Klinikksjefen sendte ansatte i helseforetaket en video for å lære dem å tenke kreativt. Omtrent samtidig fikk flere av dem vite at de kan bli oppsagt. Bildene er redigert av Tidens Krav.

Video - tenke kreativt

Klinikksjefen sendte ansatte i helseforetaket en video for å lære dem å tenke kreativt. Omtrent samtidig fikk flere av dem vite at de kan bli oppsagt. Bildene er redigert av Tidens Krav.
Video