Lars Harald Blikra, sjefsgeolog i Noregs energi- og vassdragsdirektorat (NVE), politimester Ingar Bøen og ordfører i Rauma Lars Olav Hustad om de gode nyhetene.

De evakuerte under Veslemannen får flytte hjem - for godt

Lars Harald Blikra, sjefsgeolog i Noregs energi- og vassdragsdirektorat (NVE), politimester Ingar Bøen og ordfører i Rauma Lars Olav Hustad om de gode nyhetene.
Video