men det kan bli omkamp

Men det kan bli ny omkamp, varslar klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen.

onsdag 10.02 2021

Flere beinbrudd ved sjukehusa i Ålesund og Volda: – Vanskelig å si noe om årsaken

– Vanskelig å si noe om årsaken til at det er slik, sier medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther i Helse Møre og Romsdal.

tirsdag 22.12 2020

Bygger ut for 45 millionar kroner

– Det største sidan opninga i 1986

Volda sjukehus skal byggast ut for 45 millionar kroner. Utbygginga blir rekna som den største hendinga sidan opninga av sjukehuset i 1986.

fredag 04.12 2020

Volda sjukehus i landstoppen

– Det er utruleg kjekt at arbeidet vårt nyttar!

Volda sjukehus er eitt av tre sjukehus som skårar best. Og pasientar i Norge er mest nøgde med helseregion Midt-Norge.

onsdag 02.12 2020

Helse Møre og Romsdal

Måtte vente 1,5 time på teknisk utstyr

Vil prioritere utstyr som effektiviserer drifta.

fredag 15.05 2020

Foreslår igjen å samle all kjøkkendrift i helseforetaket til Molde

Igjen skal Helse Møre og Romsdal vurdere å samle all kjøkkendrift i SNR på Hjelset.

onsdag 13.05 2020

Ålesund sjukehus og Volda sjukehus

Bakke: – Eg er veldig innstilt på å få gjennomført dette

Tok bladet frå munnen: 211 millionar kroner er ikkje nok til utvikling av sjukehusa i Ålesund og Volda.

Aagaard-Nilsen ute av store investeringsprosjekt

Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen har ikkje lenger ansvar for større bygge- og utviklingsprosjekt i HMR.

torsdag 07.05 2020

Starter ombygging på Volda sjukehus

Mens Ålesund i to år har hatt lita framdrifta i sjukehusplanane, skjer det ting i Volda.

fredag 20.03 2020

Helgapraten: Monica Storborg Sæbønes

– Det er ein heilt uverkeleg situasjon

Sjukepleiar Monica Storborg Sæbønes står no i frontlinja når koronasmitta pasientar treng intensivbehandling.

mandag 16.03 2020

Sjukehuset har laga epidemiavdeling:

– Ingen korona-smitta innlagt i Volda

Situasjonen kring koronasmitta pasientar ved Volda sjukehus er uendra.

mandag 24.02 2020

Dale engasjerer seg i saka om sepsisbehandling

– Viktig at legane som er nært pasienten får avgjere om C-vitaminkur er det rette

Stortingsrepresentanten ber helseminister Bernt Høie ta tak i saka.

Vil halde fram med C-vitaminkuren på Volda sjukehus

– Eg vil kunne halde fram med C-vitaminbehandling ved alvorlege blodforgiftingar. Det vil vere basert på ei individuell vurdering av pasienten.

søndag 23.02 2020

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal griper inn:

Stopper C-vitaminbehandling i Volda

Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal har vurdert den systematiske behandlinga av sepsis med C-vitamin, og avgjort at den skal avsluttes.

mandag 13.01 2020

Vinjevoll til pårørande: – Vent til etter fredag

lørdag 11.01 2020

Volda sjukehus:

Fødselstala går ned – men ikkje i Volda

Fødselstala i landet går ned. Ved Volda sjukehus går dei derimot opp; Anniken Berknes Otterdal og Kai Arve Melle frå Ørsta er blant dei som har bidratt til det.

tirsdag 07.01 2020

Volda sjukehus gir behandling som andre ikkje trur på

Meiner omstridd metode reddar liv

Har Volda sjukehus teke i bruk ein mirakelkur mot blodforgiftning, eller er det ein medisinbløff?

mandag 06.01 2020

Volda-lege frontar medisindebatt

Overlege Eivind Vinjevoll i Volda har tatt i bruk ein ny, amerikansk metode for å kurere blodforgiftning: C-vitamin.

