Følg møtet i fellesnemnda for nye Ålesund kommune direkte fra klokka 16.30.

Fellesnemnd for nye Ålesund

Følg møtet i fellesnemnda for nye Ålesund kommune direkte fra klokka 16.30.
Video