Kari Aina Eik leder FNs arbeid med å utvikle smarte og bærekraftige byer.

kari aina eik

Kari Aina Eik leder FNs arbeid med å utvikle smarte og bærekraftige byer.
Video