mandag 02.12 2019

Akutt gladmelding for sjukehus

Frå 16. desember får kirurgar på vakt i Volda lov til å operere akuttpasientar også i helgene. Det vil både gi kortare reiseveg og avlaste Ålesund sjukehus.

fredag 22.11 2019

Helseministeren med ny sjukehusplan:

Garanterer at Volda består som akuttsjukehus

Helseminister Bent Høie gjør det klart at Volda sjukehus skal bestå som akuttsjukehus. – Sjukehuset vil få mer å gjøre. Ikke mindre, sier Høie. I dag la han fram sin nye fireårige sjukehusplan.

fredag 08.11 2019

Inger (84) opplevde at sjukehuset ville sende henne på bussen heim i nattkjole

Inger Årflot reiste heimanfrå i ambulanse og rakk berre å få på seg ei jakke utanpå nattkjolen. Då ho skulle heim frå Ålesund sjukehus, opplevde ho å få beskjed om at ho kunne ta bussen, framleis berre i nattkjolen.

fredag 01.11 2019

Debatten om traumetilbodet ved Volda sjukehus

– Traumefunksjon i Volda er ingen trussel mot Ålesund

Volda og Ørsta rivaliserer ofte, men det er to politikarar frå Ørsta som no går ut og forsvarar traumefunksjonen ved Volda sjukehus.

Kronikk:

- Å sjå traumefunksjon i Volda opp mot den økonomisk utfordrande situasjonen i føretaket blir ei avsporing

Traumesystemet i Møre og Romsdal i eit større perspektiv

Full debatt om traumetilbod på Sunnmøre:

Meiner Ålesund-legane angrip Volda sjukehus med unyanserte argument

Erlend Bae skulle helst sett at Helse Møre og Romsdal løyste diskusjonen internt. Når debatten no likevel er ute i media, føler han seg forplikta til å delta.

torsdag 17.10 2019

Ordførar ber om ferjeberedskap

Ordførar Jørgen Amdam ber Statens vegvesen vurdere beredskapsferje for strekket Volda - Folkestad på nytt.

onsdag 25.09 2019

«Står berre ved startstreken»

– Folk vil ikkje forstå det

Volda-ordførar Jørgen Amdam med førebels siger i Helse Møre og Romsdal-styret.

tirsdag 24.09 2019

Leserinnlegg

«Det handlar om grunnleggjande helseberedskap»

Kutta i Helse Møre og Romsdal:

– Sparer omtrent ingenting på å legge ned traumefunksjon i Volda

Helse Møre og Romsdal kan spare rundt 500.000 kroner i året på å legge ned traumefunksjonen ved Volda sjukehus. Men det kan bli meir utgifter også.

søndag 22.09 2019

Seksjonsleiarar uroa over kuttforslag

«Som leiarar i Helse Møre og Romsdal ved Volda sjukehus ser vi med sterk uro på forslaget om at det ikkje skal vere traumefunksjon ved Volda sjukehus». 

fredag 20.09 2019

Volda sjukehus:

Ambulansepersonell sterkt bekymra for pasientane

Lokale fagfolk er kritiske til at Volda kan miste traumeberedskap. Dei fryktar at dei vil vert tvinga til å sette liv og helse til pasientane på spel.

torsdag 19.09 2019

«Gradvis nedbygging»

Traumeopprør i Volda:

«Ville du godta å bli frakta forbi ein kompetent beredskap om ulykka skulle ramme deg»

mandag 02.09 2019

Folkeaksjonen for Volda sjukehus:

Ber minister stoppe traumekutt

– Det er når det hastar og pasientane er kritisk skada og sjuke, at hjelpa må vere nærast, meiner Folkeaksjonen for Volda sjukehus.

torsdag 29.08 2019

Tilsette ved Volda sjukehus

Forstår lite av traume-kutt

Fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal foreslår at Volda sjukehus skal vere utan traume-funksjon for framtida. Det forstår dei tilsette lite av.

