Se Moakonferansen direkte

Sendingen starter klokka 09.00 torsdag.
Video Nyhet

Les mer om Moakonferansen: