Dronefilm av anleggsplass, med sprengning.

Sprengning Utstillingsplassen 19 desember 2018

Dronefilm av anleggsplass, med sprengning.
Video