fredag 23.08 2019

Opnar for kirurgi på helg ved Volda sjukehus

Får du akutt blindtarmsbetennelse på ein laurdag, kan du snart bli operert på Volda sjukehus.

torsdag 20.06 2019

Sjukehustilsette med lunsjmarkering:

Stille protest ved Volda sjukehus

«Ring i bjella»-markeringa som starta i Ålesund måndag, har spreidd seg til Volda sjukehus. Torsdag møtte mange tilsette opp for ein stille protest mot sjukehuskutt.

torsdag 06.06 2019

Frykter at sjukehusa på Sunnmøre blir satt på vent til 2040

Vil ha politikerne ned fra gjerdet

De mener at politikerne på Sunnmøre har sovet i timen når det gjelder sjukehussaka. Nå krever aksjonsgruppa «Rettferdig sjukehustilbud på Sunnmøre» klare svar.

torsdag 07.02 2019

Reagerte på at Volda sjukehus mista viktig tilbod for beinskjøre:

Manglar berre 127.000 til osteoporsemaskin

Då Karen Høydal og Synnøve Rekkedal Hill dro i gang kronerulling for ny røntgenmaskin, kunne dei ikkje vite om innsamlingsaksjonen ville få bein å gå på. No er over 90 prosent av pengane inne.

fredag 18.01 2019

Oppmodar folk frå søre Sunnmøre til å stille i fakkeltog i Ålesund

Felles kamp for helsetilbodet på Sunnmøre

– Folk bør reise frå søre Sunnmøre til Ålesund måndag og vere med på fakkelmarkeringa. Kjøp faklar, set igjen bilen og ta bussen utover, oppmodar Synnøve Rekkedal Hill.

torsdag 17.01 2019

«Dahl vil legge ned sykehuset i Volda!»

mandag 17.12 2018

Ordførarane på Søre Sunnmøre er redde dei må bere børa for kutta i HMR:

Bed ministeren om hjelp

Ordførarar er uroa for at kutta i Helse Møre og Romsdal vert flytta over på kommunane og at det kjem til å gå utover pasientane.

mandag 26.11 2018

Pensjonistforeninga i Ålesund:

Krever klare svar Om sjukehusa i Ålesund og Volda

De krever krystallklare svar og større engasjement fra politikerne på Sunnmøre. Pensjonistforbundet finner seg ikke i at sjukehusene i Volda og Ålesund kan bli svekka.

fredag 09.11 2018

Helse Møre og Romsdal:

For å spare pengar er julelunsjen for dei tilsette ved sjukehusa tatt bort – Dei tek vekk alt positivt, meiner sjukepleier

– Dette var dagen i året då alle tilsette var samla frå heile huset.

torsdag 18.10 2018

Skal evaluere ordninga med akuttkirurgi:

Vil ha helgepasientane tilbake til Volda-kirurgien

Ei arbeidsgruppe skal i løpet av hausten legge fram korleis dei ser for seg vaktordninga ved akuttkirurgien i Volda.

tirsdag 12.06 2018

Ålesund-ordfører legger ansvaret over på regjeringa for byggeboomene:

Kommer ikke til å akseptere kutt i Ålesund

Det er hundrevis av millioner i overskridelser på bygging av Nordøyvegen og nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. – Regjeringen har ansvaret for at markedet har blitt overopphetet, mener Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal.

onsdag 18.04 2018

Volda har nest størst fødeavdeling

Styret i Helse Møre og Romsdal fekk omvising på fylket si nest største fødeavdeling onsdag.

