Tema

fredag 18.06 2021

Sunnmørsposten mener

«Saksomkostninger må ikke true rettssikkerheten»

onsdag 09.12 2020

Har fjerna knusekule som rulla ned frå Haramsfjellet

Anleggsarbeidet på Haramsøya pågår for fullt, og nye spørsmål å ta stilling til oppstår undervegs.

torsdag 19.11 2020

Nei til vindkraftverk på Haramsøya ankar rettsavgjerda

Etter tapet i Sunnmøre tingrett, vil motstandsgruppa no ha saka oppe i lagmannsretten så raskt som mogeleg.

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i tingretten

Det er ikkje grunnlag for å stanse utbygginga på Haramsøya, seier Sunnmøre tingrett.

torsdag 29.10 2020

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

tirsdag 27.10 2020

Kommentar:

Kald juss mot brennande hjarte

Folkeleg motstand mot vindkraft er i ferd med å snu norsk vindkraftpolitikk. I møtet mellom forvaltninga og vindkraftindustrien i rettssalen i Sunnmøre tingrett, blir det likevel tydeleg at maktforholda er motsett.

tirsdag 20.10 2020

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

mandag 21.09 2020

Anmelder entreprenør for forsøpling på Haramsøya

Mener skytestreng kan bli snarer for fugl og dyr.

torsdag 02.07 2020

– Eg har følt meg pressa

Politiet har starta etterforsking etter at fleire har politimeldt utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya.

fredag 26.06 2020

Haramsøya:

Industrileiar på Haramsøya tar avstand frå boikott

Bedriftseigar Andreas Aakre meiner det er feil å boikotte næringsdrivande som samarbeider med Stangeland maskin.

torsdag 11.06 2020

Se bildene fra Haramsøya

Innbyggere og tilreisende har demonstrert i over to uker for å hindre utbygggeren Zephyr tilgang til Haramsfjellet. Torsdag hadde flere titalls møtt opp på Haramsøya for å vise hva de mener om vindkraftanlegget. Politiet aksjonerte for å fjerne demonstrantene.

tirsdag 02.06 2020

Bur framleis i blokadebilen - gir politiet hodebry

Vindkraft på Haramsøya:

Utbygger med offensiv overfor fylkespolitikerne

Det vil innebære en ny praksis i Norge dersom et politisk organ skulle forsøke å stanse ferdigbehandlede prosjekt. Det påpeker Zephyr ved Olav Rommetveit i et brev til fylkespolitikerne.

tirsdag 19.05 2020

Haramsøya:

Dette seier utbyggar og entreprenør om barrikaden

At aksjonistar blokkerte maskinar til Haramsøya, har sin pris, men utbyggar og entreprenør veit ikkje korleis dei skal fordele rekninga.