Video fra havbunnen i Aspevågen. Her utenfor Liaaen /Kvennaneset. Video: Ocean cleaner /Alegi Eiendom

Lokasjon4

Video fra havbunnen i Aspevågen. Her utenfor Liaaen /Kvennaneset. Video: Ocean cleaner /Alegi Eiendom
Video