Volda passerte Molde i fødslar

Styret i Helse Møre og Romsdal fekk omvising på fylket si andre største fødeavdeling onsdag.

torsdag 15.02 2018

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal:

Utålmodige tillitsvalgte ønsker rask sjukehusutbygging

De tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal er utålmodige etter å komme i gang med konkrete detaljplaner for utbygging i Ålesund og Volda.

onsdag 14.02 2018

Rapport plasserer åtte av ti risikoområder i utviklingsplanen i rød sone

Den foreslåtte utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal møter kritiske spørsmål i en fersk rapport. Rapporten mener sannsynligheten er stor for at foretaket ikke vil klare å følge opp sine lovpålagte forpliktelser.

mandag 05.02 2018
3

Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

onsdag 24.01 2018

E39/Sjukehusvegen

Frakta til lege etter smell i rundkøyring

To personar vart sendt til legevakt etter eit trafikkuhell i Volda måndag kveld.

onsdag 17.01 2018

Dialogmøte om Ålesund sjukehus:

– Det er ikke slik at vi skal vente på nytt sjukehus i Molde før vi begynner på tiltak på Sunnmøre

tirsdag 16.01 2018

Klart signal frå tilsette og brukarar:

Ønsker nybygg, men trur ikkje det står klart før i 2030

Stemninga var ikkje til å ta feil av: I Volda vil dei ha eit nytt sengebygg, alternativ nr. 3 hos helseføretaket.

Ola H. Strand går av som styreleder i Helse Midt-Norge

– Aldri opplevd maken til sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Sjukehusstrid, lukka styremøter og fogderikamp. Tre stikkord for Ola Strand sine fire år som styreleder i Helse Midt.

mandag 15.01 2018

Innlegg om helsepolitikk:

«Ja takk til Volda sjukehus»

4

Nye skisser til diskusjon:

Slik kan «nye» Volda sjukehus bli

Helse Møre og Romsdal har gått vekk frå tankar om ikkje utvide Volda sjukehus i areal. No legg dei fram tre nye skisser med tilbygg som skal diskuterast.

torsdag 11.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Kjempar for helsa

Planen for kva retning Helse Møre og Romsdal skal gå fram mot 2022 er ute på høyring. Sunnmørsposten har plukka ut nokre av innspela, sett frå Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, der det i dag er sjukehus.

tirsdag 09.01 2018

Seier ho har ambisjonar for Volda sjukehus

Helsesjef meiner interne e-postar kan bli feiltolka

Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen avviser at ho og helseføretaket har som mål å ikkje gjere noko med arealet på Volda sjukehus.

mandag 08.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Fagmiljøa i Volda er uroa – fryktar nedbygging av sjukehuset

Gir klar tilbakemelding i utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal for perioden 2019-2022.

torsdag 04.01 2018

Beste på 26 år

Over 500 fødslar i Volda

509 born vart fødde ved fødeavdelinga ved Volda sjukehus i 2017. Det er det høgaste talet på 26 år.

fredag 24.11 2017

Rådmannen i Volda ropar varsku:

– Ny sjukehusplan kan få alvorlege konsekvensar for kommunane og pasientane

Helse Møre og Romsdal legg opp til å dytte nye kostbare oppgåver over på kommunane, meiner rådmann Rune Sjurgard i Volda. Han ber om hjelp frå rikspolitikarane for å stanse utviklinga.

fredag 20.10 2017

Vil berge sjukehuskjøkkena i Ålesund og Volda

Kokar på ny kampanje

Bjarne Kvalsvik og Kari Ristesund går nye rundar for tilbodet på sunnmørs-sjukehusa.

tirsdag 17.10 2017
5

Pasienter og ansatte ved Ålesund sjukehus reagerer sterkt på forslag om kjøkkensentralisering:

– Ingen har spurt oss om hva vi mener. Men jeg kan si at de ikke vil spare noe som helst på dette

De får vondt i magen bare ved tanken på at kjøkkenet kan bli flytta.

mandag 16.10 2017

Sjukehusmaten:

«Full meny til Molde igjen?»

Smuler er også brød, sies det. Men at vi på Sunnmøre skal bli avspist med rester og de tørreste skalkene hele tiden, aksepteres ikke.

søndag 15.10 2017

Volda-miljøet med lesarinnlegg:

Eit akuttsjukehus utan kjøkken og sterilsentral?

