Vi følger pressekonferansen klokka 09.45 og plenumsdebatten i rollespillet LilleStortinget fra klokka 10.00.

LilleStortinget: Pressekonferanse med samferdselsminister Jon Georg Dale

Vi følger pressekonferansen klokka 09.45 og plenumsdebatten i rollespillet LilleStortinget fra klokka 10.00.
Video