Vårspill på ospestammen

VIDEO: ROGER ENGVIK
Video