Tilsette i Volda tek sterk avstand frå Semco/Nordic sin delplan, ifølgje dette lesarinnlegget.

torsdag 24.08 2017

Leder om sjukehusøkonomi:

«Budsjettsprekkene som aldri ser ut til å ta slutt»

Helse Møre og Romsdal:

Spent på nye kutt-tiltak ved sjukehusene

Sjukehusa må spare enda mer. Tillitsvalgt ber om at pasienter og ansatte blir skjerma.

mandag 21.08 2017

Helseforetaket trenger mer enn 200 millioner til Ålesund og Volda:

Stort behov for opprustning av sjukehus

Hovedverneombud er glad for at politikerne setter Ålesund og Volda sjukehus på dagsorden.

Budsjettlekkasje fra regjeringen:

Lover 200 millioner til sjukehus i Ålesund og Volda

Regjeringen gir grønt lys på neste års budsjett for 200 millioner kroner til opprustning av sjukehusa i Ålesund og Volda.

onsdag 08.02 2017

Lundteigen om Volda sjukehus:

- Skinnmanøver for å kutte akuttberedskapen

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har ingen tiltro til forsikringene om at Volda sjukehus får beholde akuttberedskapen.

fredag 20.01 2017

Sjukehusa og regionene

Sunnmørsposten løfter prisverdig inn helse som en del av regiondebatten i avisa torsdag. Det er riktig og nødvendig fordi Sunnmøre har spilt og fortsatt har en viktig rolle å spille i helseregionen vår.

fredag 25.11 2016

Remme fikk solid støtte for nytt sjukehusprosjekt

Vil ruste opp sjukehus på Sunnmøre fra 2023

søndag 30.10 2016

Lokalsjukehus

«Når regjeringens formål kan koste liv»

Sjukehusdebatten har vært et sentralt tema i flere år, spesielt her i lokalmiljøet Volda. Det har blitt diskutert flere ganger å legge ned akuttfunksjonen og fødeavdelingen, men lokalbefolkningen har møtt opp i fakkeltog gang på gang og kjempet for vårt sjukehus.

fredag 29.07 2016

Slaktes av pasientene i stor pasientundersøkelse

Ålesund sjukehus dårligst på Sunnmøre

Pasientene ved Ålesund sjukehus er blant de minst fornøyde i landet, mens Volda scorer høyest i fylket.

tirsdag 21.06 2016

Sommerstengt i Helse Møre og Romsdal:

Stengte sjukehusavdelinger

- Vi reduserer enkelte enigheter, men vi velger å konsentrere oss om de alvorlige syke pasienter, sier assisterende direktør Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal.

torsdag 09.06 2016

Akuttkirurgien ved Volda sjukehus kan vere redda

– Tar inn over seg realitetane

– Dette er positivt, men ikkje overraskande, seier ansestesioverlege Rune Heggedal ved Volda Sjukehus etter at akuttkirurgien ved Volda sjukehus ser ut til å vere redda.

Akuttkirurgien i Volda kan vere redda

Adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt foreslår at Volda beheld akuttkirurgi for perioden 2018-2022.

mandag 06.06 2016

Idedugnad for tilsette ved Volda sjukehus

Ser på leiing av sjukehusa

Mange snakkar om at det må vere lokal direktør ved alle sjukehus, men kva oppgåver skal ein stadleg leiar ha?

mandag 11.04 2016

Helse Møre og Romsdal:

Skal kutte 10 millioner i psykiatrien

Ombyggingen av psykiatrisk avdeling i Ålesund er foreløpig skrinlagt. Nå jobber seksjonene i stedet med å finne kostnadskutt for 10 millioner.

torsdag 17.03 2016

Nasjonal sjukehusplan

Peikar nase til sunnmøringane på Stortinget

Senterpartiets Jenny Klinge kjem med et sviande stikk til sunnmøringane på Stortinget. - Det er eit paradoks at det er nordmørsrepresentantene som må stå opp for sjukehuset i Volda, seier Klinge

Kronikk 17. mars:

«Samarbeid er løysinga for helse i Nordfjord og Sunnmøre»

