Årets andre og siste glideskred fra Stavbrekkfonna gikk torsdag 25. april 2019. Skredet er fanget opp av webkameraet til Statens vegvesen.

Glideskred på Stavbrekka 25. april 2019

Årets andre og siste glideskred fra Stavbrekkfonna gikk torsdag 25. april 2019. Skredet er fanget opp av webkameraet til Statens vegvesen.
Video