Video fra havbunnen i Aspevågen. Her fra Ysteneset utenforbensinstasjonen. Video: Ocean cleaner /Alegi Eiendom

Lokasjon2

Video fra havbunnen i Aspevågen. Her fra Ysteneset utenforbensinstasjonen. Video: Ocean cleaner /Alegi Eiendom
Video