Fastlege og legevaktsjef i Nordfjord Bent Ingebrigtsen set fingeren rett på verkebyllen i kronikken sin i Sunnmørsposten nyleg.

onsdag 09.03 2016

Trøbbel for Helse Møre og Romsdal:

Blir tvinga til å bygge ny stasjon i Volda

– Eg ser ikkje noko anna løysing enn at vi må få nokon til å bygge ein ny ambulansestasjon for oss, og så må vi leige frå dei igjen.

tirsdag 08.03 2016

Kronikk onsdag

Hvorfor er ikke tilgangen til helsetjenester likere fordelt?

torsdag 03.03 2016

Framtidas sjukehus-struktur:

– Farleg avtale for Volda

– Dette er ein farleg avtale for lokalsamfunnet i Volda. Den endrar ikkje situasjonen for akuttberedskapen ved sjukehuset. Det meiner Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe.

Ingen avklaring for Volda sjukehus

Høyre, Frp og Venstre legger fram helseavtale

Et flertall på Stortinget er enige om at ingen lokalsykehus legges ned, men de beholder ikke nødvendigvis akuttfunksjonen. KrF har brutt med flertallet og mener planen er uforsvarlig.

tirsdag 23.02 2016

11.000 underskrifter for Volda sjukehus levert i Oslo

Kraftig protest frå grasrota

Grasrota på søre Sunnmøre godtek ikkje ei svekking av Volda sjukehus. Det var bodskapen då 11.000 underskrifter blei overlevert i Oslo tysdag.

mandag 22.02 2016

Innstilling fra valgkomiteen:

Kinserdal får tilbud om to nye år

Dagens styre i Helse Møre og Romsdal får tilbud om å fortsette i to nye år.

søndag 21.02 2016

Volda sjukehus:

Har samla inn 11.000 underskrifter

Underskriftskampanje for å redde Volda sjukehus.

fredag 12.02 2016

Ap bergar truleg kirurgien i Volda

Akuttkirurgien ved Volda sjukehus ser ut til å vere redda.

torsdag 04.02 2016

Slik skal Helse Midt investere

738 millioner skal fordeles til investeringer i Midt-Norge i 2016. 87,5 millioner havner i Helse Møre og Romsdal.

mandag 01.02 2016

Kunne ikke lette i uværet «Tor»:

Nærmest umulig for pasienter fra Søre å reise til Ålesund

Helse Møre og Romsdal kan bli nødt til å ha mer flyttbare team om akuttkirurgien i Volda legges ned.

søndag 17.01 2016

Vil at Stortinget skal avgjøre akutt-striden

Sp og SV krever at Stortinget tar stilling til sjukehus-kutt. Det kan ha betydning for akuttkirurgien i Volda.

tirsdag 15.12 2015

Samstemte om behovet for akutten i Volda:

– Storfjorden er ei fysisk sperre til Ålesund

Ordførarane argumenterte for akutten i Volda i møte med helseminister Bent Høie. Dei var samstemte om at ei fjordkryssing til Ålesund må på plass før tilbodet kan fjernast.

søndag 13.12 2015

Bil av vegen i Volda

Mindre personskade.

fredag 11.12 2015

Høie: - Fri diktning om sjukehusplan

Helseminister Bent Høie går i strupen på Volda-professor i et leserinnlegg.

torsdag 03.12 2015

– Har tillit til sjukehusprosess

Sjukehusdirektør Espen Remme vitja lokalsjukehuset torsdag. Han fekk tillit.

tirsdag 01.12 2015

Ville ikkje bli heidra i Volda:

Overlege avslo eigen avskjedsmiddag

Medan helsetoppane sat i avskjedsmiddag i etasjen under, jobba hovudpersonen ufortrødent med sine pasientar. – Eg protesterer!

fredag 20.11 2015

Anbefaler å legge ned akuttkirurgien i Volda

Det kommer fram i regjeringens forslag i Nasjonal helse- og sjukehusplan.