Mobilforbud i skolen og redusert sjukelønn? Følg debatten og voteringen i rollespillet LilleStortinget.

LilleStortinget: Plenumsdebatt del 2

Mobilforbud i skolen og redusert sjukelønn? Følg debatten og voteringen i rollespillet LilleStortinget.
Video